Alle boeken van Sphinx uit Groningen

Sphinx heeft in totaal 10000 boeken

Logo Sphinx Niet alle boeken staan in de winkel. Wilt U een boek inzien of afhalen, dan graag van te voren een bericht. Een bestelling blijft 14 dagen voor U gereserveerd.

Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Mandril. Maandblad voor mensen Boost, C. / Elias, E. / Knap, H.A.A.R. e.a. (red.) Mandril. Maandblad voor mensen Jules Perel 1949, januari nr 4, 32p. geïll. geniet € 5,00 Sphinx
Het Gelderse Gibea.  Apolog... Wittich, Christoph Het Gelderse Gibea. Apologie voor de Nijmeegse universiteit anno 1656 Vantilt 2013, 63p. geïll. ingenaaid € 5,00 Sphinx
Mandril. Maandblad voor mensen Boost, C. / Elias, E. / Knap, H.A.A.R. e.a. (red.) Mandril. Maandblad voor mensen Jules Perel 1949, maart nr 6, 32p. geïll. geniet € 5,00 Sphinx
De  uitvinding van God en a... Laroui, Fouad De uitvinding van God en andere verhalen Van Oorschot 2004. 204p. vert. Frans van Woerden. paperback € 5,00 Sphinx
Mandril. Maandblad voor mensen Boost, C. / Elias, E. / Knap, H.A.A.R. e.a. (red.) Mandril. Maandblad voor mensen Jules Perel 1950, januari nr 4, 32p. geïll. geniet € 5,00 Sphinx
Veranderd levensbesef en li... Krikke, S. Veranderd levensbesef en liturgie. Een verkenning van godsdienstwijsgerige en liturgische aspecten der randkerkelijkheid Van Gorcum 1976. 192p. paperback (proefschrift) € 5,00 Sphinx
De wonderbaarlijke Bolero v... Brandse, Wim De wonderbaarlijke Bolero van Ravel en andere opstellen over muziek La Rivière & Voorhoeve 1991, 174p. ingenaaid € 5,00 Sphinx
Mandril. Maandblad voor mensen Boost, C. / Elias, E. / Knap, H.A.A.R. e.a. (red.) Mandril. Maandblad voor mensen Jules Perel 1949, juli nr 10, 32p. geïll. geniet € 5,00 Sphinx
Mandril. Maandblad voor mensen Boost, C. / Elias, E. / Knap, H.A.A.R. e.a. (red.) Mandril. Maandblad voor mensen Jules Perel 1949, oktober nr 1, 32p. geïll. geniet € 5,00 Sphinx
Mandril. Maandblad voor mensen Boost, C. / Elias, E. / Knap, H.A.A.R. e.a. (red.) Mandril. Maandblad voor mensen Jules Perel 1949, juni nr 9, 32p. geïll. geniet € 5,00 Sphinx
Beeld op het Noorden. Beeld... Bruintjes, Jaap (voorwoord) Beeld op het Noorden. Beelden van Gerrit Offringa Museum Smallingerland Drachten 2003, 35p geïll. ingenaaid € 5,00 Sphinx
A Preface to Wordsworth Purkins, John A Preface to Wordsworth Longman 1981. 6e druk. 208p. geïll. paperback € 5,00 Sphinx
A Preface to Coleridge Grant, Allan A Preface to Coleridge Longman 1977. 2e druk. XIV, 208p. geïll. paperback € 5,00 Sphinx
Pens and Needles Levine, David (tekeningen) / Updike John (selectie en inleiding) Pens and Needles Gambit 1969, VIII, 150p. Gebonden € 5,00 Sphinx
Culture and Society in Fran... Hemmings, F.W.J. Culture and Society in France 1848-1898. Dissidents and Philistines (meer info) Batsford 1971.280p. geïll. geb. € 5,00 Sphinx
His holiness The Dalai Lama... Schönborn, Felizitas von His holiness The Dalai Lama. Path of Wisdom, Path of Peace Crossroad publ. 2005, 222p. geb. met stofomslag € 5,00 Sphinx
Honderd jaargangen Marineblad Schoonoord, D.C.L. (red.) Honderd jaargangen Marineblad Koninklijke Vereniging van Marineofficieren. 1990, 269p. geïll. ingenaaid € 5,00 Sphinx
Sprekend over de Middeleeuwen Pleij, Herman Sprekend over de Middeleeuwen Prometheus 1991, 2e druk, 148p. geïll. ingenaaid € 5,00 Sphinx
De Naakte Feiten, leven met... Laing, R. D. De Naakte Feiten, leven met gevoelens, feiten en fantasie Boom 1976, 163p. ingenaaid € 5,00 Sphinx
Dawkins als misvatting. Wat... McGrath, Alister Dawkins als misvatting. Wat is er mis met het atheïstisch fundamentalisme Ten Have 2008, 120p. ingenaaid € 5,00 Sphinx
A Shakespeare Glossary Onions, C.T. A Shakespeare Glossary Clarendon Press 1980. 2e herz. druk. XII, 264p. paperback € 5,00 Sphinx
De Vrijmetselaars. Hun gesc... Wallace-Murphy, Tim De Vrijmetselaars. Hun geschiedenis en mystieke verbanden. Librero 2007, 144p. geïll. ingenaaid € 5,00 Sphinx
Uit de rozenhof. Een verzam... Henkels, August Uit de rozenhof. Een verzameling roosjes, eerder gepubliceerd in de Friese Koerier en de Leeuwarder Courant Friese Pers 1977, 228p. geïll. geb. met stofomslag € 5,00 Sphinx
