Fries literatuur en diversen

Zoekopdracht
724 titels gevonden met de huidige zoekopdracht

Gesorteerd op:

Uitgebreid zoeken

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Boekwinkel
 	De Fryske husfrjeon. Rym ... Dykstra, Waling. De Fryske husfrjeon. Rym en Onrym ut earder en letter tiid (meer info) R. van der Velde, Ljouwert Gebonden, 288 pg 1e druk 1901. € 5,00 De Bonte Bok
 	De Hogerhuis-saek. Toanie... Tamminga, D. A. De Hogerhuis-saek. Toanielstik yn fjouwer bidriuwen Laverman, Drachten Gebrocheerd, 100 pg. 1e druk 1950. € 6,00 De Bonte Bok
 	Van scheepsrat tot huisje... Meeter, Eildert. Van scheepsrat tot huisjeskloot / ware verhalen van een Meeter Penn. nl, Leeuwarden Paperback, 272 pg. 1e druk 2010 met ill. € 8,00 De Bonte Bok
  It alderhillichst gebet y... Gearstald. It alderhillichst gebet yn Fryske lûden mei ynlieding en oantekeningen fan J.H. Brouwer Van Gorcum & Comp,, Assen Gebonden, 125 pg. 1e druk 1964. € 20,00 De Bonte Bok
Aarden vaten. Keur van hoof... Piebenga, J. Tj. Aarden vaten. Keur van hoofdartikelen Leeuwarder Courant Soft cover, 140 pg. 1e druk 1966. € 3,00 De BonteBok
Achter de moanne oan (út è ... Kingma, Taco. Achter de moanne oan (út è Stim fan Fryslân) Van Wijnen, Frentsjer Pocket, 86 pg. 1e druk. € 4,00 De BonteBok
Ald en Nij. Forsprate en ne... Meulen, Tsjibbe Gearts van der. Ald en Nij. Forsprate en neilittene skriften yn rym en onrym. By-inoar samle troch syn soan W. A. mei help fen Waling Dykstra en oaren. Oarde diel Gebr. v.d. Meulen, Burgum Ingebonden, geen opvolgende pg.nr. 1908. € 25,00 De BonteBok
Ald en Nij. Forsprate en ne... Meulen, Tjibbe Geerts van der. Ald en Nij. Forsprate en neilittene skriften yn rym en onrym Meulen Gebonden, 320 pg. 1e druk, foarste diel. € 8,00 De BonteBok
Alde doarpsgesichten. Diel ... Santema, O. Alde doarpsgesichten. Diel I en II Miedema Pers, Ljouwert Gebonden oblong, 131+129 pg. 1e druk 1971 met veel ill. € 16,00 De Bonte Bok
Alde doarpsgesichten. Diel II Santema, O. Alde doarpsgesichten. Diel II Miedema Pers Oblong formaat, 129 pg. 1e druk 1971. € 8,00 De BonteBok
Alderheljen. Wurk fan... Wybenga, A.M. Alderheljen. Wurk fan... Osinga, Boalsert Paperback, 175 pg. 1e druk. € 5,00 De BonteBok
Aldfaers erf. Fryske skiednis Twerda, H. Aldfaers erf. Fryske skiednis Osinga, Boalsert Gebonden, 326 pg. 1e druk 1946. € 10,00 De Bonte Bok
Aldfaers groun. Byld fan in... Wiersma, J. P. Aldfaers groun. Byld fan in tiidrek (1860-1940) A. J. Osinga, Boalsert Gebonden stofomslag, 699 pg. 2e druk 1948 met ill. € 8,00 De Bonte Bok
Wiersma, J. P. - Aldfeaers groun Wiersma, J. P. Aldfeaers groun A. J. Osinga, Boalsert Gebonden, 673 pg. 1e druk 1948 met gekl. platen. € 8,00 De Bonte Bok
Alleen voor Friesland heb i... Zwier, Gerrit Jan. Alleen voor Friesland heb ik nog een zwak. Slauerhoff en Friesland (meer info) Stichting Kultuer en Toerisme yn Fryslân Soft cover, jaargang, 47 pg. 2e herziene druk 1998 met foto'smet ill. € 8,00 De Bonte Bok
Anne Woudwijk Lubbers, Gerrit en Eilert. Anne Woudwijk Necum, Drachten Gebonden stofomslag, 119 pg. 1e druk 1998 met veel ill. € 8,00 De Bonte Bok
