Alle boeken van Aabbooks uit Utrecht

particulier

Aabbooks heeft in totaal 54 boeken

Logo Aabbooks

Gesorteerd op:

Pagina : 1 2 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Ahrthal CARL GARTE Lith. Kunstanstalt - Leporello - Lithographs Ahrthal Carl Garte Lith. Kunstanstalt, Leipzig, ca. 1890 Orig. gilt lettered embossed cloth, concertina-folded souvenir, 20 (= 19 + 1 double-page panoramic v... € 35.00
Gratis
Aabbooks
Beeldbaarheid en beeldvormi... Presser, J. Beeldbaarheid en beeldvorming in de jongste Amerikaanse historie. Openbare les uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van lector in de politieke geschiedenis en de didactiek en methodiek der geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam (-). (meer info) Amsterdam/Brussel, Elsevier, 1947 23 pp. Orig. bedrukt omslag. Inaugurele rede van bekende professor en auteur Presser. Zeldzaam. € 25.00
Gratis
Aabbooks
Catalogue des graines récol... Vries, Hugo de (preface) A.J. van Laren ('Le jardinier et chef'). Catalogue des graines récoltées dans le Jardin botanique de l'Université d'Amsterdam. 1896. (meer info) (Amsterdam), 1897 11,(1) pp. Rare catalogue of seeds of Amsterdam's Botanical Garden (Hortus). € 55.00
Gratis
Aabbooks
De Dom van Utrecht. Eene vo... Geer van Jutfaas, B.J.L. de De Dom van Utrecht. Eene voorlezing, met eenige aanteekeningen. Utrecht, Kemink en zoon, 1861 (2),171 pp. Orig. bedrukt karton, rug verstevigd met linnen € 35.00
Gratis
Aabbooks
De gevangenissen, inzonderh... Bruinvis, C.W. De gevangenissen, inzonderheid het tuchthuis te Alkmaar. (meer info) Alkmaar, NIET in den Handel, 1908 (2),37 pp. Oorspr. bedrukt omslag. Omslag met kleine verkleuring en kl. watervlekjes. Zeldzaam. € 35.00
Gratis
Aabbooks
De Grassetletter. Mededeeli... Enschedé, J.W. De Grassetletter. Mededeelingen over boekkunst. Tweede deeltje. (meer info) Ipenbuur Van Seldam, 1904 20, (2)pp. Orig. omslag. Portret van E. Grasset als frontsp. € 20.00
Gratis
Aabbooks
De Heidenbode. Zendingblad ... Lion Cachet, Ds. (redacteur). De Heidenbode. Zendingblad van de Geref. Kerken in Nederland. Sept.1898. Vierde serie No. 42. (losse afl.). (meer info) Rotterdam / Amsterdam, Geref. kerken in Nederland, 1898 (16) pp. Orig. geniet, bedrukt omslag met op voorkant een kaart van 'Zendingsveld op Midden-Java'. € 25.00
Gratis
Aabbooks
De Leidsche senaatskamer on... Schultetus Aeneae, B.W. De Leidsche senaatskamer ontwijd. Openbare brief aan prof. dr. S.S. Rosenstein. (meer info) Leiden, R. Fuik, (1879) 24 pp. Orig. bedrukt omslag. Zeer goede staat. € 65.00
Gratis
Aabbooks
De ontvluchtings-geschieden... [Gevangenissen] De ontvluchtings-geschiedenis van een zestal zwaar veroordeelden uit de gevangenis te Leeuwarden. (meer info) Heerenveen, Uitg.-Mij. Hepkema, (ca. 1918-1920) 58 +(6 advert.-) pp. 12x17 cm. Oorspr. geïll. omslag en vele full-p. illustr. door P. de Jong. Goe... € 30.00
Gratis
Aabbooks
