Theologie 19e eeuw

Zoekopdracht
1299 titels gevonden met de huidige zoekopdracht

Gesorteerd op:

Uitgebreid zoeken

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Boekwinkel
Aalders uit Mitling-Mark, v... Aalders, M.J. (red.), C. Houtman, Nathan Dasberg, Guus van Hemert, L.H. Kwast, M.G. Ton, George Puchinger, Herman Oevermans, Johan Snel en L. de Bois Aalders uit Mitling-Mark, verzamelde opstellen (meer info) Eigen beheer 2007, 249 pagina's, paperback, goede staat € 10.00 Kruvee
Aan de Hervormde Gemeente i... N.N. (Prinsteren, Guillaume Groen van, 1801-'76) Aan de Hervormde Gemeente in Nederland. Pamflet. Tweede druk. 164 blz. LEIDEN, Luchtmans, 1843. Opn. geb. 4o. Weinig voorkomend werkje, afkomstig uit de Groningse Richting. € 60.00 Koolboeken
Aan de Hervormde Gemeente i... N.N. (Prinsterer, Guillaume Groen van, 1801-'76) Aan de Hervormde Gemeente in Nederland. Pamflet. Tweede druk. 164 blz. LEIDEN, Luchtmans, 1843. 164 blz 4o.papierenband los Weinig voorkomend werkje, afkomstig uit de Groningse Richting. € 51.00 Koolboeken
Aanmaning tot het gebruik v... SCHAAP, P. Aanmaning tot het gebruik van des Heeren woords in deszelfs verlichtende natuur en uitwerking verklaard en aangedrongen in een leerrede over 2 Petrus 1: 19 door P. Schaap. URK, Chr. Ger. kerk- oost te Urk, 1978. 47 blz. Geniet. € 3.00 Koolboeken
Aanteekeningen en alleenspr... TJADEN, Sicco (1693-1726, Nieuwe Pekela) Aanteekeningen en alleenspraken meest betreffend het Verborgen Leven voor den Heere, van den eerwaarden en Godzaligen heere Sicco Tjaden. Getrouw leraar van Jesus Gemeente in de Nieuwe Pekel A. Uit de Latynsche handschriften van den overledene... KAMPEN, G. Ph. Zalsman, 1858. 208 blz. Geb. in halflinnen bandje. 8o. € 65.00 Koolboeken
Aanteekeningen van een Jezu... KÖBERLE, J.G. Aanteekeningen van een Jezuiten-Kweekeling in het Duitsche Collegie te Rome. Van J.G. Köberle. Voor rekening van den vertaler. DEVENTER, bij J. de Lange, 1846. 8o. 173p. Oorspr. half linnen geb. € 75.00 Koolboeken
Acht uitmuntende practicale... SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) Acht uitmuntende practicale leerredenen over verschillende plaatsen des Ouden Testaments, als: Hoogl. I: 2a, Hoogl. I: 3b, Hoogl. I: 4a, Hoogl. I: 4b, Ezech. XXXIV: 31, Spr. XXIII: 26a, Jes. LV: 2b, Jes. LXI: 8b. DORDRECHT, Walpot Hendrik, z.j. 252blz. org halfleer geb. 8o AANBIEDINGSPRIJS € 35.00 Koolboeken
Acht uitmuntende practicale... SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) Acht uitmuntende practicale leerredenen over verschillende plaatsen des Ouden Testaments, als: Hoogl. I: 2a, Hoogl. I: 3b, Hoogl. I: 4a, Hoogl. I: 4b, Ezech. XXXIV: 31, Spr. XXIII: 26a, Jes. LV: 2b, Jes. LXI: 8b. HARDERWIJK, Wuestman, z.j. 203 (1) blz. Opn. geb. 8o € 10.00 Koolboeken
Acta of handelingen der Nat... DONNER, J. H. / HOORN, S. A. van den Acta of handelingen der Nationale Synode in den naam onzes Heeren Jezus Christus. Gehouden door autoriteit der hoogmogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden te Dordrecht, ten jare 1618 en 1619. Hier komen ook bij de volledige b... ROTTERDAM, DONNER D, 1883-86. (38) 963 blz. Org Geb. .Half leer met goudtitel € 95.00 Koolboeken
Afscheidspredikatie uitgesr... TERLOUW, Ds. J.C.pred Ned. Herv. Gemeente te Garderen Afscheidspredikatie uitgesrpoken door Ds. J.C. Terlouw bij zijn afscheid van de Ned. Herv. Gemeente te Garderen op 7 maart 1943. 19 blz. Ing. € 5.00 Koolboeken
