Alle boeken van Koopmanszn uit Dokkum

Koopmanszn heeft in totaal 3100 boeken

Logo Koopmanszn

Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Wiere wurden Sprekwurden en... Beintema, T. Wiere wurden Sprekwurden en Sei- siswizen Osinga 1983, 2e pr. Pb.,59 blz. € 3,00 Koopmanszn
Wiersizzerij fan alde Foekj... Jelles, Piter Wiersizzerij fan alde Foekje fan Heech Spjeldeboekje de Fryske fammen oanbean De Terp 1978. Pb., 89 blz. € 2,75 Koopmanszn
Wij hebben de zon Zijlstra, Jaap Wij hebben de zon Kok 2e dr. Pb., 64 blz. € 1,75
€ 2,61
Koopmanszn
Wij twee jongens Galloway, David en Sabisch, Christian Wij twee jongens Manteau 1984. Geb. met stofomslag, 342 blz. € 1,75 Koopmanszn
Wij wilden Hitler vermoorde... Boeselager, Philipp baron von Wij wilden Hitler vermoorden De laatste overlevende van Operatie Walküre, 20 juli 1944 Balans 2008. Pb., 216 blz. € 2,75 Koopmanszn
Wij zijn allen werklieden ... Ploeg, Rani van der Wij zijn allen werklieden De opkomst van de moderne arbeidsmoraal in nederland in de negentiende eeuw Ambo 1986.Pb., 187 blz. € 2,25 Koopmanszn
Vries, Theun de - Wilde lantaarns Vries, Theun de Wilde lantaarns Veen 4e dr., Linnen band, 168 blz. € 1,75 Koopmanszn
Wilhelm Gesenius' hebräisch... Wilhelm Gesenius' hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament Springer- Verlag bearbeitet von Dr.Frants Buhl Unveränderter Neudruck der 17. Auflage. Gebonden, 1013 blz. € 11,50 Koopmanszn
Wilhelmina en Nederland zo ... Nijhoff, R.H. Wilhelmina en Nederland zo was het Christina 1997. Pb., 96 blz. € 3,50 Koopmanszn
Muysson, Phil - Willem Elsschot Muysson, Phil Willem Elsschot BZZTôH 1977. Pb., 70 blz. € 2,75
€ 4,35
Koopmanszn
Willem Hubert Nolens 1860- ... Gribling, dr. J. P. Willem Hubert Nolens 1860- 1931 Uit het leven van een Priester- Staatsman van Gorcum 1978. Pb., 379 blz. € 5,75 Koopmanszn
Willem III de stadhouder- k... Bachrach, A. G. H. e.a. Willem III de stadhouder- koning en zijn tijd De Bataafsche leeuw 1988. Pb., 169 blz. € 3,25
€ 4,35
Koopmanszn
Willem Kloos Ik ben een god... Prick, Harry G.M. Willem Kloos Ik ben een god in 't diepst van mijn gedachten Bert Bakker 1980. Pb., 221 blz. naam voorin € 3,00
€ 3,48
Koopmanszn
Willem Schippers ( 1867-195... Hoogendijk, A., C.D. en S.A.C. Willem Schippers ( 1867-1954) Een leven tussen pen en smidshamer De Groot Goudriaan 1998. Gebonden, 205 blz. € 6,50 Koopmanszn
Willem 't Hart 1750-1830 E... Dekker, P. Willem 't Hart 1750-1830 Een Zijper zeevaarder in de nadagen der Republiek Europese Bibliotheek 1966. Pb., 115 blz. € 3,75
€ 3,48
Koopmanszn
Willem Taeckes uit Anjum Iedema,Harke Willem Taeckes uit Anjum G.C.O. 1995. Pb., 115 blz. € 7,50 Koopmanszn
Willem van den Bergh 1850-1890 Schram, dr. P. L. Willem van den Bergh 1850-1890 Ton Bolland 1980. Geb. met stofomslag,203 blz. € 2,00
€ 4,35
Koopmanszn
Willem van Swaanenburg acht... Alphen, Jacques van Willem van Swaanenburg achttiende-eeuwer en tijdgenoot Polak& Van Gennep 1967.geb. met stofomslag, 337 blz. € 4,25
€ 4,35
Koopmanszn
Willem Wijcherts Hulst, W. G. van de Willem Wijcherts Callenbach 20e dr. gebonden, 140 blz. Naam voorin € 1,75 Koopmanszn
Willibrord Apostel van Noo... Jochems, A. A. F. ; Laenen, A. G. F. Willibrord Apostel van Noord- Frankrijk Stichting Albert Delahaye 1995. Geniet, 55 blz. € 2,75 Koopmanszn
Winst út forlies briefwiks... Brouwer, J.H. en Kalma, J.J. Winst út forlies briefwiksel tusken T.R.Dykstra, J. van Loon en H.S.Sytstra út 'e jierren 1841-1847 Frysk Selskip 1844 Geb., 171 blz. € 4,75 Koopmanszn
Winterakonyt Veen, Barend van der Winterakonyt Laverman 1970. Pb., 63 blz. € 4,00 Koopmanszn
Winterlaand   gedichten Veenstra, Johan Winterlaand gedichten St. Stellingwarver Schrieversronte 2001. Pb., 56 blz. € 1,75
€ 0,87
Koopmanszn
wisselend getij Geschieden... Piers, D.A. wisselend getij Geschiedenis van het Koninklijk Nederlands Landbouw-comité over de priode negentienhonderd vierendertig tot en met negentienhonderd negenenvijftig Gebonden, 359 blz. € 6,50 Koopmanszn