Huwelijksverhalen Strindberg, August Huwelijksverhalen Aspekt 2003, 191p. 5e herz. druk. Vert. / nawoord Rita Törnqvist- Verschuur € 5,00 Sphinx
Co Westerik. Schilderijen/ ... Oxenaar, R.W.D. Co Westerik. Schilderijen/ grafiek/tekeningen Haags Gemeentemuseum 1964, 36p. geïll. ingenaaid € 5,00 Sphinx
Henderson The Rain King Bellow, Saul Henderson The Rain King The Viking Press 1959, 309p, gebonden € 5,00 Sphinx
Het Gilgamesj epos Liagre Böhl, F.M. Th. de (vert en toelichting) Het Gilgamesj epos (meer info) Manteau 1978, 6e druk, 192p paperback € 5,00 Sphinx
Hoog aan de wind. Verhalen Rosenboom, Thomas Hoog aan de wind. Verhalen Querido 2006, 255p. geb. met stofomslag € 5,00 Sphinx
De kunst van het gelijk kri... Schopenhauer, Arthur De kunst van het gelijk krijgen SUN 1997, 78p. Vert.. en Toelichting: Tjark Kruiger, paperback € 5,00 Sphinx
Illias. Metrische vertaling Homerus Illias. Metrische vertaling Paris Z.J, (circa 1950) 3e druk, 452p. vert: A.W. Timmerman, Paperback € 5,00 Sphinx
Odysse. Metrische vertaling Homerus Odysse. Metrische vertaling Paris Z.J, (circa 1950) 5e druk, 368p. vert: A.W. Timmerman, Paperback € 5,00 Sphinx
Zeisend Licht. Vlielandse v... Louise (Gerda Posthumus) Zeisend Licht. Vlielandse verzen Eigen Beheer, 2010, 69p. paperback € 5,00 Sphinx
Neistadt, Jakow - Schachpraktikum Neistadt, Jakow Schachpraktikum Sportverlag Berlin 1983, 324p. geb. met stofomslag € 5,00 Sphinx
Welke stijl is dit? Busch, Karl / Reuther, Hans Welke stijl is dit? Leiter-Nypels Z.j (Circa 1960), 219p. Bewerking: J.J.M. Timmers, geïll. geb. met stofomslag € 5,00 Sphinx
Nederland op scherp. Buiten... Os, Pieter van (red.) Nederland op scherp. Buitenlandse beschouwingen over een stuurloos land Bert Bakker 2005, 252p. paperback € 5,00 Sphinx
Fear and Trembling. Dialect... Kierkegaard, Sören Fear and Trembling. Dialectical Lyric by Johannes de silentio Penguin Classics 2014, LXII, 179p. Vert: en introd. Alastair Hannay, gebonden € 5,00 Sphinx
Omstreden wereldbeeld. Staa... Henseling, Robert Omstreden wereldbeeld. Staat het in de sterren geschreven?Een wereldruimte met waterstof? Harmonische astronomie? A.J.C. Strengholt 1944. 313p. geïll. geb. € 5,00 Sphinx
"...de gewone ervaring leer... Berting, J. / Kroes, R. (red) "...de gewone ervaring leert al anders" Afscheidsbundel ter nagedachtenis aan prof.dr. A.N.J den Hollander Samsom 1976, 196p, gebonden zonder stofomslag € 5,00 Sphinx
Geld en de zin van het leven Needleman, Jacob Geld en de zin van het leven Balans 1992, 231p. paperback € 5,00 Sphinx
Le Dédale. Pour en finer av... Balandier, Georges Le Dédale. Pour en finer avec le XXe siècle Fayard 1994, 236p. paperback € 5,00 Sphinx
Habermas' Theorie van het c... Kunneman, Harry (samenvatting) Habermas' Theorie van het communicatieve handelen (meer info) Boom 1983, 160p. paperback € 5,00 Sphinx
Afke's tiental Hichtum, Nynke van Afke's tiental (meer info) Kluitman ZJ, (circa 2000) 60e druk, 159p. gebonden € 5,00 Sphinx
Aussichten auf den Bürgerkrieg Enzensberger H.M. Aussichten auf den Bürgerkrieg Suhrkamp 1993, 2e druk, 96p. paperback € 5,00 Sphinx
Zen Lessons. The Art of Lea... Cleary, Thomas (verzameld en vertaling) Zen Lessons. The Art of Leadership Shambhala Publications 1989, XXII,138p. paperback € 5,00 Sphinx
Van oude mensen, De dingen,... Couperus, Louis Van oude mensen, De dingen, die voorbijgaan Elsevier 1979, XVI, 237p. Inl:, W. Blok. Gebonden € 5,00 Sphinx
Vaderland in de verbeelding Rushdie. Salman Vaderland in de verbeelding Veen 1991, 251p. vert: Marijke Emeis, paperback € 5,00 Sphinx
Het bruisende leven in Flor... Antonetti, Pierre Het bruisende leven in Florence. Ten tijde van Dante Kosmos 1988, 238p. paperback € 5,00 Sphinx
Na de oorlog. De Nederlands... Anbeek, Ton Na de oorlog. De Nederlandse roman 1945-1960. Synthese 1986, 206p. paperback € 5,00 Sphinx
Het vroege christendom en d... Bartelink, G.J.M. Het vroege christendom en de antieke cultuur. Coutinho 1986, 188p. paperback € 5,00 Sphinx
Jierboekje fan it Genealogy... Mensonides, H.M. e.a. (red.) Jierboekje fan it Genealogysk Wurkforban Fryske Akademy 1951, 1954, 1955, 1956, 1957, 1959, 1962, 1970, 1971, 1978, 1979. Per stuk 4,50 Gebrocheerd € 4,50 Sphinx

| Pagina : 1 ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200