Geschiedenis en Politiek

Zoekopdracht
25463 titels gevonden met de huidige zoekopdracht

Gesorteerd op:

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven

Uitgebreid zoeken

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Boekwinkel
Le Parti communiste. Ses lu... THOREZ, Maurice. Le Parti communiste. Ses luttes, ses principes, ses merites, ses progres. Discours prononce [a la] salle Wagram le 26 decembre 1935. 1920-1935, Du Congres de Tours au Front Populaire. Paris, z.p. Geniet. 31 p. - € 10,00 Boek en Glas
De propaganda van de Nazi's. Zeman, Z.A.B., De propaganda van de Nazi's. Hilv., De Haan, 1966. Phoenix Boeken. 20x12,5 cm. Pb. 210 pp., bibliografie, geïllustreerd. - Vertaling uit het Engels, onder toevoeging van een hoofdstuk over nazi-propaganda in bezet Nederland. € 8,00
€ 4,00
cliobook.nl
Politieke herinneringen van... Kadt, J. de, Politieke herinneringen van een randfiguur. Amst., Van Oorschot, 1976. 20x12,5 cm. Pb. 253 pp. € 10,00
€ 4,00
cliobook.nl
Geschiedenis en cultuur. Ac... Jonker, E., M. van Rossem, red., Geschiedenis en cultuur. Achttien opstellen. (meer info) 's-Grav., SDU, 1990. 24x17 cm. Pb. 243 pp. (l.verkl.), lijst van intekenaars - Festschrift, aangeboden aan H.W. von der Dunk, n.a.v. diens emiritaat, met opstellen over historiografie, politiek en cultuur, met accent op Nederland in de negentiend... € 15,00
€ 4,00
cliobook.nl
Het kind en de strijd! Een ... THOMASSEN, C. Het kind en de strijd! Een ernstig woord aan alle vaders en moeders en die het hopen te worden. Amsterdam, Brochurehandel S.D.A.P., 1913. Oorspr. omslag. 8 p. - € 8,00 Boek en Glas
Handel & wandel van Uncle S... Hughes, Jim, Handel & wandel van Uncle Sam. Of: de ware geschiedenis van de USA van Columbus tot Ford. Bussum, Agathon, (1975). 21x26 cm. Pb. - Alternatieve kijk op de politieke geschiedenis van Amerika in een reeks van cartoons. ISBN 90-269-5501-4. € 10,00
€ 4,00
cliobook.nl
Stalin's slaven-kampen. Bes... Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen, samenstelling, Stalin's slaven-kampen. Beschuldiging en bewijzen van moderne slavernij. (meer info) … Aanklacht samengesteld door het Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen. (Z.p.), Uitgave van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, (z.j., ca. 1951). 24x15,5 cm. Papieromslag, geniet. 40 pp. (div. onderstrepingen), met ingesloten:... € 18,00
€ 4,00
cliobook.nl
De fatale gaping. THIJSSEN, Theo. De fatale gaping. Amsterdam, Soc. Dem. Arbeiderspartij, 1934. Oorspr. omslag. 8 p. - € 20,00 Boek en Glas
Het begrip van Volksrijkdom. PIERSON, N.G. Het begrip van Volksrijkdom. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1864. Oorspr. bedrukt papieren omslag, 117 p. - € 18,00 Boek en Glas
Met Duitschland tegen het K... PAMFLET. Met Duitschland tegen het Kapitalisme. Het tijdperk van het volk is aangebroken. Daarom strijden wij in mannelijken moed. Z.pl. 1940. 1 blad. 22 x 27 cm. - € 5,00 Boek en Glas
De vakbeweging. Vertaling J... PARVUS [=I.A. Helphand]. De vakbeweging. Vertaling J.C. Ceton. Amsterdam, Uitgave van de Soc. Dem. Partij, [1909]. Oorspr. omslag. 24 p. - € 9,00 Boek en Glas
Oproep aan het Nederlandse ... PAMFLET. Oproep aan het Nederlandse Volk. Alle socialisten, alle werkers. Weest op uw hoede! Socialistisch ideaal! Leve de eenheid, op voor het socialisme nu. Amsterdam, Het comite voor Actie en Strijd voor Eenheid van het Socialisme, [1945]. Los vel. 21 x 28 cm. - € 5,00 Boek en Glas
