20 - Taal- en Letterkundige Studies

Zoekopdracht
192 titels gevonden met de huidige zoekopdracht

Gesorteerd op:

Uitgebreid zoeken

Pagina's: 1 2 3 4 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Boekwinkel
Aanteekeningen van een boek... BAEKELMANS, Lode. Aanteekeningen van een boekenwurm. Antwerpen, Lectura, 1931. 160 pp. Ing. snee weervlekkig) € 18.00 Brinkman
HAAN, M.H.de. - Adriaan Loosjes. HAAN, M.H.de. Adriaan Loosjes. Utrecht 1934. 295 pp. diss. Ing. ex-libris ingeplakt) € 24.00 Brinkman
Adriaen van de Vennes "Tafe... VAN VAECK, M. Adriaen van de Vennes "Tafereel van de Belacchende Werelt" (Den Haag,1635). (Prolegomena, facs.-editie, studie). Gent, KANTL, 1994. in 3 dln. ix,905 pp. Ing.met so. Kon.Ac.; so's iets gebruikt) € 40.00 Brinkman
Aenleiding tot de kennisse ... KATE, LAMBERT ten. Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake, waer in hare zekerste grondslag, edelste kragt, nuttelijkste onderscheiding, en geregeldste afleiding overwogen en naegespoort, en tegen het allervoornaemste der verou... Amsterdam, R. G.Wetstein 1723. 2 delen. 4to. xlviii),744-(viii),749 pp. Met frontispice van J.Goeree en uitslaande gekleurde kaart van de 'Volk- ... € 200.00 Brinkman
Albert Verwey's translation... BAXTER, B.M. Albert Verwey's translation from Shelley's poetical works. Leiden UP, 1963. 198 p. Linnen met SO. Brief van de Brenda Baxter aan August Keersmaekers bijgevoegd, betreffende de relatie Verwey-Streuvels) € 18.00 Brinkman
Alle de gedichten vroeger b... VISSCHER, Anna Roemers. Alle de gedichten vroeger bekend en gedrukt of eerst onlangs in handschrift ontdekt, naar tijdsorde en in verband met hare levensbijzonderheden uitg.en toegel.d.Nicolaas Beets. Met portretten,plaat en facsimile's. Utrecht, Beijers, 1881. 2 delen. 4to. xxxv,222-320 p. Later halfleer. zeer licht roestvlekkig, mooie set) ¶ Met het ex libris van Albert Verwey. € 100.00 Brinkman
Amsterdams toneel in het be... HUMMELEN, W.M.H. Amsterdams toneel in het begin van de Gouden Eeuw. Studies over Het Wit Lavendel en de Nederduytse Academie. M.40 ills. 's-Gravenhage 1982. 307 pp. Ing. enkele marginale aantekeningen) € 20.00 Brinkman
Analogies des langues flama... DELFORTRIE, E.J. Analogies des langues flamande,allemande et anglaise.Ou étude comparée de ces idiomes. Gand 1859. 272 pp. hleer / demi-basane Extr.Mém.couronné Ac.Royale) bibl.stempel / cachet de bibl. € 28.00 Brinkman
Atlas van vroegmiddelnederl... MOOIJAART-JANSEN, M.A. Atlas van vroegmiddelnederlandse taalvarianten. M.160 kaartjes. Utrecht 1992. xv,410 pp. Ing. diss. € 30.00 Brinkman
Bibliografie van de Nederla... SCHELTJENS, W. Bibliografie van de Nederlandse literatuur in Russische vertaling. Sint-Petersburg, Aletjea, 2003. 301 pp. Geb. tweetalige uitgave) € 18.00 Brinkman
Boeken in de late middeleeu... HERMANS, J.M.M. K.v.d.HOEK. (uitg.) Boeken in de late middeleeuwen. Verslag v.d.Groningse Codicologendagen 1992. Groningen, Forsten, 1994. 382 pp. Met talr.afb. Ingenaaid. Boekh.Reeks.I) € 18.00 Brinkman
Boileau en Hollande. Essai ... STEIN, H.J.A.M. Boileau en Hollande. Essai sur son influence aux XVIIe et XVIIIe siècles. Nijmegen 1929. 242 p. diss. ex-libris sur feuille de garde) € 15.00 Brinkman
