Stel een vraag

Met het formulier hier onder kunt u contact op nemen met boekwinkel De Zilveren Eeuw.


 

Jan Nomsz - Athalia, De Cid, Amelia en Soliman

De vraag gaat over de volgende titel:

Afbeelding: Jan Nomsz - Athalia, De Cid, Amelia en Soliman
Schrijver: Jan Nomsz
Titel: Athalia, De Cid, Amelia en Soliman
ISBN:
Uitgever: Amsterdam, David Klippink, 1771
Bijzonderheid: Convoluut: 3 Uit het Frans vertaalde treurspelen en 1 blijspel van Jan Nomsz met extra gedichten en illustraties. In oorspronkelijk halfleren bandje met sierpapier op de platten en rug met ribben. Platten wat geschaafd en rug bovenin iets beschadigd.
Prijs: € 75,00
€ 7,25
Meer info Op de rug staat Jan Nomsz tooneel poezy III. Boekje heeft kennelijk deel uitgemaakt van een verzameling die is aangelegd door een fan.

Illustraties:
Alle stukken hebben een gegraveerd vignet op de titelpagina. Los bijgevoegd tussen voorwerk en tekst van De Cid is een kort afgesneden tweede blaadje met de titelpagina en 2 bladzijden van het voorbericht met daarin geplakt een anonieme illustratie bij het 4de bedrijf, 6de toneel, uitgegeven bij A.Fokke Simonsz.
Los bijgevoegd tegenover de titelpagina van Amelia:: een illustratie bij het 5de bedrijf, 3de toneel, gegeraveerd door J(an) E(vert) Grave en uitgegeven bij A.Fokke Simonsz.

Inhoud:
3 Treurspelen en 1 blijspel in chronologische volgorde. De treurspelen Athalia, De Cid en Amelia zijn verschenen in 1771. Het blijspel Soliman de tweede of de drie sultanes is van 1775.
Het convoluut bevat extra bijbehorende gedichten. Meegebonden een libretto van de reien in de Athalia. Verder los bijgevoegd een afdruk van het gedicht Aan den Heer Andries Snoek, wegens het spelen der rol van den Cid in het treurspel van dien naam (6 pp klein 8ยบ) door A.L. Barbaz, gedateerd 1803.
Los ingevoegd bij het blijspel Soliman de Tweede: een blaadje waarin Nomsz dit toneelstuk opdraagt aan Utile et Amusant. Het is gedateerd Amsterdam 25 Maart 1786 (1 + 1 blanco pp). Meegebonden is een gedicht van Nomsz Aan de uitmuntende actrice mejuffrouw Elizabeth Pilotti ter gelegenheid van het spelen van de rol van Roxelane in het blyspel Soliman de tweede. Den eersten November 1774 (4 pp)
Boek bekijken