Geschiedenis Nederland - Dutch History

Zoekopdracht
916 titels gevonden met de huidige zoekopdracht

Gesorteerd op:

Uitgebreid zoeken

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Boekwinkel
STUDIA ROSENTHALIANA. Tijds... STUDIA ROSENTHALIANA. Tijdschrift voor Joodse wetenschap en geschiedenis in Nederland. Complete set. Vols. 1-45. ISSN 1781-7838 (meer info) Amsterdam, 1967-2014 Very good complete set. Orig. wraps. 1 vol. orig. cloth. € 1831.20 Spinoza
STUDIA ROSENTHALIANA. Tijds... STUDIA ROSENTHALIANA. Tijdschrift voor Joodse wetenschap en geschiedenis in Nederland. Complete run of vols. 1-35. ISSN 1781-7838 (meer info) Amsterdam, 1967-2000 Uninterrupted run in very good condition. Orig. wraps. € 1340.70 Spinoza
Geschiedenis van den oorlog... VENTURINI, CARL [KARL HEINRICH GEORG], Geschiedenis van den oorlog, in de jaren 1812-1815. I & II: Oorlog in Rusland; III & IV: Oorlog in Duitschland; VI & VII: Oorlog in Frankrijk; VII & VIII: Oorlog in de Nederlanden, enz. Uit het Hoogduitsch vertaald. (meer info) Amsterdam, Timmer, 1816-1819. 8 vols. (complete set). IV+313;(III)+310;342;(III)+346;312;(III)+318;334;(III)+333 pp. With 4 engrav... € 1250.00 Charbo
[Dutch History, 1646] Besch... Scriverius, Petrus & J. Duym [Dutch History, 1646] Beschrivinge van Out Batavien met de antiquiteyten van dien [...] als oock corte beschrivinghe der Nederlandsche oorlogen, Amsterdam, Broer Jansz 1646, (14)+442+320 pp. . (meer info) Full contemporary vellum. Illustrated with an engraved title page, portraits and 21 other woodcut pl... € 1035.50
€ 6,00
Button Arine van der Steur
Spiegel van het Menselyk Be... Luyken,Jan & Caspar Luyken Spiegel van het Menselyk Bedrijf, Vertoonende in Honderd verscheiden Ambachten, Konstig afgebeeld, En met Godlyke Spreuken en Stichtelyke Verzen Verrykt. Te Amsterdam: Kornelis van der Sys, 1718 [4],208,[(3] pp. Title-plate & 100 engravings. Vellum. - Title-page restored; some (but minimal) fox... € 1000.00 Antiquariaat Kok
Batavia Illustrata: or, a v... BURRISH, ONSLOW, Batavia Illustrata: or, a view of the policy, and commerce, of the United Provinces: Particularly of Holland. With an enquiry into the alliances of the States General, with the Emperor, France, Spain, and Great Britain. In three parts. (meer info) London, Printed for William Innys, near St. Paul's, Messieurs Osborn and Longman, 1728. (1st ed.). 3 parts in 1. 8vo. Title + VIII+580 pp. With 3 identical engraved vignettes & num. wood-... € 895.00 Charbo
Histoire abregée des Provin... N/A, Histoire abregée des Provinces-Unies des Pais-Bas, où l'on voit leurs progrés, leurs conquêtes, leur gouvernement, et celui de leurs compagnies en Orient & en Occident. Comme aussi les hommes illustres dans les armes & les savans dans les lett... (meer info) Asd., Jean Malherbe, 1701. Small folio. (VIII)+109+(3) pp. With fold. engr. map of the Netherlands, fold. worldmap (showing the... € 795.00 Charbo
[History The Netherlands 17... Janiçon, François Michel [History The Netherlands 1736] De Republiek der Vereenigde Nederlanden, tweede druk, 4 volumes. ‘s Gravenhage: F. Moselagen en D. Langeweg, 1736, 32+392+16+376+24+443+52+347 pp. Full contemporary parchment bindings, 8 vo, 16 x 11 cm. In good condition. WIth engraved frontispiec... € 757.55
