Theologie 19e eeuw

Zoekopdracht
2081 titels gevonden met de huidige zoekopdracht

Gesorteerd op:

Uitgebreid zoeken

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 42 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Boekwinkel
A Plea on behalf of Equity ... HOEDEMAKER DR. PH. J. (1839-1910) A Plea on behalf of Equity and Truth. Message to the Churches of Great Britain, on Ps. 126:3 Sermon Preached on the 3d of November 1901, in the English ehuches of Flushing and Middelburg by The Rev. Dr. Ph. J. Hoedemaker Amsterdam. The profits... Amsterdam, J.H.Van Dam, GJ. 26 Blz. Ing. € 10,00 Koolboeken
Aan de Hervormde Gemeente i... N.N. (Prinsterer, Guillaume Groen van, 1801-'76) Aan de Hervormde Gemeente in Nederland. Pamflet. Tweede druk. 164 blz. LEIDEN, Luchtmans, 1843. 164 blz 4o.papierenband los Weinig voorkomend werkje, afkomstig uit de Groningse Richting. € 51,00 Koolboeken
Aan de Hervormde Gemeente i... N.N. (Prinsteren, Guillaume Groen van, 1801-'76) Aan de Hervormde Gemeente in Nederland. Pamflet. Tweede druk. 164 blz. LEIDEN, Luchtmans, 1843. Opn. geb. 4o. Weinig voorkomend werkje, afkomstig uit de Groningse Richting. € 60,00 Koolboeken
Aanmaning tot het gebruik v... SCHAAP, P. Aanmaning tot het gebruik van des Heeren woords in deszelfs verlichtende natuur en uitwerking verklaard en aangedrongen in een leerrede over 2 Petrus 1: 19 door P. Schaap. URK, Chr. Ger. kerk- oost te Urk, 1978. 47 blz. Geniet. € 3,00 Koolboeken
Aanteekeningen en alleenspr... TJADEN, Sicco (1693-1726, Nieuwe Pekela) Aanteekeningen en alleenspraken meest betreffend het Verborgen Leven voor den Heere, van den eerwaarden en Godzaligen heere Sicco Tjaden. Getrouw leraar van Jesus Gemeente in de Nieuwe Pekel A. Uit de Latynsche handschriften van den overledene... KAMPEN, G. Ph. Zalsman, 1858. 208 blz. Geb. in halflinnen bandje. 8o. € 65,00 Koolboeken
Aanteekeningen van een Jezu... KÖBERLE, J.G. Aanteekeningen van een Jezuiten-Kweekeling in het Duitsche Collegie te Rome. Van J.G. Köberle. Voor rekening van den vertaler. DEVENTER, bij J. de Lange, 1846. 8o. 173p. Oorspr. half linnen geb. € 75,00 Koolboeken
Abrégé de l'histoire des cr... VALENTIN, F.76 Abrégé de l'histoire des croisades, (1095-1291). (...) Seconde edition. Deeltje uit Bibliothèque de la jeunesse chrétienne. LYON / PARIJS / TOURS, Librairie d'éducation de Périsse frères / Mame et Cie., 1842. 8o. 308 blz. Orig. leren bandje. Vier gravures (1x met vochtvlek in de marge) Titelpagina met biblio... € 45,00 Koolboeken
Acht leerredenen nagelaten ... OLDEMAN, G. Dr. Acht leerredenen nagelaten door Dr. G. Oldeman, laatst predikant te zuid-Beierland, vroeger te hall bij Zuthpen en te Uitwijk met een voorrede van Dr. J. I. Doedes hoogleeraar te Utrecht waarbij gebonden H.H. Middel Gods vermenigvuldige reddingen OUD-BEIERLAND, W. Hoogwerf Az., 1878. (8) 127-144 blz. geb. beetje gerimpelde rug € 20,00 Koolboeken
