Stel een vraag

Met het formulier hier onder kunt u contact op nemen met boekwinkel Ovidius.


 

Dante Alighieri - De goddelijke komedie. Vertaald, ingeleid en toegelicht door Frans van Dooren

De vraag gaat over de volgende titel:

Schrijver: Dante Alighieri
Titel: De goddelijke komedie. Vertaald, ingeleid en toegelicht door Frans van Dooren
ISBN:
Uitgever: Ambo, Baarn / Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam. 1987.
Bijzonderheid: Ambo, Baarn / Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam. 1987.Linnen zonder stofomslag. Goed. 599pp.
Prijs: € 13,00
Meer info
Boek bekijken

Ovidius uit Bredevoort

zakelijk
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld.
- Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten.
- Verzending geschiedt op risico van de koper.
- Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper.
- Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst.
- De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
- Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort
IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A

Of via Paypal. Geen creditkaart.
- Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst.
Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons
Antiquariaat Ovidius
Lambertus G. van Genderen
Koppelstraat 5
7126 AE Bredevoort.
Email: bert.van.genderen@hetnet.nl
via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht..
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan
Antiquariaat Ovidius
Lambertus G. van Genderen
Koppelstraat 5
7126 AE Bredevoort.
terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
Formulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
-- Aan
Antiquariaat Ovidius
Lambertus G. Van Genderen
Koppelstraat 5
7126 AE Bredevoort
email: bert.van.genderen@hetnet.nl
— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
— Naam/Namen consument(en)
— Adres consument(en)
— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
— Datum(*)
Verder lezen

De verkoper zal binnen 3 werkdagen contact met u opnemen om de koop verder af te handelen.