Christen Democratische Verkenningen 2013

Schrijver:
Titel: Christen Democratische Verkenningen 2013
Taal: Nederlands
Uitgever: Boom
Bijzonderheden: Nieuw/ongelezen
Prijs: € 30,00
Verzendkosten: € 6,95 (binnen Nederland)
Meer info:
Vier nummers van Christen Democratische Verkenningen, het kwartaaltijdschrift van het CDA.
Lente 2013: Het Appel Op De Vitale Samenleving
Zomer 2013: Het Uur Van Europa
Herfst 2013: De Macht Van De Moraal
Winter 2013: Economie Als Dienst Aan Het Goede Leven

Inhoud per nummer

2013 nummer 1 Lente
• CDA kan bij stelselherziening AWBZ niet vrijblijvend aan zijlijn blijven staan
• Verstatelijking schrijdt voort
• Koningschap is meer dan democratische legitimatie
• Koester de autonomie van de burgerlijke sfeer
• Het verstomde appel
• Context en implicaties van het christelijk appel
• Het publieke domein is van de burger
• De ontmantelde overheid en de verdwaalde burger
• Op zoek naar het maatschappelijk walhalla
• ‘Het woord “appel” in de naam maakt het CDA uniek’
• ‘Naar een zorgzame samenleving in plaats van een verzorgende maatschappij’
• ‘Genieten van chaos onder controle’
• ‘Crisis van maatschappelijke organisaties? Welnee, crisis van de centrale overheid’
• ‘Stap af van gedachte dat politiek weet wat goed is voor burgers’
• De vitale samenleving
• Participatie als eigen verantwoordelijkheid
• Wat kan de overheid doen in de doe-democratie?
• Verbindend(e) netwerken
• Het CDA en de maatschappelijke ondernemingen zijn van elkaar vervreemd geraakt
• Naar een vermaatschappelijking van de politiek
• Naar een jazzy samenleving: pleidooi voor de heruitvinding van subsidiariteit
• Christendemocratisch burgerschapsidee strijdig met de mythe van eigen verantwoordelijkheid
• Pleidooi voor een praktisch reveil
• Christendemocratisch burgerschapsidee strijdig met de mythe van eigen verantwoordelijkheid
• De volkspartij van de toekomst is een platformpartij
• CDA moet vitale samenleving uit handen van instrumentalisten redden

2013 nummer 2 Zomer
• Koopzondagen moeten decentraal worden geregeld
• Het CDA mag ‘duurzaamheid’ niet laten lopen
• Hoezo, de mensen zelf?
• Kies voor de rechtsstaat
• Niet zozeer minder, maar vooral een andere overheid
• Ministeriële verantwoordelijkheid
• Staatkundige en politieke bezinning op Europa hoognodig
• Europese realiteiten en het functioneren van de Unie
• De twee zielen van Europa
• De noodzaak van politiek leiderschap in Europa
• De euro en de staat van Europa
• Democratische legitimatie: Europa van het volk, door het volk en voor het volk?
• De Europese leegte
• Het Grondwettelijke tekort van de Europese Unie
• Nationale parlementen in Brussel: ze blaffen wel, maar bijten niet
• Europese subsidiariteit of Brusselse centralisatie?
• Subsidiariteit in Europa: beginsel en werkelijkheid
• Brussel als bestuursstaat in wording: de noodzaak van constitutionele legitimering en limitering
• Het economische bestuur als kerntaak van de Europese Unie
• Christendemocratische visies op de toekomst en opdracht van Europa
• Culturele benadering als startpunt voor een zinvol debat over Europa
• Een federaal of een confederaal Europa?
• Een dienende macht: Romano Guardini over Europa

