Linden, Mirjam van der, Peter Eversmann & Anja Krans / Uitman, Hans

Schrijver:
Titel: Divers: Danswetenschap in Nederland (Deel 1 en deel 2) / Toen de Parijse benen de Moerdijk passeerden: de invloed van de Parijse boulevardtheaters op het Amsterdamse ballet (1813-1868).
Taal: Nederlands
Uitgever: Amsterdam: Vereniging voor Dansonderzoek / Leiden: De Pauper Press
Bijzonderheden: 2000-2002, 133 pp. en 138 pp., paperback, in goede staat / 1996, 78 pp., zw/w ills., paperback, in perfecte (ongelezen) staat
Prijs: € 14,50 (Excl. verzendkosten)
Meer info:
Publicaties samen 14,50 euro. Los voor 12,50 en voor 5,00 euro.

Danswetenschap in Nederland (dl 1 en 2) (12,50 euro)
Elke twee jaar geeft de Vereniging voor Dansonderzoek (VDO) een publicatie ‘Danswetenschap in Nederland" uit. Het eerste deel van Danswetenschap in Nederland verscheen in 2000. De redactie van dit eerste deel bestond uit Mirjam van der Linden, Peter Eversmann en Anja Krans. In de twee inleidende artikelen schetst Mirjam van der Linden de positie van het dansonderzoek aan de Nederlandse universiteiten en bij de dansopleidingen. Daarna geeft Onno Stokvis zijn visie op de huidige danspraktijk. De kern van het boek bestaat uit toegankelijk geschreven verslagen en besprekingen van recent onderzoek. In de bundel is bewust gekozen voor een brede benadering van dansonderzoek, zodat zowel toegepast als meer zuiver wetenschappelijk onderzoek aan bod komt. Ook is ruime aandacht besteed aan onderzoek dat is uitgevoerd door studenten in het kader van hun doctoraalscripties. De bundel besluit met een voorlopig overzicht van danswetenschap op internet door Klazien Brummel.

Inhoud deel 1

Redactioneel

I. Danswetenschap
I.1 Danswetenschap in Nederland, door Mirjam van der Linden
I.2 Dansonderzoek in Nederland, door Mirjam van der Linden
II. Stand van zaken in de Nederlandse dans
II.1 Nederlandse dans op de drempel van de 21e eeuw, door Onno Stokvis
III. Recent onderzoek
III.1 Hoe kom je zo gek? En was het het waard?, door Fits Naerebout
III.2 Looking at dances, door Valerie Preston-Dunlop
III.3 Beleving en belasting bij jeugdige dansers, door Jacques van Rossum
III.4 De dansdocent nader bekeken, door Jacques van Rossum
III.5 Dance therapy, door Piet van Wieringen
III.6 Over de opkomst van de twist en de gevaren van house, bespreking door Anna Aalten
IV. Proefschrift in wording
IV.1 Theoretisch en empirisch onderzoek naar de beleving van dansvoorstellingen bij kinderen, door Liesbeth Wildschut
V. Recente doctoraalscripties
V.1 De rituele aspecten van een voorstelling of de voorstelling als ritueel?
V.2 Dansen als bron van kracht
V.3 Kunsteducatieprojecten boeken bescheiden succes
V.4 Op zoek naar de achtergrond van Reflex’ ondergang
V.5 Proces van talentontwikkeling bij aankomende dansers
V.6 Een warm pleidooi voor dansdramaturgie
V.7 Dansen in de hofcultuur van de Oranje-Nassaus
V.8 In de ban van de flamenco
V.9 Schlemmer, Bauhaus en ‘navolger’ Kouwenhoven?
VI. Selecte bibliografie
VII. Internetwijsheid
VII.1 Welke wegen leiden naar Rome? door Klazien Brummel

In 2002 verscheen Danswetenschap in Nederland. Deel 2, ook onder redactie van Mirjam van der Linden, Peter Eversmann en Anja Krans. In de eerste twee artikelen in Deel 2 wordt een beeld geschetst van de plek die dans inneemt binnen het voortgezet en het universitair onderwijs. Daarna geeft danspubliciste Francine van der Wiel haar visie op de huidige danspraktijk. De kern van het boek bestaat uit toegankelijk geschreven verslagen en besprekingen van recent onderzoek. Opnieuw is gekozen voor een brede benadering van dansonderzoek, met aandacht voor zowel toegepast als meer zuiver wetenschappelijk onderzoek. De bespreking van het onderzoek dat is uitgevoerd door studenten in het kader van hun doctoraalscripties heeft inmiddels een vaste plaats gekregen. De bundel besluit met een voorlopig overzicht van danswetenschap op internet door Peter Eversmann.

