Sekseverschillen in de psychiatrie een neurologische benadering

Schrijver:
Titel: Sekseverschillen in de psychiatrie een neurologische benadering
ISBN: 9789023242154
Taal: Nederlands
Uitgever:
Bijzonderheden: Goed, Paperback, 240p
Prijs: € 25,00
Verzendkosten: € 3,50 (binnen Nederland)
Meer info:
\"Tot voor kort was er weinig belangstelling voor de neurobiologie van sekseverschillen bij psychiatrische aandoeningen. Verschillen tussen mannen en vrouwen werden vooral toegeschreven aan psychologische en sociale oorzaken – verschil in opvoedingsstijl, maatschappelijke ongelijkheid – maar zeker niet aan biologische verschillen. Eerder uitgevoerd onderzoek bleek veelal geïnspireerd te zijn door de emancipatiebeweging, en was hoofdzakelijk gericht op vrouwen. De achtergronden van psychische problemen bij mannen staan pas sinds kort op de wetenschappelijke agenda, en het onderzoek daarnaar komt nog maar ‘mondjesmaat’ van de grond.Neurobiologische verschillen tussen mannen en vrouwen blijken wel degelijk van belang te zijn in de etiologie en de karakteristieken van psychische aandoeningen. Dit inzicht heeft ertoe geleid dat een aantal onderzoekers en clinici uit verschillende wetenschappelijke disciplines bereid is gevonden in gezamenlijkheid een inleidend boek te schrijven over de neurobiologie van sekseverschillen in de psychiatrie. De uitgave bestaat uit twee delen. In het eerste, algemene deel worden sekseverschillen behandeld in prevalentie en in neuro-anatomie waarbij er ook aandacht is voor dieronderzoek. In het specifieke deel wordt een overzicht gegeven van de neurobiologie van sekseverschillen bij psychische aandoeningen als schizofrenie, depressie, bipolaire stoornis, angst, crimineel gedrag, autisme, verslaving, eetstoornissen en ADHD. Er is daarbij aandacht voor de etiologie, en dan met name voor de hormonale en genetische factoren. Bijzonder is het feit dat er voor het eerst daadwerkelijk aanbevelingen worden gedaan voor de klinische praktijk. 'Sekseverschillen in de psychiatrie' biedt een voor het Nederlands taalgebied unieke kijk op de wetenschappelijke stand van zaken binnen een (te) lang onderschat, nog betrekkelijk onontgonnen, maar daarom niet minder interessant werkveld binnen de psychiatrie. Dr. Danielle C. Cath is psychiater, verbonden aan het Zorgprogramma Angst van de Stichting Buitenamstel Geestgronden in Amsterdam, en werkzaam als senior onderzoeker bij de vakgroep psychiatrie van het VUMC in Amsterdam.Dr. Cecile M.T. Gijsbers van Wijk is psychiater/psycholoog bij Jellinek Mentrum Amsterdam en manager van de zorgdivisie Klinische Psychiatrie. Drs. Ursula M.H. Klumpers is psychiater, verbonden aan het Zorgprogramma stemmingsstoornissen van de Stichting Buitenamstel Geestgronden in Amsterdam, en werkzaam als onderzoeker bij de vakgroep psychiatrie van het VUMC in Amsterdam.\"
Verder lezen

Afbeeldingen (Klik om te vergroten)

 - Sekseverschillen in de psychiatrie een neurologische benadering