213 - Nederlandse Middeleeuwse lettterkunde

Zoekopdracht
213 titels gevonden met de huidige zoekopdracht

Gesorteerd op:

Uitgebreid zoeken

Pagina's: 1 2 3 4 5 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Boekwinkel
A primitive text of the Dia... PLOOIJ, D. A primitive text of the Diatessaron. The Liège manuscript of a medieval Dutch translation. A preliminary study. W.facs. Leyden 1923. 85 p. orcl € 12.00 Brinkman
Aanteekeningen op de Middel... DETMERS, T.D. Aanteekeningen op de Middelnederlandsche berijming van Sinte Franciscus' Leven. Groningen, Wolters,1894. xvi,73 pp. Orig. linnen. diss.) (bovenrand voorplat waterschade, klein wormgaatje) € 15.00 Brinkman
Album prof.dr.Paul de Keyse... KEYSER, P.de. Album prof.dr.Paul de Keyser. De jubilaris aang.bij zijn 60ste verjaardag. M.portr.,2 pl.,bio- bibliografie. Z.pl.1951. cxii,200 p. € 16.00 Brinkman
Alexanders Geesten. Op nieu... MAERLANT, JACOB VAN. Alexanders Geesten. Op nieuw uitgegeeven door J.Franck. Leiden, Sijthoff, 1882. xcvi,512 p. H.kalfsleer met zwart titelschild. Bibl.Middeln.Lett.) (Rug ietsje gesleten, enkele podl. aantek.) € 42.00 Brinkman
Anthonis de Roovere. HOOG, G.C.van 't. Anthonis de Roovere. Amsterdam, Emmering, 1918. 268 pp. Orig. linnen. diss.) € 18.00 Brinkman
Arturistiek in artikelen. E... OOSTROM, F.P.v. (samenst.) Arturistiek in artikelen. Een bundel fotomechanisch herdrukte studies over Middelnederlandse Arturromans. M.bibliogr.v.d.Mnd.Arturistiek sinds 1945. Utrecht 1978. 382 p. € 20.00 Brinkman
Aymijns kinderen hoog te pa... SPIJKER, I. Aymijns kinderen hoog te paard. Een studie over Renout van Montelbaen en de Franse Renaut-traditie. Hilversum, Verloren, 1990. 318 pp. Ingenaaid. diss.) € 18.00 Brinkman
Beknopte geschiedenis van d... MIERLO, J.v. Beknopte geschiedenis van de oud- en middelnederlandsche letterkunde. 5de dr. Antw.1946. xv,234 p. hlin € 14.00 Brinkman
Bijdrage tot de geschiedeni... GALLÉE, J.H. Bijdrage tot de geschiedenis der dramatische vertooningen in de Nederlanden gedurende de Middeleeuwen. Haarlem 1873. 127 p. bibl.bd. bibl.st.) € 16.00 Brinkman
Bijdrage tot een klankatlas... BERTELOOT, A. Bijdrage tot een klankatlas van het dertiende-eeuwse Middelnederlands. I.tekst. II.Platen. Gent 1984. 2 delen. Folio. 128-150 p. Kon.Ac.) € 30.00 Brinkman
Bijdrage tot een middel- en... OUDEMANS, A.C. Bijdrage tot een middel- en oudnederlandsch woordenboek uit vele glossaria en andere bronnen bijeengezameld. Arnhem 1870-1880. 7 delen. xiii,857,764,607,644,927,14,983 pp.Halfleer bibl.st.) ¶ Omvat de letters A-W, niet meer verschenen. € 120.00 Brinkman
Boethius in het Nederlands.... GORIS, M. Boethius in het Nederlands. Studie naar een tekstuitgave van de Gentse Boethius (1485), boek II. M.14 afb. Hilversum 2000. 429 pp. Ing. ME.St. Br.72) € 28.00 Brinkman
