Alle boeken van Sphinx uit Groningen

Logo Sphinx

Niet alle boeken staan in de winkel. Wilt U een boek inzien of afhalen, dan graag van te voren een bericht.

Alle boeken van Sphinx

Sphinx heeft in totaal 10065 boeken

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven. Gesorteerd op:

Zoeken op alle boeken van Sphinx

Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 400 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
 - A reverse Chinese  -  English dictionary A reverse Chinese - English dictionary The Commercial Press Beijiing 1985, 1343p. geb. € 25,00 Sphinx
 - Altbayerische sagen. Altbayerische sagen. Verlag der Jugendblätter z.j. (ca 1930), 156p. boekversiering W. Roegge, geb. (fraktuurletter) € 7,50 Sphinx
 - Stichting Historisch Boerderij-onderzoek. Jaarverslag 1979. Stichting Historisch Boerderij-onderzoek. Jaarverslag 1979. De Stichting 1980, 59p. geïll. geniet € 7,00 Sphinx
 - A Chinese-English Dictionary (Revised Edition) A Chinese-English Dictionary (Revised Edition) Foreign Language Teaching and Research Press 1997, 1752p. geb. € 15,00 Sphinx
 - A Dictionary of Commonly Used English Verbs (Engels-Chinees) A Dictionary of Commonly Used English Verbs (Engels-Chinees) Foreign Language Teaching and Research Press 1996, 972p. geb. € 15,00 Sphinx
 - Der Passionsbericht des Markus in der Übersetzung Martin Luthers Der Passionsbericht des Markus in der Übersetzung Martin Luthers (meer info) Hans Joachim Burgert 1981. 33p. Kalligraphie und Graphik von Hans Joachim Burgert. Genummerd (27/200) en gesigneerd. € 45,00 Sphinx
 - Schönheit des Leibes. 12 Kunstblätter aus dem Leben des Bundes für Leibeszucht. Schönheit des Leibes. 12 Kunstblätter aus dem Leben des Bundes für Leibeszucht. Verlag Deutsche Leibeszucht z.j. (ca. 1938), 12 afb. in kleur, hardcover.(formaat 35*25,5 cm) € 35,00 Sphinx
 - Bijbel. Dat is de geheele Heilige Schrift des Ouden en Nieuwen Testaments, met de Apocriefe boeken uit de hoogduitsche vertaling van M. Luther eertijds door Adolf Visscher in het nederduitsch overgezet Bijbel. Dat is de geheele Heilige Schrift des Ouden en Nieuwen Testaments, met de Apocriefe boeken uit de hoogduitsche vertaling van M. Luther eertijds door Adolf Visscher in het nederduitsch overgezet Ned. Bijbelgenootschap 1907, 923p.+165p.+291p. geb. € 25,00 Sphinx
 - De burggravin van Vergi. Een middeleeuwse novelle De burggravin van Vergi. Een middeleeuwse novelle (meer info) Prometheus / Bert Bakker 1997, 94p. vert. Willem Wilmink, geb. (met stofomslag) € 10,00 Sphinx
 - Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen. 1863 - 1913.Terugblik op vijftig jaren spoorweggebeuren in Nederland. Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen. 1863 - 1913.Terugblik op vijftig jaren spoorweggebeuren in Nederland. Noorderboek 1986, reprint geïll. geb. (oblong formaat) € 15,00 Sphinx
 - Dames - Weekblad Libelle Dames - Weekblad Libelle 1947. complete jaargang. ingebonden. blinde band € 10,00 Sphinx
 - Jaarverslag vereniging voor terpenonderzoek over de jaren 1948-1953. Alleen platendeel 1-24 Jaarverslag vereniging voor terpenonderzoek over de jaren 1948-1953. Alleen platendeel 1-24 Wolters 1953, in cassette € 10,00 Sphinx
 - Sprookjes van grootvader. Een man, een man, een woord, een woord. / Stout Keesje Sprookjes van grootvader. Een man, een man, een woord, een woord. / Stout Keesje Van Holkema & Warendorf z.j. (ca. 1935), 2 dln in een band, 77, 79p. geïll. door Herman Moerkerk, geb. € 10,00 Sphinx
 - Technisch weekblad 1910. Orgaan van den Bond van Technici Technisch weekblad 1910. Orgaan van den Bond van Technici Edauw & Johannissen 1910, 460p. geb. in originele band € 20,00 Sphinx
 - Bulletin philologique et historique ( jusqu 'a 1610). Vol1 Les problèmes de l 'alimentation Bulletin philologique et historique ( jusqu 'a 1610). Vol1 Les problèmes de l 'alimentation Bibli. Nationale 1971,LII, 438p. ingenaaid € 10,00 Sphinx
 - Leren, loopbaan & burgerschap. 3-4 Leren, loopbaan & burgerschap. 3-4 Angerenstein 2009, 512p. geïll. geb. € 10,00 Sphinx
 - De Nederlandsche Leeuw. Maandblad Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde De Nederlandsche Leeuw. Maandblad Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde De Nederlandsche Leeuw Jaargang 1964 en 1965 in 1 band. Jrg. 81 en 82. 454. 418p. geïll. geb. € 15,00 Sphinx
 - Bodemkundige landschappen van Nederland. Gedeeltelijke heruitgave van de bodem van Nederland, toelichting bij de bodemkaart van Nederland schaal 1 : 200 000 Bodemkundige landschappen van Nederland. Gedeeltelijke heruitgave van de bodem van Nederland, toelichting bij de bodemkaart van Nederland schaal 1 : 200 000 Pudoc Wageningen 1981. 132p. geïll. ingenaaid ( met 4 losse bijlagen) € 7,00 Sphinx
 - Oliemotoren. Handleiding voor verbrandingsmotoren Oliemotoren. Handleiding voor verbrandingsmotoren Kluwer 1943, 5e dr. 376p. geïll. geb. € 7,50 Sphinx
 - Devant l'histoire. Les origines de la Guerre. Dessins inédits de Louis Raemaekers. Devant l'histoire. Les origines de la Guerre. Dessins inédits de Louis Raemaekers. Georges Bertrand z.j. (ca. 1920) 62 afb. met Franstalige tekst. Opnieuw (fraai) geb. € 25,00 Sphinx
 - Groninger Volks-Almanak 1837-1851. 15 delen, reprints Groninger Volks-Almanak 1837-1851. 15 delen, reprints Oomkens, J. z.j. (ca 1980), 15 delen, pocket ed. € 15,00 Sphinx
 - Die Bibel. Nach der Übersetzung  Martin Luthers Die Bibel. Nach der Übersetzung Martin Luthers Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart 1985. 906. 306. 80p. geb. € 9,00 Sphinx
 - The strand fairy book The strand fairy book George Newnes z.j. (ca.1915), 254p. geïll. geb. (met stofomslag) € 30,00 Sphinx
 - Alle Jaren Feest. De Foto's van het Boekenbal Alle Jaren Feest. De Foto's van het Boekenbal Stichting CPNB 2000, geïll. ingenaaid ( zonder de doos) € 9,00 Sphinx
 - Ik draag U op.... Systeem en werk der Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten, getoetst aan de lotgevallen van locale eenheden (Apeldoorn en omgeving) Ik draag U op.... Systeem en werk der Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten, getoetst aan de lotgevallen van locale eenheden (Apeldoorn en omgeving) Stichting '40-'45 1945, 156p. geïll. geb.(Band wat slordig) € 12,00 Sphinx

Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 400 |