History

Zoekopdracht
164906 titels gevonden met de huidige zoekopdracht

Gesorteerd op:

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven

Uitgebreid zoeken

Pagina's: | 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Boekwinkel
Tegenwoordige staat van Fri... Schouten, P. e.a. Tegenwoordige staat van Friesland. 4 delen Kunstlederen band, met stofomslag, 21 x 14 cm, 596 + 741 + 621 + 778 pp. Ills.: zwart/wit illustrati... € 14.50 Bij tij en ontij
The rise and fall of the ho... Christopher Hibbert 11543 The rise and fall of the house of Medici (meer info) Redelijk, 1979, Paperback, 368p € 7.50
€ 3,50
De Slegte Amsterdam
Nothing Less Than Victory A... Russel Miller 86020 Nothing Less Than Victory An Oral History of D-Day Goed, 1993, 496p € 8.00
€ 5,50
De Slegte Gent
Nazi's - A Warning From His... Nazi's - A Warning From History Als nieuw € 8.97
€ 4,00
De Waterlelie
Lecons de reliure pour amat... Börjeson, I. Lecons de reliure pour amateurs, Paris 1926, 120 pag., ill. (meer info) € 27.50 goltzius.nl
M. M. Couvee Sr. 1834-1916. BELINFANTE, J. E., M. M. Couvee Sr. 1834-1916. (meer info) Obituary M. M. Couvee bookseller in The Hague. [not paginated], no publisher. 7 pp. + a portrait. St... € 27.50 goltzius.nl
De Staten van Hollandt ende... --- De Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt [ betreffende het intrekken van het octrooi voor het boek Aenwysinge der heylsame politique gronden......], 's Gravenhage 28-5-1669, Van Wouw, 1669. (meer info) 1 blad plano, met grote houtsnede van de Hollandse tuin. C3054l Knuttel, Verboden boeken 4. Het boek... € 258.50 goltzius.nl
Placaat van de Staten Gener... --- Placaat van de Staten Generaal d.d. 26-10-1781, betr. verbod van het 'zeer oproerig en lasterlijk libel Aan het volk van Nederland. 's Gravenhage, I. Scheltus, 1781. (meer info) Plano, 1 blad, met wapen van Nederland. C3114l Knuttel, Verboden boeken, nr. 423. Premie van duizend... € 247.50 goltzius.nl
Alzo aan myne heeren van de... --- Alzo aan myne heeren van den geregte der stad Amsterdam (...) [d.d. 14-5-1754. Verbod op twee boekjes]. Amsterdam, S. Lamsveld, 1754. (meer info) Plano, 1 blad. Met stadswapen Amsterdam in houtsnede. C2516l Knuttel, Verboden boeken, 146 en 379; W... € 247.50 goltzius.nl
Imprimerie & librairie. Ext... --- Imprimerie & librairie. Extrait du registre aux arretes du prefet du departement de l'Escaut. Gent, A.B. Steven, 1811. (meer info) 1 blad plano. C2936l Uitgevaardigd te Gent 23-3-1811 door de prefect baron d'Houdetot. Vergunning no... € 82.50 goltzius.nl
Publicatie [van het Provinc... --- Publicatie [van het Provinciaal bestuur van Holland, d.d. 8-12-1796]. 's Gravenhage, Landsdrukkerij, 1796. (meer info) Plano, 1 groot blad en 1 kolom. C2442l In 1795 had een in Holland (waarschijnlijk Leiden) wonende bo... € 99.00 goltzius.nl
Placcaet vande Doorluchtige... --- Placcaet vande Doorluchtige Ho. ende Mo. heeren die Staten Generael (...) teghens het maecken, inbrenghen, drucken, verkoopen ofte stroijen van allerhande argerlicke ende seditieuse boucxkens, liedekens etc. 's Gravenhage, H. Jacobssz, 1621. (meer info) 4°, zonder omslag, (8) pag. C2556l Uitgevaardigd 16-1-1621. Herhaling van het verbod van 7-7-1615. € 137.50 goltzius.nl
