Stel een vraag

Met het formulier hier onder kunt u contact op nemen met boekwinkel De Boekengek.


 

Napoleon - Bulletin der Wetten 1811

De vraag gaat over de volgende titel:

Afbeelding: Napoleon - Bulletin der Wetten 1811
Schrijver: Napoleon
Titel: Bulletin der Wetten 1811
ISBN:
Uitgever: Keizerlijke Drukkerij, Parijs
Bijzonderheid: Wetten van Napoleon tijdens zijn bezoek aan Nederland
Prijs: € 60,00
Meer info "Bulletin der Wetten/Bulletin des Lois. Bulletin Hollandais. N° 397 - 405." Te Parys, Ter Keizelyke Drukkery. 1811.

21 x 14 cm., kartonnen band uit de tijd met vergulde lederen rug. Gedrukt op gevergeerd papier, fris gebleven, deels onopengesneden. Met één grote uitslaande tabel (opcentiemen in Frankrijk). Bevat de decreten 397 (79p), 398 (39p), 399 (21p), 400 (41p), 401 (39p), 402 (81p), 403 (41p), 404 (41p), 405 (39p).

Tweetalig Nederlands/Frans convoluut van de wetten en decreten uitgevaardigd door Napoleon van 30 september tot 13 november 1811. In deze periode verbleef hij onder meer in Antwerpen, Amsterdam en Utrecht.

Het convoluut bevat diverse voor Nederland belangrijke beslissingen, zoals de vaststelling van de eigendomsbelasting (15,4 miljoen frank) en de personeelsbelasting (3,4 miljoen frank), nieuwe wetgeving op de alcoholische dranken, nieuwe belasting op het vrachtvervoer per (binnen)schip, het afschaffen van tollen, het instellen van een monopolie op tabak door de staat (met de bouw van tabakfabrieken in Amsterdam en Rotterdam), de nieuwe bestuurlijke indeling van Nederland, de promotie van Den Haag tot "goede stad", de instelling van lyceums, het toekennen van pensioenen aan gedupeerde van de afgeschafte kloosterordes, enzovoort enzovoort.

Ook interessant is de oprichting van een nieuw "Dagblad van den Boekhandel" waar alle drukkers en uitgevers hun titels in moeten plaatsen, de oprichting van tehuizen voor bedelaars, de doodstraf voor deserteurs, belastingen op lood en op leistenen, het toekennen van patenten voor onder meer het maken van perkament uit vissenhuid, een nieuw soort gitaar, een nieuw soort "vuur-pomp" (stoommachine?) enzovoort.

Prijs 60 euro plus 10 voor aangetekende verzending in Nederland en België. Afhalen in Kalmthout kan.
Boek bekijken