Diverse - Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nede

Schrijver:
Titel: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië: 10de Deel - 1ste/2de, 3de, 4de, 5de, 6de, Afl [Nieuwe Volgreeks, 6e Deel] 1863
Taal: Nederlands
Uitgever: Amsterdam: Frederik Muller / Batavia: G. Kolff & Co
Bijzonderheden: 1863, Goede Staat, Gebonden Half-Linnen met Gemarmerde Platten, 524 blz (I-XXVIII) + platen
Prijs: € 45,00
Verzendkosten: € 3,95 (binnen Nederland)
Meer info:
Academie Stempel op binnenkant voor/achter kaft en titelblad

10de Deel, 1/2de Afl., 1863
[Nieuwe Volgreeks, 6e Deel]

VERSLAG VAN DE ALGEMEENE VERGADERING VAN HET KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TAAL- LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEÊRLANDSCH INDIË, GEHOUDEN TE DELFT, 10 MEI 1862 (pp. III-VII)
VERSLAG VAN DEN STAAT EN DE WERKZAAMHEDEN DES INSTITUUTS, GEDURENDE HET INSTITUUTSJAAR 1861/62 (pp. VIII-X)
REGLEMENT VAN HET KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TAAL- LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH INDIE, GOEDGEKEURD EN BEKRACHTIGD DOOR Z. M. DEN KONING, BIJ KABINETSCHRIJVEN VAN 6 JULIJ 1856, N O . 65 EN VAN 5 JUNIJ 1859 (pp. XI-XV)
NAAMLIJST DER LEDEN VAN HET KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TAAL- LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIË (pp. XVI-XIX)
BESTUUR (p. XX)
BIBLIOTHEEK. AANWINSTEN GEDURENDE HET INSTITUUTSJAAR 1861/62 (p. XXI)
VRAGEN, TER VOLDOENING AAN ART. 21 VAN HET REGLEMENT (pp. XXII-XXVIII)
SOERJO ALAM (pp. 1-57)
van der Hout
MEDEDEELINGEN OVER MAKASSAARSCHE TAAL- EN LETTERKUNDE (pp. 58-88)
G. K. NIEMANN
EENE OVERLANDREIS UIT INDIË NAAR NEDERLAND, IN 1674–1675 (pp. 89-93)
P. A. Leupe
DAGHREGISTER VAN DE LANDREIJS, GEDAEN BIJ MIJ JOANNES LEEUWENSON, SECRETARIS VAN DE ED. HEER RYCKLOFF VAN GOENS, RAED ORDINARIS VAN INDIA, SUPER-INTENDENT, ADMIRAEL, KRIJGS- EN VELDOVERSTE, SOO TE WATER ALS TE LANDE; DIENENDE TOT BESCHERMING VAN'T EILAND CEYLON, DE CUSTEN VAN CORMANDEL, MALLEBAER, MADURE, ETC. BEGINNENDE A 0 . 1674 (pp. 94-144)
P. A. Leupe

10de Deel, 3de Afl., 1863
[Nieuwe Volgreeks, 6e Deel]

NOG EENIGE BRONNEN: VOOR DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE ONZER INDISCHE BEZITTINGEN, TE LONDEN (pp. 145-160)
A. B. COHEN STUART
EEN VERZAMELING VAN JAVAANSCHE SPREEKWOORDEN EN SPREEKWOORDELIJKE UITDRUKKINGEN (pp. 161-201)
S. K.
DE BEVELHEBBER EENER RETOURVLOOT (pp. 202-215)
J. BERGSMA and H. FAGEL
OPGAVE VAN ALLE DIENSTEN, DIE VAN RIJKSWEGE VERRIGT WERDEN IN HET REGENTSCHAP BANGIL, VAN 1825 TOT 1843 (pp. 216-220)
S. K.


10de Deel, 4de Afl., 1863
[Nieuwe Volgreeks, 6e Deel]


EEN VERZAMELING VAN JAVAANSCHE SPREEKWOORDEN EN SPREEKWOORDELIJKE UITDRUKKINGEN. (Vervolg van blz. 201 en slot) (pp. 221-237)
DE KEIJ-EILANDEN, TEN N. W. VAN DE ARROË-EILANDEN (pp. 238-259)
EEN BELANGRIJKE BRIEF OVER EEN BELANGRIJK ONDERWERP (pp. 260-270)
S. K.
EEN OPSTEL OVER HET LANDBEZIT DOOR DEN WĔDÅNÅ VAN HET DISTRIKT BANTJAR, RESIDENTIE RĔMBANG (pp. 271-279)
S. K.
EENIGE ALFABETTEN EN PROEVEN VAN OUD JAVAANSCH SCHRIFT (pp. 280-289)
S. K.

