Guido Gezelle e.v.a. - Tyd en Vlyt

Schrijver:
Titel: Tyd en Vlyt
Taal: Nederlands
Uitgever: Buschmann, Antwerpen, 1845 e.v.
Bijzonderheden: Van "Tyd en Vlyt" tot "Tijd en Vlijt"
Prijs: € 90,00 (Excl. verzendkosten)
Meer info:
Convoluut van diverse uitgaven van "Tyd en Vlyt" tussen 1845 en 1898. 23 x 15 cm. Kartonnen band met vergulde groenlinnen rug. Bestaande uit:

1. Lettervruchten van het Leuvensch Genootschap Tyd en Vlyt. 1. Dichtstukken. Antwerpen, J.-E. Buschmann, 1845. 204 blz.
2. Lettervruchten van het Leuvensch Genootschap Tyd en Vlyt. 2. Prozastukken. Antwerpen, J.E. Buschmann, 1847. 328 blz. plus uitslaande gravure (zie foto)
3. Prospectus: "Bijdragen in proza en poëzie van het Taal- en Letterlievend Studentengenootschap Met Tijd en Vlijt, 1877". Ondertekend door Pol de Mont. 4 blz.
4. Prospectus : "Tael- en Letterlievend Genootschap onder de zinspreuk Met Tyd en Vlyt. Pryskamp." Ondertekend door J. David. 1859.
5. Lettervruchten (...) Met Tyd en Vlyt. Leuven, Vanlinthout, 1863. 310 blz.
6. Idem, Idem, 1871. 92 blz.
7. Idem, Idem, 1874. 232 blz.
8. Lettervruchten (...) Met Tijd en Vlijt, opgedragen aan Hoogleeraar P. Willems, sedert vijf-en-twintig jaren voorzitter van het genootschap. Leuven, Vanlinthout, 1892. 176 blz.
9. Lettervruchten (....) Met Tijd en Vlijt. Vanlinthout, 1898. 212 blz.
10. Den zeer geleerden heer Dr. P.G.H. Willems, bestendigen voorzitter van Met Tijd en Vlijt, door diens leden en hoogachting en erkentenis aangeboden. 1870. Vanlinthout. 27 blz. Met lijst der intekenaren. Beschadigd!
11. Redevoeringen uitgesproken op 9 februari 1873 (...) door de leden van (...) met Tijd en Vlijt aangeboden aan hunnen voorzitter Dr. P.G.H. Willems. Vanlinthout. 19 blz.
12. Mijnheer .... Aankondiging van een feestbundel voor P. Willems, 1891. Ondertekend door Al. J. Vande Vyvere.
13. Idem., 20 april 1892.
14. "Toon- en tooneelkundig avondfeest (voor P. Willems). Gedrukt door P. Ickx. Z.d. (1892)
15. Uitnodiging voor viering P. Willems, 28 maart 1892. Met adresbandje aan Ad. de Ceuleneer, Hoogleeraar" te Gent, mogelijk degene die het convoluut heeft laten binden.

Opgericht in 1836, kort na de Belgische onafhankelijkheid, was het letterkundig genootschap Tyd en Vlyt belangrijk voor de heropleving van de Vlaamse literatuur, de strijd tegen het Frans en de strijd vóór het katholicisme. Het werd meer dan een spreekbuis van de Leuvense studenten, want uit heel Vlaanderen (en Nederland) en uit alle generaties kwam er medewerking. We vinden in deze bundels, zeer ongelijk van kwaliteit natuurlijk, werk van Guido Gezelle, Eugeen van Oye, Jan van Beers, Prudens van Duyse, J. David, Lodewijk Dosfel e.v.a. Vooral het meegebonden efemere drukwerk is interessant omdat het het "netwerk" van het genootschap toont.

Zeldzaam, ik vind februari 2022 geen ander exemplaar te koop op internet. Prijs 90 euro plus 10 voor aangetekende verzending in Nederland en België
Verder lezen

Afbeeldingen (Klik om te vergroten)

Guido Gezelle e.v.a. - Tyd en Vlyt Guido Gezelle e.v.a. - Tyd en Vlyt Guido Gezelle e.v.a. - Tyd en Vlyt

Voer uw gegevens hieronder in om deze titel te bestellen bij De Boekengek

Stuur mij de Boekwinkeltjes nieuwsbrief
De captcha wordt geladen. Een ogenblik geduld...
Op het bezoeken van onze website, zo ook het plaatsen van een bestelling, zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.

Het huisnummer is ook opgegeven in het straat veld. Gelieve controleren of de velden straat en huisnummer correct zijn opgegeven.

Straat:
Nummer:

De captcha wordt geladen. Een ogenblik geduld...
 
  • Alle boeken zijn compleet en verkeren in normale antiquarische staat, tenzij anders beschreven. Kleine onvolkomenheden, zoals een ingeplakte ex-libris of een naam op het schutblad, zijn niet altijd vermeld
  • U handelt deze order direct af met De Boekengek
    Deze verkoper is een particulier, dit heeft invloed op welke rechten voor u als koper ontbreken. Zo heeft u geen herroepingsrecht of conformiteitsrecht. Verder lezen.
  • Na uw bestelling ontvangen u en De Boekengek een bevestiging per e-mail. In de e-mail staan de naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van De Boekengek vermeld
  • De Koper betaalt de verzendkosten, tenzij anders overeen gekomen
  • De Boekengek kan betaling vooraf vragen
  • Boekwinkeltjes.nl probeert Kopers en Verkopers tot elkaar te brengen. Boekwinkeltjes.nl is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen Koper en Verkoper door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meer gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart Boekwinkeltjes.nl van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Onthoud mijn gegevens

Veilig, snel en eenvoudig bestellingen plaatsen?

Registreer u vrijblijvend als koper!

Veiligheidscode

Uitleg over de veiligheidscode en instellingen

Wijzig veiligheidscode-instellingen

Besteld, hoe nu verder?

Nadat u een bestelling heeft geplaatst wordt er een bevestiging per e-mail verzonden naar u en de verkoper.
De verkoper zal binnen 3 werkdagen contact met u opnemen om de koop verder af te handelen. Afhankelijk van uw locatie heeft u in de meeste gevallen binnen 2 dagen uw bestelling in huis.