'Korte memorie dienende tot... --- 'Korte memorie dienende tot nader adstructie van het verzoek bij requeste van wegens de Magistraat van 's Gravenhage' aan Gecomm. Raden Staten v. Holland, d.d. 1719. (meer info) Folio, 5 pag., papieren omslag. C3066l Verbod om in de toekomst in de Haagsche Courant Franse stukke... € 33.00 goltzius.nl
Short history of the first ... Short history of the first four centuries of the Christian Church. (meer info) Short history of the first four centuries of the Christian Church with an overview of the most famou... € 82.50 goltzius.nl
 - Pylk, nr. 1, 1928 Pylk, nr. 1, 1928 (meer info) Ljouwert, Boekhannel Mienskipshus, Riedhusstrj. 11 Skrans. Tradecatalogue with books on Fryslan [Fri... € 49.50 goltzius.nl
Naamregister van alle de He... Naamregister van alle de Heeren Leden der Regeering in de Vereenigde Provincien met derzelver Gedeputeerden in de Generaliteits Collegien. Als mede de Heeren Leden der Regeering des Landschaps Drenthe, En de Steden onder het Resort van de Gene... (meer info) Amsterdam, Wed. Petrus Schouten/Reinier Ottens,1789, 48+108+192pp. vellum binding, 1789 written in i... € 192.50 goltzius.nl
Naamregister van alle de He... Naamregister van alle de Heeren Leden der Regeering in de Vereenigde Provincien met derzelver Gedeputeerden in de Generaliteits Collegien. Als mede de Heeren Leden der Regeering des Landschaps Drenthe, En de Steden onder het Resort van de Gene... (meer info) Amsterdam, Petrus Schouten/Reinier Ottens,1774, 48+107+192pp. envelope vellum binding, Naamregister ... € 192.50 goltzius.nl
No. 214 van deponering, dep... No. 214 van deponering, departement van financien (meer info) Standard printed form with handwriting, 1871, 32x20 cm. The Minister of Finance declares in this sta... € 82.50 goltzius.nl
Naam-register van al de pre... Naam-register van al de predikanten die t'sedert de reformatie in den jare 1578 tot heden geweest, of noch zyn. : Waar by vertoont worden de naamen en woonplaatsen van de eerwaerdige kerken-raad der Duitsche, Waalsche en Engelsche Gereformeerd... (meer info) Amsterdam, Petrus Schouten, 1766, 1767, 1769, 1770, 1772, 1773, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780 e... € 495.00 goltzius.nl
Naamregister van alle de He... Naamregister van alle de Heeren Leden der Regeering in de Vereenigde Provincien met derzelver Gedeputeerden in de Generaliteits Collegien. Als mede de Heeren Leden der Regeering des Landschaps Drenthe, En de Steden onder het Resort van de Gene... (meer info) Amsterdam, Petrus Schouten/Reinier Ottens,1767, 48pp. no binding, interesting namelist of important ... € 49.50 goltzius.nl
In het jaar een duizend agt... In het jaar een duizend agt honderd en twaalf (...) - the death of Annigje van der Weide (meer info) Manuscript, 30x21 cm, two folded sheets, written on 5 pages, sewn together, clearly legible and in g... € 192.50 goltzius.nl
Naam-register van al de pre... Naam-register van al de predikanten die t'sedert de reformatie in den jare 1578 tot heden geweest, of noch zyn. : Waar by vertoont worden de naamen en woonplaatsen van de eerwaerdige kerken-raad der Duitsche, Waalsche en Engelsche Gereformeerd... (meer info) Amsterdam, Josia Schouten, 1791, 1792, 1793, 1794, 1805, 1806, 1818 each volume bound in paper bindi... € 379.50 goltzius.nl