Acht uitmuntende practicale... SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) Acht uitmuntende practicale leerredenen over verschillende plaatsen des Ouden Testaments, als: Hoogl. I: 2a, Hoogl. I: 3b, Hoogl. I: 4a, Hoogl. I: 4b, Ezech. XXXIV: 31, Spr. XXIII: 26a, Jes. LV: 2b, Jes. LXI: 8b. DORDRECHT, Walpot Hendrik, z.j. 252blz. org halfleer geb. 8o AANBIEDINGSPRIJS € 35,00 Koolboeken
Acht uitmuntende practicale... SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) Acht uitmuntende practicale leerredenen over verschillende plaatsen des Ouden Testaments, als: Hoogl. I: 2a, Hoogl. I: 3b, Hoogl. I: 4a, Hoogl. I: 4b, Ezech. XXXIV: 31, Spr. XXIII: 26a, Jes. LV: 2b, Jes. LXI: 8b. HARDERWIJK, Wuestman, z.j. 203 (1) blz. Opn. geb. 8o € 10,00 Koolboeken
Acta of handelingen der Nat... DONNER, J. H. / HOORN, S. A. van den Acta of handelingen der Nationale Synode in den naam onzes Heeren Jezus Christus. Gehouden door autoriteit der hoogmogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden te Dordrecht, ten jare 1618 en 1619. Hier komen ook bij de volledige b... ROTTERDAM, DONNER D, 1883-86. (38) 963 blz. Org Geb. .Half leer met goudtitel met op schut blad Ds T Dorresteiijn Predikant der G... € 95,00 Koolboeken
Acta of handelingen der Nat... DONNER, J. H. / HOORN, S. A. van den Acta of handelingen der Nationale Synode in den naam onzes Heeren Jezus Christus. Gehouden door autoriteit der hoogmogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden te Dordrecht, ten jare 1618 en 1619. Hier komen ook bij de volledige b... ROTTERDAM, DONNER D, 1883-86. (38) 963 blz. Org Geb. .Half leer met goudtitel € 95,00 Koolboeken
Acta ofte handelingen des N... ACTA (1618-'19, DORDRECHT) Acta ofte handelingen des Nationalen Synodi, inden name onses Heeren Jesu Christi. Ghehouden door authoriteyt der Hoogh. Mogh. heeren Staten Generael des Vereenichden Nederlandts tot Dordrecht, anno 1618 ende 1629. Hier comen oock by de volle ... DORDRECHT, Canin, 1621. (68prent synode 386; 288; 382 blz. Met prent van de Synodevergadering. Org perk. band, folio. (rug... € 175,00 Koolboeken
Ad Orationem Audiendam qua ... HASE CAROLUS AUGUSTUS Ad Orationem Audiendam qua Munus Professoris Theologiae Lipsiae, Breithopf et Haertel, 1836. Qua Munus professoris Theologiae Ordinaris Clementissime ab almis academiae jenensis nutritoribus ni... € 10,00 Koolboeken
Adres aan de Algemeene Syno... HOGENDORP, Dirk van (1797-1845) (Opgesteld door Guillaume Groen van Prinsterer (1801-'76)) Adres aan de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, over de formulieren, de academische opleiding der predikanten, het onderwijs en het kerkbestuur. ondertekend door D. van Hogendorp; M.B.H. Gevers; A. Capadose; G. Groen van Prinst... zonder plaatsnaam, zonder uitgever, 1842. 52 blz. Org. papieren kaft. Vrij zeldzame 1e druk. € 45,00 Koolboeken
Afscheid en Intrede van Ds.... WOESTIJNE, Ds. Chr. van de Afscheid en Intrede van Ds. F. Mallan. Met de bevestigingspredikatie door Ds. Chr. v.d. Woestijne. ENKHUIZEN, De West-Friese Boekhandel, 1960. 72 blz. Ing. € 5,00 Koolboeken