€ 6,00
Button Arine van der Steur
Beschrivinge van Out Batavi... SCRIVERIUS, PETRUS, Beschrivinge van Out Batavien met de antiquiteyten vandien. Mitsgaders d'afbeeldinge, afcomst ende historie der (...) Graven van Hollant, Zeelant ende Vrieslant etc. Als oock: [DUYM, JOCOB], Een corte beschrivinghe der Nederlansche oorlogen, ... (meer info) Amsterdam, Jan E. Cloppenburgh, 1636-1635. 2 delen in 1 band. (XIV)+442;278 pp. Met gegrav. titel, 62 portretten & talr. andere houtgravures in... € 750.00 Charbo
Histoire metallique de la R... BIZOT, [PIERRE], Histoire metallique de la Republique de Hollande. (meer info) Paris, Daniel Horthemels, 1687. (1st ed.). Folio. XVI+317+(15) pp. With frontisp., title vignette, 12 plts., 180 ills. (all engr.) &... € 675.00 Charbo
Chronyk van Holland, van de... MIERIS, F. VAN & SCRIVERIUS, PETRUS, Chronyk van Holland, van den klerk uit de Laage Landen by der zee: nooit voorheen gedrukt. Met eenige aantekeningen zoo van Petrus Scriverius, als van den uitgever + Kort chronykje van Holland, van den jaere IXc. ende LXXII, tot het jaer MCCCC... (meer info) Leyden, P. van der Eyk, 1740. (XVI)+235 pp. Met gegrav. titelvignet. € 675.00 Charbo
Geschiedenis van den jongst... AA, CORNELIS VAN DER, Geschiedenis van den jongst-geëindigden oorlog, tot op het sluiten van den vrede te Amiëns. Bijzonder met betrekking tot de Bataafsche Republiek. (Complete in 10 vols.). (meer info) Asd., Johannes Allart, 1802-1808. 10 vols. With engr. frontisp., author's portr., fold. col. map of the Netherlands, 3 fold.plts., 2 f... € 650.00 Charbo
Historische jaer-boecken va... VOSSIUS, MATTHAEUS, Historische jaer-boecken van Holland en Zeeland, handelende van 't leven en bedrijf der Graven, van Diderick den eersten af, tot het einde van vrouw Jacoba toe. Vertaelt (uit het Latijn) door Nikolaes Borremans. (meer info) Gorinchem, Paulus Vink, 1677. 4to. (XX)+700+(98) pp. Met gegrav. frontisp. & titelvignet. Reg. € 650.00 Charbo
Hedendaagsche historie, of ... TIRION, ISAAK & WAGENAAR, J., Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden. XIde deel: Vervattende eene algemeene beschryving des lands, der zeden en godsdienst van de inwooners, een kort begrip van 's-lands historie, een beschryving der hooge ... (meer info) Amsterdam, Tirion, 1739. (XXVIII)+638+(20)+(22) pp. Met gegraveerde titelplaat, uitslaande kaart der Vereenigde Nederlanden, ... € 475.00 Charbo
Republyke der Zeven Vrye Ve... LAET, JOHANNES DE, Republyke der Zeven Vrye Vereenigde Nederlanden. Dat is: Een volkoome beschrijvinge der plaats, hoedanigheid, staats- en burgerlikke bestuuringe van Gelderlandt, Hollandt, Zeelandt, Uitrecht, Friesland, Over-Yszel, en Groeningen. Uit het Latij... (meer info) Amsterdam, Gerrit van Goedisberg, 1652. 12mo. (XII)+438+(6) pp. Met gegraveerde titelplaat. Reg. € 450.00 Charbo
Beknopt handboekje der vade... AA, CORNELIS VAN DER, Beknopt handboekje der vaderlandsche geschiedenissen. Aanvang nemende met de komst van Karel de Vde tot de graaffelijke waardigheid over deze landen, tot den tegenwoordige tijd. (meer info) Amsterdam, Allart, 1800-1803. 6 vols. 12mo. With 102 engr. plts./portraits. € 450.00 Charbo
