Alle boeken van Cocktail Time uit Utrecht

Cocktail Time heeft in totaal 129 boeken

Logo Cocktail Time

Gesorteerd op:

Pagina : 1 2 3 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
 - Strips voor Mozambique 1987 Strips voor Mozambique 1987 (meer info) € 6,00 Cocktail Time
Ioh. van Beverwycks Schat d... Beverwyck, Johan van Ioh. van Beverwycks Schat der Ongesontheydt ofte Genees-konste van de Sieckten, Verciert met Historien, en koopere Platen; als ook met Verffen van de heer Jacob Cats, Ridder, Raedt-Pensionaris van Hollandt (meer info) Amsterdam: Jan Jacobsz. Schipper 't Amsterdam 1660, facsimile-uitgave uit 1973 € 7,00 Cocktail Time
Geschiedenis van Engeland s... Macaulay, T.B. Geschiedenis van Engeland sedert de troonsbestijging van Jacobus II - Derde deel (meer info) Amsterdam: Wed. J.C. van Kesteren & Zoon 1869, 2e druk, 455 blz. € 4,50 Cocktail Time
The British classical autho... Herrig, L. The British classical authors - Poetry and Prose (meer info) Brunswick: George Westermann 1879, 708 blz. € 5,50 Cocktail Time
Eléments usuels des science... Saffray, Dr. Eléments usuels des sciences physiques (1883) (meer info) Paris: Librarie Hachette et Cie. 1883, 1e druk, 306 blz. € 5,50 Cocktail Time
Het Nederlandsche Tuinbouwb... Het Nederlandsche Tuinbouwblad, orgaan van de Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde (meer info) 1886 € 15,00 Cocktail Time
Tijdschrift voor Land- en T... Nooten, Dr. J.C.C.W. van (red.) Tijdschrift voor Land- en Tuinbouw en Boschkultuur in Nederlandsch Oost-Indië (meer info) Semarang: G.C.T. van Dorp & Co. 1888, 3e jrg., nr.10 € 10,00 Cocktail Time
Hollandsche Maatschappij va... Hollandsche Maatschappij van Landbouw (meer info) 1891 € 5,00 Cocktail Time
Historische schoolatlas ten... Hettema, H. Jr. [Hette Hettes] Historische schoolatlas ten gebruike bij het onderwijs in de vaderlandsche en algemeene geschiedenis (meer info) Zwolle: W.E.J.Tjeenk Willink 1896, 1e dr. € 45,00 Cocktail Time
Droomers van het ghetto (3 ... Zangwill, J. Droomers van het ghetto (3 delen) (meer info) Amsterdam: H.J.W. Becht 1900, 1e dr., 276 (I), 267 (II), 235 (III) blz. € 35,00 Cocktail Time
Bloemen uit Sint Dominicus'... Liekens, Pater Pius M. Bloemen uit Sint Dominicus' Hof (meer info) Gent: Alfons Siffer 1902, 1e dr., 283 blz. € 10,00 Cocktail Time
Voordracht over de Klapper,... Hagen, J. Voordracht over de Klapper, haar cultuur en hare producten (meer info) Malang: A.J.Jahn 1903, 1e dr., 17 blz. € 10,00 Cocktail Time
Platen-Atlas voor de vaderl... Meulen, Dr. A.J.van der (mmv. M. ten Bouwhuys) Platen-Atlas voor de vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van het gymnasiaal en middelbaar onderwijs, kweekscholen en normaallessen (meer info) Groningen: J.B.Wolters 1912, 2e dr., 168 blz. € 10,00 Cocktail Time
Caoutchouc Ultee, Dr. A.J. (“Directeur van het Bezoekisch Proefstation te Djember”) Caoutchouc (meer info) Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & zoon 1913, 1e dr., 93 blz. € 10,00 Cocktail Time
J'aime une brune Christiné, P.H. J'aime une brune (meer info) St.Martin, Paris: Christiné editeur 1913, 1e druk, 6 blz. € 15,00 Cocktail Time