Brabant in't verweer.Bijdra... SABBE, M. Brabant in't verweer.Bijdrage tot de studie der Zuid-Nederlandsche strijdliteratuur in de eerste helft der 17e eeuw. Antwerpen 1933. 4to. 465 pp. Met 58 ills. Halfmarokijn. oorspr.omslag meegebonden) (opl.500 genummerde ex.; dit is nr.335; rug iets gesleten; ex-libris ing... € 40.00 Brinkman
Brieven aan Pol de Mont. Ui... SWARTH, Helène. Brieven aan Pol de Mont. Uitg.H.Liebaers. Gent 1964. 267 pp. Ing. Kon.Vl.Ac.; ex-libris A.Keersmaekers) € 15.00 Brinkman
Catalogus der bibliotheek v... (TYDEMAN, H.W. J.T.BODEL NYENHUIS). Catalogus der bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Leiden) 1829. 8vo. xvi,150 pp. Orig.carton (rug beschadigd, voorplat wat los, het geheel licht water... € 35.00 Brinkman
Catalogus van de Vondel ver... VONDEL. Catalogus van de Vondel verzameling, bijeengebracht door den heer A.Th.Hartkamp (Veiling-cat.). M.portr. facs. A'dam 1901. viii,100 pp. Ing. 835 nrs.) omslag iets besch.; ex-libris ingeplakt; aantekeningen in de marge. € 16.00 Brinkman
Catalogus van werken van en... SCHUYTVLOT, A.C. Catalogus van werken van en over Vondel, gedrukt vóór 1801 en aanwezig in de UB Amsterdam. Nieuwkoop 1987. xxxii,290 pp. Linnen. Bibl.Bibliogr.Neerl.25) € 18.00 Brinkman
Constantijn Huygens (1596-1... HUYGENS. HOFMAN, H.A. Constantijn Huygens (1596-1687). Een christelijk-humanistisch bourgeois-gentilhomme in dienst van het Oranjehuis. M.ill. Utrecht 1983. 363 pp. Pbk. diss./St.Hist.; iets gebruikt; wat roestvlekkig) € 14.00 Brinkman
Cultuurhistorische caleidos... BRAEKMAN.] DE BACKER, C. (uitg.) Cultuurhistorische caleidoscoop. Aangeboden aan Prof.Dr. Willy L.Braekman, t.g.v. zijnn afscheid als hoogleraar aan de Kath.Universiteit te Brussel. Gent, St. Mens en Kultuur, 1992. 590 pp. Met talr.ills. Linnen met so. snee iets weervlekkig) - met dankbrief van Braekman voor bijdrage e.a. € 36.00 Brinkman
De briefwisseling tussen Ar... PRICK, H.G.M. (uitg.) De briefwisseling tussen Arij Prins en Lodewijk van Deyssel. M.ill. 's-Grav.1971. 2 delen. 346 pp. Ing. Achter het boek; ex-libris ingeplakt) € 20.00 Brinkman
De brieven aan Aart van der... BLOEM, J.C. De brieven aan Aart van der Leeuw. Uitg.A.Kets-Vree. M.ill. 's-Grav.1979. 184 p. lin. Achter het boek) € 12.00 Brinkman
De esthetische opvattingen ... RUTTEN, M. De esthetische opvattingen van Karel van de Woestijne. Liège overgeplakt: Paris, Belles Lettres), 1943. [xiv],.295 pp. Ing. (diss. / Bibl.Fac.Phil.et Lettres Un.... € 18.00 Brinkman
De Franse woorden in het Ne... SALVERDA DE GRAVE, J.J. De Franse woorden in het Nederlands. A'dam 1906. 4to. 394 p. Ak.v.Wet.) halfleer (band wat gesleten, wat weervlekkig, met opdracht v.d.schrijver aan Huber Perno... € 30.00 Brinkman
De grondlijnen van Ruusbore... AMPE, A. De grondlijnen van Ruusborec's drieëenheidsleer als onderbouw van den zieleopgang. Tielt, Lannoo, 1950. ix,229 pp. Studiën Geestelijk Erf; Kernproblemen; ex libris Keersmaekers) € 16.00 Brinkman
De handschriften van de Mid... KIENHORST, H. De handschriften van de Middelnederlandse ridderepiek. Een codicologische beschrijving. M.3 afb. Deventer 1988. 2 delen. xii,283 pp 163 platen. Ing. Dev.St.9) € 18.00 Brinkman