Secrete resolutien van de E... WITT, JOHAN DE, Secrete resolutien van de Edele Groot Mog. Heeren Staten van Holland en Westvriesland (...). Beginnende met den jare 1653, en eindigende met den jare 1668. (2 vol. set). (meer info) Utrecht, Willem van de Water, 1717. 2 vols. 4to. (VIII)+632+(12);(II)+687+(9) pp. Indexes. € 425.00 Charbo
De vaderlandsche historie i... FOKKE SIMONSZ, A., De vaderlandsche historie in themata, vervattende, in eene zakelijke en tevens beknopte orde, al de voornaamste gebeurtenissen, die, van den aanbeginne des lands, tot heden toe, in ons vaderland zijn voorgevallen. (meer info) Amsterdam, A.B. Saakes, 1825. 7e, verbeterde en vermeerderde druk. Klein 8vo. (IV)+XII+249+(3) pp. Met gegrav. frontisp., portret ... € 395.00 Charbo
STUDIA ROSENTHALIANA. Tijds... STUDIA ROSENTHALIANA. Tijdschrift voor Joodse wetenschap en geschiedenis in Nederland. Vols. 1-20. With index. (meer info) Amsterdam, 1967-1986 All issues in good condition. Price is for 40 issues together. Orig. wraps. € 392.40 Spinoza
Het oude Goutsche chronycxk... SCRIVERIUS, PETRUS, Het oude Goutsche chronycxken van Hollandt, Zeelandt, Vrieslandt en Utrecht. Op nieus oversien en verbetert. Als mede met een byvoeghsel en toet-steen vermeerdert. (meer info) Amsterdam, Jan Hendricksz Boom, 1663. Klein 4to. (VIII)+280 pp. Met gegrav. titelp. & 33 (van de 36) gegrav. portretten van A. Matham. € 390.00 Charbo
De stadthouderlijke regeeri... UYTENHAGE DE MIST, J. (toegeschreven aan), De stadthouderlijke regeeringe in Hollandt ende West-Frieslandt. Dat is een kort ende bondigh verhael van de gedenckwaerdighste daden ende wercken der Hollantsche stadthouders ... Prins Willem de I. en ... Prins Willem de II. Gebonden met: J. ... (meer info) Amsterdam/Leyden, Joan Cyprianus van der Gracht/Jan Princen, 1662. 2 delen in 1. 108;262+(2) pp. € 350.00 Charbo
De mensch in aangenaame spe... De mensch in aangenaame spectatoriaale vertoogen beschouwd, door een genoodschap van geleerde mannen te Halle. Uit het Hoogduitsch vertaald door George M. Nebe. Vierde deel Amsteldam Wed. P.J. Entrop [1774] Hardcover, 21 cm, 284 pp. O.a. over: Isabelle of de stiefmoeder; betrachting over het gebed; Verhand... € 275.00 Bij tij en ontij
Modern history: or the pres... SALMON, [THOMAS], Modern history: or the present state of all nations. Vol. VIII: Continuation of the German Empire: North part of Upper Saxony, Lower Saxony, Upper and Lower Rhine, and Westphalia, with the present state of the United Netherlands. (meer info) London, James Crokatt, 1728. (VIII)+457+(22) pp. With 2 fold. engr. maps (North & West part of Germany; United Provinces) & 4 fol... € 275.00 Charbo
Den Hollandschen verre-kyke... B.I.R., Den Hollandschen verre-kyker. Verhalende den tegenwoordigen toestant van ons lieve Vaderland; nevens een hertgrondige waerschouwinge, aen alle goede ingesetenen; om haar door geen geveynsde vrindschappen te laten misleyden, oftdoor openbaare o... (meer info) Uitrecht, Hans Perfect, 1672. Klein 4to. 40 pp. Met gegrav. titelprent van Romeyn de Hooghe. € 250.00 Charbo
Batavische Arcadia, waer in... HEEMSKERK, J. VAN, Batavische Arcadia, waer in: onder 't loof-werck van liefkooserye, gehandelt werdt, van den oorspronck van 't Oudt Batavien, vryheydt der voorige en volgende Bataviers, vrye zee, zee-vonden, vinders van verborgen schatten, verbeurten van goede... (meer info) Amsterdam, Johannes van Ravesteyn, 1662. Den vierden druck, meer als een derden deel vermeerdert, en verbetert. Klein 8vo. (XVI)+622 (=618 we... € 250.00 Charbo