Een zestal redevoeringen. U... POELS, H.A. Een zestal redevoeringen. Uitgave van den Limb. R.K. Werkliedenbond. Maastricht, 1928. Oorspr. omslag. 206 p. - € 10,00 Boek en Glas
Christelijke Politiek en So... PASSTOORS, W.C.J. Christelijke Politiek en Socialistische Woelingen. Sittard, Claessens, [1903]. Oorspr. omslag. 32 p. - € 8,50 Boek en Glas
Wat is Staatspensioen? PANNEKOEK, T. Wat is Staatspensioen? Groningen, Jan Haan, [1935]. Geniet. 24 p. - € 8,50 Boek en Glas
Paraat. (veertiendaags). Ee... PARAAT. Paraat. (veertiendaags). Eerste novembernummer 1944. Naar het Socialisme. Amsterdam, Stichting Paraat, 1944. Vouwblad. (4) p. - € 4,00 Boek en Glas
Manifest aan alle Katholiek... PAMFLET. Manifest aan alle Katholieke Arbeiders! Den Haag, R.K. Arbeidersbeweging, z.j. 1 blad. 20 x 27 cm. - € 5,00 Boek en Glas
Het lot der Arbeiderskinder... SPIEKMAN, H. Het lot der Arbeiderskinderen onder het Kapitalisme in Nederland en de Sociaaldemokratie. Amsterdam, Brochurehandel der S.D.A.P. 1907. Oorspr. omslag. 36 p. - € 15,00 Boek en Glas
Onze schulden zijn hun schu... SPIER, Jo. Onze schulden zijn hun schuld. Een prenteboekje over de annexatie. Amsterdam, Elsevier, 1945. Ingenaaid. N.p. Ills. - € 10,00 Boek en Glas
De Oplossing der Sociale Kw... STOFFEL, J. De Oplossing der Sociale Kwestie door opheffing van het privaat grondbezit. Deventer, A.W. Hoovenaar Rutering, 1889. Oorspr. papieren omslag. 56 p. - € 20,00 Boek en Glas
Een dag is 't van vreugde, ... Gielkens, Jan, Ger Harmsen, Luchien Karsten, Een dag is 't van vreugde, een dag is 't van strijd. Geïllustreerde geschiedenis van 1 mei in Nederland. Amst., Stichting beheer IISG, 1990. 26,5x19 cm. Geb., gekart. 112 pp., met vele fraaie illustraties, deels in kleur, literatuurlijst. ISBN 90-6861-052-x. € 10,00
€ 4,00
cliobook.nl
De zionistische beweging in... Giebels, L., De zionistische beweging in Nederland 1899-1940. Assen, Van Gorcum, 1975. Bibliotheca Rosenthaliana IV. 26x17,5 cm. Geb., linnen, stofomslag. 223 pp., literatuurlijst, register. ISBN 90-232-1274-6. € 12,00
€ 4,00
cliobook.nl
Is de Vlaamsche Beweging ee... SPELEERS, H.L. Is de Vlaamsche Beweging een Nationale Beweging, ja of neen? Brugge, Drukkerij Excelsior, 1924. Oorspr. omslag. 61 p. - € 10,00 Boek en Glas
In our first year of war. Wilson, Woodrow, In our first year of war. Messages and adresses to the Congress and the people, march 5, 1917, to january 8, 1918. New York, Lond., Harper & Brothers, (1918). Orig.cl. 11,5x18 cm. (8), 166 pp, portrait, appendix. € 10,00
€ 4,00
cliobook.nl
Kitchen, M., - Fascisme. Kitchen, M., Fascisme. Baarn, Het Wereldvenster, (1977). 21x12,5 cm. Pb. (l.verkl.).135 pp., bibliografie, register. ISBN 90-293-9622-9. € 8,00
€ 4,00
cliobook.nl
Van Chili tot Guatemala. Wessing, Koen , foto's, Eduardo Galeano, tekst, Van Chili tot Guatemala. Tien jaar Latijs-Amerika. Uitg. Novib/Bert Bakker, 1983. 29,5x22,5 cm. Pb. 95 pp. (naam op titelp.). Fotoboek. - Zie: Foto in Vorm. Uitgave Grafisch Nederland 1984, p. 91. ISBN 90-6019-979-5. € 12,50
€ 4,00
cliobook.nl
Sayings of the Ayatollah Kh... Khomeini, Ayatollah - Sayings of the Ayatollah Khomeini. Political, philosophical, social, and religious. (…) (New York, Bantam Books, 1980). 18x10,5 cm. Pocket paperback. 125 pp. - The so-called 'Little Green Book', translated from the French, first published in English. ISBN 0 553 14032 9. € 60,00