De invloed van de Duitsche ... SPOELSTRA, H.A.C. De invloed van de Duitsche letterkunde op de Nederlandsche in de tweede helft van de 18e eeuw. A'dam, H.J. Paris, 1931. xii,161 pp. Ingenaaid. handelsuitg.v.d.diss.; bovenmarge iets roestvlekkig) € 18.00 Brinkman
De leer der enkele en dubbe... BERGH, L.Ph.C.v.d. De leer der enkele en dubbele vokaalspelling in het Nederduitsch, onderzocht en opgehelderd. Rotterdam, Wijnhoven Hendriksen, 1836. 88 pp. Nieuwe linnen band. € 18.00 Brinkman
De letterkunde in de Antwer... STERKENS, R. De letterkunde in de Antwerpsche Kempen van 1830 tot 1900. Turnhout, J.van Mierlo-Proost, 1935. 239 pp. geb. Kon.Vl.Ac.VI/56; exemplaar van A.Keersmaekers met zijn ex-libris en aantekeningen en bijlagen: recen... € 40.00 Brinkman
De literator R.M.van Goens ... WILLE, J. De literator R.M.van Goens en zijn kring. Tweede deel, bez.d.P.van der Vliet. Amsterdam 1993. xvi,429,xxiii pp. Ing.met so. het eerste deel verscheen in 1937). € 35.00 Brinkman
De literator R.M.van Goens ... WILLE, J. De literator R.M.van Goens en zijn kring.Studiën over de achttiende eeuw. Eerste deel. M.ill. Zutphen 1937. xiii,622 pp. Met 7 pl. lin. wat weervlekkig) € 36.00 Brinkman
De Mariale persoonlijkheid ... JANSSENS, J. De Mariale persoonlijkheid van Jacob van Maerlant. Jacob van Maerlants werken beschouwd in het licht van de Mariacultus en als resultante van de toenemende Mariaverering in de middeleeuwen. Antwerpen 1963. 450 pp. Ing. € 28.00 Brinkman
De middeleeuwse oorkondenta... HOEBEKE, M. De middeleeuwse oorkondentaal te Oudenaarde. Gent 1968. xxviii,686 pp. Ing. Kon.Vl.Ac.) € 24.00 Brinkman
De Noordnederlandse histori... BERG, M.K.A.van den. (uitg.) De Noordnederlandse historiebijbel. (Hs.Ltk.231 Leiden UB) met inl.en aant. Met ills. Hilversum 1998. 845 pp. lin ME.St. Bronnen 56) € 48.00 Brinkman
De rekeningen der Rederijke... DILIS, E. (uitg.) De rekeningen der Rederijkerkamer De Olijftak over de jaren 1615 tot 1629. M.ill. Antwerpen 1910. Gr-8vo. [iv],264 p. nwe linnen band Antw. Bibliophilen,nr. 24; onafgesneden, ongenummerd ex.op zwaar papier (met ex-libris van A. Keer... € 75.00 Brinkman
De Souter in de Bijbelverta... PAQUAY, J. De Souter in de Bijbelvertaling van 1360. Lummen 1933. 45 p. € 12.00 Brinkman
De Spectatoriale Geschrifte... HARTOG, J. De Spectatoriale Geschriften van 1741-1800. Bijdrage tot de kennis van het huiselijke,maatschappelijke en kerkelijke leven onder ons volk, in de tweede helft der 18e eeuw. Utrecht 1890. 2e verm.dr. 323 pp. hlin band iets gesleten) € 18.00 Brinkman
De Statenbijbel en zijn voo... BRUIN, C.C.de. De Statenbijbel en zijn voorgangers. Nederlandse bijbelvertalingen vanaf de Reformatie tot 1637. Bew. door F.G.M. Broeyer. Haarlem, Bijbelgenootschap, 1993. 366 pp. Met 42 afb. 8 gekl.pl. geb. € 24.00 Brinkman
De taal van de klerken uit ... REM, M. De taal van de klerken uit de Hollandse grafelijke kanselarij (1300-1340). Naar een lokaliseringsprocedure voor het veertiende-eeuws Middelnederlands. Amsterdam, Stichting Neerlandistiek VU, 2003. 4to oblong. 323 pp. Geïllustreerd. Gebonden. diss.) € 20.00 Brinkman
De Vlaamsche schrijvers in ... ARENTS, P. De Vlaamsche schrijvers in het Duitsch vertaald I: vertalingen in boekvorm en op los blad 1842-1943. Brussel, De Lage Landen, 1944. lxii,474,[69] pp. met 55 platen). Halflinnen. (Arbeiten Forschungen des Deutschen Instituts in Brüssel.2; hoeken wat... € 30.00 Brinkman
