Henk Jongen - Agent in Indië dagboekbrieven van een MP'er (1949

Schrijver:
Titel: Agent in Indië dagboekbrieven van een MP'er (1949-1950)
ISBN: 9789057304927
Taal: Nederlands
Uitgever: Walburg Pers
Bijzonderheden: Goed, 416p
Prijs: € 12,50
Verzendkosten: € 5,50 (binnen Nederland)
Meer info:
In de nadagen van het Nederlandse koloniale bestuur (1949) werd Henk Jongen als dienstplichtig militair naar Nederlands-Indië gestuurd en opgeleid voor de Militaire Politie (MP). Zijn aanwezigheid zou deel gaan uitmaken van de Nederlandse ondersteuning in aanloop naar de soevereiniteitsoverdracht aan de nieuwe Republiek Indonesië. De tweede politionele actie was juist voorbij en het einde van het koloniale bestuur kwam al in zicht. In die schemerperiode van wetteloosheid en verwarring stond de Nederlandse Militaire Politie voor een zeer zware taak. In dagboekbrieven aan het thuisfront deed de jongeman zeer uitgebreid en openhartig verslag van zijn ervaringen en bevindingen. Van de 600 dagboekbrieven die hij schreef, selecteerden Mark Loderichs en Nadet Somers, beiden gespecialiseerd in Indisch/Indonesisch-Nederlandse geschiedenis, 293 exemplaren, die zij vervolgens redigeerden en van commentaar voorzagen.Met name over de periode na de soevereiniteitsoverdracht op 27 december 1949 is hier te lande maar weinig bekend. Het NIOD bestempelde Jongens unieke observaties over het prille begin van de Republiek Indonesië dan ook als een zeer waardevolle aanvulling op de schaarse literatuur over deze periode. In het bijzonder blijken hieruit de pijnlijke verwikkelingen tussen Indonesiërs en de daar in 1950 nog aanwezige Nederlandse krijgsmacht en burgers. Dries van Agt: 'Een document humain van grote historische waarde'. De Indische Bibliotheek richt zich op de uitgave van ego-documenten op het gebied van de Indisch/Indonesisch-Nederlandse geschiedenis.
Verder lezen

Afbeeldingen (Klik om te vergroten)

Henk Jongen - Agent in Indië dagboekbrieven van een MP'er (1949-1950)