€ 4,00
cliobook.nl
Willem Drees democraat. Wijnen, H.A. van, Willem Drees democraat. Weesp, Van Holkema & Warendorf, (1984). 23x16,5 cm. Pb. 227 pp., 203 foto's, bibliografie, register. ISBN 90-269-4784-4. € 8,00
€ 4,00
cliobook.nl
The atomic age opens. Wendt, G., a.o., ed., The atomic age opens. Cleveland, New York, The World Publishing Co., (november 1945). 21x14 cm. Cloth (sl.wear). 251 pp. Illustrated. - The development and impact of The Bomb and its implications for international politics. € 15,00
€ 4,00
cliobook.nl
Een federale wereldregering... Wereld Federalisten Beweging - Een federale wereldregering. De enige weg tot vrede en ongekende welvaart! (meer info) Uitg. door de Wereld Federalisten Beweging, Amst., (c. 1950). 19x12 cm. Gebrocheerd, geniet. 21 pp. Brochure door de Nederlandse tak van de W.F.B., met beginselverklaring, doelstelling, organisatie en richtlijnen om te komen tot een wereld-federale € 8,00
€ 4,00
cliobook.nl
C. Wright Mills als sociolo... Wibier, M.J., C. Wright Mills als socioloog en wetenschapstheoreticus. Proefschrift, Katholieke Universiteit Nijmegen 1976. Deventer, Van Loghum Slaterus, 1976. 20,5x13,5 cm. Pb. Xi, 244 pp., noten, literatuurlijst, summary in English, met stellingen. € 8,00
€ 4,00
cliobook.nl
Come together. John Lennon ... Wiener, J., Come together. John Lennon in his time. Lond., Boston, Faber & Faber, (1985). 21,5x13,5 cm. Pb. 379 pp., with photographs, chronology, bibliography, index. - A powerful political biography on Lennon's deeply held radical beliefs. ISBN 0-571-13576-5. € 10,00
€ 4,00
cliobook.nl
Vrijheid, gelijkheid en bro... Wal, Koo van der, red., Vrijheid, gelijkheid en broederschap ? Betekenis en huidige relevantie van het devies van de Franse Revolutie. (Budel, Rott., Damon/HOVO, 2004). 23x15 cm. Pb. 155 pp., lustrum bundel HOVO Rotterdam, m.m.v. 8 auteurs, met literatuuropgave. In zeer goede staat. ISBN 90 5573 546 9. € 8,00
€ 4,00
cliobook.nl
Public opinion. Lane, Robert E., David O. Sears, Public opinion. (Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall, 1964). Foundations of Modern Political Science Series. Robert A. Dahl, editor. 23x15,5 cm. Cloth, dustwrapper. Vii, 120 pp., index. € 20,00
€ 4,00
cliobook.nl
Politiek per prent. Een inl... Langeveld, Willem, Politiek per prent. Een inleiding tot de politieke beeldcommunicatie. (Z.p.), Ambo, (1989). 23,5x15,5 cm. Pb. 166 pp., met 101 illustraties, bibliografie van kunstenaars, literatuurlijst. In goede staat. ISBN 90 263 0903 1. € 10,00
€ 4,00
cliobook.nl
Laqueur, Walter, - Terrorisme. Laqueur, Walter, Terrorisme. (Baarn, In den Toorn, 1978). Anthos-boek. 20,5x12 cm. Pb. 278 pp., register. ISBN 90-6074-497-7. € 10,00
€ 4,00
cliobook.nl
Een showproces onder Lenin.... Jansen, Marc, Een showproces onder Lenin. Het voorspel van de Grote Terreur. Haarl., De Haan, (1980). 20,5x12,5 cm. Pb. 263 pp., met 31 foto's, bibliografie, register. ISBN 90-228-3553-7. € 10,00
€ 4,00
cliobook.nl
The great globe itself. A p... Bullitt, William C., The great globe itself. A preface to world affairs. (meer info) Lond., Macmillan & Co., 1947. 19,5x13 cm. Cloth, dustwrapper (back sl.disc.). Vii, 267 pp., index. - With 3 appendices showing Soviet violations of international treaties, foreign political conduct by the Soviet Communist Party and excerpts from t... € 10,00
€ 4,00
