Alle boeken van Sphinx uit Groningen

Sphinx heeft in totaal 10095 boeken

Logo Sphinx Niet alle boeken staan in de winkel. Wilt U een boek inzien of afhalen, dan graag van te voren een bericht. Een bestelling blijft 14 dagen voor U gereserveerd.

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
General Linguistics and the... Hospers, J.H. General Linguistics and the Teaching of Dead Hamito-Semitic Languages. Proceedings of the Symposium Held in Groningen, 7th-8th November, 1975 on the Occasion of the 50th Anniversary of the Institute of Semitic Studies and Near Eastern Archaeology of (meer info) Brill 1978, 109p. ingenaaid € 25.00 Sphinx
Vincent van Gogh. Twee dele... Uitert, Evert van e.a. Vincent van Gogh. Twee delen Schilderijen / Tekeningen Arnoldo Mondadori Arte 1990, 292, 336p. geïll. ingenaaid € 25.00 Sphinx
Aardijkskundig handwoordenb... Gille Heringa S. Aardijkskundig handwoordenboek van Nederland G.A. van Hoften 1874, 3e dr. XVI, 289, 80p. geb. (opnieuw geb.blinde band) € 25.00 Sphinx
De Nederlandse Monumenten v... Marres, W. / J.J.F.W. van Agt De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Deel V: de Provincie Limburg. 3e stuk Zuid-Limburg uitgezonderd Maastricht. 1e afl. Staatsdrukkerij 1962, X, 396p. + 464 afb., geb. € 25.00 Sphinx
Pioniers (De ontdekking van... Balen, W.J. van Pioniers (De ontdekking van de wereld) Elsevier 1940, 2 dln, 352,380p. uitv. geïll. geb. € 25.00 Sphinx
Arbeitslosigkeit und Arbeit... Lewek, Peter Arbeitslosigkeit und Arbeitslosenversicherung in der Weimarer Republik 1918-1927. Steiner 1992, 483p. ingenaaid € 25.00 Sphinx
Greek coins. A history of m... Seltman, C. Greek coins. A history of metallic currency and coinage down to the fall of the Hellenistic Kingdoms Methuen 1965, repr. 2e dr. XXVI, 311p. + 64 pl. geb. € 25.00 Sphinx
The Art of the Print. Maste... Eichenberg, Fritz The Art of the Print. Masterpieces. History. Techniques Harry N. Abrams 1976. 611p. 654 afb. geb. (met stofomslag) € 25.00 Sphinx
De Kingma-kroniek, of: Hoe ... Nicolai, H. De Kingma-kroniek, of: Hoe een familiegeheugen meer dan tweehonderdvijftig jaar intact bleef Forsten 1997, 342p., geïll., geb. (handelsed. proefschrift) € 25.00 Sphinx
De Haarlemsche Sint Bavo of... Melchior, A. De Haarlemsche Sint Bavo of groote kerk in teekening en tekst J.H. Gottmer 1945, 40p tekst+109 tekeningen van de schrijver, geb. € 25.00 Sphinx
'Ik moet spreken'. Het spir... Baar, M. de 'Ik moet spreken'. Het spiritueel leiderschap van Antoinette Bourignon (1616-1680) Walburg Pers 2004, 832 p., geïll., geb., (incl. cd-rom) € 25.00 Sphinx
Moderne Vergangenheit Wien ... Wawerka, P. (ed.) Moderne Vergangenheit Wien 1800-1900 Künstlerhaus 1981, 382p., 354 afb., ingenaaid € 25.00 Sphinx
Frederik van Eeden. Psychol... Kalff Jr. G. Frederik van Eeden. Psychologie van den Tachtiger J.B. Wolters 1927. XII, 542p. geïll. geb. (bandontwerp C.A. Lion Cachet) € 25.00 Sphinx
Uit Suriname's historie. Fr... Fontaine, Jos (samenstelling en red.) Uit Suriname's historie. Fragmenten uit een bewogen verleden De Walburg Pers 1980. 191p. geïll. geb. (tweetalige ed. (Ned./ Eng.) € 25.00 Sphinx
Le chamanisme et les techni... Eliade, Mircea Le chamanisme et les techniques archaïques de l'extase. Payot. Paris. 1951. 1e druk. 447p. ingenaaid. € 25.00 Sphinx