Historische schoolatlas ten... Hettema, H. Jr. [Hette Hettes] Historische schoolatlas ten gebruike bij het onderwijs in de vaderlandsche en algemeene geschiedenis (meer info) Zwolle: W.E.J.Tjeenk Willink 1913, 7e dr. € 15,00 Cocktail Time
Gids voor iedereen Kooiman, D. (e.a.) Gids voor iedereen (meer info) Zaltbommel: P.M.Wink 1915, 1e dr., 1106 blz. € 17,50 Cocktail Time
Caoutchouc Ultee, Dr. A.J. (“Directeur van het Besoekisch Proefstation te Djember”) Caoutchouc (meer info) Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & zoon 1915, 2e dr., 96 blz. € 9,00 Cocktail Time
Aardrijkskundige platen-atl... Moerkerken, Dr. P.H.van jr. & Noordhoff, R. Aardrijkskundige platen-atlas ten gebruike bij het onderwijs in de aardrijkskunde aan gymnasia, hoogere burgerscholen, kweek- en normaalscholen (meer info) Amsterdam: S.L.van Looy 1916, 3e dr., 160 blz. € 8,00 Cocktail Time
Groote historische schoolat... Hettema, H. Jr. [Hette Hettes] Groote historische schoolatlas ten gebruike bij het onderwijs in de vaderlandsche en algemeene geschiedenis (meer info) Zwolle: W.E.J.Tjeenk Willink 1917, 8e dr. € 12,50 Cocktail Time
Het leven der dieren in het... Jordan, Prof.Dr.H.J. Het leven der dieren in het zoete water – hydrobiologische proeven en onderzoekingen (meer info) Utrecht: A.Oosthoek 1918, 1e dr., 95 blz. € 7,00 Cocktail Time
Kees en Miepie Kruijder-Bouman, Johanna Laura Kees en Miepie (meer info) Utrecht: W.de Haan 1919, 1e dr. € 15,00 Cocktail Time
Tolstoy's biograaf, Biroeko... Bond van religieuse anarchocommunisten Tolstoy's biograaf, Biroekoff over Rusland (meer info) Blaricum: Waelburgh 1921, 1e dr., 51 blz. € 40,00
€ 3,90
Cocktail Time
Tijdschrift der Nederlandsc... Nederlandsche Dierkundige Vereeniging Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging (meer info) 1921-1930 € 3,00 Cocktail Time
Eerste oogst - bloemlezing ... Adama van Scheltema, C.S. Eerste oogst - bloemlezing uit Een Weg van Verzen en Uit den Dool (meer info) Rotterdam: W. L. & J. Brusse 1922, 4e dr., 85 blz. € 5,00 Cocktail Time
Aan ruischende bronnen Maltzahn, Elisabeth von Aan ruischende bronnen (meer info) Zwolle: La Rivière & Voorhoeve 1924, 1e dr., 282 blz. € 14,00 Cocktail Time
Wegenbouw - handboek voor p... Kerkhof, B.J. Wegenbouw - handboek voor practijk en studie betreffende het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van verschillende soorten van wegen (meer info) Amsterdam: Uitg. Ma. Kosmos 1926, 2e dr., 384 blz. € 7,00 Cocktail Time
Die Tablettenfabrikation un... Arends, Georg Die Tablettenfabrikation und ihre maschinellen Hilfsmittel (meer info) Berlin: Julius Springer Verlag 1926, 3e auflage, 63 blz. € 8,00 Cocktail Time
Ter herdenking van C.S. Ada... Diverse auteurs Ter herdenking van C.S. Adama van Scheltema (meer info) Amsterdam: Em Querido`s Uitgevers-maatschappij 1929, 1e dr., 114 blz. € 10,00 Cocktail Time
Vles, Maurits J. - Hartsgeheimen Vles, Maurits J. Hartsgeheimen (meer info) Amsterdam: Nederlandsche uitgevers-maatschap 1929, 4e dr., 181 blz. € 10,00 Cocktail Time
De lange weg (art deco) van Hoogstraten-Schoch, A. De lange weg (art deco) (meer info) Kampen: J.H.Kok 1930, 3e dr., 248 blz. € 4,50 Cocktail Time