Architectuur en stedebouw i... Samengesteld. Architectuur en stedebouw in Friesland Waanders Zwolle Soft cover, 168 pg. 1e druk 1994 met foto's. € 10,00 De BonteBok
As ik fuortgean, kom ik net... Heidstra/ Visser, H. B. As ik fuortgean, kom ik net werom Laverman, Drachten Gebonden, 220 pg. 1e druk 1953. € 4,00 De Bonte Bok
Atlas fan de floara fan Fry... Ploeg, D.T.E. v.d. / Hoekstra, O. / Rudolphy, F. Atlas fan de floara fan Fryslan Fryske Akademy, Ljouwert Gebonden oblong formaat, 171 pg. 1e druk 1977 met ill. van gebieden waar planten voorkomen in provin... € 10,00 De Bonte Bok
ATLAS van de provincie Frie... Samengesteld. ATLAS van de provincie Friesland 1861 Noorderboek, groningen Gebonden, 18 kaarten in zwart-wit gedrukt. € 5,00 De Bonte Bok
Tamminga, D. A. - BALLADEN Tamminga, D. A. BALLADEN Drukkerij Laverman, Drachten Gebonden, 57 pg. 2e druk 1956. € 4,00 De Bonte Bok
Balstiennen en waldblommen.... Ploeg, D. T. E. van der. Balstiennen en waldblommen. Libben en wurk fan Dr. J. Botke (meer info) Fryske Akademy, Ljouwert Gebonden met stofomslag, 96 pg. 1e druk 1977 met ill. € 6,00 De Bonte Bok
Banjeren. De cultuurhistori... Berkenbosch, Karst. Banjeren. De cultuurhistorische achtergrond van 50 natuurgebieden in Ooststellingewerf (meer info) VVV Appelscha Gebonden, 127 pg. 1e druk 2008 met routebeschrijvingen en foto's. € 40,00 De Bonte Bok
Beam en bast. Koarte forhalen Schurer, Fedde. Beam en bast. Koarte forhalen Osinga, Boalsert Paperback, 161 pg 1e druk 1963. € 7,00 De BonteBok
Bearend Barebyt: It alfte f... Jonkman, G. J. Bearend Barebyt: It alfte forhael Lektuurhal, Ljouwert Oblong, 82 pg. tekst met ill van Henk Tol. € 4,00 De BonteBok
Beeld van de twintigste eeu... Keulen, Binne. Beeld van de twintigste eeuw. 100 jaar Friesland Friese Pers Boekerij, Leeuwarden. Gebonden, 392 pg. 1e druk 1999 met ill. € 5,00 De Bonte Bok
Beknopte geschiedenis van F... Eekhoff, W Beknopte geschiedenis van FRIESLAND Foresta, Groningen Gebonden stofomslag, 508 pg. 2e herdruk 1976 met ill € 10,00 De Bonte Bok
Beleidsnota over de openluc... Samengesteld. Beleidsnota over de openluchtrecreatie in Friesland Werkgroep gedeputeerde staten Oblong soft cover,103 pg. 1e druk 1974 € 12,00 De Bonte Bok
BERN fan de IERDE. In essay... Sierksma, Fokke. BERN fan de IERDE. In essay oer it dichtwurk fan Obe Postma Drukkerij Laverman, Drachten Soft cover, 48 pg. 1e druk 1953. € 5,00 De Bonte Bok
Bezettingstijd in Friesland... Wijbenga, P. Bezettingstijd in Friesland 1. Weifeling en keus De Tille, Ljouwert Gebonden met stofomslag, 384 pg. 1e druk 1975. € 10,00 De Bonte Bok
Bezettingstijd in Friesland... Wijbenga, P. Bezettingstijd in Friesland II. Met de rug tegen de muur (meer info) De Tille, Leeuwarden Gebonden stofomslag, 383 pg. 2e druk 1978 met ill. € 10,00 De Bonte Bok
BIBEL. Dat is de HIELE HILL... Samengesteld. BIBEL. Dat is de HIELE HILLIGE SKRIFT bifetsjende al de kanonike boeken fen it âlde en nije testamint Nederlands bijbelgenootschap, Amsterdam Gebonden, 1153 pg. 1e druk 1943. € 15,00 De Bonte Bok
BIBEL dat is de Hiele Hilli... Samengesteld. BIBEL dat is de Hiele Hillige skrift bifetsjende al de kanonike boeken fen it Alde en Nije Testamint Ned. Bijbelgenootschap, Amsterdam Gebonden, 1153 pg. 1e druk 1946. € 6,00 De BonteBok
