Geschiedenis Nederland - Dutch History

Zoekopdracht
936 titels gevonden met de huidige zoekopdracht

Gesorteerd op:

Uitgebreid zoeken

Pagina's: | 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 19 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Boekwinkel
N.B. Tenhaeff's verspreide ... Tenhaeff, N.B. N.B. Tenhaeff's verspreide geschriften. Aangevuld met een schets van zijn leven en werk, een lijst van zijn geschriften en een bladwijzer in twee delen uitgegeven door dr. Jan Romein [2 Vols. Compl.] Groningen Wolters 1949 Linnen band, 23 cm, 498 / 412 pp. Ills.: portret. Cond.: goed / good. € 19.50 Bij tij en ontij
Weerklank op het werk van J... Pos, H.J. e.a. Weerklank op het werk van Jan Romein. Liber Amicorum. Amsterdam Wereldbibliotheek 1953 Linnen band, 23 cm, 227 pp. Ills.: portret. Cond.: goed / good. € 7.50 Bij tij en ontij
Toen ik John Adams leerde k... Schulte Nordholt, J.W. Toen ik John Adams leerde kennen. Een schets in woord en beeld van John Adams' diplomatie in de Nederlanden, 1781-'82 van zijn huis in Masachusetts Den Haag Esso zonder jaar Linnen band, 23 cm, 62 pp. Ills.: kleurenillustraties. "Esso Museumreeks". Cond.: goed / good. € 8.00 Bij tij en ontij
Het leven onzer voorouders ... Francken, A.W. Het leven onzer voorouders in de Gouden Eeuw 's-Gravenhage A.A.M. Stols 1942 Linnen band, 23 cm, 291 pp. Ills.: zwart/wit illustraties. Verbazend goed geconserveerd exemplaar va... € 9.00 Bij tij en ontij
Jaarboek Centraal Bureau vo... Div. Jaarboek Centraal Bureau voor de Genealogie. De delen 21, 27, 28, 32, 35, 37-45, 47-63 Den Haag Centraal Bureau voor de Genealogie 1967-2009 Linnen band, 23 cm, c. 9000. Ills.: z/w en kleurenillustraties. Deze 30 delen in één koop. Sommige... € 100.00 Bij tij en ontij
Kernproblemen van onze gesc... Geyl, P. Kernproblemen van onze geschiedenis. Opstellen en voordrachten 1925-1936 Utrecht Oosthoek 1937 Linnen band, 23 cm, 304 pp. Cond.: goed / good. € 8.00 Bij tij en ontij
November-Alarm. De Revoluti... As, G.G. van (samengesteld door) November-Alarm. De Revolutie-bedreiging in Nederland November 1918. Gedenkboek Kampen Kok 1919 Linnen band, 23 x 16 cm, 216 pp. Ills.: zwart/wit illustraties. Hier en daar een streepje in de kant... € 8.50 Bij tij en ontij
Rudolf. De tragedie van May... Lonyay, Carl Rudolf. De tragedie van Mayerling Rijswijk Leidsche Uitgeversmaatschappij 1950 Linnen band, 23 cm, 316 pp. Cond.: goed / good. € 8.00 Bij tij en ontij
Treub. Over de drempel der ... Esveld, N.E.H. Treub. Over de drempel der nieuwe samenleving Assen Van Gorcum 1958 Linnen band, 23 cm, 444 pp. Ills.: portret. Cond.: goed / good. € 17.50 Bij tij en ontij
Beknopt overzicht van de be... Uijterschoot, I.L. Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandsche krijgsgeschiedenis van 1568 tot heden Kampen Stads Boek- en Courantdrukkerij 1935 Linnen band, 23 cm, 488 / 59 pp. Ills.: zwart/wit illustraties. Cond.: goed / good. € 8.00 Bij tij en ontij
