Alle boeken van Koopmanszn uit Dokkum

Koopmanszn heeft in totaal 3048 boeken

Logo Koopmanszn

Gesorteerd op:

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 61 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
It samle dichtwurk fan J.C.... Salverda, J.C.P. It samle dichtwurk fan J.C.P. Salverda Fryske Akademy Mei ynlieding en oantekeningen fan J.Knol. 1977. Pb., 240 blz. € 10,00 Koopmanszn
Jousma, A. - Hans en syn maten Jousma, A. Hans en syn maten Kamminga mei printsnijwirk fen J. Mulders. 1e pr. SC. , 122 blz. € 5,00 Koopmanszn
Gods trouforboun  Krystteltsje Akkerman, Piter Gods trouforboun Krystteltsje Meinema mei printen fen Joh. Mulders. SC., 21 blz. € 1,75
€ 2,61
Koopmanszn
Doopsgezind Friesland Het l... Hofman, Beno Doopsgezind Friesland Het land van Menno Simons Stichting Kultuer en mei 1996. Pb., 83 blz. € 3,75
€ 3,48
Koopmanszn
Steunverleening en werkvers... Steunverleening en werkverschaffing 1934-1936 Samson Maandschrift van den uitgever N.Samson Eerste, tweede en derde jaargang 1934 t/m 1936. Geb., € 24,00 Koopmanszn
Skearnegoutum troch de ieuw... Santema, O. Skearnegoutum troch de ieuwen hinne Eisma Lêzing, hâlden for "Dorpsbelang"to Skearnegoutum op 30 Nov.1936, 39 blz. € 2,75
€ 2,61
Koopmanszn
It libben fan de hillige Li... Altfried It libben fan de hillige Liudger It wite Boekhus + Liudger, It libben fan Gregorius. Oersetting: Klaas Bruinsma.1997. Pb., 75 blz. € 5,00 Koopmanszn
Tolstoi, Leo - Opstanding Tolstoi, Leo Opstanding L.J. Veen Linnen band, 387 blz. € 3,00 Koopmanszn
75 jaar levensmiddelentechn... Hemink, G.L. e.a. 75 jaar levensmiddelentechnologie Bolsward 1904-1979 Ver. van Afgestudeerden Linnen band, 256 blz. € 4,75 Koopmanszn
De brief van Paulus aan de ... Grosheide, dr. F.W. De brief van Paulus aan de Efeziërs Kok + Kolossenzen door dr. Herman Ridderbos.1960. Gebonden, 244 blz. met aantal potloodstrepen.CNT € 2,50 Koopmanszn
Alde Fryske Tsjerken nr. 1 ... Alde Fryske Tsjerken nr. 1 t/m 17 Stichting Alde Fryske Tsjerken juni 2010- dec.2017. Per nummer € 2,00. Alle 17 voor € 20,00 € 2,00
€ 0,87
Koopmanszn
Indische Letteren Themanumm... Indische Letteren Themanummer Van Inlander tot Indonesier Verloren juni 2009., € 5,00 Koopmanszn
Gotisch bouwen in Friesland Haersma Buma, B. van Gotisch bouwen in Friesland Monument van de Maand juni 1991. Pb., 46 blz. € 3,75
€ 3,48
Koopmanszn
It Beaken Tydskrift fan de ... It Beaken Tydskrift fan de Fryske Akademy jiergong XXV- nr.2 van Gorcum & Comp. july 1963 € 2,50
€ 3,48
Koopmanszn
 - Letterhoeke Letterhoeke Tresoar Jrg. 1( 2005 t/m jrg. 14( 2018) € 15,00
€ 6,95
Koopmanszn
For 't Fryske Folk Lektuer ... For 't Fryske Folk Lektuer for eltsenien Propaganda- Kommisje fen it KFS Jongbloed, 1934. SC., 47 blz. € 2,50 Koopmanszn
De Wâlden en omkriten Spesi... De Wâlden en omkriten Spesiael nûmer fan It Beaken van Gorcum & Comp. jiergong XXXI- Nr.1-2- maije 1969, 124 blz. € 4,00
€ 4,35
Koopmanszn
It Beaken Dongeradeel byda ... It Beaken Dongeradeel byda aestersiida der Pasen van Gorcum & Comp. jiergong XXVI- nr.2- july 1964 € 4,00
€ 3,48
Koopmanszn
Hulde oan Gysbert Japicx It... Hulde oan Gysbert Japicx It Beaken van Gorcum & Comp. jiergong XXIX- Nr.1- april 1967 € 2,75
€ 3,48
Koopmanszn
De Turfroute De vader van d... Huisman, E. De Turfroute De vader van de turfschuur Monument van de Maand jg.9,3 1994. Pb., 47 blz. € 4,75
€ 3,48
Koopmanszn
Oldeberkoop  dorp tussen de... Molen, S.J. van der Oldeberkoop dorp tussen de stromen Monument van de Maand jg.1, deel 3. Gebonden, 69 blz. € 1,75
€ 3,48
Koopmanszn
Echo van de Hogeschool Kingmans, Hugo Echo van de Hogeschool Monument van de Maand jg 8,3, 1993. Pb., 47 blz. € 5,50
€ 3,48
Koopmanszn
Vestingstad Sloten Karstkarel, Peter en Terpstra, Rienk Vestingstad Sloten Monument van de Maand jg 3,deel 6 1988 Gebonden, 74 blz. € 2,25
€ 3,48
Koopmanszn
Vijf verzen uit Friesland Bloem, J. C. Vijf verzen uit Friesland Bijleveld jaarwisseling 1994/ 95. Geniet, 16 blz. € 4,75