Boexken van der officien of... SIMON VAN VENLO. Boexken van der officien ofte dienst der missen. Facs.-ed.Antwerpen 1481 + tekstuitg.,voorw.en aant.L.Simons studies v.H.D.L.Vervliet,E.Cockx-Indestege J.Andriessen.(Ned./Engelse uitg.). Antwerpen 1982. 2 delen. 82-131 p. geb.in cassette ex-libris ingeplakt) € 18.00 Brinkman
Brieven. Uitg.d.J.v.Mierlo.... HADEWIJCH. Brieven. Uitg.d.J.v.Mierlo. I. Tekst en commentaar. II. Inleiding. Antwerpen 1947). 2 dln. 349-143 pp. Ing. m.SO. (Leuv.St. Tekstuitg., bibl.st.) € 20.00 Brinkman
Carminorum epicorum germani... DEYCKS, F. (ed.) Carminorum epicorum germanicorum neerlandicorum saeculi XIII. et XIIII., id est Waleweini, Parthenopaei, Makaris sive potius Aioli, fragmenta. Münster 1859. 4to. 39 p. voddig ex.) € 10.00 Brinkman
Corpus van Middelnederlands... GYSSELING, M. (uitg.) Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300). Reeks I. Ambachtelijke bescheiden (9 dln.) reeks II. Literaire handschriften (6 dln.:dl. I Fragmenten, II Der naturen Bloem, III+IV Rijmbijbel, V Sente Lutgart, VI Sinte Lutgar... 's-Gravenhage, Nijhoff, 1977-1987. 15 dln. Gr.8vo Linnen. ¶Complete run as new! € 150.00 Brinkman
Critische commentaar op Van... REYNAERT. MULLER, J.W. Critische commentaar op Van den Vos Reinaerde naar de thans bekende handschriften en bewerkingen uitg. Utrecht, Oosthoek, 1917. ix,365 pp. Linnen. bibl.st.; oorspr. omsl. meegebonden) € 28.00 Brinkman
Dat Boec der Minnen (Die Re... WILLEUMIER-SCHALIJ, J.M. (uitg.) Dat Boec der Minnen (Die Rede von den 15 Graden). M.2 facs. Leiden 1946. cxxxiv,76 pp. =diss.) € 28.00 Brinkman
Dat Boec van den Houte. Ein... HERMODSSON, L. Dat Boec van den Houte. Eine mittelniederländische Dichtung von der Herkunft des Kreuzes Christi. M.einer Einl.neu hrsg. Uppsala 1959. 164 S. Geb. Ups.Un.Årrskr.) € 24.00 Brinkman
Dat Boeck van den Oorspronc... BORSSUM WAALKENS, G.H.v. (uitg.) Dat Boeck van den Oorspronck. Een handschrift, met inl.en aant. M.1 uitsl.facs. Leeuwarden 1882. 147 p. Friesch Gen.) € 22.00 Brinkman
De  Zuidnederlandse vertali... BRUIN, C.C.de. (uitg.) De Zuidnederlandse vertaling van het Nieuwe Testament. Leiden, Brill, 1971. 2 dln. Gr-4to. x,145-xi,214 pp. Linnen met stofomslag. Verz.Middelned.Bijbelt.GR.II/1) € 48.00 Brinkman
De  Zuidnederlandse vertali... BRUIN, C.C.de. (uitg.) De Zuidnederlandse vertaling van het Nieuwe Testament, 2: Brieven van Paulus,Canonieke brieven,Handelingen der Apostelen,Openbaring van Johannes. M.11 pl. Leiden 1971. 4to. xi,214 p. Lin Verz.Middelned.Bijbelt.GR.II/1b) € 28.00 Brinkman
De attributieve genitief in... ES, G.A.v. De attributieve genitief in het Middelnederlandsch. Assen 1938. 462 p. Ing. diss.) € 18.00 Brinkman
De dietse vertaling der "Sc... PERSIJN, A.J. De dietse vertaling der "Scala sacre communionis" van Ioannes Mauburnus (Inl.+ tekst). Rijswijk 1960. 224 p.+ bijl. 33 pp. Ingenaaid. diss.) € 10.00 Brinkman
De dietse vertaling van Ger... MAK, J.J. De dietse vertaling van Gerlach Peter's Soliloquium. Asten 1936). 286 pp. Met 1 pl. Ingenaaid. € 26.00 Brinkman