Historie en cultuur van het... Fischer, F.H. Historie en cultuur van het Nederlandsche volk. Proeve van moderne geschiedenisopvatting Amsterdam De Spieghel 1927 Linnen band, 24 cm, 396 pp. Ills.: zwart/wit illustraties. Fraai opgemaakt boek. Cond.: goed / good... € 10.00 Bij tij en ontij
Journalisten in Nederland 1... Hagen, Piet Journalisten in Nederland 1850-2000. Een persgeschiedenis in portretten. Amsterdam Arbeiderspers 2002 Linnen band, 24 cm, 600 pp. Enkele zinnen met een highlighter gemerkt. Cond.: goed / good. ISBN: 97... € 9.50 Bij tij en ontij
De abdij van Egmond van de ... Hof, J. De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573 's-Gravenhage/Haarlem Historische Vereniging voor Zuid-Holland 1973 Linnen band, 24,5 x 17,5 cm, 527 pagina's. Ingebonden exemplaar. Cond.: goed / good. Enkele zinnen g... € 10.00 Bij tij en ontij
Verspreide studiën op het g... Blok, P.J. Verspreide studiën op het gebied der geschiedenis. Groningen Wolters 1903 Linnen band, 24 cm, 364 pp. Cond.: goed / good. € 10.00 Bij tij en ontij
Nederland en zijne bewoners... Blink, H. Nederland en zijne bewoners, Handboek der aardrijkskunde en volkenkunde van Nederland [Met kaarten en afbeeldingen Amsterdam S.L. van Looy 1892 Linnen band, 24 cm, 596, 575 en 538. Ills.: z/w en kleurenillustraties. Cond.: goed / good. Op éé... € 19.50 Bij tij en ontij
Nederland en zijne bewoners... Blink, H. Nederland en zijne bewoners, Handboek der aardrijkskunde en volkenkunde van Nederland [Met kaarten en afbeeldingen Amsterdam S.L. van Looy 1892 Linnen band, 24 cm, 596, 575 en 538. Ills.: z/w en kleurenillustraties. Cond.: goed / good. Wat sch... € 19.50 Bij tij en ontij
Karakters uit den Pruikenti... Kalff, S. Karakters uit den Pruikentijd Oud-Hollandsche Karakters Rotterdam B. van de Watering 1902 Linnen band, 24 cm, 250 + 234 pp. Fraaie Jugendstil band. Cond.: goed / good. € 19.50 Bij tij en ontij
Onderweg. Uit een eeuw acti... Harmsen, Ger Floor van Gelder Onderweg. Uit een eeuw actie- en organisatiegeschiedenis van de Vervoersbonden Baarn AMBO 1986 Linnen band, 24 cm, 280 pp. Ills.: zwart/wit illustraties. Cond.: goed / good. € 8.00 Bij tij en ontij
Prinses Wilhelmina. Gemalin... Naber, Johanna W.A. Prinses Wilhelmina. Gemalin van Willem V, Prins van Oranje Amsterdam Meulenhoff 1908 Linnen band, 24 cm, 304 pp. Ills.: zwart/wit illustraties. "Nederlandsche Historische Bibliotheek". ... € 19.50 Bij tij en ontij
Jaren van opgang. Nederland... Schuursma, Rolf Jaren van opgang. Nederland 1900-1930. Amsterdam Balans 2000 Linnen band, 24 cm, 591 pp. Cond.: zeer goed / very good. ISBN: 9050185215. € 8.00 Bij tij en ontij
Beknopte geschiedenis van d... Scheepstra, H. W. Walstra Beknopte geschiedenis van de opvoeding en het onderwijs, vooral in Nederland Groningen Wolters 1911 Linnen band, 24 cm, 366 pp. Ills.: zwart/wit illustraties. Cond.: goed / good. € 17.50 Bij tij en ontij
De uithangteekens in verban... Lennep, J. van en J. ter Gouw De uithangteekens in verband met geschiedenis volksleven beschouwd. Twee delen Leeuwarden Van Seijen 1974 Linnen band, 24 x 16 cm, 414 + 445 pp. Ills.: 300 boekdruketsen door F.W. Zürcher. Cond.: goed ... € 12.00 Bij tij en ontij