cliobook.nl
Manifest van de Brillantsli... MANIFEST. Manifest van de Brillantslijpersknechten S.N.V. / Brillant-Verstellers-Vereeniging / Roosjes-Verstellers-Vereeniging. (De strijd voor 't verkrijgen van Bondsfabrieken, ) Z.pl. [1895]. Een vel. 28 x 22 cm. - € 7,00 Boek en Glas
De Actualisten. De kinderja... Pauw, J.L. van der, De Actualisten. De kinderjaren van het georganiseerde fascisme in Nederland 1923-1924. Met een bijdrage van W. Haighton. Amst., Sijthoff, (1987). 20x13 cm. Pb. 140 pp., div. foto's en illustraties, noten. ISBN 90 218 3953 9 € 10,00
€ 4,00
cliobook.nl
Weg met de Vlootwet! Zal Ne... S.D.A.P. Weg met de Vlootwet! Zal Nederland meedoen aan den nieuwen oorlog? Protesteert op 23 September! S.D.A.P. en N.V.V. Amsterdam, Vooruitgang, [1923]. Een vel. 34 x 24 cm. Twee kanten bedrukt. - € 8,00 Boek en Glas
Internationale spanningen. SPAAN, Jan. Internationale spanningen. Oldebroek, De Lantaarn, [1933]. Geniet. 24 p. - € 8,50 Boek en Glas
Recht en wet in Duitsland. ... PADT, N. Recht en wet in Duitsland. Het proces tegen 800 Soc.-Democraten in het Roergebied. Amsterdam, Contact, [1936]. Oorspr. omslag. 21 p. - € 10,00 Boek en Glas
De andere Vrije Socialist. ... De Vrije Socialist, redactie, De andere Vrije Socialist. Anarchisties maandblad. (Amsterdam/Haarlem, De Vrije Socialist, ca. 1978). Ca. 42,5x30,5 cm. Losbladige uitgave, gevouwen. 11 pp., geïllustreerd, gedrukt in zwart en rood, inclusief gevouwen (anti-verkiezings-)affiche in middenkatern. Goed exemplaar. € 15,00
€ 4,00
cliobook.nl
Prospectus Liberale Staatsp... PROSPECTUS. Prospectus Liberale Staatspartij. Werkloosheids Bestrijding. Stem Liberaal Lijst 6 No. 1 Mr. J. Drost. Liberale Staatspartij, z.j. Vouwvel. 19 x 10 cm. - € 7,00 Boek en Glas
Socialisatie en zonde. TJEBBES, P. Socialisatie en zonde. Amsterdam, Stili Novi, [1923]. Oorspr. omslag. 18 p. - € 8,50 Boek en Glas
'In alle onwetenschap, bijs... M.A.W. Gerding & Booma, van, J.G.J. & G. van Halsema Thzn. & P.H.A.M. Abels 'In alle onwetenschap, bijsterije unde wildicheyt'. De Reformatie in Drente in de zestiende en zeventiende eeuw. Eburon - Delft € 8,50 De Kler button
No known survivors. David L... Levine, David - No known survivors. David Levine's political plank. Introduced and selected by John Kenneth Galbraith. Boston, Gambit, 1970. 25,5x18,5 cm. Hardcover, h.cloth, dustwrapper (sl.wear/dam.). 194 pp. (owners entry), with numerous black-white caricatures of well-known politicians and historical personalities, index. Acceptable copy. € 12,00
€ 4,00
cliobook.nl
Hoe de schatkist wordt behe... TEMPEL, Jan van den. Hoe de schatkist wordt beheerd! Amsterdam, N.V. Ontwikkeling, 1920. Oorspr. omslag. 8 p. - € 8,00 Boek en Glas
Democratie in het bedrijf. ... TEMPEL, J. van den. Democratie in het bedrijf. Hedendaagsche wijzigingen in de verhouding tusschen werkgevers en werknemers en haar beteekenis voor bedrijf en maatschappij. Amsterdam, Ontwikkeling, 1921. Geniet. 44 p. - € 9,00 Boek en Glas

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |

Niet gevonden wat u zocht?

Niets gevonden? Plaats een gratis advertentie bij www.boekenzoekdienst.nl!

Of... kijk eens bij de grootste boeken-database ter wereld:... KLIK hieronder op: "Zoek!"

AbeBooks

Sla laatste zoekopdracht op

Wilt u op de hoogte blijven van deze zoekopdracht? Registreer nu! U ontvangt een bericht als er een verandering wordt geconstateerd.