De dietse vertaling van Sus... WIJNPERSSE, A.G.M.v.d. De dietse vertaling van Suso's Horologium Aeternae Sapientiae. Groningen 1926. 205 p.lin. diss. rug deels overplakt; bibl.stempels) € 28.00 Brinkman
De figuur van de vrouw in d... VISSER, M.S. De figuur van de vrouw in de Troubadourslyriek. 's Gravenhage 1950. 156 pp. Ingenaaid. diss.; bibl.st.) € 10.00 Brinkman
De fragmenten van de tweede... HEEROMA, K. (uitg.) De fragmenten van de tweede Rose. Zwolle, Tjeenk Willink, 1958. 191 pp. Gebonden. € 10.00 Brinkman
De gedichten. Naar alle tot... ROOVERE, ANTHONIS de. De gedichten. Naar alle tot dusver bekende handschriften en oude drukken uitg.d.J.J. Mak. Zwolle, Tjeenk Willink, 1955. 414 pp. Linnen. € 12.00 Brinkman
De geschiedenis van Torec e... HOGENHOUT, J. De geschiedenis van Torec en Miraude. Een onderzoek naar de oorsprong en de ontwikkeling van een Arthurroman. Leiden 1976. 162 p. diss. € 18.00 Brinkman
De Historie van den verlore... BOEKENOOGEN, G.J. (uitg.) De Historie van den verloren Sone. Naar den Antw.druk van Godtgaf Verhulst, 1655.M.afb. Leiden, Brill, 1908. 68 pp. Ingenaaid. Nederlandsche Volksboeken 11) € 10.00 Brinkman
De Historie van Floris ende... BOEKENOOGEN, G.J. (uitg.) De Historie van Floris ende Blancefleur. Naar den Amsterdamschen druk van Ot Barentsz.Smient uit 1642. M.11 afb. Leiden, Brill, 1903. 88 pp. Ingenaaid. Nederlandsche Volksboeken 2) € 10.00 Brinkman
De Historie van Partinoples... URI, S.P. (uitg.) De Historie van Partinoples,Grave van Bleys. Naar de druk van Ot Barentz Smient v.1644. M.ill. Leiden 1962. 83 p. Ned.Volksboeken.XIV) € 12.00 Brinkman
De Limburgsche Sermoenen. KERN, J.H. (uitg.) De Limburgsche Sermoenen. Leiden 1895). (x),696 pp. Gebrocheerd. (BML) (Vlek in marge 10 pagina's; omsl. vlekkig) € 48.00 Brinkman
De Mariaklachten. M.ills. VRIES, K.C.J.W.de. De Mariaklachten. M.ills. Zwolle 1964. vii,415 pp. Ingenaaid. diss.) € 10.00 Brinkman
De middelnederlandsche dram... MOLTZER, H.E. (uitg.) De middelnederlandsche dramatische poëzie, deel I. (Abele spelen en Sotterniën). Gron.1868. viii,137 pp. bibl.bd. bibl.stempels, laatste pp.gerepareerd)1 € 15.00 Brinkman
De Middelnederlandse boerde... KRUYSKAMP, C.H.A. (uitg.) De Middelnederlandse boerden. Voor het eerst verzameld en uitgegeven. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1957. vii,159 pp. Ing. Mooi ex.) € 18.00 Brinkman
De middelnederlandse kruisv... CLAASSENS, G.H.M. De middelnederlandse kruisvaartromans. Met 10 ill. Amsterdam, Schiphouwer Brinkman, 1993. xi,479 pp. Linnen met stofomslag. diss.; ALS NIEUW) ¶Bevat edities van Godevaerts Kintshede, Roman van Antiochië, Boudewijn van Sebo... € 45.00 Brinkman
De middelnederlandse lieder... BRUNING, E. De middelnederlandse liederen van het onlangs ontdekte handschrift van Tongeren (ca.1480). Gent 1955. 58 p.+ 10 facs. Kon.Vl.Ac.) € 10.00 Brinkman