Afscheidspredikatie gehoude... KAP JJ Herv Pred te AARLANDERVEEN - DOORNSPIJK Afscheidspredikatie gehouden te AARLANDERVEEN den 5 februari 1843 bij het vertrek uit de gemeente naar Doornspijk AMSTERDAM, JH den Ouden, 1843. 44 blz org papieren band. € 25,00 Koolboeken
Afscheidspredikatie op 11 a... SLAGER, Ds. J. W. (lerend ouderling van de Oud. Geref. Gem. van Stavenisse) Afscheidspredikatie op 11 augustus 1965 in de kerk van de Oud-geref.gemeente te Stavenisse Krabbedijke, Vezen van C, 1965. 19 blz ing € 6,00 Koolboeken
Afscheidspredikatie uitgesr... TERLOUW, Ds. J.C.pred Ned. Herv. Gemeente te Garderen Afscheidspredikatie uitgesrpoken door Ds. J.C. Terlouw bij zijn afscheid van de Ned. Herv. Gemeente te Garderen op 7 maart 1943. 19 blz. Ing. € 5,00 Koolboeken
Afscheids-rede, uitgesproke... DETMAR, Dirk Adrianus (1774-1844, Ede) Afscheids-rede, uitgesproken te Woerden den 28sten September 1834.r te Woerden. door D.A. Detmar.te EDE Hier is nog bijgevoegd ONTBOEZEMING vann het getroffen hart,nahet ontvangen berigt van het ontslapen in zijnen HEERE van mijn geliefden zi... TER AA, Gebr Den Hertog, 1834. 61 blz org ing € 10,00 Koolboeken
Afscheids-rede, uitgesproke... DETMAR, Dirk Adrianus (1774-1844, Ede) Afscheids-rede, uitgesproken te Woerden den 28sten September 1834.r te Woerden. door D.A. Detmar.te EDE Hier is nog bijgevoegd ONTBOEZEMING vann het getroffen hart,nahet ontvangen berigt van het ontslapen in zijnen HEERE van mijn geliefden zi... TER AA, Gebr Den Hertog, 1834. 61 blz org ing € 10,00 Koolboeken
Aijleth Hasschachar. Predik... LAMAIN, Ds. W.C..Pred Gerf Gem Aijleth Hasschachar. Predikatie over Psalm 22: 1 door ds. W.C. Lamain, predikant der Geref. Gemeente te Rotterdam-Zuid. ROTTERDAM, De Banier, 1941. 19 blz. geniet. € 3,00 Koolboeken
Al de leerredenen. 1 feestb... OOSTERZEE, Dr. J. J. van (1817-'82, prof. te Utrecht) Al de leerredenen. 1 feestbundel deel2 vrijestffen O T deel 5en 6 vrijestoffenNT deel 7 en deel 8 vrijestoffen N T deel 9 stemmem van patmos deel 10 tijdpreken en gelegenheids leerredenen deel3-4 otbreken SCHIEDAM, H. A. M. Roelants, 1873. Geb. in4 org halfleren band. 4o. € 40,00 Koolboeken
Al de leerredenen. In 10 dl... OOSTERZEE, Dr. J. J. van (1817-'82, prof. te Utrecht) Al de leerredenen. In 10 dln. Geb in org. halflinnen banden, met goudtitel. Ca. 4000 blz. SCHIEDAM, H. A. M. Roelants, 1871. -'75. € 45,00 Koolboeken
Al de leerredenen. In 10 dl... OOSTERZEE, Dr. J. J. van (1817-'82, prof. te Utrecht) Al de leerredenen. In 10 dln. Geb in org. halflinnen banden, met goudtitel. Ca. 4000 blz. SCHIEDAM, H. A. M. Roelants, 1871. -'75. € 45,00 Koolboeken
Al de leerredenen van dr. D... CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. Al de leerredenen van dr. D. Chantepie de la Saussaye, in leven hoogleeraar te Groningen. Uitgegeven onder toezicht van dr. P.D. Chantepie de la Saussaye, hoogleeraar te Leiden. NIJMEGEN, Ten Hoet, z.j. I: (3) 402 blz. II: (1) 400 blz. III: (1) 356 blz. IV: (1) 315 blz. deel 5 511 blz AANBIEDINGPRIJS... € 25,00 Koolboeken
