Hylkema, Renie - Nieuwe terpen... van baggerspecie ! 2003-2007.

Schrijver:
Titel: Nieuwe terpen... van baggerspecie ! 2003-2007.
Taal: Nederlands
Uitgever: WaterINNovatiebron, Utrecht / Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Bijzonderheden: Gebonden, 2007, 90 blz. Met foto's en als bijlage de CD-rom.
Prijs: € 8,00 (Excl. verzendkosten)
Meer info:
Slib is in potentie een nuttige bouwstof in een deltagebied, maar het werd eind jaren 90 een probleem, omdat chemische stoffen grote delen van de waterbodems hadden verontreinigd. Waterbodems waren vies, giftig, gevaarlijk, onhanteerbaar en door dit alles was een majeur probleem ontstaan, zowel in de rijkswateren als in de regionale watersystemen. Er ontstond achterstand in het reguliere baggerwerk. Vaargeulen en havens dreigden dicht te slibben. Saneren van verontreinigde waterbodems bleek kostbaar.

WINN startte al in het allereerste jaar met het project “Terpen van Baggerspecie”, waarin naar oplossingen gezocht werd om vervuild slib te gebruiken. Vele projecten volgden, waarbij de focus steeds lag bij hergebruik in het gebied van herkomst. Zo zijn veel historische terpen in de negentiende eeuw (deels) afgegraven vanwege de vruchtbare grond waar ze uit bestonden. Met baggerspecie is het mogelijk om die terpen terug te brengen in hun oude staat. Zo wordt een uniek cultuurlandschap hersteld. Onderdeel van het project was een ideeëncompetitie, waarin de markt werd uitgedaagd ideeën aan te dragen voor het realiseren van PIMBY terpen van bagger (please in my backyard). In de categorie PIMBY heeft gewonnen ‘de spaarkaart’, in de categorie meest technisch innovatief de inzending ‘watervast’ en de inzending ‘werk met werk in het kwadraat’ in de categorie kansrijkheid voor toepassing in de toekomst.
Verder lezen

BoekenWO2 uit Raalte

particulier

Logo BoekenWO2

Bij aankoop van 3 tot 5 boeken 10 % korting. Vanaf 6 boeken 20 % korting.

De verkoper zal binnen 3 werkdagen contact met u opnemen om de koop verder af te handelen.

Voer uw gegevens hieronder in om deze titel te bestellen bij BoekenWO2

Stuur mij de Boekwinkeltjes nieuwsbrief
De captcha wordt geladen. Een ogenblik geduld...
Op het bezoeken van onze website, zo ook het plaatsen van een bestelling, zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.

Het huisnummer is ook opgegeven in het straat veld. Gelieve controleren of de velden straat en huisnummer correct zijn opgegeven.

Straat:
Nummer:

De captcha wordt geladen. Een ogenblik geduld...
 
  • Alle boeken zijn compleet en verkeren in normale antiquarische staat, tenzij anders beschreven. Kleine onvolkomenheden, zoals een ingeplakte ex-libris of een naam op het schutblad, zijn niet altijd vermeld
  • U handelt deze order direct af met BoekenWO2
    Deze verkoper is een particulier, dit heeft invloed op welke rechten voor u als koper ontbreken. Zo heeft u geen herroepingsrecht of conformiteitsrecht. Verder lezen.
  • Na uw bestelling ontvangen u en BoekenWO2 een bevestiging per e-mail. In de e-mail staan de naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van BoekenWO2 vermeld
  • De Koper betaalt de verzendkosten, tenzij anders overeen gekomen
  • BoekenWO2 kan betaling vooraf vragen
  • Boekwinkeltjes.nl probeert Kopers en Verkopers tot elkaar te brengen. Boekwinkeltjes.nl is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen Koper en Verkoper door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meer gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart Boekwinkeltjes.nl van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Onthoud mijn gegevens

Veilig, snel en eenvoudig bestellingen plaatsen?

Registreer u vrijblijvend als koper!

Veiligheidscode

Uitleg over de veiligheidscode en instellingen

Wijzig veiligheidscode-instellingen

Besteld, hoe nu verder?

Nadat u een bestelling heeft geplaatst wordt er een bevestiging per e-mail verzonden naar u en de verkoper.
De verkoper zal binnen 3 werkdagen contact met u opnemen om de koop verder af te handelen. Afhankelijk van uw locatie heeft u in de meeste gevallen binnen 2 dagen uw bestelling in huis.