Alle boeken van Boekenuithetverleden uit Gemonde

Boekenuithetverleden heeft in totaal 35 boeken

Logo Boekenuithetverleden

Gesorteerd op:

Pagina : 1

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Beknopt leerboek der Natuur... Dr. H. van de Stadt Beknopt leerboek der Natuurkunde (meer info) W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle Deel voorkaft ontbreekt, er staan aantekeningen met potlood in het boek. Jaar van uitgave 1902. € 10,00 Boekenuithetverleden
Bezetting en ... bevrijding... W.F. Bladergroen Bezetting en ... bevrijding. Een aantal impressies in ernst en luim. (meer info) De Pelgrim, Eindhoven Geniet. Omslag is los. € 4,00 Boekenuithetverleden
De Groene Amsterdammer. Her... L.J. Jordaan De Groene Amsterdammer. Herinneringsalbum 1940-1945 De Groene Amsterdammer Groot formaat ringband met veel gekleurde illustraties. Jaar van uitgave 1945. In zeer goede staat. ... € 32,50 Boekenuithetverleden
De landen van Europa, gesch... R. Bos De landen van Europa, geschets naar hunne natuurlijke landschappen. Een eenvoudig leerboekje der Aardrijkskunde van Europa, ook bestemd voor zelfwerkzaamheid. Zesde herziene druk. Jaar van uitgave 1910. P. Noordhoff, Groningen Boekje is verkleurd en heeft enkele vlekjes op de voorkaft. € 7,00 Boekenuithetverleden
De Nederlandsche Binnensche... J. de Hoog De Nederlandsche Binnenscheepvaart Gebonden. In goede staat. Inclusief losse bijlagen. € 10,00 Boekenuithetverleden
De toegepaste kunsten in Ne... Ir. S. van Ravesteyn De toegepaste kunsten in Nederland. Een reeks monografieën over hedendaagsche sier- en nijverheidskunst. De sierkunst op de Nederlandsche Passagiersschepen. Jaar van uitgave 1924. W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij Rotterdam In goede staat. € 20,00 Boekenuithetverleden
Die Biene Maja und ihre Abe... Waldemar Bonsels Die Biene Maja und ihre Abenteuer J.M. Meulenhoff, Amsterdam Gebonden, in zeer goede staat. Heeft nog de originele papieren omslag. Uitgegeven in Gotisch schrift... € 8,00 Boekenuithetverleden
Drukken. Handleiding voor d... Jac. van der Kamp en C.H. Lindeboom Drukken. Handleiding voor den leermeester-gezel en den leerling. Het typografisch vakonderricht in verband met het leerlingwezen. Tweede druk. Jaar van uitgave 1926 Drukkerij De Nieuwe Tijd, Amsterdam Gebonden. Sleets exemplaar. Boek is wel compleet. € 7,50 Boekenuithetverleden
Eerst denken, dan schrijven M. Koning Eerst denken, dan schrijven (meer info) W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij Rotterdam In zeer goede staat. € 15,00 Boekenuithetverleden
Handleiding voor den stypeu... J.F. Beijk Handleiding voor den stypeur. Waarin opgenomen het maken der matrijzen, het gieten en afwerken der stypen, het nikkelprocédé, het vervaardigen van rubbermatrijzen, -stypen en holitematrijzen, benevens het soldeeren van stypen en cliché's. Edecea, Hoorn Gebonden, zachte kaft. Kaft iets beschadigd. € 12,50 Boekenuithetverleden
In den tuin der techniek Persbureau Industria, Eindhoven In den tuin der techniek Firma W. van Eupen, Eindhoven Gebonden, in zeer goede staat.Geïllustreerd met foto's uit het centraal foto-archief van Philips en... € 5,00 Boekenuithetverleden