Al de leerredenen. Vijfde d... OOSTERZEE, Dr. J. J. van (1817-'82, prof. te Utrecht) Al de leerredenen. Vijfde deel. SCHIEDAM, H. A. M. Roelants, 1873. 409 blz. Geb. in halfleren band. 4o. € 10,00 Koolboeken
Al de werken.   ,,De Schatk... ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline); ERSKINE, Ebenezer (1680-1754) Al de werken. ,,De Schatkamer "van uitgegeven Godgeleerde verhandelingen met voorredes van Th van der Groe in 12 delen. AMSTERDAM, H. Höveker, 1856. in 6 banden opn geb zwarte banden met goudtitel. AANBIEDIN GSPRIJS VAN 275 NU Voor € 175,00 Koolboeken
AL de Werken  Het kabinet d... MYSERAS, Lambertus (1676-1740, lidmaat Middelburg) AL de Werken Het kabinet des Genaden-Verbonds zijnde een eenvoudig onderricht wegens het Verbond der Genade. en: Het kinderdeel der vromen, behelzende het zalig deel der vromen, dat zij kinderen Gods zijn, met de zalige gevolgen van haar kin... NIJKERK, Callenbac h, 1866. Org 775 blz opn geb half leer 8o AANB IEDIN GSPRIJS VAN 65 NU VOOR € 35,00 Koolboeken
Al de werken, o.a. buyten-e... SLUYTER, Willem (1627-'73, Rouveen, Eibergen) Al de werken, o.a. buyten-eensaem huys- somer- en winterleven. Aenwijsende, hoe men op eene slechte en eenzame plaats; buiten op 't Land vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aanzienlijke Steden. Verciert met eenige Figuren, e... ROTTERDAM, M. Wijt en Zonen, ZJ. Z.J. Met frontspice. (32) 46 blz. Eensaem huys- en winter-leven, 127 (4) blz. Tien boeken der gezang... € 95,00 Koolboeken
Al de werken. Schatkamer va... ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline); ERSKINE, Ebenezer (1680-1754) Al de werken. Schatkamer van uitgegeven Godgeleerde verhandelingen in 12 delen. Uit het Engels vertaald door Jan Ross (koopman) ouderling bij de Schotse Kerk te Rotterdam met voorredes van Th. van der Groe.tweededruk NIJKERK, I. J. Malga., Z.J. Uitgegeven 1861-62 In 12 geb halflinnen banden met titelschild 8o. AANBIEDINGSPRIJSAN 275 NU VOOR € 175,00 Koolboeken
Al de werken. Schatkamer va... ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline); ERSKINE, Ebenezer (1680-1754) Al de werken. Schatkamer van uitgegeven Godgeleerde verhandelingen in 12 delen. Uit het Engels vertaald door Jan Ross (koopman) ouderling bij de Schotse Kerk te Rotterdam met voorredes van Th. van der Groe. NIJKERK, I. J. Malga, Z.J. Uitgegeven 1859-1860 In 12 banden opn gebl. 8o. AANBEIDINGS PRIJS VAN 295 NU VOOR € 175,00 Koolboeken
Al de werken van Flavius Jo... FLAVIUS JOSEPHUS (ca.37-ca.100) Al de werken van Flavius Josephus. Bewerkt door Dr. W. A. Terwogt. Met een aanbevelend woord van Dr. J. J. van Oosterzee, hoogleeraar in de godgeleerdheid te Utrecht. Opgeluisterd door minstens honderd gravuren, voor 't meerendeel naar aanleid... DORDRECHT, J.P. Revers, 1867. (12) 780blz. Opn geb half leer Folio. € 135,00 Koolboeken
Al de werken van Flavius Jo... FLAVIUS JOSEPHUS (ca.37-ca.100) Al de werken van Flavius Josephus. Met een aanbevelend woord van Dr. J.J. van Oosterzee. Met 100 houtgravuren. DORDRECHT, J.P. Revers, 1883. (12) 779 blz. Geb. in een org halfleren band met goudopdruk. Folio. ondee en bovende russleettage € 135,00 Koolboeken
