Oud en zeldzaam VARIA 17e eeuwse

Zoekopdracht
68 titels gevonden met de huidige zoekopdracht

Gesorteerd op:

Uitgebreid zoeken

Pagina's: 1 2 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Boekwinkel
Alle de Rym-Oeffeningen, in... DECKER, Jeremias de (1609-1666) Alle de Rym-Oeffeningen, in beter orde geschikt, met eenige Dichten en 't leven des Schryvers vermeerdert en uitgegeven door M. Brouërius van Nidek, R.G. EERSTE DEEL. Met kopere Platen versiert AMSTERDAM, By H. Bosch, wed. A. van Aeltwyk, W. Barents, D. Ruarus, H. Stockink, A. Lobé, 1726. 4o. Met gegraveerde titelpagina (J.C. Philips 1725) En titelpagina in rood en zwart met vignet (bije... € 135,00 Koolboeken
AMSTELREDAMS EER ende opcom... BOLSWERT, BOETIUS A. AMSTELREDAMS EER ende opcomen door de denckwaerdighe miraklen aldaer geschied aen ende door het H. Sacrament des Altaers. ANTWERPEN, by Hendrick Aerssens, 1639. (16 )304 blz. Met titelprent.. Geïllustreerd. 15 prenten pag 39 is verkeerd genumerd 41 i p v 39 ... € 145,00 Koolboeken
AMSTELREDAMS EER ende opcom... BOLSWERT, BOETIUS A. AMSTELREDAMS EER ende opcomen door de denckwaerdighe miraklen aldaer geschied aen ende door het H. Sacrament des Altaers. ANTWERPEN, by Hendrick Aerssens, 1639. (16 )304 blz. Met titelprent.. Geïllustreerd. 15 prenten pag 39 is verkeerd genumerd 41 i p v 39 ... € 225,00 Koolboeken
Atlas Major van 1665 De gro... BLAEU JOAN Atlas Major van 1665 De grootste en Schoonste atlas,die ooit verschenen is Koln-Londen losangeleles-Madrid-Paris- Tokyo, TASCHEN, 2005. Wereldberoemd zijn de atlassen en kaarten die in de zeventiende eeuw zijn gedrukt in het bedrijf van... € 145,00 Koolboeken
Beschouwing der WERELD best... LUIKEN, Jan (1649-1712) Beschouwing der WERELD bestaande in en honderd konstige figuuren met Godelyke spreuken en stichtelyke verzen AMSTERDAM, HOUTTUIN F van de erve, 1778. titelprent (6)-406 (2) blz opn geb half leer AANBIEDINGSPRIJS VAN 245 NU VOOR € 145,00 Koolboeken
Bespiegelingen van Godt en ... VONDEL J. VAN Bespiegelingen van Godt en Godsdienst. Tegens d'ongodiften, verlochenaers der Godheit of Goddelijk Voorzienighiet. In den brief aan de Hebreen. Wie Gode genaekt moet bekennen dat hy is, en beloont die hem zoeken. De derde druk.1723 WAARBIJ Al... AMSTERDAM, Wed Barent vVsscher -In de nieuwe drukkerij - Lamsvelt Jan - Boekverkoopster in de Dirk van Haffeltsteeg, 1723-171 8-1702-1721. Titelprent(20:) portret 219 blz. titelgravure-I: 168: blz-II: 101 III: 76 blz.geb org perkament moo... € 275,00 Koolboeken
Chronyk van Vrankryk, door ... MEZERAY DE [VAN BROEKHUIZEN] Chronyk van Vrankryk, door den Heer de Mezeray, raad en Historieschryver des konings van Vrankryk. In't Nederduitsch gebracht door G.v. Broekhuizen. AMSTERDAM, HOORN ten Timotheus en Bouman Jan, 1685. 3 parts in 1 vol in-4°. Frontispiece [8] 990 pp [22].opn half leer gebonden. First part of two. 5... € 215,00 Koolboeken
COLLOQVIA ERASMUS, Desiderius (1469-1536) COLLOQVIA AMSTELODAMI, Elzeviriana, 1679. titelprent (18)672 blz 12o org perkament gaafexemplaar The bottom corner of the titlepage is reinfor... € 175,00 Koolboeken