De Vlaamsche schrijvers in ... ARENTS, P. De Vlaamsche schrijvers in het engels vertaald 1481-1949. (Bibliografie) Gent 1950. 466 pp. + los bijgevoegd 4 pp.addenda). Ing. (Kon.Vl.Ac., kleine beschadiging in eerste pp., een enkele aant... € 16.00 Brinkman
De Vlaamsche schrijvers in ... ARENTS, P. De Vlaamsche schrijvers in vertaling 1830-1931.Proeve van bibliographie. Brussel 1931. Gr-8vo. [viii],191 pp. Ingenaaid. ex-libris Keersmaekers ingeplakt; omslag wat gebruikt en beschadigd; addendablad met aant.; brief va... € 18.00 Brinkman
De vormen van het praeterit... OVERDIEP, G.S. De vormen van het praeteritum in de middelnederlandsche epische poëzie. Rotterdam 1914. v,79 pp. halflinnen. diss. € 18.00 Brinkman
De wereld is zoo schoon waa... BOSSCHE, S.J.J.van den. De wereld is zoo schoon waarvan wij droomen. Een biografie van Jan van Nijlen 1884-1965. Amsterdam, VU, 2005. 4to. 447 pp. Ing. diss.) € 16.00 Brinkman
Den anderen merten.Synoptis... MAERLANT, JACOB VAN. Den anderen merten.Synoptische archiefeditie van de tweede Martijn d.Th.Mertens. Nijmegen 1978. oblong-4to. 174 p.+ 35 p.bijlage Ingenaaid. bijlage wat besch., geen tekstverlies) € 16.00 Brinkman
Den Bloem-hof van de Nederl... DIS, L.M.v. (uitg.). Den Bloem-hof van de Nederlantsche Ieught.Naar de drukken van 1608 en 1610 uitg.,ingel.en geann. M.m.v.J.Smit. A'dam/Antw. 1955. xix,227 p. lin € 15.00 Brinkman
Der leken spieghel, leerdic... JAN BOENDALE, gezegd Jan de Clerc. Der leken spieghel, leerdicht van den jare 1330. Uitg.(m.Bijlagen en verkl. woordenlijst) d.M.de Vries. Leiden 1844-1848. 3 delen. cliv,202-445-700 pp. Met 1 facs. Privé-halflinnen Werken Ver.Oude Ned.Letterkunde; ex-libris ingeplakt) € 120.00 Brinkman
Dichterlijke mengelingen ui... BRAGA. Dichterlijke mengelingen uitgegeven door een dichtlieven gezelschap onder de zinspreuk "Utile Dulci". Deventer, A.ter Gunne, 1883. Nieuwe uitgave met inl. en toelichting van A. Winkler Prins. 488 pp. Halflinnen. wat gesleten) € 18.00 Brinkman
Die Autobiographie. Zu Form... NIGGL, G. (Hrsg.) Die Autobiographie. Zu Form und Geschichte einer literarischen Gattung. Darmstadt, WBG, 1989. viii,592 Ss. Leinen. Widm.d.Verf.; Wege d.Forsch.565) € 65.00 Brinkman
Die Bouc van Seden. Een mid... SURINGAR, W.H.D. (uitg.) Die Bouc van Seden. Een middelnederlandsch zedekundig leerdicht,na Kausler,volgens het Comburger handschrift opnieuw uitgegeven en toegelicht. Leiden 1891. xxxix,196 pp. Bedrukt karton. ex-libris ingeplakt; band iets gesleten) € 22.00 Brinkman
Die hystorie van die seven ... BOTERMANS, A.J. Die hystorie van die seven wijse mannen van romen. Haarlem 1898. 228, 3=stellingen) pp. diss. Privé-halflinnen (oorspr.omslag meegebonden) € 20.00 Brinkman

Pagina's: 1 2 3 4 |

Niet gevonden wat u zocht?

Niets gevonden? Plaats een gratis advertentie bij www.boekenzoekdienst.nl!

Of... kijk eens bij de grootste boeken-database ter wereld:... KLIK hieronder op: "Zoek!"

AbeBooks

Sla laatste zoekopdracht op

Wilt u op de hoogte blijven van deze zoekopdracht? Registreer nu! U ontvangt een bericht als er een verandering wordt geconstateerd.