Aijleth Hasschachar. Predik... LAMAIN, Ds. W.C..Pred Gerf Gem Aijleth Hasschachar. Predikatie over Psalm 22: 1 door ds. W.C. Lamain, predikant der Geref. Gemeente te Rotterdam-Zuid. ROTTERDAM, De Banier, 1941. 19 blz. geniet. € 3.00 Koolboeken
Al de leerredenen. In 10 dl... OOSTERZEE, Dr. J. J. van (1817-'82, prof. te Utrecht) Al de leerredenen. In 10 dln. Geb in org. halflinnen banden, met goudtitel. Ca. 4000 blz. SCHIEDAM, H. A. M. Roelants, 1871. -'75. € 45.00 Koolboeken
Al de leerredenen van dr. D... CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. Al de leerredenen van dr. D. Chantepie de la Saussaye, in leven hoogleeraar te Groningen. Uitgegeven onder toezicht van dr. P.D. Chantepie de la Saussaye, hoogleeraar te Leiden. NIJMEGEN, Ten Hoet, z.j. I: (3) 402 blz. II: (1) 400 blz. III: (1) 356 blz. IV: (1) 315 blz. deel 5 511 blz AANBIEDINGPRIJS... € 25.00 Koolboeken
Al de leerredenen. Vijfde d... OOSTERZEE, Dr. J. J. van (1817-'82, prof. te Utrecht) Al de leerredenen. Vijfde deel. SCHIEDAM, H. A. M. Roelants, 1873. 409 blz. Geb. in halfleren band. 4o. € 10.00 Koolboeken
Al de werken.   ,,De Schatk... ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline); ERSKINE, Ebenezer (1680-1754) Al de werken. ,,De Schatkamer "van uitgegeven Godgeleerde verhandelingen met voorredes van Th van der Groe in 12 delen. AMSTERDAM, H. Höveker, 1856. in 6 banden opn geb zwarte banden met goudtitel. AANBIEDIN GSPRIJS VAN 275 NU Voor € 175.00 Koolboeken
AL de Werken  Het kabinet d... MYSERAS, Lambertus (1676-1740, lidmaat Middelburg) AL de Werken Het kabinet des Genaden-Verbonds zijnde een eenvoudig onderricht wegens het Verbond der Genade. en: Het kinderdeel der vromen, behelzende het zalig deel der vromen, dat zij kinderen Gods zijn, met de zalige gevolgen van haar kin... NIJKERK, Callenbac h, 1866. Org 775 blz opn geb half leer 8o AANB IEDIN GSPRIJS VAN 65 NU VOOR € 35.00 Koolboeken
Al de werken, o.a. buyten-e... SLUYTER, Willem (1627-'73, Rouveen, Eibergen) Al de werken, o.a. buyten-eensaem huys- somer- en winterleven. Aenwijsende, hoe men op eene slechte en eenzame plaats; buiten op 't Land vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aanzienlijke Steden. Verciert met eenige Figuren, e... ROTTERDAM, M. Wijt en Zonen, ZJ. Z.J. Met frontspice. (32) 46 blz. Eensaem huys- en winter-leven, 127 (4) blz. Tien boeken der gezang... € 95.00 Koolboeken
Al de werken. Schatkamer va... ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline); ERSKINE, Ebenezer (1680-1754) Al de werken. Schatkamer van uitgegeven Godgeleerde verhandelingen in 12 delen. Uit het Engels vertaald door Jan Ross (koopman) ouderling bij de Schotse Kerk te Rotterdam met voorredes van Th. van der Groe. NIJKERK, I. J. Malga, Z.J. Uitgegeven 1859-1860 In 12 banden opn gebl. 8o. AANBEIDINGS PRIJS VAN 295 NU VOOR € 175.00 Koolboeken
Al de werken. Schatkamer va... ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline); ERSKINE, Ebenezer (1680-1754) Al de werken. Schatkamer van uitgegeven Godgeleerde verhandelingen in 12 delen. Uit het Engels vertaald door Jan Ross (koopman) ouderling bij de Schotse Kerk te Rotterdam met voorredes van Th. van der Groe.de delen7-8-9-10--11- en 12 AMSTERDAM, HOVERKER, z.j. Uitgegeven 1854-1856 12 dln geb in 6 banden gebonden AANBIEDINGSPRIJS van 245 nu voor € 175.00 Koolboeken