Willem en Mary. De bewogen ... Zee, Henri Barbara van der Willem en Mary. De bewogen geschiedenis van koning-stadhouder Willem III en zijn vrouw Mary Stuart Den Haag H.J. Paris 1975 Linnen band, 24 cm, 449 pp. Cond.: goed / good. ISBN: 9060061659. € 10.00 Bij tij en ontij
Een vreemde man en die ons ... Bruijn, J. de e.a. (red.) Een vreemde man en die ons vreemd ontviel - Liber amicorum voor E.W.A. Henssen (1950-1999) Amsterdam Bas Lubberhuizen 2000 Linnen band, 24 cm, 432 pp. Ills.: zwart/wit illustraties. Cond.: goed / good. ISBN: 9076314489. € 10.00 Bij tij en ontij
Onbekende raadpensionarisse... Fouw Jr., A. de Onbekende raadpensionarissen. Ingeleid door Prof. Dr D.H.Th. Vollenhoven Den Haag Daamen 1946 Linnen band, 24 cm, 209 pp. Ills.: zwart/wit illustraties. Cond.: goed / good. € 6.00 Bij tij en ontij
Overvloed en onbehagen. De ... Schama, Simon Overvloed en onbehagen. De Nederlandse cultuur in de gouden eeuw Amsterdam Contact 1988 Linnen band, 24 cm, 682 pp. Ills.: zwart/wit illustraties. Cond.: goed / good. ISBN: 9025466095. € 7.50 Bij tij en ontij
Welvaart in wording, Sociaa... Jappe Alberts, W. H.P.H. Jansen Welvaart in wording, Sociaal-economische geschiedenis van Nederland van de vroegste tijden tot het einde van de middeleeuwen Den Haag Martinus Nijhoff 1964 Linnen band, 25 cm, 304 pp. Ills.: zwart/wit illustraties. Cond.: goed / good. € 7.50 Bij tij en ontij
De briefwisseling van J.R. ... Thorbecke, J.E. De briefwisseling van J.R. Thorbecke. Delen I-IV: 1830-1845. Uitgegeven door G.J. Hooykaas met medewerking van een werkgroep onder leiding van J.C. Boogman. Den Haag Martinus Nijhoff 1979 Linnen band, 25 cm, X+527;IX+764;X+613;XII+467 pp. "Rijks Geschiedkundige Publicatien Kleine 42, 47,... € 39.50 Bij tij en ontij
Op vleugels boven eigen land EECKHOUT, F.I.R. VAN DEN Op vleugels boven eigen land Den Haag Leopold 1933 Linnen band, 25 cm, 128 pp. Ills.: zwart/wit illustraties. Misschien zijn de bijschriften nog wel bi... € 10.00 Bij tij en ontij
De Nederlanden gezien door ... Bowen, Marjorie De Nederlanden gezien door de oogen eener engelsche. Causerieën over de elf provinciën. eerste en tweede deel Den Haag Daamen zonder jaar Linnen band, 25 cm, 203 / 240 pp. Ills.: zwart/wit illustraties. Enige roestvorming. Cond.: goed / ... € 10.00 Bij tij en ontij
Tsedaka. Een halve eeuw Joo... Lipschits, Isaac Tsedaka. Een halve eeuw Joods Maatschappelijk Werk in Nederland. Zutphen Walburg Pers 1997 Linnen band, 25 cm, 462 pp. Ills.: zwart/wit illustraties. Cond.: goed / good. ISBN: 9060119843. € 10.00 Bij tij en ontij
Het kruideniersbedrijf. Een... Muiswinkel, F.L. J.C. Berk Het kruideniersbedrijf. Een studie over het kruideniersbedrijf in Nederland Amsterdam Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij 1951 Linnen band, 25 cm, 384 pp. Ills.: zwart/wit illustraties. Fraaie, natuurlijk inmiddels gedateerde,... € 9.50 Bij tij en ontij