De amsterdamsche hecuba tre... VONDEL, Joost van den (1587-1679) De amsterdamsche hecuba treur - spel 84 blz. één gravure t' Amsterdam Joannes de Wees 1693 WAARBIJ: - Hippolytus of rampzalige kuischeit treurspel 51 blz. t' Amsterdam by de Weduwe van Abraham de Wees 1658. - Elektra van sophokles treurspel s... AMSTERDAM / KEULEN, Joannes de Wees / D' oude drukerye / Abraham de Wees / Weduwe Abraham de Wees, 1693 / 1658 / 1657 / 1663 / 1666 / 1668 enz. oude niet orginele linnenband. € 445,00 Koolboeken
De historien des Ouden en N... ROYAUMONT, Heere de Royaumont Overste van Sombreval (1625-1709) , François van Hoogstraten (1632-1696] De historien des Ouden en Nieuwen Testaments, met stichtelijke toepassingen, getrocken uit de heilige vaderen, om de zeden in allerhande staeten van menschen te regelen. / In 't frans beschreven door den heere De Royaumond (...) Vertaelt, en m... DORDRECHT, , By Fransois van Hoogstraeten, Boekverkooper aen 't Groot Hooft / in Erasmus, 1681. 8o. [16], 580, [4] p. Oorspronkelijke perkamenten band. Met gravure bij de titelpagina. Deze editie ... € 245,00 Koolboeken
De Historische gedenkschrif... TEMPLE, W. De Historische gedenkschriften van den ridder W. Temple, in twee deelen, het eerste vervattende zijne aanmerkingen over de Nederlandsche Provintien. Het tweede zijne Memorien van 't gene gedenkwaardig in 't Christenrijk is voorgevallen van 167... ROTTERDAM, By Pieter vander Slaart, 1692. 8o. Titelpagina in zwart met vignet versus blanco, Titelpagina (bij 1e deel) in zwart met vignet ver... € 272,00 Koolboeken
De Historische gedenkschrif... TEMPLE, W. De Historische gedenkschriften van den ridder W. Temple, in twee deelen, het eerste vervattende zijne aanmerkingen over de Nederlandsche Provintien. Het tweede zijne Memorien van 't gene gedenkwaardig in 't Christenrijk is voorgevallen van 167... ROTTERDAM, , By Pieter vander Slaart, 1692. 8o. Titelpagina in zwart met vignet versus blanco, Titelpagina (bij 1e deel) in zwart met vignet ver... € 275,00 Koolboeken
Des hoochberoemden Joodsche... FLAVIUS JOSEPHUS (ca.37-ca.100) Des hoochberoemden Joodschen histori-schrijvers boecken, te weten vanden ouden Joodschen gheschiedenissen twintich: ende een van sijn eyghen leven. Noch vanden Joodschen oorloghe ende verwoestinghe der stadt Jerusalem andere seven, item van de... LEYDEN, by Jan Paets Jacobs zoon, 1607. (2) 343 (x2) (31) 77 (x2) (7) blz. Klein folio, geb. half linnen AANBIEDINGSPRIJS VAN 325 NU VOO... € 195,00 Koolboeken
Des hoochberoemden Joodsche... FLAVIUS JOSEPHUS (ca.37-ca.100) Des hoochberoemden Joodschen histori-schrijvers boecken, te weten vanden ouden Joodschen gheschiedenissen twintich: ende een van sijn eyghen leven. Noch vanden Joodschen oorloghe ende verwoestinghe der stadt Jerusalem andere seven, item van de... LEYDEN, Jan Paets Jacobs zoon, 1607. (2) 343 (x2) (31) 77 (x2) (7) blz. Klein folio, geb. half linnen derde editie in de noordelijke Ned... € 270,00 Koolboeken
Dissertatio Inauguralis De ... DISSERTATIO INAUGURALIS DE PRIVILEGIIS MULIERUM = VON DEN WEIBLICHEN FREY- UND GERECHTIGKEITEN Dissertatio Inauguralis De Privilegiis Mulierum = Von den Weiblichen Frey- und Gerechtigkeiten JENA, NISII Johannis, 1684. (4)124 blz org geb perkementeband juridisch werk over vrouvenarbeid en vrouwenrexhten(emaxipatie) p... € 245,00 Koolboeken
