Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie 1965 - Het decreet PEFECT

Schrijver:
Titel: Het decreet PEFECTAE CARITATIS Over de aanpassing en vernieuwing van het religieuze leven
Taal: Meertalig
Uitgever: (Ecclesia Docens) uitg. Gooi & Sticht, Hilversum 1966
Bijzonderheden: softcover geniet 39pp in goede staat belangrijk kerkelijk document
Prijs: € 12,90
Verzendkosten: € 4,00 (binnen Nederland)
Meer info:
Het gemeenschappelijk leven moet naar het voorbeeld van de jonge Kerk, waar de menigte van gelovigen één was van hart en één van ziel 1 , zich kenmerken door volharding in het gebed en in de eenheid van eenzelfde geest, 2 en het moet gevoed worden door de leer van het Evangelie, de heilige Liturgie en vooral door de viering van de Eucharistie. Als ledematen van Christus moeten de religieuzen in een broederlijk samenleven elkaar trachten te overtreffen in eerbetoon 3 en elkanders lasten dragen. 4 Waar immers de liefde Gods is uitgestort in de harten door de Heilige Geest, 5 daar zal de communiteit als een echt gezin, verenigd in de naam van de Heer, de vreugde genieten van zijn tegenwoordigheid. 6 De liefde vervult de gehele wet, 7 ze is de band der volmaaktheid 8 en door haar weten wij ons overgegaan van de dood naar het leven. 9 Ja, de eenheid onder de broeders is een duidelijk teken, dat de Heer is gekomen 10 11 ; en een grote apostolische bezieling is de vrucht ervan.

Om de band van broederlijkheid onder de leden nog hechter te maken moet men hen, die conversen of coadjutoren genoemd worden of met een andere naam worden aangeduid, nauw betrekken bij het leven en de werkzaamheden van de communiteit. In vrouwelijke instituten moet men trachten te komen tot één enkele categorie van zusters, tenzij de omstandigheden werkelijk anders vereisen. In dit laatste geval mag slechts dat onderscheid van personen gehandhaafd worden, dat nodig is op grond van het verschil in werkzaamheden, waartoe de zusters hetzij door een bijzondere roeping Gods, hetzij door speciale geschiktheid worden bestemd.

Wat betreft de kloosters en instituten van mannen, die geen uitsluitend lekenkarakter hebben, deze kunnen overeenkomstig hun eigen aard en volgens de constituties geestelijken en leken aannemen op gelijke voet en met gelijke rechten en plichten, met uitzondering van die, welke voortvloeien uit de heilige wijdingen
Verder lezen

hasselman uit Breda

Logo hasselman

Levering binnen Nederland ( 4 euro verzendkosten ) Levering binnen de EU is mogelijk bij bestellingen vanaf 15 euro plus bijkomende internationale verzendkosten. Afhalen is niet mogelijk.

Afbeeldingen (Klik om te vergroten)

Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie 1965 - Het decreet PEFECTAE CARITATIS  Over de aanpassing en vernieuwing van het religieuze leven

Voer uw gegevens hieronder in om deze titel te bestellen bij hasselman

Stuur mij de Boekwinkeltjes nieuwsbrief
De captcha wordt geladen. Een ogenblik geduld...
Op het bezoeken van onze website, zo ook het plaatsen van een bestelling, zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.

Het huisnummer is ook opgegeven in het straat veld. Gelieve controleren of de velden straat en huisnummer correct zijn opgegeven.

Straat:
Nummer:

De captcha wordt geladen. Een ogenblik geduld...
 
  • Alle boeken zijn compleet en verkeren in normale antiquarische staat, tenzij anders beschreven. Kleine onvolkomenheden, zoals een ingeplakte ex-libris of een naam op het schutblad, zijn niet altijd vermeld
  • U handelt deze order direct af met hasselman
  • Na uw bestelling ontvangen u en hasselman een bevestiging per e-mail. In de e-mail staan de naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van hasselman vermeld
  • De Koper betaalt de verzendkosten, tenzij anders overeen gekomen
  • hasselman kan betaling vooraf vragen
  • Boekwinkeltjes.nl probeert Kopers en Verkopers tot elkaar te brengen. Boekwinkeltjes.nl is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen Koper en Verkoper door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meer gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart Boekwinkeltjes.nl van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Onthoud mijn gegevens

Veilig, snel en eenvoudig bestellingen plaatsen?

Registreer u vrijblijvend als koper!

Veiligheidscode

Uitleg over de veiligheidscode en instellingen

Wijzig veiligheidscode-instellingen

Besteld, hoe nu verder?

Nadat u een bestelling heeft geplaatst wordt er een bevestiging per e-mail verzonden naar u en de verkoper.
De verkoper zal binnen 3 werkdagen contact met u opnemen om de koop verder af te handelen. Afhankelijk van uw locatie heeft u in de meeste gevallen binnen 2 dagen uw bestelling in huis.