De opruier. Verdedigingsred... Kolthek, H. De opruier. Verdedigingsrede van H. Kolthek Jr. voor de 4de Kamer van de Amsterdamsche Rechtbank op 20 october 1910. (meer info) (Amsterdam, uitgegeven in eigen beheer door de auteur, 1910), 1ste druk 40 pp. Oorspr. omslag. Goede staat. € 55.00
Gratis
Aabbooks
De Remonstrantsche kerk te ... (Groenewegen, H.Y.) De Remonstrantsche kerk te Dordrecht. Een herinnering aan de plechtigheden van de steenlegging en de inwijding van het kerkgebouw op 9 Oct. 1900 en 28 April 1901. Dordrecht, J.P. Revers, 1901 48 pp. Orig. bedrukt omslag. Tekst hier en daar gebruind. Goed ex. € 30.00
Gratis
Aabbooks
De stad Utrecht in hare bet... ( Asch van Wijck, H.M.A.J. van ) De stad Utrecht in hare betrekking tot de hoogeschool in dezelve gevestigd door den schrijver van instellingen van hooger onderwijs in Utrecht voor 1636. Utrecht, L.E. Bosch en Zoon, 1841 116 pp. Orig. gedrukt omslag, goede staat € 30.00
Gratis
Aabbooks
Drij moorden voor vijf cens... Schuyter, Jan de. Drij moorden voor vijf cens. Marktzangers als verspreiders van stadsnieuws. Met teekeningen van Gaston Schuermans. Antwerpen, Opdebeek. 1945 120 pp. Oorspr. omslag met in kleur geill. voorkant met straatzanger. Met veel afb.: platen met fot... € 25.00
Gratis
Aabbooks
Een nieuwe kerk in een nieu... Hasebroek, J.P. Een nieuwe kerk in een nieuwe buurt. Een schets met de pen. Uitg. ten voordeele van het Fonds tot den bouw eener nieuwe kerk voor de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam. Amsterdam, Höveker Zoon, 1882 45 pp. Met een gelithografeerde plaat van de kerk. Orig. gedrukt omslag, kl. beschadigingen aan rand... € 20.00
Gratis
Aabbooks
Een Onverdeeld Blank Zuid A... Hofmeyr, Gysbert Reitz Een Onverdeeld Blank Zuid Afrika. De ideale Unie en hoe deze te verwezenliken. An Undivided White South Africa (meer info) Kaapstad/ Cape Town,T. Maskew Miller, (1917) Nederlandse Engelse tekst. 24; 22 pp. Oorspr. omslag. 21.5 x 14 cm. Goede staat. Zeldzaam. € 35.00
Gratis
Aabbooks
Ein diplomatischer Briefwec... Klostermann, Prof. D.A. Ein diplomatischer Briefwechsel aus dem zweiten Jahrtausend vor Christo. (meer info) Leipzig, A. Deichert (Georg Böhme), 1902. 31, (8 uitgevers cat.) pp. Orig. omslag. € 20.00
Gratis
Aabbooks
Exercitie-reglement der cav... Exercitie-reglement der cavalerie. Grondslag van het onderricht en algemeene bepalingen. (meer info) Breda, Broese Comp. voor de Koninklijke Militaire Academie, 1897 (4),35,(2),19 pp. Orig. goudbedrukt en geblindstempeld linnen, 2 kleine vlekjes op voorkant. Met uit... € 40.00
Gratis
Aabbooks
Exercitie-reglement der cav... Exercitie-reglement der cavalerie. Pelotonsschool te paard. (meer info) Breda, Broese Comp. voor de Koninklijke Militaire Academie, 1897 V,48 pp. Orig. goudbedrukt en geblindstempeld linnen. Met uitgebreide manuscript aantekeningen van ... € 45.00
Gratis
Aabbooks
Gids voor Dieren en omstrek... ( Ven, D.J. van der ) Gids voor Dieren en omstreken. Met platen en groote wandelkaart. Dieren, "Vereeniging "Algemeen belang van Dieren en omstreken", gedrukt door Opwijrda's drukkerij, (1922) 2de dr. 52 + XXXX-advert.- pp. Met 12 full-page fotogr. platen en 1 grote uitvouwbare kaart. Orig. omslag, o... € 65.00