Monne de Miranda heeft vele... Fahrenfort, J.J. Monne de Miranda heeft vele bekende projecten op zijn naam staan. Hij was betrokken bij de Centrale Markthallen, woningbouw voor arbeiders en werkgelegenheidsprojecten als het Amsterdamse Bos. Ze zijn beschreven in de in 1993 verschenen vuistd... Groninge/Friesland Wolters 1955 Linnen band, 25 cm, 395 pp. Cond.: goed / good. € 10.00 Bij tij en ontij
Gemeenschap en maatschappij... Bierens de Haan, J. Gemeenschap en maatschappij: een analyse van sociale verhoudingen Haarlem Tjeenk Willink 1939 Linnen band, 25 cm, 316 pp. Cond.: goed / good. € 8.00 Bij tij en ontij
De regering der Nederlanden... Verhofstad, K. De regering der Nederlanden in de jaren 1555-1559 Nijmegen J.J. Berkhout 1937 Linnen band, 25 cm, 202 pp. Ex-bib, dus een paar stempels en/of stikkers. Cond.: goed / good. € 14.50 Bij tij en ontij
Veelvormig verleden. Zevent... Schöffer, I. Veelvormig verleden. Zeventien studies in de vaderlandse geschiedenis Amsterdam Bataafsche Leeuw 1987 Linnen band, 25 cm, 284 pp. Cond.: zeer goed / very good. ISBN: 9067071633. € 8.00 Bij tij en ontij
Geschiedenis der tapijtweve... Ysselstein, G.T. van Geschiedenis der tapijtweverijen in de Noordelijke Nederlanden. Bijdrage tot de geschiedenis der Kunstnijverheid. Leiden Sijthoff 1936 Linnen band, 25 cm, 314 / 554 pp. Ills.: zwart/wit illustraties. Deel 1. Cond.: goed / good. € 24.50 Bij tij en ontij
Van oorlog en vree. Gedenkb... Van oorlog en vree. Gedenkboek voor den Vrede van Munster 1648-1948 Assen Born 1948 Linnen band, 26 cm, 192 pp. Met 71 platen en 56 portretten. Voorwoord van Jhr. Mr. F. Beelaerts van ... € 9.50 Bij tij en ontij
Historische opstellen opged... Poelman, H.A. e.a. Historische opstellen opgedragen aan Prof. Dr. H. Brugmans, ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam door zijn oud-leerlingen, leerlingen, vrienden en vereerders, 1904-1929. Amsterdam zonder uitgever 1929 Linnen band, 26 cm, 287 pp. Ills.: portret door B. van Vlijmen. Eén gehighlighte zin. Cond.: goed ... € 9.50 Bij tij en ontij
Van landijs tot polderland.... Heide, G.D. van der Van landijs tot polderland. Tweeduizend eeuwen Zuiderzeegebied Amsterdam Strengholt 1965 Linnen band, 26 cm, 648 pp. Ills.: zwart/wit illustraties. Alleen al vanwege de foto's de moeite waa... € 8.00 Bij tij en ontij
Het uur van de arbeidersjeu... Peet, Jan Het uur van de arbeidersjeugd; De Katholieke Arbeidersjeugd, de Vrouwelijke Katholieke Arbeidersjeugd en de emancipatie van de werkende jongeren in Nederland 1944-1969 Baarn Arbor 1987 Linnen band, 26 cm, 431 pp. Ills.: zwart/wit illustraties. Gesigneerd en met uitnodiging en stelling... € 10.00 Bij tij en ontij
Vrijmetselarij. Uitgegeven ... Davidson, C.M.R. e.a. Vrijmetselarij. Uitgegeven in opdracht van het hoofdbestuur der Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden t.g.v.h. 200-jarig bestaan dier orde op 26 december 1956 Bussum Van Dishoeck 1956 Linnen band, 27 cm, 192 pp. Ills.: zwart/wit illustraties en 1 kleurenplaat. Cond.: goed / good. € 10.00 Bij tij en ontij