Inhoud deel 2

Redactioneel
I. Leren over dans
I.1 Dans in de 2de fase van het Voortgezet Onderwijs- CKV 1,2,3, door Vera Bergman
I.2 Master Danswetenschap in Utrecht, door Liesbeth Wildschut
II. Stand van zaken in de Nederlandse dans
II.1 De dans in Nederland anno 2002: Jubileren en/of* doorstromen doorhalen wat niet van toepassing is, door Francine van der Wiel
III. Recent onderzoek
III.1 Body politics, door Anna Aalten
III.2 De fysieke fitheid van dansers-in-opleiding, door Jacques van Rossum
III.3 The Dutch don’t dance, door Anna Aalten en Mirjam van der Linden
IV. Proefschrift in wording
IV.1 Do you see what I mean? Theater-kijken ontleed, door Maaike Bleeker
IV.2 De beleving van dansvoorstellingen: hoe onderzoek je dat bij kinderen?, door Liesbeth Wildschut
IV.3 Prins Maurits danste graag en goed, door Enno Piet
V. Recente doctoraalscripties
V.1 Waar de dansmuze van gruwelt. Nederlands Dans Theater III en de nieuwe kijk op de danser, door Annemieke Bot
V.2 De dunne scheidsleinn tussen danser en choreograaf, door Maja Landeweer
V.3 De dans om werk, door Léonie Lispet
V.4 Kiezen of delen-De toepasbaarheid van inhoudelijke subsidiecriteria op niet-westerse dans en fusievormen, door Laurien Saraber
V.5 Meer supermanagers graag, door Esther Stoeten
VI. Selecte bibliografie
VII. Internetwijsheid
VII.1 World Wide Walzing: dans en ‘nieuwe’ media, door Peter Eversmann

Toen de Parijse benen de Moerdijk passeerden: de invloed van de Parijse boulevardtheaters op het Amsterdamse ballet (1813-1868). (voor 5 euro)
Uitgave tot stand gekomen door ondersteuning van de Vereniging van Dansonderzoek. Oplage bestaat uit 500 handgenummerde exemplaren. Dit is exemplaar 438.
Verder lezen

Wijds Uitzicht uit Exloo

particulier

De verkoper zal binnen 3 werkdagen contact met u opnemen om de koop verder af te handelen.

Afbeeldingen (Klik om te vergroten)

Linden, Mirjam van der, Peter Eversmann & Anja Krans / Uitman, Hans - Divers: Danswetenschap in Nederland (Deel 1 en deel 2) / Toen de Parijse benen de Moerdijk passeerden: de invloed van de Parijse boulevardtheaters op het Amsterdamse ballet (1813-1868). Linden, Mirjam van der, Peter Eversmann & Anja Krans / Uitman, Hans - Divers: Danswetenschap in Nederland (Deel 1 en deel 2) / Toen de Parijse benen de Moerdijk passeerden: de invloed van de Parijse boulevardtheaters op het Amsterdamse ballet (1813-1868).

Voer uw gegevens hieronder in om deze titel te bestellen bij Wijds Uitzicht

Stuur mij de Boekwinkeltjes nieuwsbrief
De captcha wordt geladen. Een ogenblik geduld...
Op het bezoeken van onze website, zo ook het plaatsen van een bestelling, zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.

Het huisnummer is ook opgegeven in het straat veld. Gelieve controleren of de velden straat en huisnummer correct zijn opgegeven.

Straat:
Nummer:

De captcha wordt geladen. Een ogenblik geduld...
 
  • Alle boeken zijn compleet en verkeren in normale antiquarische staat, tenzij anders beschreven. Kleine onvolkomenheden, zoals een ingeplakte ex-libris of een naam op het schutblad, zijn niet altijd vermeld
  • U handelt deze order direct af met Wijds Uitzicht
    Deze verkoper is een particulier, dit heeft invloed op welke rechten voor u als koper ontbreken. Zo heeft u geen herroepingsrecht of conformiteitsrecht. Verder lezen.
  • Na uw bestelling ontvangen u en Wijds Uitzicht een bevestiging per e-mail. In de e-mail staan de naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van Wijds Uitzicht vermeld
  • De Koper betaalt de verzendkosten, tenzij anders overeen gekomen
  • Wijds Uitzicht kan betaling vooraf vragen
  • Boekwinkeltjes.nl probeert Kopers en Verkopers tot elkaar te brengen. Boekwinkeltjes.nl is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen Koper en Verkoper door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meer gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart Boekwinkeltjes.nl van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Onthoud mijn gegevens

Veilig, snel en eenvoudig bestellingen plaatsen?

Registreer u vrijblijvend als koper!

Veiligheidscode

Uitleg over de veiligheidscode en instellingen

Wijzig veiligheidscode-instellingen

Besteld, hoe nu verder?

Nadat u een bestelling heeft geplaatst wordt er een bevestiging per e-mail verzonden naar u en de verkoper.
De verkoper zal binnen 3 werkdagen contact met u opnemen om de koop verder af te handelen. Afhankelijk van uw locatie heeft u in de meeste gevallen binnen 2 dagen uw bestelling in huis.