Taal verwerven op school taaldidactiek voor basisonderwijs en eerste g

Schrijver:
Titel: Taal verwerven op school taaldidactiek voor basisonderwijs en eerste graad secundair
ISBN: 9789033456619
Taal: Nederlands
Uitgever: Acco
Bijzonderheden: Goed, 2004, Paperback, 335p
Prijs: € 21,50
Verzendkosten: € 5,50 (binnen Nederland)
Meer info:
it handboek voor taaldidactiek behandelt de taalontwikkeling van alle kinderen in de basisvorming, ongeacht hun moedertaalachtergrond, vanaf de peuterleeftijd tot en met de eerste graad van het secundair onderwijs. In het boek komen alle essentiële onderdelen van het curriculum aan bod: luisteren, spreken, lezen, schrijven, taalbeschouwing... Elk hoofdstuk bespreekt de relevante ontwikkelingsdoelen en/of eindtermen. Het schetst de wijze waarop de kennis, vaardigheden, houdingen bij kinderen tot ontwikkeling komen en de moeilijkheden die daarbij kunnen optreden. Telkens worden de belangrijkste pedagogische en taaldidactische knelpunten belicht. Bovendien zijn er in elk hoofdstuk één of meerdere inspirerende voorbeelden van goede taaldidactiek over het betreffende onderdeel van het curriculum taal opgenomen. Dit handboek is in de eerste plaats bedoeld voor studenten en docenten uit de lerarenopleiding lager onderwijs, kleuteronderwijs en lager secundair onderwijs en uit verwante opleidingen zoals logopedie en ergotherapie, onderwijskunde, pedagogiek en schoolpsychologie. Er is gestreefd naar een evenwicht tussen theoretische onderbouwing en praktijknabijheid, en tevens naar een goede balans tussen gerichtheid op de Vlaamse onderwijscontext en aansluiting bij internationale ontwikkelingen.
Verder lezen

Afbeeldingen (Klik om te vergroten)

 - Taal verwerven op school taaldidactiek voor basisonderwijs en eerste graad secundair