Zegels en wapens van steden... Leemans-Prins, Elisabeth C.M. Red. Zegels en wapens van steden in Zuid-Holland Den Haag Historische Vereniging voor Zuid-Holland 1966 Linnen band, 27 cm, 270 pp. "Zuid-Hollandse Studiën. Deel XII". Cond.: goed / good. € 8.00 Bij tij en ontij
Geschiedenis van de Nederla... Geyl, P. Geschiedenis van de Nederlandsche stam. Deel I: tot 1648; Deel II (van 1609-1688); Deel III: (1751-1798) Amsterdam Wereldbibliotheek 1959 Herziene uitgaaf Linnen band, 27,5 cm, 454 / 555 / 511 pp. Ills.: zwart/wit. Cond.: goed / good. Hette set. € 29.50 Bij tij en ontij
Nederlandse Spaarbankbond 1... Buning, J.R.A. Nederlandse Spaarbankbond 1907-1957. Een halve eeuw spaarbank-organisatie Amersfoort J. van Amerongen 1957 Linnen band, 27 cm, 298 pp. Ills.: z/w en kleurenillustraties. Cond.: goed / good. € 12.50 Bij tij en ontij
Nederland in het IJstijdvak... Vlerk, I.M. van der Nederland in het IJstijdvak. De geschiedenis van flora, fauna en klimaat, toen aap en mammoet ons land bewoonden Utrecht W. de Haan 1950 Linnen band, 27 cm, 287 pp. Ills.: zwart/wit illustraties. Geplastificeerd door een vorige eigenaar.... € 8.00 Bij tij en ontij
De rekeningen van de grafel... Boer, D.E.H. de e.a. (red.) De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode. Serie III: De rekeningen van de gerechtelijke ambtenaren. Deel: 1393-1396 (Baljuwen en drossaards) Den Haag Martinus Nijhoff 1980 Linnen band, 28 cm, 124 pp. Cond.: goed / good. Kleine vlek op band. ISBN: 9024790069. € 10.00 Bij tij en ontij
Bronnen voor de geschiedeni... Smit, J.G. (bewerker) Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor 1544. Deel I : 1276-1433 Den Haag Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 1987 Linnen band, 28 cm, 797 pp. Cond.: goed / good. ISBN: 9068901893. € 29.50 Bij tij en ontij
Bronnen voor de geschiedeni... Smit, J.G. (bewerker) Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor 1544. Deel I : 1276-1433. Eerste stuk: Inleiding, lijsten en indices Den Haag Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 1991 Linnen band, 28 cm, 286 pp. Cond.: goed / good. ISBN: 905216021x. € 10.00 Bij tij en ontij
De rekeningen van de grafel... Boer, D.E.H. de e.a. (red.) De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode. Serie II: De rekeningen van de rentmeesters der domeinen 1393-1396 Den Haag Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 1983 Linnen band, 28 cm, 385 pp. Cond.: goed / good. Kleine vlek op band. ISBN: 902479997x. € 12.50 Bij tij en ontij

Pagina's: | 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 19 |

Niet gevonden wat u zocht?

Niets gevonden? Plaats een gratis advertentie bij www.boekenzoekdienst.nl!

Of... kijk eens bij de grootste boeken-database ter wereld:... KLIK hieronder op: "Zoek!"

AbeBooks

Sla laatste zoekopdracht op

Wilt u op de hoogte blijven van deze zoekopdracht? Registreer nu! U ontvangt een bericht als er een verandering wordt geconstateerd.