€ 2,61
Koopmanszn
Om Aast Folkskundige bijdra... Bakker, G. e.a. Om Aast Folkskundige bijdragen II Fryske Akademy It Beaken,37ejg.Nr.1/2, 1975. Pb., 116 blz. € 3,25 Koopmanszn
Amsterdam en Friesland zeve... Amsterdam en Friesland zeven eeuwen relaties Fryske Akademy It Beaken-37e jg, nr.3, € 2,25
€ 0,87
Koopmanszn
De Dokkumer Wouden omstreek... Lammers, G.W. De Dokkumer Wouden omstreeks 1830 van Gorcum & Comp. It Beaken jiergong XXVIII-Nr.3- nov.1966 € 3,50
€ 3,48
Koopmanszn
Undersyk yn de Noardeasthoeke Spahr van der Hoek, dr. J.J. Undersyk yn de Noardeasthoeke van Gorcum & Comp. It Beaken jiergong XXXII- nr.2- july 1970, blz.61-120 € 3,00
€ 3,48
Koopmanszn
 - De Lauwerssé De Lauwerssé van Gorcum & Comp. It Beaken jiergong XXV-Nr.1- april.1963 € 4,00
€ 3,48
Koopmanszn
Cor Reisma kunstschilder Struiksma, G. Cor Reisma kunstschilder Fryske Akademy It Beaken, 1972 Blz. 61-108 € 3,25
€ 3,48
Koopmanszn
Om Aast Folkskundige budrag... Om Aast Folkskundige budragen II Fryske Akademy It Beaken 37e jiergong -Nr.1/2- 1975 € 3,50
€ 3,48
Koopmanszn
Amsterdam en Friesland zeve... Amsterdam en Friesland zeven eeuwen relaties Fryske Akademy It Beaken 37e jiergong -Nr.3- 1975 € 4,00
€ 4,35
Koopmanszn
Smel Sulver Folkskundige by... Smel Sulver Folkskundige bydragen I Fryske Akademy It Beaken 35e jiergong -Nr.2/3/4- 1973 € 3,50
€ 3,48
Koopmanszn
Slingerhuning Folkskundige ... Slingerhuning Folkskundige bydragen III Fryske Akademy It Beaken 31e jiergong -Nr.1/2- 1979, 126 blz. € 4,00
€ 3,48
Koopmanszn
Koaistra, G. Tsj. - Heit Koaistra, G. Tsj. Heit Osinga Ingen., 68 blz. € 3,00 Koopmanszn
Piebenga, J. - It wrede libben Piebenga, J. It wrede libben B & K Ingen. 32 blz. Libellen-seary Nû 94 € 2,50 Koopmanszn
Moeder het vakblad voor moe... Waterink, Prof.dr.J. Hoofdredacteur Moeder het vakblad voor moeders jaargang 1946 Zomer & Keuning ingebonden in originele band, 443 blz. € 9,50 Koopmanszn
Sesam Tuin- en kamerplanten... Sesam Tuin- en kamerplanten- encyclopedie Bosch & Keuning in twee delen 1980.Gebonden in kunstleer, 927 + 926 blz. € 12,00 Koopmanszn
Memoires De druk der omstan... Beauvoir, Simone de Memoires De druk der omstandigheden I en II C.de Boer jr. I 1969 geb. met stofomslag, 304 blzz; II 1970. geb. met stofomslag, 404 blz. € 7,50 Koopmanszn
De tweede wereldoorlog in v... Zwaan, Jacob De tweede wereldoorlog in vogelvlucht Canaletto herduk 1983. Pb., 52 blz + 164 foto's € 2,25
€ 4,35
Koopmanszn
Rondom de Kliffen Volksfant... Tj.W.R. de Haan Rondom de Kliffen Volksfantazieën uit het gebied van het vrouwtje van Staveren Drukkerij Torenlaan HC, 48 blz. € 3,75 Koopmanszn
Com nu met sang Ravenzwaaij, G.van Com nu met sang Z&K Hc., 176 blz. € 2,75 Koopmanszn
Schurer, Fedde - Simson Schurer, Fedde Simson De Tsjerne/ Biogot & Van Rossum Hard kaft, 72 blz. Kaft is vuil € 2,00 Koopmanszn
De avonturen van den baron ... Aardweg, H.P. van den De avonturen van den baron van Münchhausen opnieuw bewerkt door H.P. van den Aardweg met illustraties van Greetje Kroone Goede lectuur hard kaft, 46 blz. € 9,75 Koopmanszn
Elbrich    Earste diel Poortinga, Y. Elbrich Earste diel Koster Hard kaft, 156 blz. € 2,00 Koopmanszn
vier eeuwen onderwijs in ex... Schaaf, Sjoerd D. vier eeuwen onderwijs in exmorra / allingawier 100 jaar Christelijk onderwijs 1885-1985 van der Eems Geniet, 90 blz. € 9,50 Koopmanszn
Het statenjacht ' Friso ' Slooten, H. G. van en Wijnsma, A.J. Het statenjacht ' Friso ' Prov. Bestuur van Friesland Geniet, 34 blz. € 5,00 Koopmanszn
Acht Weihnachtspräludien fü... Lampart, Karl Acht Weihnachtspräludien für Orgel Anton Bohm & Sohn Geniet, 24 blz. € 3,00 Koopmanszn
de Strikel maart 1986 Ype P... de Strikel maart 1986 Ype Poortinga 1910- 1985 Friese Pers Geniet, 112 blz. € 3,00 Koopmanszn
Nieuwsblad van Noord-Oost F... Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland 100 jaar geniet, 100 blz. € 6,00 Koopmanszn

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 61 |