Dreimüller, Aldert Peter - Veranderen is voor anderen. Een ond

Schrijver:
Titel: Veranderen is voor anderen. Een onderzoek naar verandermanagement bij woningcorporaties.
ISBN: 9789076356129
Taal: Nederlands
Uitgever: Nestas Communicatie, Almere
Bijzonderheden: Gebonden, 2008, 296 blz.
Prijs: € 35,00 (Excl. verzendkosten)
Meer info:
Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam.

Gezien de kritiek op corporaties en de consequenties voor hun toekomst en die van de volkshuisvesting stelt dit proefschrift de vraag: welke ontwikkelingen hebben corporaties qua organisatie doorgemaakt en welke verklaringen zijn daarvoor in de managementliteratuur te vinden? Het doel is om met die kennis een benadering te ontwikkelen die corporaties in staat stelt adequaat te reageren op veranderingen in hun omgeving.
Eén van de conclusies van het proefschrift is dat corporaties wel degelijk professionaliseren, maar onvoldoende aandacht besteden aan het rendement en de houdbaarheid daarvan. De maatschappelijke kritiek karakteriseert corporaties als reactief en gericht op het behoud van de status quo en zal in toenemende mate als argument worden gebruikt om overheidsingrijpen te legitimeren. Het onderzoek van het proefschrift verklaart dat beeld. Er is geen druk van buitenaf, de tucht van de markt ontbreekt, er is amper toezicht en het ontbreekt aan adequate sturingsinformatie. Daardoor is er geen noodzaak om te transformeren. Bovendien ontbreken bij leidinggevenden en hun medewerkers de kennis en vaardigheid en de moed en het vertrouwen om te transformeren. Een en ander wordt naast deskresearch, onderbouwd door de enquêteresultaten van 105 corporaties en 15 diepte-interviews met directeur-bestuurders.

Directeur-bestuurders van de corporaties die wel willen veranderen, kunnen dat met succes doen. Zij kunnen hiervoor gebruikmaken van managementtheorieën die eenvoudig aanvullend op elkaar worden toegepast. Om de eigen positie te kunnen bepalen, is een organisatiecultuurvragenlijst, gebaseerd op die van Cameron & Quinn en Harrison & Handy, ontwikkeld en bij corporaties getest.

Begin jaren negentig zijn de omstandigheden voor corporaties drastisch veranderd. Financieel werd tussen het Rijk en corporaties afgerekend (brutering1) en de corporaties werden geacht verantwoordelijk te zijn voor de bedrijfsvoering en de bedrijfsstrategie. Sindsdien is het gemiddelde bezit per corporatie verdubbeld, de administratieve organisatie en de interne controle verbeterd, de klantgerichtheid toegenomen en is er meer aandacht gekomen voor het sociaal beheer in buurten en wijken. Maar er is ook - en vooral vanuit de rijksoverheid - sprake van een toenemende kritiek op het functioneren. Corporaties van hun kant kunnen die kritiek niet plaatsen en ervaren de kritiek over het algemeen als onterecht. Tot zover het beeld van de spelers. Voor de toeschouwer zijn corporaties gewoon (nonprofit) ondernemingen die net als alle andere organisaties functioneren in een veranderende omgeving. Daarbij is het niet interessant of die veranderingen in de omgeving rechtvaardig of terecht zijn, maar of ondernemingen daarop al dan niet adequaat reageren. Verzet en de eigen argumenten nog eens extra aanzetten is enkel uitstel van executie, want de organisatie die niet meegaat met zijn tijd, zal - vroeg of laat - verdwijnen. De vraag is vervolgens wat dan wel een goede reactie is. Hoe moet een onderneming omgaan met cruciale veranderingen. Welke reactie doet recht aan èn de veranderende omgeving èn aan de eigen inzichten en idealen van de onderneming. Het voorliggende onderzoek spitst zich toe op de reactie van corporaties op veranderingen in hun omgeving. De kritiek is dat ze onvoldoende meegaan met hun tijd en worden de voorstellen om daar verandering in aan te brengen steeds ingrijpender. Zo wordt - bijvoorbeeld door Coen Teulings, directeur CPB, in Apeldoorn tijdens zijn bijdrage aan de presentatie van de Aedex/IPD Vastgoedindex van woningcorporaties in Apeldoorn (Teulings 2007) - openlijk over het gebrek aan legitimiteit van het corporatiebezit gesproken en gesuggereerd dat of de verkoop van het woningbezit of het onder de verantwoordelijkheid van de politiek brengen, de situatie kan verbeteren. De boodschap is helder: zo niet verder !

Nieuwprijs € 74,-.
Verder lezen

BoekenWO2 uit Raalte

Logo BoekenWO2

Bij aankoop van 3 tot 5 boeken 10 % korting. Vanaf 6 boeken 20 % korting.

Afbeeldingen (Klik om te vergroten)

Dreimüller, Aldert Peter - Veranderen is voor anderen. Een onderzoek naar verandermanagement bij woningcorporaties.

Voer uw gegevens hieronder in om deze titel te bestellen bij BoekenWO2

Stuur mij de Boekwinkeltjes nieuwsbrief
De captcha wordt geladen. Een ogenblik geduld...
Op het bezoeken van onze website, zo ook het plaatsen van een bestelling, zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.

Het huisnummer is ook opgegeven in het straat veld. Gelieve controleren of de velden straat en huisnummer correct zijn opgegeven.

Straat:
Nummer:

De captcha wordt geladen. Een ogenblik geduld...
 
  • Alle boeken zijn compleet en verkeren in normale antiquarische staat, tenzij anders beschreven. Kleine onvolkomenheden, zoals een ingeplakte ex-libris of een naam op het schutblad, zijn niet altijd vermeld
  • U handelt deze order direct af met BoekenWO2
  • Na uw bestelling ontvangen u en BoekenWO2 een bevestiging per e-mail. In de e-mail staan de naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van BoekenWO2 vermeld
  • De Koper betaalt de verzendkosten, tenzij anders overeen gekomen
  • BoekenWO2 kan betaling vooraf vragen
  • Boekwinkeltjes.nl probeert Kopers en Verkopers tot elkaar te brengen. Boekwinkeltjes.nl is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen Koper en Verkoper door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meer gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart Boekwinkeltjes.nl van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Onthoud mijn gegevens

Veilig, snel en eenvoudig bestellingen plaatsen?

Registreer u vrijblijvend als koper!

Veiligheidscode

Uitleg over de veiligheidscode en instellingen

Wijzig veiligheidscode-instellingen

Besteld, hoe nu verder?

Nadat u een bestelling heeft geplaatst wordt er een bevestiging per e-mail verzonden naar u en de verkoper.
De verkoper zal binnen 3 werkdagen contact met u opnemen om de koop verder af te handelen. Afhankelijk van uw locatie heeft u in de meeste gevallen binnen 2 dagen uw bestelling in huis.