Alle boeken van Koopmanszn uit Dokkum

Koopmanszn heeft in totaal 3076 boeken

Logo Koopmanszn

Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 62 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
de Hikkespringer Hengst- Kars, H. de Hikkespringer Koperative Utjowerij 1978. Geb., 104 blz. € 2,00 Koopmanszn
Philippus Jacobus Hoedemaker Scheers, dr. G. Ph. Philippus Jacobus Hoedemaker Groen 1989. Pb., 298 blz. met potloodstrepen € 2,00 Koopmanszn
Chassidische verhalen Eliasberg, A Chassidische verhalen Ambo 1971. Pb., 168 blz. € 2,00 Koopmanszn
De winter komt Ploeg, Durk van der De winter komt Koparative Utjowerij 1984. Pb., 59 blz. Op schutblad staat iest geschreven € 2,00 Koopmanszn
uit de Gedenkschriften van ... A. Mr. H. van uit de Gedenkschriften van een voornaam Nederlandsch beambte, over de tweede helft der acttiende en het begin der negentiende eeuw Ad Donker 1977, 2e dr. Pb., 284 blz. € 2,00 Koopmanszn
het koninkrijk der nederlan... Jong, dr. L. de het koninkrijk der nederlanden in de tweede wereldoorlog deel 10a Het laatste jaar I eerste helft Staatsuitgeverij 1980. Geb. met stofomslag, 524 blz. € 2,00
€ 4,35
Koopmanszn
Om gysbert Japiks hinne Kalma, J. J. Om gysbert Japiks hinne Osinga 1963. SC., 245 blz. € 2,00 Koopmanszn
Wurk fan de achtste dei Smink, Jacobus Quiryn Wurk fan de achtste dei Koperative Utjowerij 1985. SC, 48 blz. Afgeschreven bibliotheekboek € 2,00 Koopmanszn
Spanninga, Sjoerd - Kymgong Spanninga, Sjoerd Kymgong Miedema 1964. SC., 83 blz. € 2,00 Koopmanszn
Postma, O. - Dagen  fersen Postma, O. Dagen fersen Brandenburgh 1937. SC, 37 blz. Afgeschreven bibliotheekboek € 2,00 Koopmanszn
De Ramp dlel 1 springtij Brouwer, Abe De Ramp dlel 1 springtij Osinga 1989. Pb., 196 blz. € 2,00 Koopmanszn
Laverman, Bartle - Kloentsjetee Laverman, Bartle Kloentsjetee Koperative Utjowerij 1979. Pb., 52 blz. Afgeschreven bibliotheekboek € 2,00 Koopmanszn
Afke's tiental  met de oors... Hichtum, Nienke van Afke's tiental met de oorspronkelijke tekeningen van Cornelis Jetses FPB 1993, 4e dr. Gebonden, 171 blz. € 2,00 Koopmanszn
Sa giet it. Blijspil yn twa... Noardkant, Sibe út de Sa giet it. Blijspil yn twa utkomsten Gebrs. v.d. meulen 1907. SC., 36 s. € 2,00 Koopmanszn
Douwstra, Anne - Bekijk het maar Douwstra, Anne Bekijk het maar AD Pb.,77 blz. € 2,00 Koopmanszn
Faust Der Tragödie Erster Teil Goethe Faust Der Tragödie Erster Teil Meulenhoff 1954, 7. Auflage. Geb., 186 blz. Mit Erläuterungen von dr. G. Ras € 2,00 Koopmanszn
Als de dag van gisteren Hon... Verkuylen, mr. drs. Peter Als de dag van gisteren Honderd jaar Friesland, de Friezen en hun ambacht en industrie Waanders 1992. Blz. 174-195 € 2,00 Koopmanszn
Evangelie verhalen Schillebeeckx, Edward Evangelie verhalen Nelissen 1982. Pb., 245 blz. met aantal potloodstrepen € 2,00 Koopmanszn
Het literaire leven in de z... Grootes, E. K. Het literaire leven in de zventiende eeuw Martinus Nijhoff 1984. Pb, 85 blz. € 2,00 Koopmanszn
Haisma, Nyckle J. - Samle fersen Haisma, Nyckle J. Samle fersen A.J. Osinga Sc., 78 blz. Schutblad ontbreekt € 2,00 Koopmanszn
Privé- domein 1966- 1984 Ros, Martin en Brugman, Emile Privé- domein 1966- 1984 AP 1984. Pb., 241 blz. € 2,00
€ 4,35
Koopmanszn
Bijbelfriesch Toespraak geh... Wumkes, dr. G. A. Bijbelfriesch Toespraak gehouden te Amsterdam A.J. Osinga 1917. 23 blz. € 2,00 Koopmanszn
De Ropping fen Eliza  Frysk... Wumkes, dr. G. A. De Ropping fen Eliza Fryske Preek A.J. Osinga 1925. 12 blz. € 2,00 Koopmanszn
Uit Friesland's volksleven ... Terpstra, Sigrid ( bewerkt door) Uit Friesland's volksleven Een keuze uit het werk van Waling Dijkstra bewerkt door Sigrid Terpstra Interboek Pb., 131 blz. € 2,00
€ 4,35
Koopmanszn