Al de werken van Flavius Jo... FLAVIUS JOSEPHUS (ca.37-ca.100) Al de werken van Flavius Josephus. Bewerkt door Dr. W. A. Terwogt. Met een aanbevelend woord van Dr. J. J. van Oosterzee, hoogleeraar in de godgeleerdheid te Utrecht. Opgeluisterd door minstens honderd gravuren, voor 't meerendeel naar aanleid... DORDRECHT, J.P. Revers, 1867. (12) 780blz. Opn geb half leer Folio. € 135.00 Koolboeken
Al de werken van Flavius Jo... FLAVIUS JOSEPHUS (ca.37-ca.100) Al de werken van Flavius Josephus. Met een aanbevelend woord van Dr. J.J. van Oosterzee. Met 100 houtgravuren. DORDRECHT, J.P. Revers, 1883. (12) 779 blz. Geb. in een org halfleren band met goudopdruk. Folio. ondee en bovende russleettage € 135.00 Koolboeken
Al de werken.deeol 19  Leve... ERSKINE. RALPH DOORFRASER, DS. DONALD Al de werken.deeol 19 Leven en dagboek van Ralph Erskine. Ralph Erskine. Zijn leven beschreven naar zijn dagboek. Uit het Engels vertaald door J. van der Haar. VEENENDAAL, Kool, 1979. 488 blz. Geb. € 20.00 Koolboeken
Algemene kerkelijke geschie... HAMELSVELD, Ysbrand van (1743-1812, prof. te Utrecht) Algemene kerkelijke geschiedenissen der christenen. deel 5 derde boek HAARLEM, BOHN, 1802. 400 blz. Met gravures.Org. geb. halfleren band. AANBIEDINGSPRIJS NU VOOR € 20.00 Koolboeken
Algemene kerkelijke geschie... HAMELSVELD, Ysbrand van (1743-1812, prof. te Utrecht) Algemene kerkelijke geschiedenissen der christenen. deel 19 vijde boek HAARLEM, BOHN, 1809. 422 blz. Met gravures.Org. geb. halfleren band. AANBIEDINGSPRIJS NU VOOR € 20.00 Koolboeken
Algemene kerkelijke geschie... HAMELSVELD, Ysbrand van (1743-1812, prof. te Utrecht) Algemene kerkelijke geschiedenissen der christenen. HAARLEM, francois born, 1809. eerste deel 383 blz linnenband VAANBIEDINGSPRIJS VAN 45 NU VOOR € 25.00 Koolboeken
Alle de theologische en pra... WATSON, Thomas (?-1686, Londen) Alle de theologische en practicale werken, van den Godvruchtigen en zeer geleerden heer ds. Thomas Watzon, in zijn leven getrouw bedienaar des H. Evangeliums tot Londen. Behelzende vele uitmuntende predikatien, bestaande in stichtelijke en zoe... ROTTERDAM, \HUGE, Z J. (12) 1022; (2) 267 blz. \2 dln halfleer AAN BIEDINGSPRIJS VAN 125 NU VOOR € 85.00 Koolboeken
Alle de theologische werken... GOODWIN, Thomas (1600-'80) Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten van den zeer geleerden en godzaligen Thomas Goodwin. Uit het Engelsch getrouwelijk ve... UTRECHT, J.J.H. Kemmer, z.j. (30) 641 blz. Linnen band, 4o. € 95.00 Koolboeken
Alle de theologische werken... GOODWIN, Thomas (1600-'80) Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten van den zeer geleerden en godzaligen Thomas Goodwin. Uit het Engelsch getrouwelijk ve... UTRECHT, J.J.H. Kemmer, z.j. (30) 641 blz opn geb kunst leren band. 4o AANBIEDINGSPRIJS VAN 95 NU VOOR € 55.00 Koolboeken
Alle de wercken van Jacob C... CATS, JACOB (1577-1660) VLOTEB van J Dr Deventer Alle de wercken van Jacob Cats. Bezorgd door dr. J. van Vloten, hoogleeraar te Deventer. Met ruim 400 platen, op staal gebracht door J.W. Kaiser. ZWOLLE, de erven J.J.Tijl, 1862. Deel I: (16) 946 (19) blz. Deel II: (15) 898 (18) blz. Geb. in twee halfleren banden met goudtitel. ... € 375.00 Koolboeken
