Alle boeken van Koopmanszn uit Dokkum

Koopmanszn heeft in totaal 3100 boeken

Logo Koopmanszn

Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 62 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Tussen Scholbalg en Lauwers... Mellema, Louise Tussen Scholbalg en Lauwers Ballade van een eiland Schut 1954, 36 blz. € 1,50
€ 2,61
Koopmanszn
Tussen toen...en nu  75 jaa... Vocovojumus ( samenstelling en redactie) Tussen toen...en nu 75 jaar Haagse korfbalclub ALO ? 1981. Pb., € 8,00 Koopmanszn
Barnard, W. - Tussen twee stoelen Barnard, W. Tussen twee stoelen Holland 1960. Geb. met ( gehavend) stofomslag, 299 blz. € 1,75 Koopmanszn
Tussentijds Aanvullend lied... Tussentijds Aanvullend liedboek bij het Liedboek voor de kerken Kok 2005. Gebonden, 352 blz. € 2,25 Koopmanszn
Tussentijds Aanvullend lied... Tussentijds Aanvullend liedboek bij het Liedboek voor de kerken Kok 2005. Gebonden, 352 blz. € 2,25
€ 3,48
Koopmanszn
Twa kanten út sjen 100 jier... Twa kanten út sjen 100 jier Frysk Selskip 'Fier fan hûs' yn Apeldoorn en omkriten 1901-2001 Geb., 197 blz. Jaartal 2002 voorop geschreven € 2,75
€ 4,35
Koopmanszn
Twaalf maanden tuinieren Hay, Roy. Hage, J. P. Twaalf maanden tuinieren Readers Digest 1982. gebonden, 377 blz. € 2,25 Koopmanszn
 - Twaalf maanden tuinieren Twaalf maanden tuinieren Reader's Digest Gebonden, 377 blz. € 3,00 Koopmanszn
Twadde fan Brahms Brattinga, Teije Twadde fan Brahms Miedema 1967. Pb., 88 blz. € 3,00 Koopmanszn
Twaris fyf Fersen en sketse... Twaris fyf Fersen en sketsen bikroand yn de priisfraech 1954 fan it Rely Jorritsmafouns Brandenburgh € 4,00 Koopmanszn
Twee ambachten Over psychia... Kopland, Rutger R.H. van den Hoofdakker Twee ambachten Over psychiatrie en poëzie Van Oorschot 2003, 1e dr. Pb., 197 blz. € 3,25
€ 3,48
Koopmanszn
Twee ballingen 's lands tij... Brummel, dr. L. Twee ballingen 's lands tijdens onze opstand tegen Spanje Martinus Nijhoff 1972. Pb., 190 blz. € 6,75 Koopmanszn
Twee chimpansees gevolgd do... Isegawa, Moses Twee chimpansees gevolgd door Prinses Europa De Bezige Bij 2001. Gebonden met stofomslag, 135 blz. € 2,25 Koopmanszn
Voeten, bert - Twee Werelden Voeten, bert Twee Werelden de bezige bij 1947, 1e dr.Geb., 47 blz. € 3,25 Koopmanszn
Tweeduizend jaar Nijmegen E... Klep, Paul M. M. Tweeduizend jaar Nijmegen Een stadshistorische beschouwing over religie en economie Radboud Universiteit Diesrede 2005. Pb., 40 blz. € 6,00 Koopmanszn
Tweespraak  gedichten Andreus, Hans / Vinkenoog, Simon Tweespraak gedichten Stols 1956. Pb., 35 blz. € 1,75
€ 3,48
Koopmanszn
Twiljocht teltsjes Kloosterman, S. Twiljocht teltsjes AJOsinga 1950, 2e utwreide printinge. Geb., 216 blz. Band wat verklaeurd. € 5,00 Koopmanszn
U Edele's Dienstwillige Die... Huizinga, Leonhard U Edele's Dienstwillige Dienaar Meijer 1962.Geb. met stofomslag, 155 blz. € 3,75 Koopmanszn
uit de Gedenkschriften van ... A. Mr. H. van uit de Gedenkschriften van een voornaam Nederlandsch beambte, over de tweede helft der acttiende en het begin der negentiende eeuw Ad Donker 1977, 2e dr. Pb., 284 blz. € 2,00 Koopmanszn
Uit de geschiedenis van Baarn Hooyer Sr., G. Uit de geschiedenis van Baarn De Boekerij 1972. Pb., 119 blz. € 4,25
€ 3,48
Koopmanszn
Uit de Middelburgse historie Sijnke, P. W. Uit de Middelburgse historie Den Boer Pb., 96 blz. € 2,75
€ 4,35
Koopmanszn
Henkels, August - Uit de Rozenhof Henkels, August Uit de Rozenhof FPB 1981, 2e dr. Pb., 228 blz. € 1,75 Koopmanszn
Uit Friesland's volksleven ... Terpstra, Sigrid ( bewerkt door) Uit Friesland's volksleven Een keuze uit het werk van Waling Dijkstra bewerkt door Sigrid Terpstra Interboek Pb., 131 blz. € 2,00
€ 4,35
Koopmanszn
Uit Friesland's volksleven ... Dykstra, Waling Uit Friesland's volksleven van vroeger en later Fryske Akademy Gebonden Verkleinde herdruk van de originele uitgave van 1895-1896 Met een inleiding van dr. Y. Poor... € 2,75
€ 6,95
Koopmanszn
Uit het Album van Kollumerland Westerhof, A. en Boer, P.de Uit het Album van Kollumerland Interboek M.Th. van Seijen 1994. Pb., 128 blz. Nieuw € 4,25 Koopmanszn