Een Goddelicke vierschare, ... CORPUT, A. van de (1599-1670).. Een Goddelicke vierschare, dat is, ontdeckinge der hemelsche oordeelen. Voorgesteld in seer heerlicke ende gednck-weerdige exempelen. Door Abraham van de Corput. UTRECHT, , Van Waesberge, 1660 - 69. Udeel 1 titelprent40) 582 (22) blz deel 2 1662 titelprent-(30)854(23) blz deel 3 1665 titelprent... € 695,00 Koolboeken
Ephemeri vita, of afbeeldin... SWAMMERDAM, Jan. (1637-1680) Natuuronderzoeker en Arts Ephemeri vita, of afbeeldingh van 's menschen leven, vertoont in de wonderbaarelijcke en nooyt gehoorde historie van het vliegent ende een-dagh-levent haft of oever-aas. Waar in, als oock omtrent, verscheyde andere dierkens, veele ongehoorde, ... AMSTERDAM, Wolffgang Abraham, 1675. (32)422(8) met 6 org pagina,s gedetailleerde afbeeldingen van dag of vliegen en ( 2 gevoude platen ... € 950,00 Koolboeken
Exercitationes Rationales d... VRIES, Gerardus de (1648-1705) Prof. Utrecht. Exercitationes Rationales de Deo, Divinisque perfectionibus. Accedunt Eiusdem Dissertationes de Infinito; Nullibitate Spiritum; Homine Automatico; Contradictoriis Deo possibilibus; Sensuum in Philophando usu; Cognitatione ipsa mente; operation... TRAJECTI ad RHENUM (UTRECHT), Apud Johannem vande Water, Johannem Ribbium, Franciscum Halma, 1685. 4o. Titelpagina in rood en zwart met vignet versus blanco (onderkant stukje afgesneden zonder tekstv... € 395,00 Koolboeken
Flavi Josdephi Hoogh beroem... FLAVIUS JOSEPHUS (ca.37-ca.100) Flavi Josdephi Hoogh beroemde Joodsche Historien ende Boecken Noch EGESIPPUS Vande Ellendighe Verstooringhe der Stadt JERUZALEM Van nieuws met schoone figuren verciert ende met nootwendoghe aenteyck enighe en Summarien verrijck HAERLEM, gedruckt voor ADRIAEN ROMAN Ordinaris boeck drucker der selwer Stede, 1636. 338 (x2) (26) 77 (x2) blz. (register 3 blz.) Org perkement boven en onderkant iets gescheurd met twe... € 275,00 Koolboeken
Flavi Josdephi Hoogh beroem... FLAVIUS JOSEPHUS (ca.37-ca.100)30 Flavi Josdephi Hoogh beroemde Joodsche Historien ende Boecken Noch EGESIPPUS Vande Ellendighe Verstooringhe der Stadt JERUZALEM Van nieuws met schoone figuren verciert ende met nootwendoghe aenteyck enighe en Summarien verrijck HAERLEM, , gedruckt voor ADRIAEN ROMAN Ordinaris boeck drucker der selwer Stede, 1636. 338 (x2) (26) 77 (x2) blz. (register 3 blz.) Org perkement boven en onderkant iets gescheurd met twe... € 375,00 Koolboeken
Flavii Iosephi viri inter i... FLAVIUS JOSEPHUS, (ca.37-ca.100) Flavii Iosephi viri inter iudæos clarissimi. Opera omnia quæ extant ex græcorum Codicum accurata collatione Latinè expressa. Opusin Tomos duor distributum. Cum Indice Iocupletisimo. Tomus primus. Continens libros XX. de antiquita tibus iudaici... Z.P., Iacobi Stoer, 1611. 12o. Deel I: 570 (x2), (26) blz. / Deel II: 356 (x2), (22) blz. Geb. in org. perkamenten banden. M... € 275,00 Koolboeken