De minister van Waterstaat,... De minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, beschikkende op onderscheidene adressen eerst van M. van Paddenburg, later E. van Goor (...) beiden te Amsterdam (...) (meer info) Manuscript (afschrift), single folded leaf, 33x20 cm, 1 p. An official handwritten response from the... € 137.50 goltzius.nl
Fragment of humoristic-sati... Fragment of humoristic-satirical magazine Uilenspiegel, 1881. (meer info) Rough outline: The Uilenspiegel was a weekly magazine with an anti-clerical and anti-social characte... € 27.50 goltzius.nl
Haarlems Boeket. Een bloeml... Haarlems Boeket. Een bloemlezing uit de collecties van de stadsbibliotheek. 1996 400 jaar Stadsbibliotheek Haarlem. (meer info) Haarlem, Stadsbibliotheek, 1996, 46x38cm large calender shaped publication in original box (soiled),... € 27.50 goltzius.nl
Catalogi duo instructissima... Catalogi duo instructissimae bibliothecae, quae est in suprema Frisiorum curia. Quorum prior totus est alphabeticus, sine ulla materiarum distinctione alter per capita, secundum diversas materias dispotus est. (meer info) Leeuwarden (Leovardiae), Joannes Seydel, 1776, folio (with four folded leave in each signatue), orig... € 935.00 goltzius.nl
Bericht wegens de gestelten... Bericht wegens de gesteltenisse der hooge vergaderingen van de Provsioneele Repraesentanten van het Volk van Holland, En de respective Committees uit dezelve, benevens de Vergadering van HUn Hoog Mogende, het Committé tot de algemeene zaaken v... (meer info) 's Gravenhage (The Hague), J. Thierry en C. Mensing, [1795], 12mo., parchment envelope binding, with... € 104.50 goltzius.nl
Bericht wegens de gestelten... Bericht wegens de gesteltenisse der hooge vergaderingen en collegien in 's-Gravenhage, met de benaamingen der leden daar in sessie hebbende, derzelver Ministers, Beampten en Suppoosten, mitsgaders aanwijzing hunner Woonplaatsen: Dienstig voor ... (meer info) 's Gravenhage (The Hague), J. Thierry en C. Mensing, [1794], 12mo., parchment envelope binding, with... € 104.50 goltzius.nl
Antiquitates Germanicae of ... Tacitus Antiquitates Germanicae of Hoogduitsche oudtheden, waar in de gelegentheid en zeeden der Germaanen, beschreven door Tacitus, naaukeurig verklaart en met printverbeeldingen opgeheldert worden. Benevens H. Grotius verhandeling van de oudtheid de... (meer info) Amsterdam, G. Tielenburg, 1756. Original decorated card board. (18)+224+118+(26) pag. Illustrated wi... € 302.50 goltzius.nl
[1] Aardrijkskundig schoolb... Oostkamp J.A. (1 en 2), A. van Zutphen (3), H. Kremer (4), J. v. Wijk (5,6,7), [H.J. Meerman v.d. Horst](8). [1] Aardrijkskundig schoolboek van de provincie Drenthe in leeslessen voor de jeugd. Koevorden, v.d. Scheer, 1822. [2] Aardrijkskundig schoolboek van de provincie Overijssel. Zwolle, Clement e.a., 1816. [3] Aardrijks- en geschiedkundige beschr... (meer info) Gebonden in 3 half leren bandjes met marokijnen titelschildjes. [1] 84 pag. met provinciekaartje, [2... € 1650.00 goltzius.nl