Uit het dagboek van een bel... Weerd, ds. Wim de Uit het dagboek van een belhamel Noorderboek 1985. Pb., 144 blz. € 5,50 Koopmanszn
Uit het leven van een veena... Aardema, Mindert Uit het leven van een veenarbeider B&K 1981. Pb., 112 blz. € 2,75 Koopmanszn
Uit mijn kinderjaren Gorki, Maxim Uit mijn kinderjaren Company of Books 2006. Geb., 271blz. met leeslint € 4,75 Koopmanszn
Uit mijn kinderjaren en and... Man, Herman de Uit mijn kinderjaren en andere verhalen Ver. "Herman de Man" 1981. Pb., 84 blz. Verzameld en ingeleid door Henk Povée € 2,75 Koopmanszn
Uit talloos veel miljoenen Hermans, Willem Frederik Uit talloos veel miljoenen De Bezige Bij 2005, 7e druk. Gebonden met stofomslag, 364 blz.; als nieuw € 2,50
€ 4,35
Koopmanszn
Dening, A. - Um d' Olde Toren Dening, A. Um d' Olde Toren Drukkerij Torenlaan Geb., 136 blz. Stuk uit schutblad geknipt € 3,00 Koopmanszn
Umkehr und Erneuerung. Aus ... Beuker, Gerrit Jan Umkehr und Erneuerung. Aus der Geschichte der Evangelisch-altreformierten Kirche in Niedersachsen 1838-1988 Synode er evang-altref.Kirche in Niedersachsen 1988. Geb., ,542 blz. € 6,25 Koopmanszn
Under de Gouden Stêf Esther... Wumkes, dr. G. A. Under de Gouden Stêf Esther 4 en 5 Tiidwird A.J. Osinga 1931, 15 blz. € 1,50
€ 1,74
Koopmanszn
Undersyk yn de Noardeasthoeke Spahr van der Hoek, dr. J.J. Undersyk yn de Noardeasthoeke van Gorcum & Comp. It Beaken jiergong XXXII- nr.2- july 1970, blz.61-120 € 3,00
€ 3,48
Koopmanszn
Universitair leven in Groni... Kingma, J. e.a. Universitair leven in Groningen 1614-1989 Universiteitsmuseum 1989. Pb., 202 blz. € 3,75 Koopmanszn
Untank is it lean fan 'e wr... Kooi, Jurjen van der Untank is it lean fan 'e wrâld Fryske folksferhalen op rym FFYRUG 1997. Pb., 224 blz. € 3,75 Koopmanszn
Unterm Hakenkreuz  Arbeiter... Schneider, Michael Unterm Hakenkreuz Arbeiter und Arbeiterbewegung 1933 bis 1939 Dietz 1999. gebonden met stofomslag, 1184 blz. € 12,50 Koopmanszn
Unterwegs von Deutschland n... Grass, Günter Unterwegs von Deutschland nach Deutschland Tagebuch 1990 Steidl 2009, 1e Auflage. geb. met stofomslag, 221 blz. € 12,00 Koopmanszn
Uren uit het leven van Ida ... Werkman, Hans Uren uit het leven van Ida Gerhardt de Prom 1997. Pb., 78 blz. € 6,25 Koopmanszn
Us wurk Tydskrift foar fris... Breuker, P. e.a. Us wurk Tydskrift foar frisistyk jiergong 57 jefte 3-4 Themanummer Ostfriesisch Stichting Freone Frysk Institút RUG 2008. Pb., 97-194 € 3,75 Koopmanszn
Ut de gielgoerde  Karlêzing... Kloosterman, S. Ut de gielgoerde Karlêzing Novellen en oar proaza Laverman 1963. Geb., 161 blz. € 4,00 Koopmanszn
Ut de gielgoerde oarde diel... Kloosterman. S. Ut de gielgoerde oarde diel Novellen en oar proaza Osinga 1944. Geb., 311 blz. Matige conditie € 2,50 Koopmanszn
Sevenster, Simy - Ut 'e foarein Sevenster, Simy Ut 'e foarein FPB 2007,2e pr. Pb., 183 blz. € 3,75 Koopmanszn
Ut 'e Heilige dobbe  Bibelf... Wumkes, dr. G. A. Ut 'e Heilige dobbe Bibelfrysk A.J. Osinga Snits 1919., 88 blz. € 2,00
€ 1,74
Koopmanszn
Ut it huodsje fan frou Rien... Weg, Jant van der Ut it huodsje fan frou Rienks Goed fyftich jier Us Frysk Berneboek 1940-1993 Stichting It Fryske Berneboek 1995. Pb., 55 blz. € 8,00 Koopmanszn
Ut pad fan ôns kerk Flitsen... Ut pad fan ôns kerk Flitsen en fragmenten uit 150 jaar Gereformeerd kerkelijk leven in Dokkum Gereformeerde kerk Dokkum 1991. Pb., 163 blz. € 7,50 Koopmanszn
Ut stêd en doarp  Tsien fer... Brolsma, R. Ut stêd en doarp Tsien ferhalen Kop.Utjowerij 2002. Pb., 244 blz. € 4,25
€ 4,35
Koopmanszn
'Ut syn aerd wei froulik' d... Knol, Jelma Sytske 'Ut syn aerd wei froulik' de Fryske dichteressen en it misferstan Hispel 1993. Pb., 205 blz. € 6,00 Koopmanszn
Schurer, Fedde - Utflecht Schurer, Fedde Utflecht Kamminga 1930. Ynbûn. Bân en houtfyk fan E. Caspers € 7,00 Koopmanszn
Utopieën van een onvermoeib... Otterspeer, Willem Utopieën van een onvermoeibaar mens Bert Bakker 1996. Pb., 246 blz. € 2,50
€ 3,48
Koopmanszn

| Pagina : 1 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 62 |