2013 nummer 3 herfst
• Nederland moet proefboringen doen naar schaliegas
• Laat Obama zijn klassiekers gaan lezen
• ‘Tot een voorbeeld zult gij blijven’
• Waarden, normen en het gedrag
• Het belang van een gezonde zondeleer in de politiek
• Zorgen van Nederlanders over de moraal
• De homo economicus is dood, maar de overheid verzuimt hem te begraven
• Publieke moraal van onderop
• Deugdelijk onderwijs: over opvoeden tot democratisch burgerschap
• ‘Je moet als leider niet altijd denken dat je het beter weet’
• ‘Verplichte ethiekcursus voor accountants wenselijk’
• ‘Werken aan gedrags- en cultuurverandering in de bancaire sector’
• Waarden, normen en het gezag
• ‘De mensen in het land…’: over de rol van morele waarden in de politiek
• Het gezag en het wangedrag
• Macht en verantwoordelijkheid in de kennisdemocratie
• Integriteit van politiek en bestuur en de moraal van de macht
• ‘Voor zedemeester is de Staat minder geschikt’: over confessionelen en hun onzekere omgang met de moraal
• Kwaliteit van samenleven wordt bepaald door waarden
• Betrouwbaarheid als overtuigingsmiddel in het politieke spreken
• Macht en moraal van het compromis
• De noodzaak van macht en tegenmacht bij het bestuur van maatschappelijke organisaties
• CDA, geef de maatschappelijke organisaties aan de burgers terug
• Vingerwijzingen voor een vertrouwenwekkend bestuurder

2013 nummer 4 winter
• Het CDA verkwanselt het landsbelang voor eng partijbelang door niet mee te doen aan het Herfstakkoord
• Ook onfatsoen moet je soms doen: over het CDA en de oppositie
• Uw grondrechten, onze toetsing
• De virtueuze cirkel: het verband tussen economie en cultuur
• Economisch denken en menselijk gedrag
• Begeerte en bezit in de westerse traditie: tussen radicale afwijzing en genieten
• De cultuureconomische betekenis van kloosters, steden en gilden: toen en nu
• Ongelijkheid als grondslag van de economie
• De dominantie van de instrumentele rede
• Economisch gedrag: invloed op staat en samenleving
• Het wonderlijke, onbegrepen mysterie van de markt: over coöperatie als kern van de economie
• Over het moraliseren van de markt
• Varianten van kapitalisme en technologische ontwikkeling
• Een kleine geschiedenis van de (ver)vorming van bedrijfskundigen
• Concurrentiekracht met behoud van cultuur
• Economie als dienst aan het goede leven
• Cultuur als productiefactor in organisaties
• De houdbaarheid van het kapitalisme
• Een nieuw pleidooi voor spaarzaamheid
• Een nieuw verdienmodel voor Nederland: de kracht van excellente clusters en niches
• Politieke cultuur frustreert langetermijnagenda voor de Nederlandse economie
Verder lezen

Afbeeldingen (Klik om te vergroten)

 - Christen Democratische Verkenningen 2013

Voer uw gegevens hieronder in om deze titel te bestellen bij Barbabientje

Stuur mij de Boekwinkeltjes nieuwsbrief
De captcha wordt geladen. Een ogenblik geduld...
Op het bezoeken van onze website, zo ook het plaatsen van een bestelling, zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.

Het huisnummer is ook opgegeven in het straat veld. Gelieve controleren of de velden straat en huisnummer correct zijn opgegeven.

Straat:
Nummer:

De captcha wordt geladen. Een ogenblik geduld...
 
  • Alle boeken zijn compleet en verkeren in normale antiquarische staat, tenzij anders beschreven. Kleine onvolkomenheden, zoals een ingeplakte ex-libris of een naam op het schutblad, zijn niet altijd vermeld
  • U handelt deze order direct af met Barbabientje
    Deze verkoper is een particulier, dit heeft invloed op welke rechten voor u als koper ontbreken. Zo heeft u geen herroepingsrecht of conformiteitsrecht. Verder lezen.
  • Na uw bestelling ontvangen u en Barbabientje een bevestiging per e-mail. In de e-mail staan de naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van Barbabientje vermeld
  • De Koper betaalt de verzendkosten, tenzij anders overeen gekomen
  • Barbabientje kan betaling vooraf vragen
  • Boekwinkeltjes.nl probeert Kopers en Verkopers tot elkaar te brengen. Boekwinkeltjes.nl is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen Koper en Verkoper door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meer gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart Boekwinkeltjes.nl van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Onthoud mijn gegevens

Veilig, snel en eenvoudig bestellingen plaatsen?

Registreer u vrijblijvend als koper!

Veiligheidscode

Uitleg over de veiligheidscode en instellingen

Wijzig veiligheidscode-instellingen

Besteld, hoe nu verder?

Nadat u een bestelling heeft geplaatst wordt er een bevestiging per e-mail verzonden naar u en de verkoper.
De verkoper zal binnen 3 werkdagen contact met u opnemen om de koop verder af te handelen. Afhankelijk van uw locatie heeft u in de meeste gevallen binnen 2 dagen uw bestelling in huis.