De Middelnederlandse vertal... BRUIN, C.C.de. De Middelnederlandse vertaling van De Imitatione Christi (Qui sequitur) van Thomas a Kempis, in Hs.Leiden,Mij.Ned.Lett.339. Uitg.,ingeleid en toegelicht. Leiden 1954. 4to. xi,341 p. lin € 43.00 Brinkman
De Middelnederlandse vertal... HOEK, J.M. De Middelnederlandse vertalingen van Boethius' De Consolatione Philosophiae. Met een overzicht van de andere Nederlandse en niet-Nederlandse vertalingen. M.1 pl. Harderwijk 1943. 4to. 228 p. diss. omslag wat gebruikt; papier wat gebruind) € 30.00 Brinkman
De ongevalliche Lanceloet. ... BESAMUSCA, B. F.BRANDSMA. (red.) De ongevalliche Lanceloet. Studies over de Lancelotcompilatie. Hilversum, Verloren, 1992. 143 pp. Ingenaaid. ME.St. Br.28) € 10.00 Brinkman
De Parabelen van Cyrillus. ... LELIJ, C.M. De Parabelen van Cyrillus. (De Middelnederlandsche tekts uitg.m.inl., aant.en woordenlijst). Amsterdam, Paris, 1930. 2 dln. lxxi,129-62 pp. Ingenaaid. diss.) (Bibl. stempel) € 18.00 Brinkman
De Reis van Jan van Mandevi... CRAMER, N.A. (uitg.) De Reis van Jan van Mandeville. Naar de Middelnederlandsche handschriften en incunabelen. Leiden, Brill, 1908. 4to. lxvi,323 = 187 pp.) (kolom 1-136 + pp.273-323) Orig. omslag. € 32.00 Brinkman
De rol van het booze begins... SOENS, E. De rol van het booze beginsel op het middeleeuwsch tooneel. Gent 1893. Gr-8vo. 145 pp. Halflinnen. Vl.Ac.) € 20.00 Brinkman
De Saksenspiegel in Nederla... GEER van JUTPHAAS, B.J.L.de (uitg.) De Saksenspiegel in Nederland. ( I.Oudere tekst. II.Vermeerderde tekst met de glosse.) 's-Gravenhage, Nijhoff, 1888. 2 dln in 1 band. xii,191- xix,222 p. bibl-hlin Oude Vaderl.Rechtsbr.) € 80.00 Brinkman
De Sevenste Bliscap van Mar... STALLAERT, K. (uitg.) De Sevenste Bliscap van Maria. Mysteriespel der XVe eeuw. + Woordenlijst. Gent, Leliaert Siffer, 1887. xxxii,142 pp. Cont. halflinnen. Kon.Vl.Ac.) (Bibl st.; vlek op rug) € 28.00 Brinkman
De Sevenste Bliscap van Mar... STALLAERT, K. (uitg.) De Sevenste Bliscap van Maria. Mysteriespel der XVe eeuw. + Woordenlijst. Gent, Leliaert Siffer, 1887. xxxii,116, [1] pp. Cont. halflinnen. Kon.Vl.Ac.) (Wat roestvlekkig, zonder de woordenlijst) € 20.00 Brinkman
De Spiegel der Minnen door ... IMMINK, M.W. De Spiegel der Minnen door Colijn van Rijssele. M.inl.,aant.en woordenlijst. Utrecht, Oosthoek, 1913. lxxv,277 pp. diss.; rug iets gesleten) € 25.00 Brinkman
De taalschat van het Limbur... GINNEKEN, J.v. De taalschat van het Limburgsche leven van Jezus. M.krtn. Maastricht 1938. 4to. xii,341 p. bibl.ex.) € 15.00 Brinkman

Pagina's: 1 2 3 4 5 |

Niet gevonden wat u zocht?

Niets gevonden? Plaats een gratis advertentie bij www.boekenzoekdienst.nl!

Of... kijk eens bij de grootste boeken-database ter wereld:... KLIK hieronder op: "Zoek!"

AbeBooks

Sla laatste zoekopdracht op

Wilt u op de hoogte blijven van deze zoekopdracht? Registreer nu! U ontvangt een bericht als er een verandering wordt geconstateerd.