Flavii Josephi des wijdt-ve... FLAVIUS JOSEPHUS (ca.37-ca.100) Flavii Josephi des wijdt-vermaerden Joodschen historieschrijvers boeken; te weten twintig van de oude geschiedenissen der Joden en een van sijn eygen leven: etc. Nu op nieuws uyt de Grieksche en Latijnsche sprake vertaelt, door L. v. Bos. con... AMSTERDAM, Weduwe J(an) J(acobsz). Schipper, 1682. Titelprent vermeld 1683 (8) 414 x 2 (27) blz. Waer by gevoegt, Egesippi Boeken, van de Joodsche Oor... € 295,00 Koolboeken
Gioseffo Flavico historico ... FLAVIUS JOSEPHUS (ca.37-ca.100) Gioseffo Flavico historico delle antiichita e guerre Guidaiche; diviso in vintisette libri: compartiti in tre parti, nella prima fieratta della creatione del mondo sino alla Guerra di Senacherib, nella seconda del tornar che tenea li Giudei in... VENETIA, Appresso Gioan ni Alberti a Santa Foscha, 1619. (30) 290 ; 272; 335 blz. halfperk. band 4o AANBIEDINGSPRIJS VAN 395 NU VOOR vrij zeldzame uitgave € 245,00 Koolboeken
Gioseffo Flavico historico ... FLAVIUS JOSEPHUS (ca.37-ca.100) Gioseffo Flavico historico delle antiichita e guerre Guidaiche; diviso in vintisette libri: compartiti in tre parti, nella prima fieratta della creatione del mondo sino alla Guerra di Senacherib, nella seconda del tornar che tenea li Giudei in... VENETIA, Appresso Gioan ni Alberti a Santa Foscha, 1619. (30) 290 ; 272; 335 blz. halfperk. band 4o vrij zeldzame uitgave € 345,00 Koolboeken
Herßsterckung. Daß ist kurt... NICANDRUM, M. Paulum. Herßsterckung. Daß ist kurtze und in Gottes Wort wolgegründte Erklerung deß Sechß un Achßigsten Psalms. Darinnen Gottseligen Christen gezeigt, und deutlich fùrgehalten wird, womit sie in widerwertigkeit und trùbsal, sonderlichen aber in st... LEIPZIG, Abraham Lamberg, 1601. (22) 227 (3) blz. opn geb half leer Gaaf boekblok. € 245,00 Koolboeken
Het gevoelen van verscheyde... BELLIUM, M. (Pseud. van Eebosharus Caestellio) Het gevoelen van verscheyden zo oude als nieuwe schrijvers, aengaende de ketters, of men die vervolgen, en hoe men met hun handelen zal. Een boekjen in deze bezwaerde tijden zeer nut voor alle menschen, en inzonderheydt voor alle vorsten en ma... AMSTERDAM, Iansz, 1663. (32) 547 (59) blz. orig. perk. band 12o. AANB IEDINGSPRIJS VAN 275 NU VOOR Rug gerest. Titelpag. en... € 150,00 Koolboeken
Het Islamisme. tweede herzi... DOZY, R(EINHART PIETER ANNE). (1820-1883) Het Islamisme. tweede herziende druk 1 De Oude Godsdienst 2 Mohammed voor de vlucht 3 Mohammed na de vlucht 4 de Koran de overlevering en de legende 5 De leer en de plechtigheden 6 de afval,de nederlaag der oudgeloovigen en de bekeering der o... HAARLEM, H D Tjeenk Willink, 1880. 357 blz opn geb AANBIEDINGSPRIJS VAN115 NU VOOR € 75,00 Koolboeken
Historie der Reformatie, en... BRANDT, GERARD (1626-1685, HAARLEM - AMSTERDAM) Historie der Reformatie, en andere kerkelyke geschiedenissen, in en omtrent de Nederlanden. Met eenige aantekeningen en aenmerkingen. Naerder oversien, merklijk vermeerdert, en vervolgt ect. AMSTERDAM / ROTTERDAM, voor Jan Rieuwertz., Hendrik en Dirk Boom, boekverkoopers. / Bartent Bos, 1671-74. 4o. Deel I: 1671, Met titelprent, (28) 847 (56) (55) blz. Deel II: 1674, (26) 996 (36) blzDeel III: ... € 345,00 Koolboeken