Jacob Roggeveen en zijn rei... L.W. de Bree Jacob Roggeveen en zijn reis naar het Zuidland 1721-1722. Jaar van uitgave 1942. P.N. van Kampen & Zoon N.V., Amsterdam Gebonden. In zeer goede staat. € 8,50 Boekenuithetverleden
Korte Nederlandsche Spraakk... B.G. Alberts en D.F. Martens Korte Nederlandsche Spraakkunst (meer info) L.C.G.Malmberg, Nijmegen In zeer goede staat. € 15,00 Boekenuithetverleden
Max Blokzijl - Landverraders Max Blokzijl Landverraders (meer info) Propaganda brochure NSB. Geniet. Goed exemplaar. Circa 1940 € 5,00 Boekenuithetverleden
Leerboek der Scheepvaartkun... J. van Roon en P. Haverkamp Leerboek der Scheepvaartkunde, eerste deel, vierde druk. Jaar van uitgave 1940 C. de Boer jr, Den Helder Gebonden. In goede staat. Er staan met potlood aantekeningen in het boek. € 10,00 Boekenuithetverleden
Leerboek der Werktuigkunde Dr. H. Brongersma Leerboek der Werktuigkunde (meer info) H.C.A. Campagne & Zoon, Amsterdam Voorkant kaft zit los, boek is verder in goede staat. € 10,00 Boekenuithetverleden
Leerboek der Zeevaartkunde.... J. van Roon en P. Haverkamp Leerboek der Zeevaartkunde. Tweede deel, derde druk. Jaar van uitgave 1936. C. de Boer jr, Den Helder Gebonden. In goede staat. Er staan met potlood aantekeningen in het boek. € 10,00 Boekenuithetverleden
Nederlandsche Bouwmeesters,... W. Retera Nederlandsche Bouwmeesters, Een reeks studies onder leiding van W. Retera Wzn van Munster's Uitgevers Maatschappij, Amsterdam Serie, deel 1 t/m 5. Zeer rijk geïllustreerd met foto's en tekeningen. In goede staat. Bij 1 boekje... € 50,00 Boekenuithetverleden
Nederlandsche Handelscorres... Joh. Bouman Nederlandsche Handelscorrespondentie (meer info) Gebr. Ebert, Amsterdam In goede staat. € 10,00 Boekenuithetverleden
Neerlands Scheepsbouw en Sc... J.Th. Wilke en S. Halfweeg Neerlands Scheepsbouw en Scheepvaart, deel I Scheepsbouw. Jaar van uitgave 1943/1944 Wyt Uitgevers, Rotterdam Gebonden. In zeer goede staat. Met talrijke foto's en illustraties. € 10,00 Boekenuithetverleden
Practische scheepsbouw, lee... T.J. Noordraven en J.F. Gugelot Practische scheepsbouw, leerboek voor stuurlieden en machinisten. Jaar van uitgave 1940 J.F. Duwaer & Zonen Gebonden. In zeer goede staat. Er staan met potlood aantekeningen in het boek. € 20,00 Boekenuithetverleden
Proclamatie van den Führer ... Adolf Hitler Proclamatie van den Führer aan het Duitsche volk en Nota van het ministerie van Buitenlandsche Zaken aan de Sovjet-regeering met bijlagen Rotadruck Wilhelm Meyer K.G., Berlin SW68 Geniet. Omslag is los. € 5,00 Boekenuithetverleden
Rede van Adolf Hitler tot d... Adolf Hitler Rede van Adolf Hitler tot de arbeiders in een Berlijnsche wapenfabriek op 10 december 1940 Jaar van uitgave 1940. Geniet. In goede staat. Op de achterkant zijn met potlood notities gemaakt. € 7,50 Boekenuithetverleden
Rede van den Führer en Rijk... Adolf Hitler Rede van den Führer en Rijkskanselier Adolf Hitler gehouden voor den Duitschen Rijksdag van den 11en December 1941. (meer info) Jaar van uitgave 1941. Geniet. In goede staat. € 7,50 Boekenuithetverleden