Al de werken.deeol 19  Leve... ERSKINE. RALPH DOORFRASER, DS. DONALD Al de werken.deeol 19 Leven en dagboek van Ralph Erskine. Ralph Erskine. Zijn leven beschreven naar zijn dagboek. Uit het Engels vertaald door J. van der Haar. VEENENDAAL, Kool, 1979. 488 blz. Geb. € 20,00 Koolboeken
Algemene kerkelijke geschie... HAMELSVELD, Ysbrand van (1743-1812, prof. te Utrecht) Algemene kerkelijke geschiedenissen der christenen. HAARLEM, francois born, 1809. eerste deel 383 blz linnenband VAANBIEDINGSPRIJS VAN 45 NU VOOR € 25,00 Koolboeken
Algemene kerkelijke geschie... HAMELSVELD, Ysbrand van (1743-1812, prof. te Utrecht) Algemene kerkelijke geschiedenissen der christenen. deel 5 derde boek HAARLEM, BOHN, 1802. 400 blz. Met gravures.Org. geb. halfleren band. AANBIEDINGSPRIJS NU VOOR € 20,00 Koolboeken
Algemene kerkelijke geschie... HAMELSVELD, Ysbrand van (1743-1812, prof. te Utrecht) Algemene kerkelijke geschiedenissen der christenen. deel 19 vijde boek HAARLEM, BOHN, 1809. 422 blz. Met gravures.Org. geb. halfleren band. AANBIEDINGSPRIJS NU VOOR € 20,00 Koolboeken
Alle de theologische en pra... WATSON, Thomas (?-1686, Londen) Alle de theologische en practicale werken. (...) Onveranderde uitgave. Vermeerdert met vier nieuwe tractaten. (12) 1022 blz. Daarbij: Vervolg der theologische en prakticale werken. Behelzende de afbeeldinge of schildereye van een heylige, en ... ROTTERDAM, Gebr HUGE, z.j. 4o. (12), 1-1022 blz. en (2), 267. Gebonden i ohalf lerenband AANMBIEDINGSPRIJS VAN 95 NU VOOR € 45,00 Koolboeken
Alle de theologische en pra... WATSON, Thomas (?-1686, Londen) Alle de theologische en practicale werken, van den godvruchtigen en zeer geleerden heer Ds. Thomas Watzon, in zijn leven getrouw bedienaar des H. Evangeliums tot London. Behelzende vele uitmuntende predicatien, bestaande in stichtelijke en zoe... UTRECHT, J.J.H. Kemmer., zj. (XI) (1) 1022p., Vervolg: 267 blz. . geb. 2 linnen banden 4o. Faty W1813. € 75,00 Koolboeken
Alle de theologische en pra... WATSON, Thomas (?-1686, Londen) Alle de theologische en practicale werken, van den godvruchtigen en zeer geleerden heer Ds. Thomas Watzon, in zijn leven getrouw bedienaar des H. Evangeliums tot London. Behelzende vele uitmuntende predicatien, bestaande in stichtelijke en zoe... UTRECHT, J.J.H. Kemmer, Z J. (12) 1022 blz. Vervolg: 267 blz. Org Geb. in halfleren band. 4o. in de nieuwe letter AANBIEDINGS P... € 75,00 Koolboeken
Alle de theologische en pra... WATSON, Thomas (?-1686, Londen) Alle de theologische en practicale werken, van den Godvruchtigen en zeer geleerden heer ds. Thomas Watzon, in zijn leven getrouw bedienaar des H. Evangeliums tot Londen. Behelzende vele uitmuntende predikatien, bestaande in stichtelijke en zoe... UTRECHT, , Kemmer., Z J. (12) 1022; (2) 267 blz. oude half linnen band 4o, Faty 1813. € 95,00 Koolboeken
