Alle boeken van Koopmanszn uit Dokkum

Koopmanszn heeft in totaal 3076 boeken

Logo Koopmanszn

Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 62 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Gisteren was ik jong Famili... Davis, Barbara Gisteren was ik jong Familiekroniek van Wilhelmina Baas Drukkerij Huijbregts Geb., 160 blz. Goed exemplaar € 4,75
€ 4,35
Koopmanszn
Dûbelde Hael  De fersen en ... Dûbelde Hael De fersen en forhalen bikroand yn de Priisfragen 1956 en 1957 fan it Rely Jorritsma Founs Brandenburgh Geb., 152 blz. € 2,00 Koopmanszn
V.V. Helpman 75 jaar 1924-1... Frijling, Hans V.V. Helpman 75 jaar 1924-1999 Club voor het leven Geb., 150 blz. € 7,50 Koopmanszn
In geen 2000 jaar... Verhal... Arab, Max In geen 2000 jaar... Verhalen met een Joods accent Omniboek Geb., 149 blz. € 3,75 Koopmanszn
Dening, A. - Um d' Olde Toren Dening, A. Um d' Olde Toren Drukkerij Torenlaan Geb., 136 blz. Stuk uit schutblad geknipt € 3,00 Koopmanszn
Jelgersma Leven en werken v... Carp, Prof.Dr. E. A. D. E. Jelgersma Leven en werken van een verdienstelijk Nederlander De Tijdstroom Geb., 124 blz. € 4,75 Koopmanszn
Jaarboek van de luchtvaart ... Postma, Thijs(red.) Jaarboek van de luchtvaart vierde editie De Alk Geb., 120 blz. € 3,75 Koopmanszn
Een stuk geschiedenis van d... Vrielink, A. e.a. Een stuk geschiedenis van de Hervormde kerk van Schoonebeek Geb., 112 blz. € 6,75 Koopmanszn
Lieteboek algemiene samling... Lieteboek algemiene samling fan âlde en nije fryske sangen mei piano- en oargellieding Forsoarge fan it Musicologysk Wurkforbân fan de fryske Akademy Klaverskribo Geb., 104 blz. € 9,75 Koopmanszn
Wat zal men dan antwoorden.... Roos,G. Wat zal men dan antwoorden...? Facetten uit de geschiedenis van de gereformeerde gemeente te Apeldoorn kerkeraad G G Geb., 102 blz. € 9,00 Koopmanszn
Een reis om de wereld in 84... Een reis om de wereld in 84 dagen met 3- D foto's van Shell foto's niet compleet € 2,00 Koopmanszn
Frysk ferkaat Friese versch... Kingmans, Hugo Frysk ferkaat Friese verscheidenheid in drie Friese musea: Franeker, Harlingen en Hindelopen Nijgh en Van Ditmar Esso Museumreeks.1986. Pb., 62 blz. € 1,75 Koopmanszn
Gedicht 3 maandelijks tijds... Campert, Remco redactie Gedicht 3 maandelijks tijdschrift voor poëzie 3 De Bezige Bij eerste jg. nr.3, 1974. 136 blz. € 3,00 Koopmanszn
Gedicht 3 maandelijks tijds... Campert, Remco redactie Gedicht 3 maandelijks tijdschrift voor poëzie 4 De Bezige Bij eerste jaargang nummer 4, 1974, 107 blz. € 3,00 Koopmanszn
Een wonderkind of een total... Hermans, Willem Frederik Een wonderkind of een total loss De Bezige Bij eerste druk 1967. Pb., 224 blz. € 3,00 Koopmanszn
Gerard 't Hart dans van een... Haak, Kees Gerard 't Hart dans van een leven Gerard 't hart een biografie. 2008.Geb., 277 blz. € 4,75 Koopmanszn
Ontglipt verleden dl I en d... Baal, J. van Ontglipt verleden dl I en dl II Wever dl I: Tot 1947: Indisch bestuursambtenaar in vrede en oorlog.Geb. met stofomslag, 2e dr. Dl II Leven... € 14,00 Koopmanszn
Alle rivieren rinne nei  se... Wiesel, Elie Alle rivieren rinne nei see Memoires Earste diel 1928-1952 KFFB dl I 1999. Geb., 302 blz.; € 6,00
€ 4,35
Koopmanszn
De Fryske Skriftekennisse f... Kalma, D. De Fryske Skriftekennisse fen 1897-1925 Diel I en II ( foartsetting karlêzing) Kamminga Dl I, 1928, geb., 421 blz.; d lI 1931. geb., 323 blz.Rug dl I laat wat los. € 8,00 Koopmanszn
Tweeduizend jaar Nijmegen E... Klep, Paul M. M. Tweeduizend jaar Nijmegen Een stadshistorische beschouwing over religie en economie Radboud Universiteit Diesrede 2005. Pb., 40 blz. € 6,00 Koopmanszn
It Beaken 33e jiergong- nr.... It Beaken 33e jiergong- nr.5/6 Literair- histoarysk nûmer Fryske Akademy des.1971. s.197- 284 € 3,00 Koopmanszn
Biografisch lexicon voor de... Nauta, prof.dr. D. Redactie e.a. Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme Kok deel 1 1983,2e dr, Gebonden met stofomslag, 443 blz. € 8,50 Koopmanszn
Hendrik de Vries 1896-1989 ... Steenbruggen, Han (red.) Hendrik de Vries 1896-1989 't Geheimste is geheim gebleven 'Groninger Museum De Ploeg 3 1996.geb., 149 blz. € 14,50
€ 4,35