Gratis
Aabbooks
Handboek direkteurs en bewa... Stuart, A.A Handboek direkteurs en bewaarders in gevangenissen inzonderheid bij Cellulaire Opsluiting. (meer info) Leeuwarden, Suringar, 1869 XVI,75,(1)pp. Onafgesneden ex. Oorspronkelijk omslag. Oud, klein papieren zegeltje op voorkant, verd... € 50.00
Gratis
Aabbooks
Herinneringen uit 1815, doo... Breugel Douglas, R. van. Herinneringen uit 1815, door eenen Frieschen vrijwilligen jager (meer info) Leeuwarden, G. T.N. Suringar, 1866 39 pp. Orig. bedrukt omslag. Met mooie litho als frontspice. Zeer goede staat. € 40.00
Gratis
Aabbooks
Het Eram-feest te Bonggrang. Galis, K.W. Het Eram-feest te Bonggrang. (meer info) 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1954 18 pp. Orig. bedrukt omslag. Off.-print. Met 1 plaat met 6 photogr. ills. € 20.00
Gratis
Aabbooks
 - Het girokantoor van Amsterdam. Het girokantoor van Amsterdam. (meer info) (Amsterdam, 1933) Orig. omslag van Albert Kurvers. Met grote uitv. plattegrond: 55 x 49 cm. Geill. met fotogr. afb. 14... € 65.00
Gratis
Aabbooks
Het huwelijk van Maximiliaa... Royaards, A.J. vermeerderd door J.L.A. Nepveu Het huwelijk van Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Bourgondië in 1477 en de feesten die bij die gelegenheid werden gevierd. Toelichting bij de Maskerade der Utrechtse studentencorps op dingsdag 25 junij 1867. (meer info) Utrecht, J.L. Beijers en J. Boekhoven, 1867 Vi,(2),102 pp. Origineel bedrukt omslag. Goed exemplaar, maar klein stukje papier aan voorzijde omsl... € 35.00
Gratis
Aabbooks
Het vierde eeuwgetijde van ... [Laurens Janszoon Coster] - (Swaan, Johan Samuel). Het vierde eeuwgetijde van de uitvinding der boekdrukkunst gevierd den 10den van Hooimaand, 1823, door het Hoornsche departement der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. (meer info) Amsterdam A. Vink, 1823 VIII,54 pp. Orig. licht rose bedrukt karton. Zeer goed ex. € 55.00
Gratis
Aabbooks
Huwelijksbootje. Komische v... Huwelijksbootje. Komische voordrachten voor bruiloften. Purmerend, J. Muusses Co., ca. 1880 87 pp. Orig. omslag met geïllustr. front, gelithografeerd door Emrik Binger. 19.5 x 13cm. Goede st... € 22.00
Gratis
Aabbooks
Jaarboekje van de Koninklij... [Luchtvaart] Jaarboekje van de Koninklijke Nederlandsche Vereeniging voor Luchtvaart - 1938 Den Haag, Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, 1938 Zeldzaam. 198 pp. Geïll. met enkele afb. in kleur en z/w. Oorspronk. omslag. Goede staat. 16 x 11 c... € 55.00
Gratis
Aabbooks
Jubileumboekje 1848-1923. S... Jubileumboekje 1848-1923. Stedelijke fabrieken van gas en electriciteit Leiden. Leiden, (1923), gedrukt door P.W. M. Trap 36 pp. Rijk geïll. met fotogr. afbeeldingen. Orig. bedrukt omslag. € 35.00
Gratis
Aabbooks