Imagining Ground Zero. Offi... Stephens, S. / Luna, I. / Broadhurst, R. Imagining Ground Zero. Official and unofficial proposals for the World Trade Centre competition Thames Hudson 2004, 224p. geïll. geb. € 25.00 Sphinx
Rechtsarcheologie en rechts... Win, P. de Rechtsarcheologie en rechtsiconografie. Een kennismaking. Handelingen van het colloquium, gehouden te Brussel op 27 april 1990. Wetenschappelijk Comité voor Rechtsgeschiedenis 1992, 137p. geïll. ingenaaid € 25.00 Sphinx
Prins Willem III. De Stadho... Japikse, N Prins Willem III. De Stadhouder-Koning Meulenhoff 1930-1933 - 2 dln.- 367.437p.- geb. (Ned. Hist. Bibl.) mooi ex. € 25.00 Sphinx
Steven Holl. Idea and Pheno... Steiner, Dietmar M. (e.a.) Steven Holl. Idea and Phenomena Lars Müller 2002. 136p. uitv. geïll. geb. € 25.00 Sphinx
Amundsen's poolexpedities i... Huntford, R. Amundsen's poolexpedities in foto's. Verslag van zijn poolreizen met recent ontdekte authentieke foto's Zomer Keuning 1988, 199p. geïll. geb.(met stofomslag) € 25.00 Sphinx
Deutschland in einem Bande Baedeker Deutschland in einem Bande Baedeker 1925, 4e dr. XXX, 453p. 25 krtn en 73 plattegronden, geb. € 25.00 Sphinx
Die europäische Ausbreitung... Rein, A. Die europäische Ausbreitung über die Erde Ak. Verl. Gesellsch. Athenaion 1931, 406p. 262 tekstafb. +22 pltn. waarvan 4 in kleur, geb. € 25.00 Sphinx
Landscape in Romano - Campa... Peters, W.J.T. Landscape in Romano - Campanian Mural Painting van Gorcum 1963. 240p. 181 afb. ingenaaid (proefschrift) € 25.00 Sphinx
Pusaka. Indonesische kunsts... Soebadio, Haryati (red.) Pusaka. Indonesische kunstschatten. Uit de collecties van het Nationaal Museum Tripolis 1994. 239p. uitv. geïll. (in kleur) geb. (met stofomslag) € 25.00 Sphinx
Drei Erzählungen Flaubert, Gustav Drei Erzählungen Kurt Wolff 1918, 154p. met 14 lithogr. van Albert Hoppler, geb. € 25.00 Sphinx
Charley Toorop. Een beschou... Hammacher, A.M. Charley Toorop. Een beschouwing van haar leven en werk. Een liist van werken. 46 afb. van schilderijen. W.L. J. Brusse 1952. 135p. geïll. geb. (zonder stofomslag) € 25.00 Sphinx
Deutschland im 18. Jahrhund... Boehn, Max von Deutschland im 18. Jahrhundert. Die Aufklärung Askanischer Verlag 1922, VII,512p. uitvoerig geïll. (w.o. in kleur), geb. (fraaie band) € 25.00 Sphinx
Een greep uit het werk van ... Een greep uit het werk van G. van Rijnberk Van Dishoeck 1934, XXIV,1002p. geïll. geb. € 25.00 Sphinx
Overijsel en Drente in beeld Loosjes,A Overijsel en Drente in beeld Scheltema en Holkema z.j.( ca1930),2 dln in een bnd, XIV, 170p. ; X ,62p. 398 afb. geb. € 25.00 Sphinx
Het manneneiland. Kroniek v... Bollen, Hen en Jansen, Herman Het manneneiland. Kroniek van de gebeurtenissen in de Over-Betuwe van september 1944 tot juni 1945 Terra 1982, 268p. uitvoerig geïll. geb. € 25.00 Sphinx
Maleische grammatica. ( Dl.... Tendeloo, H.J.E. Maleische grammatica. ( Dl.1: klankleer-schrift-etymologie-syntaxis; dl. 2 aantekeningen en toelichtingen) E.J. Brill 1901, XV, 433, VIII, 370p. ingenaaid ( omslagen wat slordig) € 25.00 Sphinx
Portugal. Architektur im 20... Becker, A. / A. Tostões / W. Wang (Hrsg.) Portugal. Architektur im 20. Jahrhundert. Prestel 1997. 352p. uitv. geîll. geb. (met stofomslag, fraai ex.) € 25.00 Sphinx
Principles of lake sediment... Hakanson, L. / Jansson, M. Principles of lake sedimentology Springer 1983, X, 316p. 187 fig. geb. € 25.00 Sphinx