Advertissement aen alle goe... Patriota, I. Advertissement aen alle goede inwoonderen en liefhebbers van dese Nederlanden [betr. het boekje Provisionele openinghe ...]. Z. pl., 1-7-1618. (meer info) Plano, 1 blad. C3112l Knuttel, Verboden boeken, nr. 288. Het boekje 'Provisionele openinghe van vers... € 165.00 goltzius.nl
The printer's workshop [Cos... Münster, Sebastian (from) The printer's workshop [Cosmographia Universalis] (meer info) Lower portion of page from the Cosmographia Universalis' last edition, published in 1628, by Sebasti... € 165.00 goltzius.nl
Gedenkboek der Coster-feest... NOORDZIEK, J.J.F., Gedenkboek der Coster-feesten van 15, 16 en 17 juli 1856 door J.J.F. Noordziek (meer info) Haarlem, Boekhandelaarsverenging Lourens Janszoon Coster, 1858, 560 pages with many lithograph illus... € 60.50 goltzius.nl
't Paradys verlooren. Helde... MILTON, J., 't Paradys verlooren. Heldendicht in tien boeken door John Milton, Uyt het Engels in rymelooze Maat vertaald door J. van Zanten, M .D. (meer info) Haarlem, Geertruyd van Kessel, 1728, (8), 472pp. titlepage in red and black ink, contemporary vellum... € 275.00 goltzius.nl
Pleydoye in der zaake van G... [Hoevenaar, Adrianus] Pleydoye in der zaake van Gisbert Timon van Paddenburg, boekverkoper en boekdrukker te Utrecht, gerequieerden, contra jhr. F.C.R. baron van Rheede van Athlone, hoof officier, requirant, A. Hoevenaar, procureur van den gerequireerden, M.J. van ... (meer info) Origineel blauw papieren omslag, (8)+178 pag. C2360l Theeuwen, Pieter 't Hoen en De Post van den Ned... € 165.00 goltzius.nl
Anatomische platen. Copyrig... [Schreiber, J.F.] Anatomische platen. Copyright Lat. tekst. Importeur Fa. S. de Jong, Amsterdam, n.d. [ca. 1950]. (meer info) Two fold-out (pop-up) anatomical plates, female and male. Per plate they show; the skeleton, the mus... € 49.50 goltzius.nl
Das erste Jahrtausend der S... Linde, A. van der; Das erste Jahrtausend der Schachlitteratur (850-1880). Facsimile, 1979, naar de editie 1880. (meer info) Nummer 684 van de 700 exemplaren, 112+ (4) pag. Exemplaar als nieuw. € 49.50 goltzius.nl
De Telephoon afgebeeld en v... Koning, Dr. J. De Telephoon afgebeeld en verklaard. Met een beweegbaar model in 8 gekleurde platen en ophelderende figuren in de tekst, door Dr. J. Koning. AE. E. Kluwer, Deventer, n.d. [ca. 1900]. (meer info) Cardboard hardcover with grey paper spine an illustrated front board. The boards are slightly discol... € 137.50 goltzius.nl
Verboden boeken in de Repub... Knuttel, W.P.C. Verboden boeken in de Republiek der Vereenigde Nederlanden. Beredeneerde catalogus. 's-Gravenhage 1914 (meer info) Gebonden in geheel linnen band, 12+140 pag. Mooi exemplaar. C2520l Standaardwerk. € 82.50 goltzius.nl
Verboden boeken in de Repub... Knuttel, W.P.C. Verboden boeken in de Republiek der Vereenigde Nederlanden. Beredeneerde catalogus. 's Gravenhage, 1914. (meer info) Ingenaaid, 12+140 pag. Rugje licht beschadigd. C2416l Standaardwerk. € 66.00 goltzius.nl
Grondige onderrichtinge in ... Hondius, Hendrick Grondige onderrichtinge in de optica, ofte perspective konste. Amsterdam, Frederick de Wit, [ca 1660]. (meer info) Modern half-vellum, boards damaged, worn copy. 2°: pi2 A- C4, not paginated. With engraved title an... € 1375.00 goltzius.nl