Alle de werken Onderrigt vo... MYSERAS, Lambertus (1676-1740, lidmaat Middelburg) Alle de werken Onderrigt voor ware vromen, om een betamelijk gebruik van het H. Avondmaal te maken. Dienende tot raad, moedgeving en versterking der zwakken; dien doorgaans de Avondmaals-tijden in plaats van tijden van verkwikking, tijden van ... AMSTERDAM, H. Höveker, ca 1850. OPN Geb. i. 8o. AANBIEDINGSPRIJS VAN 95 NU VOOR € 55.00 Koolboeken
Alle de werken van Myseras.... MYSERAS, Lambertus (1676-1740, lidmaat Middelburg) Alle de werken van Myseras. Waarin opgenomen : Der vromen ondervinding op weg naar den hemel voorgesteld in vragen en antwoorden. - Eens Christens opmerking op den Hemelweg. (. Onderrigt voor ware vromen, om een betamelijk gebruik van het Hei... ROTTERDAM, HUGE Gr, z.j. Org geb intwee linnenbanden 8o AANBIEDINGSPRIJS € 25.00 Koolboeken
Alleen door het Geloof. SCHRENK, E Alleen door het Geloof. ERMELO, Zendingsdrukkerij, 1893. 182 blz. Geb. 8o Los in de band. € 10.00 Koolboeken
Alles ten goede / druk 1 Reformatorisch Dagblad Alles ten goede / druk 1 (meer info) Hertog BV, Den 1984, paperback 48 pagina`s 58 gram € 1.50
€ 2,88
Hermans Huisbieb
Alles ten goede (in kruiswe... Lichtdragers serie Alles ten goede (in kruiswegen) (meer info) Den Hertog Houten slap kaft / 48 blz. € 2.50 Vonk Boeken Ternaard
Amsterdamsch zondagsblad. T... LÜTGE, H. A. J. / EIJKMAN, A. J. (redactie) Amsterdamsch zondagsblad. Tot getuigenis der Waarheid. AMSTERDAM, Scheffer & co., Z.J. 1e jaargang: 1888 - 12e jaargang: 1899. 12 jaargangen Geb. in 12 linnen banden, klein folio. AANBI... € 175.00 Koolboeken
Apologia Pro Vita Sua - -De... Newman, John Henry Apologia Pro Vita Sua - -Deel II (Geschiedenis van mijn religieuze denkbeelden ,1865) (meer info) Het Spectrum - Utrecht -Antwerpen tweede druk, Prisma 185, 219pp.(vergeeld), i.g.st. € 5.95 HagedoornsBoeken
Atheensche brieven, of Brie... STEENBERGEN van GOOR Atheensche brieven, of Briefwisseling van een' geheimen zaakgelastigde des konings van Perzië te Athene, gedurende den peloponnesischen oorlog, over de geschiedenis, zeden, kunsten en wetenschappen der oude wereld. Uit Engelsch en met aanmerk... Te LEEUWARDEN, bij Steenbergen van Goor, 1822. 2 dln. Dl 1: Met portret van Perikles. (44) 388 pag. Dl 2: (12) 402 pag. 2 org. half linnen bnd. 4o € 50.00 Koolboeken
Atheensche brieven, of Brie... STEENBERGEN van GOOR Atheensche brieven, of Briefwisseling van een' geheimen zaakgelastigde des konings van Perzië te Athene, gedurende den peloponnesischen oorlog, over de geschiedenis, zeden, kunsten en wetenschappen der oude wereld. Uit Engelsch en met aanmerk... Te LEEUWARDEN, bij Steenbergen van Goor, 1822. 2 dln. Dl 1: Met portret van Perikles. (44) 388 pag. Dl 2: (12) 402 pag. 2 org. half linnen bnd. 4o € 50.00 Koolboeken
Aurora. Jaarboekje voor 186... HOFDIJK W J Aurora. Jaarboekje voor 1866. Uitgegeven door W J Hofdijk AMSTERDAM, J H Laarman, 1866. 280 blz. org linnenband met goudbestempeling8o, € 25.00 Koolboeken
Avond-godsdienst op den dri... SCHARP, J. (Rotterdam, 1756-1828) Avond-godsdienst op den driehonderdjarigen feestdag der Hervorming den tweeden van Slagtmaand MDCCCXVII, in de groote Kerk der Hervormden te Rotterdam, Door J. Scharp. ROTTERDAM, Bij J. van Baalen, en Groenendijk & van Selm., 1817. 4o. (XIV), 136 blz. (met portretgravure van de auteur) Geheel goud op snede. In oorspr. halfleren ba... € 85.00 Koolboeken
Avondstemmen. Opstellen van... VELZEN, S. van (1809-'96, Amsterdam, Kampen) Avondstemmen. Opstellen van wijlen Prof. S. van Velzen. Bijeenverzameld door J.W.A. Notten. Met portret. LEIDEN, D. Donner, 1897. 182 blz. Opn. geb. € 10.00 Koolboeken