Vaderlandsche Chronyk; of j... ALPHEN, D. VAN, Vaderlandsche Chronyk; of jaarboek van Holland, Zeeland en Friesland: Van de vroegste tyden af tot op den dood van Hertog Albrecht van Beijeren, den zes-en-twintigsten Graaf van Holland en Zeeland, voorgevallen in Wintermaand van den jare MCCC... (meer info) Leyden, P. van der Eyk & D. Vygh, 1784. LXXXVI+911 pp. Met gegrav. frontisp. € 250.00 Charbo
Compendium historiae Batavi... THYSIO, ANTONIO [THYSIUS, ANTONIUS], Compendium historiae Batavicae, a Julio Caesare usque ad haec tempora. Accessit eiusde discursus oratorius in expugnationem Sassae Gandavensis. (meer info) Lugduni Batavorum [Leiden], Joan. Maire, 1645. 24mo. (XLVIII)+334 pp. With additional engraved title, wood-engr. printer's mark on title. € 225.00 Charbo
Voyage en Hollande et en  B... LA SAGRA, RAMON DE, Voyage en Hollande et en Belgique sous le rapport de l'instruction primaire, des établissements de bienfaisance et des prisons, dans les deux pays. Tome I: Hollande; Tome II: Belgique. (meer info) Paris, Arthus Bertrand, 1839. 2 vols. in 1. (IV)+366;(IV)+362 pp. € 225.00 Charbo
Illustrissimorum Hollandiae... SCRIVERIUS, PETRUS, Illustrissimorum Hollandiae Zelandiaeque comitum ac dominorum Frisiae icones et historia. (meer info) [Lugduni Batavorum, Apud Ludovicum Elsevirium, 1609]. Small 4to. 184 pp. With 3 woodcut coats of arms, 1 seal & 36 portraits. € 225.00 Charbo
Byvoegsels en aanmerkingen ... WYN, H. VAN (et al), Byvoegsels en aanmerkingen voor het eerste t/m twintigste deel der Vaderlandsche Historie van Jan Wagenaar (in 4 banden) + Register + Byvoegsels en aanmerkingen, bestaande in noodige naleezingen voor de Vaderlandsche Historie (in 2 banden). (meer info) Amsterdam, Johannes Allart, 1793-1801. Compleet in 7 banden. Met 7 portretten, 6 (van de 7) uitsl. platen & 1 uitsl. tabel. € 225.00 Charbo
Geschiedenis van Java. Vert... RAFFLES, THOMAS STAMFORD, Geschiedenis van Java. Vertaald, wat betreft de onderwerpen, welke voor Nederland en Indië wetenswaardig zijn, en voorzien van aanteekeningen, tot verbetering, beoordeeling en vervolg van het oorspronkelijke werk, door J.E. de Sturler. (meer info) 's-Gravenhage, Van Cleef, 1836. LIV+244 pp. € 195.00 Charbo
Bibliotheek der Nederlandsc... WIND, S. DE, Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers, of oordeelkundig overzigt der inlandsche geschiedschrijvers der Nederlanden, van de vroegste tijden af tot den jare 1815, voor zoover dezelve zijn uitgegeven. (meer info) Middelburg, Abrahams, 1831-1835. 5 delen in 2 banden. XXIX+608+31 pp. Reg. € 175.00 Charbo
Reipublicae Batavae, liber ... HOUTUYN, ADR., Reipublicae Batavae, liber primus. Periodum ab gentis initio ad comitum tempora complectens. (meer info) Hagae Comitis ('s-Gravenhage), Pieter Hagen, 1689. (34)+36+180+(22) pp. Index. € 150.00 Charbo
Oorkondenboek van Holland e... KOCH, A.C.F. / J.G. KRUISHEER / E.C. DIJKHOF / INDICES BY J.W.J. BURGERS / P.J.J. MOORS / J. SPARREBOOM. Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299 (deel 1: eind 7e eeuw tot 12222; II: 1222 tot 1256; III: 1256 tot 1278) Den Haag / Assen Martinus Nijhoff / Van Gorcum 1970-2005 Linnen banden (3), 27 cm, xxii, 634, xx, 806, xviii, 976, xviii pp. Cond.: goed / good. € 145.00 Bij tij en ontij