Koopmanszn
Jacqueline E. van der Een b... Ent, drs. H. van der Jacqueline E. van der Een bloemlezing uit haar werk Kok cahiers voor christelijke literatuur, 78 blz. € 3,00 Koopmanszn
Christendom en cultuur in b... Rijnsdorp, dr. C. Christendom en cultuur in bloei en crisis Kok Cahier voor het chr. onderwijs. Pb., 180 blz. Naam vorige eigenaar uit schutblad geknipt € 2,50
€ 3,48
Koopmanszn
De sniewinter Ploeg, Durk van der De sniewinter FPB Boekewikegeskink 2003. Pb., 78 blz. € 2,25 Koopmanszn
Holtrop, Benny - Gomorra Holtrop, Benny Gomorra KU Boekewikegeskink 1999. Pb., 78 blz. € 3,50 Koopmanszn
Bylsma, Meindert - Hite bliksem Bylsma, Meindert Hite bliksem KU Boekewikegeskink 1997. Pb., 62 blz. € 1,75 Koopmanszn
Annema, Froukje - Kearpunt Annema, Froukje Kearpunt FPB Boekewikegeskink 1996. Pb., 80 blz. € 1,75 Koopmanszn
Boersma, Piter - Sniebalfokstrot Boersma, Piter Sniebalfokstrot KU Boekewikegeskink 1995. Pb., 53 blz. € 2,75 Koopmanszn
De neisimmernacht fan Sjoer... Verf, Willem De neisimmernacht fan Sjoerd en Eppy Stichting It fryske Boek Boekewikegeskink 1993. Pb., 72 blz. € 2,75 Koopmanszn
It meunster fan Skylge Sluis, Itty It meunster fan Skylge UF Boekewikegeskink 2002. Pb., 84 blz. € 3,00 Koopmanszn
Berjochten út Boedapest Kootstra, Douwe Berjochten út Boedapest FPB Boekewikegeskink 2001. Pb., 68 blz. € 3,00
€ 2,61
Koopmanszn
Bretagne libre! Riemersma, Trinus Bretagne libre! KU Boekewikegeskink 1998. Pb., 77 blz. € 2,75 Koopmanszn
In frou mei ljochtblauwe eagen Boomsma, Joop In frou mei ljochtblauwe eagen FPB Boekewikegeskink 1994. Pb., 72 blz. € 2,00
€ 2,61
Koopmanszn
Mind games fertelling fan i... Tiemersma, Koos Mind games fertelling fan in kaartehûs FPB Boekewikegeskink 2007. Pb., 79 blz. € 2,50
€ 3,48
Koopmanszn
De stien Bottema, Sjoerd & Wytsma, Baukje De stien UF Boekewikegeskink 2006. Pb., 75 blz. € 1,75 Koopmanszn
Fammen fan Gaasterlân Landman, Riek Fammen fan Gaasterlân FPB Boekewikegeskink 2008. Pb., 104 blz. € 2,75 Koopmanszn
Haisma, Nyckle - Simmer Haisma, Nyckle Simmer Stifting "It Fryske Boek" Boekewikegeskink 1948.Sc., 63 blz. € 3,00 Koopmanszn
Oar plak oare tiid Bilker, Jetske Oar plak oare tiid Bornmeer Boekewikegeskink 2004. Pb., 126 blz. € 2,25
€ 0,87
Koopmanszn
Protestantse pleidooien uit... Bakhuizen van den brink, prof. dr. J. N. Protestantse pleidooien uit de zestiende eeuw dl I en II Kok Boeketreeks 1962, 206 en 236 blz. € 2,75
€ 3,48
Koopmanszn
Dijkstra Hsn., G. - Aeisykje Dijkstra Hsn., G. Aeisykje BFVW bûnte liuwen 3e dr. Geniet, 36 blz. € 3,25 Koopmanszn
Drie novellen Geschenk ter ... Drie novellen Geschenk ter gelegenheid van de Nederlandsche Boekenweek 25 februari tot 4 maart 1939 Ver. ter bevordring v.d.belangen des boekhandels blauwe opdruk, 155 blz. € 5,00 Koopmanszn
Deuterojesaja 45,8-25 Hermission, Hans- Jürgen Deuterojesaja 45,8-25 Neukirchener Verlag BKAT XI 7 , 1987, 80 blz. € 2,00 Koopmanszn
Goede vangst! Varen op een ... Scarry, Huck Goede vangst! Varen op een vissersboot Ploegsma bewerkt door M.J. van Doorne. Gebonden, 64 blz. € 4,00
€ 4,35
Koopmanszn
Een voorloopige regeling Da... Meij, Mr.G.J.van der Een voorloopige regeling Dagboek in oorlogstijd Koopmans bewerking drs Ria Efdée.1995. Pb., 108 blz. € 2,75
€ 3,48
Koopmanszn
Myn lân  Kar út de fersen f... Kloosterman, Simke Myn lân Kar út de fersen fan Simke Kloosterman De Tille besoarge troch ds. A.D. Wumkes 192. Linnen band, 120 blz. € 2,75
€ 3,48
Koopmanszn
Wilhelm Gesenius' hebräisch... Wilhelm Gesenius' hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament Springer- Verlag bearbeitet von Dr.Frants Buhl Unveränderter Neudruck der 17. Auflage. Gebonden, 1013 blz. € 11,50 Koopmanszn
Het verkeer Plaatjes en pra... Nijland, G.J. Het verkeer Plaatjes en praatjes over de ontwikkeling van het verkeer zoo te land, te water als in de lucht Bussink Band I en II met 2x 96 paatjes, dus compleet € 27,00
€ 6,95
Koopmanszn
Theun de Vries spesjaal nûmer Bruinsma, Ernst ( einredaksje) Theun de Vries spesjaal nûmer de Moanne april 2007. Geniet, 55 blz. € 5,00
€ 3,48
Koopmanszn

| Pagina : 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 62 |