Historie van de Reformatie ... BURNET, Gilbert (1643-1715, bisschop te Salisbury) Historie van de Reformatie der Kerke van Engeland. In het Engelsch beschreven door Mr. Burnet. En nu uit denzelven vertaalt. Met Figueren. AMSTERDAM, Jan van Hoorn & Aart Dirkz Ossaan, 1686. deel-1-. (18 met titelprent ) 634 (13) (350 )=360 blz. deel 2 -(18) - 678 (28) 351 (30)Met portrette... € 450,00 Koolboeken
Historische beschrijvinghe ... PONTANUS, Ioh. Isacium Historische beschrijvinghe der seer wijt beroemde coop-stadt Amsterdam. Waer inne benevens de eerste beginselen ende opcomsten der stadt / verscheyden privilegien / ordonnantien / ende andere ghedenkweerdighe gheschiedenissen / met het ghene d... AMSTERDAM, Iudocum Hondium, 1614. (6) 360 (7) blz. Geb. Fotomechanische heruitgave. € 65,00 Koolboeken
Historische beschrijvinghe ... PONTANUS, Ioh. Isacium Historische beschrijvinghe der seer wijt beroemde coop-stadt Amsterdam. Waer inne benevens de eerste beginselen ende opcomsten der stadt / verscheyden privilegien / ordonnantien / ende andere ghedenkweerdighe gheschiedenissen / met het ghene d... AMSTERDAM, Iudocum Hondium, 1614. (6) 360 (7) blz. Geb. Fotomechanische heruitgave. € 65,00 Koolboeken
In quatuor libros Instituti... VOET, Pauli (1619-1667 Utrecht, rechtwetenschapper) In quatuor libros Institutionum Imperialium commentarius, ubi Juris Civilis tum Antiqui, tum Novi cum Divino, Forensi, Canonico et Feudali in multis collatio instituitur. (twee delen) ULTRAJECTI (Utrecht), Apud Johannem Ribbium, 1668. 4o. 1e deel: Titelpagina in rood en zwart met vignet (Honos Alit Artes) versus blanco, (6), 874 blz.... € 295,00 Koolboeken
In quatuor libros Instituti... VOET, Pauli (1619-1667 Utrecht, rechtwetenschapper) In quatuor libros Institutionum Imperialium commentarius, ubi Juris Civilis tum Antiqui, tum Novi cum Divino, Forensi, Canonico et Feudali in multis collatio instituitur. (twee delen) ULTRAJECTI (Utrecht), Apud Johannem Ribbium,., 1668. 4o. 1e deel: Titelpagina in rood en zwart met vignet (Honos Alit Artes) versus blanco, (6), 874 blz.... € 395,00 Koolboeken
Itinerarium Sacrae Scriptur... BUNTING, HENDRICK (1545-1606 (GROENOUWE) Itinerarium Sacrae Scripturae. Dat is: Het Reys-boeck der Heyliger Schrift in twee deelen onderscheijden. 1e dl. (16) 354 (10). Waarbij geb.: Een besonder tractaet ende onderwijsinghe van de munte ende gewichte der heyliger Schrifturen. (2) 36... ARNHEM, , By Janssen ., 1642. ged perkamenten. band. 4o vrijzeldzame druk AANBEIDINGSPRIJS VAN 495 NU VOOR € 295,00 Koolboeken
Jodoci Hackmanni Stadensis,... HACKMANNI, J. Jodoci Hackmanni Stadensis, J.U.D. ac reip. patriae prae-consulis, consiliarii provincialis, & archi-dicasterii regii, in ducatibus Bremensi & Verdensi, assessoris, tractatus juridicus de jure aggerum; von Teichen und Dämmen, und deren Gerecht... STADAE, Literis Casparis Holweinii, 1690. 4o. (6) 516 (40); (6) 136 blz. Oorspr. leren band, Papier gebruind. verder goed. AANBIEDINGSPRIJS ... € 550,00 Koolboeken