Beelden-galerij van Christe... N.N. Beelden-galerij van Christelijke vrouwen bijeengebragt voor allen, die dezen naam wenschen te dragen. ZUTPHEN, Someren, 1874. 272 blz. Geb. 8oAANBIEDINGSPRIJS VAN 65 NU VOOR € 35.00 Koolboeken
Behoed- en geneesmiddelen t... MEIJER, B.J.magnetiseur te Amsterdam. Behoed- en geneesmiddelen tegen Cholera-morbus, de kinkhoest en kankerklieren. Met eene plaat. Een geschenk aan mijne natuurgenooten. Door B.J. Meijer, magnetiseur te Amsterdam. ROTTERDAM, T.J. Wijnhoven Hendriksen, 1831. 24 blz. Geb. in linnen band. 4o. € 65.00 Koolboeken
Bekeering van doctor A. Cap... CAPADOSE, Dr. A. (1795-1874, Scherpenzeel) Bekeering van doctor A. Capadose, Portugeesch Israëliet. Uitgegeven door het Genootschap der vrienden van Israël te Neufchatel. Uit het Fransch vertaald door M.J. Chevallier.. AMSTERDAM, Peursem van g, 1837. (16-14) 64 pag opn geb vrijzeldzame 1e druk € 45.00 Koolboeken
Beknopte hande=leiding bij ... PRINS, Isaäc ( (1781-1879)Amsterdam) Beknopte hande=leiding bij het ONDERWIJS in de leer des geloofd en der Godzaligheid Door Isaäc Prins, predikant te Amsterdam AMSTERDAM, By Wouter Brave, Op de Oude Zijds Achterburgwal, schuins over de Munnikenstraat, No. 157., 1832. 48 blz org papieren bandje € 15.00 Koolboeken
Beoefeningsleer of de kenni... KIST, Ewaldus (1762-1822, Dordrecht) Beoefeningsleer of de kennis der middelen, om als een waar leerling van Jezus Christus getroost en heilig te leven. Tweeden deels, tweede en laatste stuk. DORDRECHT, A. Blussé & Zoon, 1809. (16) blz. 503 - 1078. Opn. Geb. 4o AANBIEDINGSPRIJS VAN 55 NU VOOR Zeer zeldzaam. € 35.00 Koolboeken
Beproefd en gelouterd - neg... GIER, Ds. K. de, Beproefd en gelouterd - negentien preken over Job. Houten, Den Hertog, 1996. 272 blz. geb. Staat: Nieuw € 10.00 Koolboeken
Beschouwing van het evangel... COSTA, Isaac da (1798-1860) Beschouwing van het evangelie van Lucas. Door Mr. Is. da Costa. AMSTERDAM, H. Höveker, 1850. (16) 310; (8) 330 blz. 2 delen i rg banden € 25.00 Koolboeken
Beschouwinge van Zion, of a... LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) Beschouwinge van Zion, of aandachten en opmerkingen over den tegenwoordigen toestand van het Gereformeerd Christenvolk. Gesteld in eenige zamenspraken. Tweede deel. Nieuwe uitgave door H.P. Scholte, bedienaar des Goddelijken Woords. en: Zions ... AMSTERDAM, H. Höveker, 1839. II: 262 (7); 55, (2) 74 blz. Opn Geb. AANBIEDINGSPRIJS VAN 75 NU VOOR Uitgave volgens de Höveker-ed... € 35.00 Koolboeken
Beschouwingen over de God v... HUNTINGTON, William (1745-1813) Beschouwingen over de God vn Israel ineene reeks van brieve n aan een vriend door William Huntington, S.S. Dienaar des Evangelies. London 1799 Uit het Engelsch vertaald door A.B. Crucq. Met een inledend woord van den Weleerwaarde Heer Ds P van... MIDDELBURG, F.P. d'Huy, 1880. (6)250 blz Geb. Vrij zeldzame Middelburgse druk. € 25.00 Koolboeken

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26 |

Niet gevonden wat u zocht?

Niets gevonden? Plaats een gratis advertentie bij www.boekenzoekdienst.nl!

Of... kijk eens bij de grootste boeken-database ter wereld:... KLIK hieronder op: "Zoek!"

AbeBooks

Sla laatste zoekopdracht op

Wilt u op de hoogte blijven van deze zoekopdracht? Registreer nu! U ontvangt een bericht als er een verandering wordt geconstateerd.