Alle de theologische en pra... WATSON, Thomas (?-1686, Londen) Alle de theologische en practicale werken, van den Godvruchtigen en zeer geleerden heer ds. Thomas Watzon, in zijn leven getrouw bedienaar des H. Evangeliums tot Londen. Behelzende vele uitmuntende predikatien, bestaande in stichtelijke en zoe... UTRECHT, Kemmer, z.j. (12) 1022; (2) 267 blz. oude half linnen band 4o, Faty 1813. € 95,00 Koolboeken
Alle de theologische en pra... WATSON, Thomas (?-1686, Londen) Alle de theologische en practicale werken, van den godvruchtigen en zeer geleerden heer Ds. Thomas Watzon, in zijn leven getrouw bedienaar des H. Evangeliums tot London. Behelzende vele uitmuntende predicatien, bestaande in stichtelijke en zoe... UTRECHT, J.J.H. Kemmer, Z.J. (XI) (1) 1022p., Vervolg: 267 blz. . geb. 2 linnen banden 4o. Faty W1813. AANBIEDINGSPRIJS VAN 95 N... € 65,00 Koolboeken
Alle de theologische werken... GOODWIN, Thomas (1600-'80) Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten van den zeer geleerden en godzaligen Thomas Goodwin. Uit het Engelsch getrouwelijk ve... UTRECHT, J.J.H. Kemmer, z.j. (30) 641 blz. Linnen band, 4o. € 95,00 Koolboeken
Alle de theologische werken... GOODWIN, Thomas (1600-'80) Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten van den zeer geleerden en godzaligen Thomas Goodwin. Uit het Engelsch getrouwelijk ve... UTRECHT, J.J.H. Kemmer, z.j. (30) 641 blz opn geb kunst leren band. 4o AANBIEDINGSPRIJS VAN 95 NU VOOR € 55,00 Koolboeken
Alle de theologische werken... GOODWIN, Thomas (1600-'80) Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten van den zeer geleerden en godzaligen Thomas Goodwin. Uit het Engelsch getrouwelijk ve... UTRECHT, J.J.H. Kemmer. (30) 641 blz. Linnen band, 4o. € 95,00 Koolboeken
Alle de theologische werken... GOODWIN, Thomas (1600-'80) Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten van den zeer geleerden en godzaligen Thomas Goodwin. Uit het Engelsch getrouwelijk ve... UTRECHT, J.J.H. Kemmer. (30) 641 blz opn geb kunst leren band. 4o € 95,00 Koolboeken
Alle de theologische werken... GOODWIN, Thomas (1600-'80) Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten van den zeer geleerden en godzaligen Thomas Goodwin. Uit het Engelsch getrouwelijk ve... UTRECHT, J.J.H. Kemmer. (30) 641 blz. Halfleren band, 4o. Faty G869N. € 95,00 Koolboeken
Alle de theologische werken... GOODWIN, Thomas (1600-'80) Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten van den zeer geleerden en godzaligen Thomas Goodwin. Uit het Engelsch getrouwelijk ve... UTRECHT, J.J.H. Kemmer. (30) 641 blz. Opn. geb. kunstleren band. 4o € 60,00 Koolboeken

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 42 |

Niet gevonden wat u zocht?

Niets gevonden? Plaats een gratis advertentie bij www.boekenzoekdienst.nl!

Of... kijk eens bij de grootste boeken-database ter wereld:... KLIK hieronder op: "Zoek!"

AbeBooks

Sla laatste zoekopdracht op

Wilt u op de hoogte blijven van deze zoekopdracht? Registreer nu! U ontvangt een bericht als er een verandering wordt geconstateerd.