Bibelforhalen yn it Frysk. ... Diverse auteurs. Bibelforhalen yn it Frysk. Fen underskate skriuwers Kamminga Gebrocheerd, 156 pg. 1e druk 1937. € 8,00 De BonteBok
Bildtdijken. Oude Bildtzijl Cuperus, Aldert. / Jong, de Gerrit Dirks / Kui.ken, Edward Bildtdijken. Oude Bildtzijl (meer info) Monument van de maand Soft cover, jaargang 8 deel 2 met ill. € 8,00 De Bonte Bok
Bilingual education in Frie... Zondag, Koen. Bilingual education in Friesland T. Wever, Franeker Paperback, 308 pg. 1e druk 1982. € 5,00 De Bonte Bok
Biten & Brokken. In bûnte s... Gerlofs, T. Biten & Brokken. In bûnte samling taalgrúskes yn fraach en antwurdfoarm A. J. Osinga, Boalsert Paperback, 70 pg. 1e druk 1984. € 4,00 De Bonte Bok
Blauwe riten. Reiddomprige ... Brouwer, Maerten. Blauwe riten. Reiddomprige nûmer 1 Laverman, Drachten Ingebonden, 31 pg. 1e druk 1952. € 4,00 De Bonte Bok
Blêd en blom. Fryske foardr... Wybenga, A.M. Blêd en blom. Fryske foardrachten. Gearstald Walsmeer, Berltsum Soft cover, 64 pg. 1e druk. € 10,00 De BonteBok
Blomlezing ut `e Fryske lit... Samengesteld. Blomlezing ut `e Fryske literatuer. Frysk ut fiif ieuwen Afuk Paperback, 222 pg. 2e druk 1976. € 7,00 De BonteBok
Blomlezing ut `e Fryske lit... Samengesteld. Blomlezing ut `e Fryske literatuer. Frysk ut fiif ieuwen Afuk Paperback, 222 pg. 1e druk 1972. € 10,00 De BonteBok
Blomlezing ut 'e gedichten ... Sytstra, O. H. Blomlezing ut 'e gedichten fen H. S. Sytstra R. vd Velde, Ljouwert Gebrocheerd, 172 pg. 2e druk 1909. € 8,00 De Bonte Bok
Blomlêzing ut `e gedichten ... Sytsma, O.H. Blomlêzing ut `e gedichten fen H.S.Sytsma. R. van der Velde Ljouwert Gebonden, 111 pg. 2e druk 1909. € 8,00 De BonteBok
Blyspil yn 1 bidriuw. It ni... Zylstra, D.H. Blyspil yn 1 bidriuw. It nije stik Eisma Klein formaat, 48 pg. 2e druk 1918. € 5,00 De BonteBok
Bûnte liuwen. Lân en folk y... Elzinga, G. Bûnte liuwen. Lân en folk yn wurd en byld Miedema & Co Gebrocheerd, 83 pg. 1e druk 1964 met foto`s. € 3,00 De BonteBok
Bodders yn de Fryske striid Wumkes, G. A. Bodders yn de Fryske striid Osinga, Boalsert Gebonden, 751 pg. 1e druk 1926 met ill. € 7,00 De Bonte Bok
Boer en dichter. Reidomprig... Jongsma, Kees. Boer en dichter. Reidomprige nr. 4 (meer info) De Torenlaan, Assen Gebonden, 31 pg. 1e druk 1946. € 4,00 De BonteBok
Boerderijen van het Noordererf Molen, Sj. van der. Boerderijen van het Noordererf De Walburg Pers, Zutphen Gebonden met stofomslag, 159 pg. 1e druk 1979 met foto's Paul Vogt. € 5,00 De Bonte Bok
BOKWERD FOREVER Wisses Rzn, Wabbe. BOKWERD FOREVER Leeuwarder Courant - serie no. 19 Paperback, 163 pg. 1e druk 1979. € 4,00 De Bonte Bok
Brandaris. Fersen Tamminga, D.A. Brandaris. Fersen De Fryske Bibliotheek Soft cover, 26 pg. 1e druk 1939 € 10,00 De BonteBok

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15 |

Niet gevonden wat u zocht?

Niets gevonden? Plaats een gratis advertentie bij www.boekenzoekdienst.nl!

Of... kijk eens bij de grootste boeken-database ter wereld:... KLIK hieronder op: "Zoek!"

AbeBooks

Sla laatste zoekopdracht op

Wilt u op de hoogte blijven van deze zoekopdracht? Registreer nu! U ontvangt een bericht als er een verandering wordt geconstateerd.