Geschiedenis van Java (..) ... Thomas Stamford Raffles, vertaling J.E. de Sturler Geschiedenis van Java (..) voorzien van aanteekeningen door J.E. de Sturler (meer info) 's Gravenhage/ Amsterdam, Gebroeders Van Cleef, 1836, 1e druk. Halflinnen met gemarmerde platten en linnen hoeken, met origineel schildje op rug. LIV, 244 pp., gro... € 145.00 Schatgraven
Dutch Jewish history. COMPL... Michman, Jozeph,Tirtsah Levie. Dutch Jewish history. COMPLETE SET OF 3 VOLS. Proceedings of the Symposia on the History of the Jews in the Netherlands. Volume 1: November 28-December 3, 1982. Vol.2: December 1986. Volume 3: November 1991 Tel-Aviv University-Hebrew University Jerusalem-Institute for Research on Dutch Jewry, resp.1984 ,1989 and 1993 Complete set. 3 Hardcovers in goede staat. - 1e deel, met omslag. deel 2 en 3 hardcover met opdruk € 140.00 BoekenZoeken button
De opkomst van de Nederland... John Lothrop Motley De opkomst van de Nederlandsche Republiek - Herziene vertaling. Met inleiding van Dr. R.C. Bakhuizen van den Brink (meer info) 's-Gravenhage - W.P. van Stockum & Zoon - 1878-1881 - 1e druk - 12 delen in 4 halflinnen banden - 14,5 x 20,5 cm. Goede set - COMPLEET. Met slijtage, vlekkige ruggen. Gerestaureerd door meesterbinder Hans Zegveld v... € 125.00 ArcanaCabana button
Maandelyksche berichten uit... Maandelyksche berichten uit de andere waerelt, of de spreekende dooden. Bestaande in redeneeringen, tusschen allerhande verstorvene potentaten en personagien van rang, zo van den deegen, tabbaart, letteren, als anders. Tweehonded en vyfde zame... Amsterdam J. Ratelband 1738 Half leather binding, 16 cm, 727 pp. Ills.: zwart/wit illustraties. Daarbij gebonden de berichten au... € 125.00 Bij tij en ontij
Ons vaderland, van den dood... KROON, A.W., Ons vaderland, van den dood van Willem I tot op den tegenwoordigen tijd. Geschetst voor jonge lieden van den beschaafden stand. (meer info) 's-Gravenhage, Pickhardt, (1851). (1e druk). VI+201 pp. Met 6 getinte lithoplaten. € 125.00 Charbo
La Néerlande et la vie holl... ESQUIROS, ALPHONSE, La Néerlande et la vie hollandaise. (2 vol. set). (meer info) Paris, Michel Lévy, 1859. 2 vols. 16mo. 361;357 pp. € 125.00 Charbo
IN GLAS VERPAKT. PACKAGED I... SOETENS, Johan; IN GLAS VERPAKT. PACKAGED IN GLASS. EUROPEAN BOTTLES. THEIR HISTORY AND PRODUCTION, Text in English and Dutch. (meer info) , Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 2001, hardcover with dusjacket; Gebonden, zwart linnen onder geillustreerde kartonomslag, gedecoreerde sch... € 122.00 Erik Tonen button
Korte levensbeschrijving de... Hemert, J.M. van Korte levensbeschrijving der Hollandsche graven Gorinchem Nicolaas Coetzee 1749 Halflederen band, 20 cm, 586 pp. Ills.: zwart/wit illustraties. Met vele uitslaande platen. Op voorp... € 110.00 Bij tij en ontij
Jaarboek Centraal Bureau vo... Div. Jaarboek Centraal Bureau voor de Genealogie. De delen 21, 27, 28, 32, 35, 37-45, 47-63 Den Haag Centraal Bureau voor de Genealogie 1967-2009 Linnen band, 23 cm, c. 9000. Ills.: z/w en kleurenillustraties. Deze 30 delen in één koop. Sommige... € 100.00 Bij tij en ontij