Bloemlezing uit de Nederlan... Rijpma, E. Bloemlezing uit de Nederlandsche Letteren (vanaf de middeleeuwen) (meer info) Groningen: J.B. Wolters Uitgevers-maatschappij N.V. 1931, 4e druk, 530 blz. € 4,00 Cocktail Time
De witte roos (art deco kaft) Traven, Ben De witte roos (art deco kaft) (meer info) Amsterdam: De Arbeiderspers 1932, 1e dr., 272 blz. € 4,00 Cocktail Time
Marie Szameitat (art-deco) Frank, Josef Maria Marie Szameitat (art-deco) (meer info) Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers 1933, 1e dr , 312 blz. € 4,00 Cocktail Time
De dolle maagd Praag, Siegfried E. van De dolle maagd (meer info) Amsterdam: Allert de Lange 1933, 1e dr., 112 blz. € 7,00 Cocktail Time
Homöopathisches Arzneibuch Schwabe, Dr. Willmar (ed.) Homöopathisches Arzneibuch (meer info) Leipzig:Verlag Dr. Willmar Schwabe 1934, 2e dr., 441 blz. € 15,00 Cocktail Time
 - Aqua-terra Aqua-terra (meer info) Bergschenhoek: Deutz 1936, 1e jrg. € 15,00
€ 3,90
Cocktail Time
Kerstmis in De Kempen Coolen, Antoon Kerstmis in De Kempen (meer info) Rotterdam: Nijgh en van Ditmar N.V. 1937, 1e dr., 144 blz. € 6,00 Cocktail Time
Een boekje van het glas. Be... Werumeus Buning, J.W.F. Een boekje van het glas. Behelzende een aantal ophelderende gesprekken en wetenswaardigheden, alsmede talrijke aanwijzingen tot het groot nieuw en leerzaam glazenspel (meer info) Haarlem: Vereeniging van Nederlandsche Wijnhandelaars 1938, 1e dr., 48 blz. € 5,00 Cocktail Time
Gysbreght van Aemstel Vondel, Joost van den Gysbreght van Aemstel (meer info) Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1939, 4e dr., 112 blz. € 3,50
€ 3,90
Cocktail Time
In dezelfde spiegel Cohen, Josef In dezelfde spiegel (meer info) Amsterdam-Sloterdijk: Wereldbibliotheek N.V. 1939, 4e druk, 327 blz. € 4,00 Cocktail Time
 - Aqua-terra Aqua-terra (meer info) Bergschenhoek: Deutz 1939-1940, 5e jrg. € 15,00
€ 3,90
Cocktail Time
De rots van de Moeder Gods Tousseul, Jean De rots van de Moeder Gods (meer info) Santpoort: N.V. Uitgeverij v/h C.A. Mees 1940, 1e dr., 192 blz. € 20,00
€ 3,90
Cocktail Time
Asfalt en horizon Loggem, Em. van Asfalt en horizon (meer info) Amsterdam : A.R.B.O. 1940, 1e dr., 296 blz. € 4,50 Cocktail Time
Kruif, Paul de - Hunger fighters Kruif, Paul de Hunger fighters (meer info) London: The Albatross 1940, 1e druk 2nd impr, 311 blz. € 6,00 Cocktail Time
Langs sluipwegen over den o... Dau, Kapitein Heinrich Langs sluipwegen over den oceaan / De avontuurlijke reis van de 'Altmark' (meer info) Bussum: N.V. Uitg.Maatsch. C. A. J. van Dishoeck 1941, 1e druk, 138 blz. € 15,00 Cocktail Time
De liederen uit Valerius' N... Bernet Kempers, Dr. K.Ph. & Dr. C.M. Lelij De liederen uit Valerius' Nederlandtsche Gedenck-Clanck (meer info) Rotterdam: W.L.& G. Brusse's Uitgeversmaatschappij N.V. 1941, 2e dr., 198 blz. € 6,00 Cocktail Time
Orgels in Nederland Bouman, Mr. A. Orgels in Nederland (meer info) Amsterdam: Allert de Lange 1943, 1e dr., 134 blz. € 4,50 Cocktail Time
Du Maurier, Daphne - Hungry hill Du Maurier, Daphne Hungry hill (meer info) Philadelphia: The Blakiston Company 1944, 344 blz. € 7,00 Cocktail Time
Zes kaarsen voor Indië Huizinga, Leonard Zes kaarsen voor Indië (meer info) Amsterdam: De Bezige Bij 1945, 2e dr., 46 blz. € 3,50 Cocktail Time

Pagina : 1 2 3 |