Redevoering, gehouden door ... Adolf Hitler Redevoering, gehouden door Adolf Hitler ter gelegenheid van de opening van de 3de oorlogs-winterhulpactie in het Berlijnsche Sportpaleis op 3 october 1941 Jaar van uitgave 1941. Geniet. In goede staat, slechts enkele kleine vlekjes op de voorzijde. € 12,50 Boekenuithetverleden
Scheepsmodellen en Scheepsb... W. Voorbeijtel Cannenburg Scheepsmodellen en Scheepsbouwkundige teekeningen. Beschrijvende catalogus der scheepsmodellen en scheepsbouwkundige teekeningen 1600-1900. Jaar van uitgave 1943 Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum, Amsterdam Gebonden, in zeer goede staat. € 45,00 Boekenuithetverleden
Scheepswerktuigkunde voor s... Tj.H. Vellinga Scheepswerktuigkunde voor stuurlieden, deel I, vierde druk. Jaar van uitgave 1937. P. Noordhoff N.V., Groningen - Batavia Gebonden. In goede staat. Er staan met potlood aantekeningen in het boek. € 10,00 Boekenuithetverleden
Scheepswerktuigkunde voor s... Tj.H. Vellinga Scheepswerktuigkunde voor stuurlieden, deel II, vierde druk. Jaar van uitgave 1941. P. Noordhoff N.V., Groningen - Batavia Gebonden. In zeer goede staat. € 10,00 Boekenuithetverleden
Taal-, Stijl- en Steloefeni... B.G. Alberts en B.F. Martens Taal-, Stijl- en Steloefeningen, bij de Korte Nederlandsche Spraakkunst (meer info) L.C.G.Malmberg, Nijmegen Enkele vlekken op de voorkaft, verder in goede staat € 15,00 Boekenuithetverleden
Theorie en praktijk, Leerbo... H.A. Derksen en G.L.N.H. Laive Theorie en praktijk, Leerboek der Rekenkunde voor hoogere burgerscholen. Tweede deel, derde druk. Jaar van uitgave 1908 W.J. Thieme & Cie, Zutphen Boek is verkleurd en de achterkaft is los. € 5,00 Boekenuithetverleden
Verbrandingsverschijnselen.... P.H. Heijnen Verbrandingsverschijnselen. Scheikunde in verband met het leven van menschen, dieren en planten. Ten dienste van opleidingscursussen voor de hoofdakte, kweekscholen, hoogere burgerscholen met driejarigen cursus, gymnasiën, landbouw-winterscholen (meer info) J.B. Wolters U.M., Groningen, Den Haag Boek heeft niet de originele kaft, de inhoud is compleet.Jaar van uitgave 1924. € 4,00 Boekenuithetverleden
Voor het te laat is....! Max Blokzijl Voor het te laat is....! Propaganda brochure NSB. Geniet. Goed exemplaar. Circa 1941/1942 € 5,00 Boekenuithetverleden
Vrouwenkamp op Java. Jaar v... J.H. Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp Vrouwenkamp op Java. Jaar van uitgave 1946 G. Kolff & Co, Amsterdam - Batavia Uitgave ten bate van de stichting "Nederland helpt Indië". Geïllustreerd met tekeningen van Kick H... € 6,00 Boekenuithetverleden
Wilt u de waarheid weten? H... Hauptabteilung für Volksaufklärung und Propaganda Wilt u de waarheid weten? Hitler zooals men hem aan u getoond heeft, en zooals hij in werkelijkheid is. Im auftrage des Reichskommissars für die besetzten Niederländischen Gebiete herausgegeben von der Hauptabteilung für Volksaufklärung und Propaganda. Omslag is beschadigd, verder in goede staat en met veel foto's geïllustreerd. € 12,50 Boekenuithetverleden
 - Winston Spencer Churchill Winston Spencer Churchill N.V. Boekdrukkerij Helmond, Helmond Pocket. Kaft aan voorzijde heeft losgelaten. Boek is wel compleet. € 7,50 Boekenuithetverleden

Pagina : 1