De Unie van Utrecht herdach... 's Gravezande, Adrianus De Unie van Utrecht herdacht, in eene kerkrede over Ps. CXXXIII: Ib. Benevens eenige geschiedkundige bijvoegselen, betreffende het Ontzet der Stad Leijden, de oprichting der Hooge Schoole aldaar, de inneemingen van Zierikzee, de pacificatie va... Middelburg Pieter Gillissen 1779 Hardcover, 21 cm, 277 pp. Met wat vochtvlekken. Cond.: goed / good. € 100.00 Bij tij en ontij
Religion, political culture... Schilling,Heinz. Religion, political culture and the emergence of early modern society. Essays in German and Dutch history. Leiden, Brill, 1992 XVI,434 pp. Hardcover. (Studies in Mediev. & Reformation Thought 50). € 100.00 Antiquariaat Kok
Tafereelen en karakterschet... Lastdrager, A.J. Tafereelen en karakterschetsen uit Vaderlandsche Geschiedschrijvers, sedert het begin der XVIe eeuw. Voor Nederlandsche jongelingen. Ie deel (1521-1648) IIe deel (1650-1848) Amsterdam G. Portielje & Zoon 1851 linnen met goudopdruk, 19 cm, 328 + 420 pp. Band iets verbleekt, verder zeer goed. Twee delen in é... € 99.50 Bij tij en ontij
Handboek der geschiedenis v... Groen van Prinsterer, G. Handboek der geschiedenis van het vaderland. Eerste aflevering. Van de vroegste tijden tot den opstand tegen Philips. Tweede aflevering: De tachtigjarige krijg. Derde aflevering: Van den vrede van Munster tot den vrede van Utrecht Leiden S. en J. Luchtmans 1841 / 1842 / 1843 1ste druk Halflinnen band, 22 cm, 641 pp. Herbonden. Cond.: goed / good. Drie delen in één koop. € 99.50 Bij tij en ontij
Spiegel der jeugd, of nieuw... T.S.V.D. Spiegel der jeugd, of nieuwe Fransche tiranny, zijnde een beknopt verhaal van den oorsprong en voortgang der Fransche onlusten, ten tyde der revolutie in Vrankryk, van den 1789 tot 1793. Waar in de onmenschelijke wreedheden, en ongehoorde gruw... Amsteldam Ph. van Leeuwen 1793 22 cm, 162 pp. Zeer beduimeld boek. band is afwezig en de eerste vier bladzijden missen een hoek, w... € 99.00 Bij tij en ontij
Het egt en waar karakter va... Het egt en waar karakter van den Heere raadpensionaris Johan de Witt, getrokken uit de brieven van den graaved'estrades en andere schriften; en overgesteld tegen het valsch en wanschaapen karakter, onlangs in 't licht gegeven Amsterdam Isaak Tirion 1957 22 cm, 106 pp. band ontbreekt. Pagina's omgekruld aan de hoeken en an de randen wat sleets. Cond.: r... € 95.00 Bij tij en ontij
Repertorium van boeken en t... RIJKS GESCHIEDKUNDIGE PUBLICATIEN, Repertorium van boeken en tijdschriftartikelen betreffende de geschiedenis van Nederland verschenen in de jaren 1940-1959. Samenst. Aleida Gast, J.Brok-ten Broek, J.A. Veltman, e.a. (meer info) Groningen/Leiden, Noordhoff/Brill, 1943-1968. 8 delen. Ca.2750 pp. Reg. € 95.00 Charbo

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19 |

Niet gevonden wat u zocht?

Niets gevonden? Plaats een gratis advertentie bij www.boekenzoekdienst.nl!

Of... kijk eens bij de grootste boeken-database ter wereld:... KLIK hieronder op: "Zoek!"

AbeBooks

Sla laatste zoekopdracht op

Wilt u op de hoogte blijven van deze zoekopdracht? Registreer nu! U ontvangt een bericht als er een verandering wordt geconstateerd.