The Straits Chinese. A Cult... Khoo Joo Ee The Straits Chinese. A Cultural History The Pepin Press 1998. 2e druk. 288p. uitv. geïll. (w.o. in kleur) geb. (met stofomslag) € 25.00 Sphinx
Verzamelde gedichten Mérode, Willem de Verzamelde gedichten de Prom 1987, 2 delen. 1545p. geb.(met stofomslagen) € 25.00 Sphinx
Friesland en Groningen in b... Loosjes,A. Friesland en Groningen in beeld. Scheltema en Holkema z.j. (ca. 1930), 2 dln in een bnd, XIV, 82, XII, 95p. 146+ 174 afb. geb. € 25.00 Sphinx
Loosjes,A. - Gelderland in beeld Loosjes,A. Gelderland in beeld Scheltema en Holkema z.j. (ca. 1930), XXXII, 348p. 567 afb. geb.( namen geschreven voorin) € 25.00 Sphinx
Jan Pietersz. Coen. Drama i... Slauerhoff, J. Jan Pietersz. Coen. Drama in elf tafereelen Stols 1936, 2e dr. 97p. geb.(enige pagina's verkleurd, rug verkleurd) € 25.00 Sphinx
Richard Hakluyt  His Succes... Lynam, E. Richard Hakluyt His Successors, A Volume Issued To Commemorate The Centenary Of The Hakluyt Society The Hakluyt Society 1946, 192, LXVIIp. , geïll. geb.(Second series, no XCIII) € 25.00 Sphinx
Das Evangelium des Buddha Carus, Paul ( red.) Das Evangelium des Buddha The open court publishing company 1919, 2e dr. XXVI, 335p. ills. van O. Kopetzky, geb. € 25.00 Sphinx
Heroines of domestic life Freire Owen, Octavius Heroines of domestic life George Routledge z.j. (ca. 1875), new edition,XII, 403p. 8 kleurplaten, geb. (voorste schutblad ontbreekt), formaat ... € 25.00 Sphinx
Epitome of the Philippic Hi... Justin ( vert. en aantek. J.C. Yardley, commentaar Waldemar Heckel) Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus. Books 11-12: Alexander the Great Clarendon Press 1997,XXIV, 360p. ingenaaid (Clarendon Ancient History Series) € 25.00 Sphinx
Nieuwe Groninger Encycloped... Brood, P. / Huussen, A.H. e.a. (red.) Nieuwe Groninger Encyclopedie. 3 delen compleet REGIO-PRojekt Groningen 1999, 3 delen, 1056p. geïll. geb. € 25.00 Sphinx
The shorter Oxford English ... Little, William / Fowler, H.W. / Coulson, J. (red.)/ Onions, C.T. (rev. and red.) The shorter Oxford English dictionary on historical principles Clarendon Press 1972, 3e druk, 2 delen compleet, XXI, 2515p. geb. ( met stofomslagen) € 25.00 Sphinx
Das Irdische Paradies. Moti... Hofmann, Werner Das Irdische Paradies. Motive und Ideen des 19. Jahrhunderts Prestel 1991, 3e druk, 306p. geïll. ingenaaid € 25.00 Sphinx
Poésies, nouvelle éditon Musset, Alfred de Poésies, nouvelle éditon Charpentier 1867, 2 delen in een band, 370, 309p. geb. halfleder, een hoekje besch. (formaat 14*9,5 cm) € 25.00 Sphinx
How dear is life Williamson, Henry How dear is life Macdonald 1954, 1e druk, 335p. geb. (met licht besch. stofomslag, naam op eerste schutblad) € 25.00 Sphinx
The city in the sea and oth... Poe, Edgar Allan The city in the sea and other poems the Busy Bee z.j. ( 1944), 34p. zes illustraties Fred Ingram, ingenaaid, de Jong 665, genummerd ex. 294/ 500 € 25.00 Sphinx
The way we build now. Form,... Orton, Andrew The way we build now. Form, scale and technique Spon Press 2001, XIV, 530p. geïll. ingenaaid € 25.00 Sphinx
Harlequin on the Moon: Comm... Lawner, Lynne Harlequin on the Moon: Commedia dell'Arte and the Visual Arts Abrams 1998, 208p. geïll. geb. (met stofomslag) € 25.00 Sphinx

| Pagina : 1 ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... 200 |