Wite en reade roazen Fryske... Folkertsma, E. B. Wite en reade roazen Fryske folksforhalen Laverman 1967. Geb., 242 blz. € 6,50 Koopmanszn
Wâldman en wrâldboarger Tsj... Wâldman en wrâldboarger Tsjibbe Gearts van der Meulen ( 1824-1906) Miedema Pers 1974. Pb., 235 blz. € 3,75 Koopmanszn
wolfgang Amadeus Mozart Loeser, Norbert wolfgang Amadeus Mozart Gottmer 1965, 4e dr. Gebonden met stofomslag, 335 blz. € 1,75 Koopmanszn
Wonen tussen de anderen Een... Benschop, Jurriaan Wonen tussen de anderen Een portret van kunststad Berlijn Athenaeum- Polak & Van Gennep 2009. Pb., 223 blz. € 6,25 Koopmanszn
Woord en Wet 1918-1988 70 ... Slagboom, ds. D. Woord en Wet 1918-1988 70 jaar SGP SGP 1988. Geb., 374 blz. € 8,50 Koopmanszn
Woord in beweging exegetisc... Laan, J.H. van der e.a. Woord in beweging exegetisch- homiletische commentaren 1,2,3 en 4 Kok 1984-1985. Pb. In deel 1 enkele potloodstrepen € 6,00 Koopmanszn
Woordenlijst van het Jodendom Goudeket, dr. M. Woordenlijst van het Jodendom Callenbach 1988. Pb., 128 blz. € 3,00 Koopmanszn
Woordenlijst van het Jodendom Stilma, Lize eindredactie Woordenlijst van het Jodendom Callenbach 1988. Pb., 128 blz. € 5,00 Koopmanszn
worden niet meer gehoord g... Eenling, Gooitzen worden niet meer gehoord gedichten de beuk 1984. Pb., 42 blz. € 2,25 Koopmanszn
Wortels van het antisemitisme Oberman, Heiko A. Wortels van het antisemitisme Kok 1983. Pb., 168 blz. € 2,75
€ 3,48
Koopmanszn
 - Woude, dr. A. S. van der Woude, dr. A. S. van der Callenbach 1982.Gebonden zonder stofomslag, 190 blz. Pred.OT € 6,75 Koopmanszn
Wrakken, ankers en amforen ... Meijer, dr. Fik Wrakken, ankers en amforen Archeologisch onderzoek in de Middellandse Zee Strengholt 1976. Geb. met stofomslag, 235 blz. € 4,25
€ 4,35
Koopmanszn
Wrakseling om Frijheit I: T... Miedema, drs. P.P. Wrakseling om Frijheit I: Thus en om utens Osinga 1978 Pb. 236 blz.; € 2,75 Koopmanszn
Wrede paradijs Het levensv... Speerstra, Hylke Wrede paradijs Het levensverhaal van de emigrant Blz. 2007, 13e dr. Pb., 398 blz. € 3,75
€ 4,35
Koopmanszn
Wrotters fan de Froskepolle Haisma, Nyckle J. Wrotters fan de Froskepolle Brandenburgh &Co 1949. Geb., 228 blz. € 3,50 Koopmanszn
Wês foarsichtich, Watse! d... Smit, Jo Wês foarsichtich, Watse! detektiveroman UF 2000,2e pr. Gebonden, 151 blz. Fryske Klassiken II,nr.8 € 6,00
€ 4,35
Koopmanszn
Wurd en beweging Skets fan ... Jong, E. S. de Wurd en beweging Skets fan libben en wurk fan Brandt A. Siebesma 1902-1972 Van Wijnen 1990. Pb., 167 blz. € 4,50 Koopmanszn
Wurk fan de achtste dei Smink, Jacobus Quiryn Wurk fan de achtste dei Koperative Utjowerij 1985. SC, 48 blz. Afgeschreven bibliotheekboek € 2,00 Koopmanszn
Sluis, Itty - Wy dûnsje Sluis, Itty Wy dûnsje UF 1997. Pb., 159 blz. € 4,50 Koopmanszn
Wy roppe de libbenen In kar... Kalma, dr. D. Wy roppe de libbenen In karlêzing for de jongerein Foarste dieltsje Kamminga ? Oarde prinitinge, 1944. SC., 163 blz. € 2,00 Koopmanszn
X- Y- Z der muziek Höweler, Casper X- Y- Z der muziek de Haan 1961, 15e dr. gebonden, 716 kolommen € 1,75 Koopmanszn
X-Y-Z der muziek Höweler, Casper X-Y-Z der muziek de Haan 1961,15e dr.Geb., 716 kolommen + muziekvoorbeelden, 20 blz € 3,00 Koopmanszn
Wadman, Anne - Yn 'e lytse loege Wadman, Anne Yn 'e lytse loege Laverman 1960. geb., 134 blz. € 4,75 Koopmanszn
Yn eigen taal A. M. Wybenga... Rozendal, Jan Minno Yn eigen taal A. M. Wybenga ( 1881- 1948) in biografy De Fryske Boekeklub KFFB 2018. Geb., 265 blz. € 14,00
€ 4,35
Koopmanszn
Yn en om de krite ( Op en o... Lolkama, drs. Joh. Yn en om de krite ( Op en om het kaatsveld) Victoria 1992. Pb., 154 blz. € 5,75 Koopmanszn
80.000 yn in stêd Terpstra, Piter 80.000 yn in stêd Friese Pers 1975. Pb., 206 blz. € 3,50 Koopmanszn

| Pagina : 1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 |