Jodoci Hackmanni Stadensis,... HACKMANNI, J. Jodoci Hackmanni Stadensis, J.U.D. ac reip. patriae prae-consulis, consiliarii provincialis, & archi-dicasterii regii, in ducatibus Bremensi & Verdensi, assessoris, tractatus juridicus de jure aggerum; von Teichen und Dämmen, und deren Gerecht... STADAE, Literis Casparis Holweinii, 1690. 4o. (6) 516 (40); (6) 136 blz. Oorspr. leren band, Papier gebruind. verder goed. Belangwekkend werk... € 650,00 Koolboeken
Kerkelyke Oudheden, of Besc... CAVE, William (1637-1713) Kerkelyke Oudheden, of Beschrijving van het leven, bedrijf, dood en Schriften der voornaamste Vaderen, Die gebloeyd hebben in de vierde eeuw. Waar in onder anderen opgehaald word de Opkomst, Aanwas en Voortgang van het Arianisdom, en alle ande... UTRECHT, Gedrukt by Francois Halma en Willem vande Water, Boekverkopers., 1698. Folio met ruime marges. Titelgravure versus blanco, Titelpagina in rood en zwart met vignet, (1, 12,... € 195,00 Koolboeken
Koren-bloemen. Nederlandsch... HUYGENS, Constantijn (1596-1687, heer van Zuilichem) Koren-bloemen. Nederlandsche gedichten van Constantin Huygens, Ridder, Heere van Zuylichem, Zelhem, ende in Monickeland: Eerste Raed en Rekenmeester van Sijne Hoogheit den Heere Prince van Orange. eerste druk. GRAVENHAGE, VLACK Adriaen, 1658. gegraveerd en verfraaid titelprenttTitelpagina in rood en zwart met gegraveerde vignet portret van a... € 750,00 Koolboeken
L' AME: Ou Le Systeme Des M... DUFOUR L' AME: Ou Le Systeme Des Materialistes Soumis Aux Seules Lumieres de La Raison (1759 AVIGNON, Chez Jean Jouve 7Jean Challiol, 1759. (10)295(1) blz orgineel gebonden in lerenband met goudbestempeling prachtig exemplaar original lié... € 95,00 Koolboeken
Leven en bedryf van de verm... TROMP CORNELIS Leven en bedryf van de vermaarden Zeeheld Cornelis Tromp, Graaf van Sylliesburg, Ridder van den Olifant, Baronet, etc. Lieutenant Admiraal Generaal van Holland en Westvriesland. Ondermengd met de voornaamste daaden van verscheidene andere Zeeh... AMSTERDAM, BEVERWYK van JAKOB, 1692. 496(8)pblz , titelprente en portret incopy uitslaande prent op blz 94orginel - 252-317 in copy- 43... € 245,00 Koolboeken
Lexicon Latino-Belgicum auc... SCHELLERI, I.J.G. Lexicon Latino-Belgicum auctorum classicorum, curante Davide Ruhnkenio. LUGDUNI BATAV./AMSTELODAMI/HAGÆ COMITIS, Luchtmans/Honkoop/Den Hengst/Van Cleef, 1799. I: (16) 862 blz. II: 863-1760 blz. Halfleren banden kleinfolio AANBIEDINGSPRIJS VAN 145 NU VOOR woo... € 75,00 Koolboeken
L'histoire des Pays-Bas d'E... METEREN, Emanuel van (1535-1612) L'histoire des Pays-Bas d'Emanuel de Meteren. Ou recueil des guerres, et choses memorables advenues tant és dits pays, qu'és pays voysins, depuis l'an 1315. iusques à l'an 1612. Corrigé et augmenté par l'autheur mesme, et enrichi outre la car... s GRAVEHAGE, chez Hillebrant Jacobz Wou imprimeur ordinaire des illust. seign. Estats Generaux, 1618. Titelgravures 12 blz Portret/ uitslaande Kaartnova germaqnial inferjoris) 720 x2 blz (6) 34 blz indi... € 595,00 Koolboeken
Martelaars-boek. Ofte histo... OPMEER, Petrus (1526-'94, Amsterdam, Delft) Martelaars-boek. Ofte historie der Hollandse martelaren, welken om het Christenlijk Catholijk geloof en Gods-dienst, soo ten tijden van de woeste heidenen, als der Hervormde nieuwgesinden seer wreed sijn omgebragt. waarin veel gedenkwaardige s... ANTWERPEN, Petrus Pratanus, 1700. Deel I: titielprent Met 22 gravures. (30) 371 (1) blz. Deel II: Met titelprent en 9 gravures een u... € 395,00 Koolboeken