10de Deel, 5de Afl., 1863
[Nieuwe Volgreeks, 6e Deel]


INLANDSCHE VERHALEN VAN DEN REGENT VAN TJIANDJOER, IN 1857 (pp. 291-313)
S. K.
DE TWEE EERSTE SOERA'S VAN DEN JAVAANSCHEN KORAN (pp. 314-366)
S. K.
HET FORT TE KARTASOERA IN 1741 (pp. 367-379)
J. J. MEINSMA
DE LEDEN VAN DE VORSTENGESLACHTEN IN SOERÅKARTÅ EN JOGJÅKARTÅ (pp. 380-388)
S. K.
72 STE VERGADERING VAN HET BESTUUR, GEHOUDEN TE 's GRAVENHAGE: DEN 17 DEN JANUARIJ 1863 (pp. 389-392)
ERRATA: DE KEIJ-EILANDEN, TEN N. W. VAN DE ARROË-EILANDEN

10de Deel, 6de Afl., 1863
[Nieuwe Volgreeks, 6e Deel]


DE OUDE BATAVIASCHE STATUTEN (pp. 393-396)
S. K.
STATUTEN, KEUREN EN ORDONNANTIEN, BIJEENGEBRAGT OP LAST VAN DEN GOUVERNEUR GENERAEL ANTONIO VAN DIEMEN ENDE RADEN VAN INDIA (pp. 397-518)
ANTONIO VAN DIEMEN
ERRATA: INLANDSCHE VERHALEN VAN DEN REGENT VAN TJIANDJOER, IN 1857 (p. 518)
VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING: VAN 21 Maart 1863 (pp. 519-521)
74 STE VERGADERING VAN HET BESTUUR, GEHOUDEN TE 's GRAVENHAGE: DEN 17 DEN APRIL 1863 (pp. 522-524)
Verder lezen

Afbeeldingen (Klik om te vergroten)

Diverse - Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië: 10de Deel - 1ste/2de, 3de, 4de, 5de, 6de, Afl [Nieuwe Volgreeks, 6e Deel] 1863 Diverse - Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië: 10de Deel - 1ste/2de, 3de, 4de, 5de, 6de, Afl [Nieuwe Volgreeks, 6e Deel] 1863 Diverse - Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië: 10de Deel - 1ste/2de, 3de, 4de, 5de, 6de, Afl [Nieuwe Volgreeks, 6e Deel] 1863 Diverse - Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië: 10de Deel - 1ste/2de, 3de, 4de, 5de, 6de, Afl [Nieuwe Volgreeks, 6e Deel] 1863 Diverse - Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië: 10de Deel - 1ste/2de, 3de, 4de, 5de, 6de, Afl [Nieuwe Volgreeks, 6e Deel] 1863

Voer uw gegevens hieronder in om deze titel te bestellen bij Gallagher

Stuur mij de Boekwinkeltjes nieuwsbrief
De captcha wordt geladen. Een ogenblik geduld...
Op het bezoeken van onze website, zo ook het plaatsen van een bestelling, zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.

Het huisnummer is ook opgegeven in het straat veld. Gelieve controleren of de velden straat en huisnummer correct zijn opgegeven.

Straat:
Nummer:

De captcha wordt geladen. Een ogenblik geduld...
 
 • Alle boeken zijn compleet en verkeren in normale antiquarische staat, tenzij anders beschreven. Kleine onvolkomenheden, zoals een ingeplakte ex-libris of een naam op het schutblad, zijn niet altijd vermeld
 • U handelt deze order direct af met Gallagher
 • Na uw bestelling ontvangen u en Gallagher een bevestiging per e-mail. In de e-mail staan de naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van Gallagher vermeld
 • De Koper betaalt de verzendkosten, tenzij anders overeen gekomen
 • Gallagher kan betaling vooraf vragen
 • Boekwinkeltjes.nl probeert Kopers en Verkopers tot elkaar te brengen. Boekwinkeltjes.nl is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen Koper en Verkoper door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meer gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart Boekwinkeltjes.nl van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Onthoud mijn gegevens

Veilig, snel en eenvoudig bestellingen plaatsen?

Registreer u vrijblijvend als koper!

Veiligheidscode

Uitleg over de veiligheidscode en instellingen

Wijzig veiligheidscode-instellingen

Besteld, hoe nu verder?

Nadat u een bestelling heeft geplaatst wordt er een bevestiging per e-mail verzonden naar u en de verkoper.
De verkoper zal binnen 3 werkdagen contact met u opnemen om de koop verder af te handelen. Afhankelijk van uw locatie heeft u in de meeste gevallen binnen 2 dagen uw bestelling in huis.