Best, Bart de - Beheren onder architectuur. De kunst van het ri

Schrijver:
Titel: Beheren onder architectuur. De kunst van het richting geven aan beheer.
ISBN: 9789081338011
Taal: Nederlands
Uitgever: NGN Press, De Meern
Bijzonderheden: Gebonden, 2008, 345 blz. Gesigneerd met mededeling door de schrijver. Pakketpóst.
Prijs: € 27,50 (Excl. verzendkosten)
Meer info:
Omslagtitel : Beheren onder architectuur. Het richting geven aan de inrichting van beheerorganisaties.

Veel organisaties zijn al jaren bezig met het vormgeven van de beheer-organisatie door vanaf de werkvloer te kijken wat er fout gaat en op basis
daarvan verbetervoorstellen te formuleren. Hierbij wordt meestal gebruik gemaakt van beheermodellen, zoals ITIL, ASL en BISL, omdat deze veel best practices bevatten.
Deze bottom-up benadering werkte een lange tijd goed. De afstemming van de beheerorganisatie-inrichting op de behoefte van de business is daarmee echter nog geen feit. Het wezenlijke verschil met een top-down benadering is dat er eerst een kader gesteld wordt dat richting geeft aan de inrichting van de beheerorganisatie. Dit kader bestaat uit beleidsuitgangspunten, architectuur-principes en architectuur-modellen. Deze richtinggevendheid is ook van toepassing op de projectorganisatie waarin de projecten worden vormgegeven die beheerd moeten gaan worden.
Dit boek ondersteunt dit gedachtegoed door stap voor stap aan deze
richtinggevendheid invulling te geven.
Het eerste deel van dit boek positioneert het gedachtegoed van beheren onder architectuur binnen de wereld van de informatievoorzieningsarchitectuur.
Het tweede deel beschrijft een stappenplan om invulling te geven aan dit gedachtegoed aan de hand van vele best practices en checklists.
Het derde deel beschrijft hoe beheren onder architectuur in de organisatie kan worden ingebed.
Tot slot geeft het vierde deel een negental casussen van organisaties die het aangereikte stappenplan al hebben toegepast. Zoals de casus van het
agentschap BPR (Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten), waarin beschreven is hoe zij een blauwdruk gebruiken voor de inrichting van de beheerorganisatie. Ook de casus van Interpolis is een mooie illustratie van hoe beheren onder architectuur in de praktijk werkt. Hierin is beschreven hoe Interpolis op basis van een acceptatiemodel invulling geeft aan het accepteren van op Service Oriented Architectuur (SOA) gebaseerde informatiesystemen.
Dit boek is primair gericht op beheerarchitecten, ICT-architecten, business architecten, service managers, ICT-managers, programmamanagers, beleidsmakers, en overige functionarissen die betrokken zijn bij het beheren onder architectuur.
Verder lezen

BoekenWO2 uit Raalte

Logo BoekenWO2

Bij aankoop van 3 tot 5 boeken 10 % korting. Vanaf 6 boeken 20 % korting.

Afbeeldingen (Klik om te vergroten)

Best, Bart de - Beheren onder architectuur. De kunst van het richting geven aan beheer.

Voer uw gegevens hieronder in om deze titel te bestellen bij BoekenWO2

Stuur mij de Boekwinkeltjes nieuwsbrief
De captcha wordt geladen. Een ogenblik geduld...
Op het bezoeken van onze website, zo ook het plaatsen van een bestelling, zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.

Het huisnummer is ook opgegeven in het straat veld. Gelieve controleren of de velden straat en huisnummer correct zijn opgegeven.

Straat:
Nummer:

De captcha wordt geladen. Een ogenblik geduld...
 
  • Alle boeken zijn compleet en verkeren in normale antiquarische staat, tenzij anders beschreven. Kleine onvolkomenheden, zoals een ingeplakte ex-libris of een naam op het schutblad, zijn niet altijd vermeld
  • U handelt deze order direct af met BoekenWO2
  • Na uw bestelling ontvangen u en BoekenWO2 een bevestiging per e-mail. In de e-mail staan de naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van BoekenWO2 vermeld
  • De Koper betaalt de verzendkosten, tenzij anders overeen gekomen
  • BoekenWO2 kan betaling vooraf vragen
  • Boekwinkeltjes.nl probeert Kopers en Verkopers tot elkaar te brengen. Boekwinkeltjes.nl is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen Koper en Verkoper door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meer gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart Boekwinkeltjes.nl van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Onthoud mijn gegevens

Veilig, snel en eenvoudig bestellingen plaatsen?

Registreer u vrijblijvend als koper!

Veiligheidscode

Uitleg over de veiligheidscode en instellingen

Wijzig veiligheidscode-instellingen

Besteld, hoe nu verder?

Nadat u een bestelling heeft geplaatst wordt er een bevestiging per e-mail verzonden naar u en de verkoper.
De verkoper zal binnen 3 werkdagen contact met u opnemen om de koop verder af te handelen. Afhankelijk van uw locatie heeft u in de meeste gevallen binnen 2 dagen uw bestelling in huis.