Matrimonio forzato comedia ... MOLIERE di G B P Matrimonio forzato comedia di G B P di Moliere Tradotta Ds Nic di Castelle Segret di SA S E di Brand LIPSIA, A Spese dell Autore & Gio Lodivico Gleditsch, 1697. Titelgravures 40 blz 12o papieren omslag € 45,00 Koolboeken
Opera. Decimus Magnus Ausonius Burdigalensis (ca. 310-ca. 395) Opera. Amsterodami, J. Ianssonium, 1629. titelpagina in copy 222-(2) blz gebonden in orgineel perkament 16o mooi gaaf exemplaar € 225,00 Koolboeken
Psalterium Davidis, cum can... BIBLE. A.T. PSAUMES - 1683 Psalterium Davidis, cum canticis sacris & selectis aliquot orationibus : serenissimorum Belgicae principum mandato excusum. ANTVERPIAE, ex officina plantiniana Balthasaris Moreti, 1683. 606 (8) blz Org Lertenband Afdrukken in rood en zwart, vignet koper gegraveerd op titel- vignet op... € 225,00 Koolboeken
Publii Ovidii Nasonis Metam... P Ovidius Naso; Jan Minell; Petrus Rabus Publii Ovidii Nasonis Metamorphoseo¯n libri XV. Cum annotationibus posthumis P Ovidius Naso; Jan Minell; Petrus Rabus AMSTELÆDAMI :, Janssonio-Waesbergios, 1729. (18) (eerste 48 blz vande tektonbreken) begint bij pag 49) 621 register 9 blz gebonden in org perk... € 145,00 Koolboeken
Romabae Historiae Anthologi... GOODWIN, Thomas (1587-1642) Daniel Peenius 1622-1680 Romabae Historiae Anthologia Recognita &aucta een engelsche Uytlegginge van de Romeynsche Oudheden.waer in veele Romeynsche en engelsche Ampten werden vergeleken en versccheyden doncere manieren van spreken verklaert door Thomas Goodwin B D in... AMSTERDAM, By Hendrik Boom, en Dirk Boom. Boeckverkopers op de Cingel by Jan-Roon poorts Tooren, 1679. 8o. (met frontspice 16) 391. (387) blz. Oorpr. perk. band.met overslaande randen mooi gaaf ex VRIJ Z... € 275,00 Koolboeken
Sacros Concilium Tridentinu... GALLEMART, Ioannis (?-1625) Sacros Concilium Tridentinum additis Declarationibus cardinalium, ex ultima recognitione Ioannis Gallemart. Ex citationibus Ioan. Sotealli Theologi & Horatii Lucii Iuriconsulti: necnon Remissionibus P. Augustini Barbosae. Quibus REcens Accreve... COLONIA AGRIPPINA (Keulen), Petrus Henningius, 1633. (39) 651 (133) blz. Geb. in origineel perkament. € 195,00 Koolboeken
Sacros Concilium Tridentinu... GALLEMART, Ioannis (?-1625) Sacros Concilium Tridentinum additis Declarationibus cardinalium, ex ultima recognitione Ioannis Gallemart. Ex citationibus Ioan. Sotealli Theologi & Horatii Lucii Iuriconsulti: necnon Remissionibus P. Augustini Barbosae. Quibus REcens Accreve... COLONIA AGRIPPINA (Keulen), Petrus Henningius, 1633. (39) 651 (133) blz. Geb. in origineel perkament. € 195,00 Koolboeken

Pagina's: 1 2 |

Niet gevonden wat u zocht?

Niets gevonden? Plaats een gratis advertentie bij www.boekenzoekdienst.nl!

Of... kijk eens bij de grootste boeken-database ter wereld:... KLIK hieronder op: "Zoek!"

AbeBooks

Sla laatste zoekopdracht op

Wilt u op de hoogte blijven van deze zoekopdracht? Registreer nu! U ontvangt een bericht als er een verandering wordt geconstateerd.