Ut 'e Heilige dobbe  Bibelf... Wumkes, dr. G. A. Ut 'e Heilige dobbe Bibelfrysk A.J. Osinga Snits 1919., 88 blz. € 2,00
€ 1,74
Koopmanszn
De namme fen it alter  Frys... Wumkes, dr. G. A. De namme fen it alter Fryske preek Boekhannel M.O. Jongbloed 1926. 15 blz. Omslag los € 2,00 Koopmanszn
De brandweerwagen in Nederland Verburg, J. De brandweerwagen in Nederland de alk 1982. Pb., 80 blz. € 2,00 Koopmanszn
Jeremia 1,1-9 Herrmann, Siegfried Jeremia 1,1-9 Neukirchener Verlag 1986 BKAT XII 1, 80 blz. € 2,00 Koopmanszn
Hij was bij het twaalfde Hoogerwerf- Holleman, R. Hij was bij het twaalfde Om Sions Wil Geb, 76 blz. Naam uit schutblad geknipt € 2,00 Koopmanszn
Waal, L. van der - Loep Waal, L. van der Loep Balans 1995. Pb., 240 blz. € 2,00 Koopmanszn
It Beaken Tydskrift fan de ... It Beaken Tydskrift fan de Fryske Akademy 34e jiergong - nr.3 1972 van Gorcum & Comp. € 2,00
€ 3,48
Koopmanszn
De boeken der kleine zielen Couperus, Louis De boeken der kleine zielen Company of Books 2008. Pb., 1001 blz. € 2,00
€ 6,95
Koopmanszn
Laroui, Fouad - Judith en Jamal Laroui, Fouad Judith en Jamal van oorschot 2001, 1e dr. Pb., 137 blz. € 2,00
€ 3,48
Koopmanszn
Westerbork 1939-1945 Het ve... Veen, Harm van der Westerbork 1939-1945 Het verhaal van Vluchtelingenkamp en Durchgangslager Westerbork Herinneringscentrum kamp Westerbork 2008. Pb., 131 blz. Met enige vlekken € 2,00
€ 4,35
Koopmanszn
Aspecten van de Afscheiding Groot, dr. A. de en Schram, dr.P.J. redactie Aspecten van de Afscheiding Wever 1984. Pb., 136 blz. € 2,25
€ 3,48
Koopmanszn
Eens Christens reize naar d... Bunyan, J. Eens Christens reize naar de eeuwigheid Groen Gebonden, 359 blz. Herziene onverkorte uitgave met de 9 oude platen € 2,25 Koopmanszn
Van tweedekker tot DC-10 Klaauw, B.van der Van tweedekker tot DC-10 Becht Pb., 191 blz. € 2,25 Koopmanszn
Durlacher, Jessica - Emoticon Durlacher, Jessica Emoticon De Bezige Bij 2004,2e dr. Pb., 436 blz. € 2,25 Koopmanszn
Ayer, A.J. - Hume Ayer, A.J. Hume Lemniscaat 2005, 5e dr. Pb., 136 blz. € 2,25 Koopmanszn
Dwaaltuin Kwatrijnen Zijlstra, Jaap Dwaaltuin Kwatrijnen Kok 2003.geb. met stofomslag,60 blz. Gesigneerd € 2,25 Koopmanszn
Wadman, Anne - De smearlappen Wadman, Anne De smearlappen Friese Pers Boekerij 1983, seisde herjoene printinge, 111 s. € 2,25
€ 3,48
Koopmanszn
Gjin plak op ierde Ploeg. Durk van der Gjin plak op ierde FPB 1996. Pb., 136 blz. € 2,25 Koopmanszn
Sintering  gedichten Bourgonje, Fleur Sintering gedichten Atlas 2000. Pb., 47 blz. € 2,25 Koopmanszn
Het schrale eind Een reis l... Sleeuwenhoek, Bas Het schrale eind Een reis langs de bedwongen Zuiderzee De Grintfisker € 2,25 Koopmanszn
Een blinkend spoor Beeld va... Roelink, dr. J. Een blinkend spoor Beeld van een eeuw geschiedenis der Vereniging voor wetenschappelijk onderwijs op gereformeerde grondslag 1879-1979 Kok 1979. Geb. met stofomslag, 192 blz. € 2,25
€ 4,35
Koopmanszn
Waar je gevallen bent, blij... Nooteboom, Cees Waar je gevallen bent, blijf je AP 1991, 5e dr. Pb., 349 blz. € 2,25
€ 4,35
Koopmanszn
Tot glorie der gerechtighei... Cate, C. L. ten Tot glorie der gerechtigheid De geschiedenis van het brandmerken als lijfstraf in Nederland Wetenschappelijke Uitgeverij 1975. Pb., 228 blz. € 2,25 Koopmanszn
Naastepad, T. J. M. - Salomo Naastepad, T. J. M. Salomo Kok 1975 Pb., 80 blz. Verklaring van een bijbelgedeelte € 2,25 Koopmanszn
Verf, Willem - It bliuwt pielen Verf, Willem It bliuwt pielen Friese Pers Boekerij 1982. Pb., 120 blz. € 2,25 Koopmanszn
Op herhaling De Koninklijke... Jong, Michiel de en Hoffenaar, Jan Op herhaling De Koninklijke Landmacht en haar reservisten 1945- 2006 Boom 2006. Pb., 176 blz. € 2,25 Koopmanszn

| Pagina : 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 62 |