Anno 1620 den 30 Junii, Die... HILTEN, ANT. VAN, Anno 1620 den 30 Junii, Die Gedeputeerden van Staten 's Lands van Utrecht (meer info) Manuscript. 30 June 1620, [Utrecht], 32x21 cm, single folded leaf, written on two pages. Handwritten... € 247.50 goltzius.nl
Request van Cornelis van Ho... Hoogeveen, C. van e.a. / Luzac, E. en I.E. Request van Cornelis van Hoogeveen jr. en Pieter van der Eyk en Daniel Vygh, gepresenteerd aan (...) gerechte der stad Leyden, omme te obtineeren dat (...) het concept placaet tegens godslasterlyke en obscoene boeken (...) werde gedeclineerd. ... (meer info) Blauw papieren omslag, 133+(1) pag. C2440l Knuttel 18960. Er lag een plan voor bij de Staten van Hol... € 99.00 goltzius.nl
Onderzoek en phantasie. GEEL, J., Onderzoek en phantasie. (meer info) Leiden, C.C.van der Hoek,1838. 1st edition, 12mo. xviii,335pp. original paper binding, spine restore... € 55.00 goltzius.nl
Cantate, ter gelegenheid va... Hall, Van M.C; Altheer, Johannes Cantate, ter gelegenheid van het tweede eeuwfeest der Utrechtse Hoogeschool, Utrecht, Joh. Altheer 1836. (meer info) Rough outline: Cantate for the occasion of second century jubilee of the College of Higher Education... € 82.50 goltzius.nl
Gesprek op den Drachenfels,... GEEL, J., Gesprek op den Drachenfels, medegedeeld door J. Geel. (meer info) Leiden, H.W. Hazenberg jr., 1835, 1st edtion, viii,81pp. original papewr binding in good state. Auto... € 121.00 goltzius.nl
Request van deken, hoofdman... Gaillard, J. e.a. Request van deken, hoofdman en eenige gildebroeders van het boekverkopers gilde in 's Hage, gepresenteerd aan (...) schout en burgemeesteren van 's Gravenhage, omme redres van de bezwaaren voor hun, in de interdictien van hun ed. achtb. van de... (meer info) Blanco omslag, 4+47 pag. c2120l Knuttel 20433 Ondertekend door J. Gaillard, P.F. Gosse, J. Mensert, ... € 165.00 goltzius.nl
Verhandeling over de regten... Evertsen de Jonge, W.C.K. Verhandeling over de regten van schrijvers en kunstenaars op hunne werken, voornamelijk uit het oogpunt van het internationale regt. Utrecht, 1853. (meer info) Origineel karton, 355 pag. (mist voorzijde omslag). C2404l Onder meer over nadruk, plagiaat, uitgave... € 99.00 goltzius.nl
Der Mensch in zerlegbaren A... Ebenhoech, Dr. P. Der Mensch in zerlegbaren Abbildungen. Wie es in unserem Körper aussieht und wie seine Organe arbeiten. Leichtfakliche Körper- und Lebenslehre von Dr. P. Ebenhoech. J. F. Schreiber, Esselingen/München, n.d. [ca. 1910]. (meer info) Thin linen hardcover with illustration of the human body on the front cover. The spine is scuffed an... € 55.00 goltzius.nl
De vorming van den biblioth... EBERT, F.A., De vorming van den bibliothekaris, vertaald uit het Duits door J.W. Holtrop, (meer info) 's Gravenhage, J.W. ten Hagen, 1832, 45 pages, original board binding, some minor damage to spine, l... € 55.00 goltzius.nl

Pagina's: | 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 200 |

Niet gevonden wat u zocht?

Niets gevonden? Plaats een gratis advertentie bij www.boekenzoekdienst.nl!

Of... kijk eens bij de grootste boeken-database ter wereld:... KLIK hieronder op: "Zoek!"

AbeBooks

Sla laatste zoekopdracht op

Wilt u op de hoogte blijven van deze zoekopdracht? Registreer nu! U ontvangt een bericht als er een verandering wordt geconstateerd.