Kamper-stempels. Bijdrage t... Cost Jordens, Mr. W.H. Kamper-stempels. Bijdrage tot de Kamper-munt Deventer, J. de Lange, 1857 4to., 12 pp., met 2 gelith. platen waarop munten, gelith. door J. de Lange, Contemp. gekarton. € 85.00
Gratis
Aabbooks
[Koloniaal bestuur] - Meded... [Koloniaal bestuur] - Mededeelingen en officiëele stukken betreffende de Indische instelling te Delft en de benoembaarheid en benoeming van ambtenaren bij den burgerlijken dienst in Nederlandsch Indië. (1 sept. 1895) Delft, zonder uitgever, gedrukt door C.J. van Doorne, 1895 (2),38 pp. Oorspr. bedrukt omslag (kleine besch. langs randen van omslag), goede staat € 35.00
Gratis
Aabbooks
Koninklijke Akademie ter op... (Akademie Delft - Opleiding ambtenaren Nederlandsch Indië) Koninklijke Akademie ter opleiding van burgerlijke ingenieurs, zoo voor 's lands dienst als voor de nijverheid, en van kweekelingen voor den handel te Delft. (meer info) Delft, J. de Groot, (1842-1847). Eigentijds blank omslag, achterzijde van omslag ontbreekt 48 pp. kl. 8vo. Compilatie van verschillende koninklijke besluiten rondom de delftse akademie en het... € 40.00
Gratis
Aabbooks
La Bonne chère selon Rabel... Casenave, Jean; François Rabelais La Bonne chère selon Rabelais. [Portrait de Jean Casenave gravé sur bois par Th. Haanebrink] (meer info) Maastricht/ Paris, Charles Nypels pour La Connaissance, 1927. Beperkte oplage. (24) pp. Orig. omslag (met flappen). Onafgesneden. Zeer goed ex. € 55.00
Gratis
Aabbooks
Leporello - Souvenir de Berne. F. WALTER OBI - Leporello - Lithographs Leporello - Souvenir de Berne. Bern, F. Walter Obi, Bärengraben, ca. 1890 Orig. gilt lettered embossed cloth, concertina-folded souvenir, 14 tinted lithographed plates, title... € 35.00
Gratis
Aabbooks
Leporello - Souvenir de Lac... RÖMMLER JONAS - Leporello - Photographs Leporello - Souvenir de Lac Leman. Dresden, Verlag Römmler Jonas, 1891-1892 Orig. cloth, concertina-folded photographic souvenir, 12 photos mounted on thick card, titled dated... € 40.00
Gratis
Aabbooks
Nederlanders, die vijanden ... Talens Hzn., M. ("Fabrikant te Apeldoorn"). Nederlanders, die vijanden van hun eigen land zijn. Vrijhandel of Bescherming? Een stem uit de praktijk (meer info) Apeldoorn, M. de Wekker, 1905 51 pp. Orig. omslag. € 20.00
Gratis
Aabbooks
Neerbosch jubileert. 1863-1... Kluin, H. Neerbosch jubileert. 1863-1938. (Neerbosch, Weesinrichting Neerbosch, 1938) 52. pp. Oblong 12mo. Oorspr. omslag. Geschiedenis, gedenkboekje van het Weeshuis bij Nijmegen, rijk ... € 30.00
Gratis
Aabbooks
[Noordpool] - Nova Zembla. ... Jonge, J.K.J. de [Noordpool] - Nova Zembla. De voorwerpen door de Nederlandsche zeevaarders na hunne overwintering aldaar in 1597 achtergelaten en in 1871 door kapitein Carlsen teruggevonden, beschreven en toegelicht (meer info) Den Haag, M. Nijhoff, 1872 36 pp., oorspr. bedrukt omslag, met 2 gelithogr. platen en uitv. landkaart. Omslag besch. langs rand... € 95.00
Gratis
Aabbooks
[Noordpool] - Nova Zembla. ... Jonge, J.K.J. de [Noordpool] - Nova Zembla. Verslag over de voorwerpen door de Nederlandsche zeevaarders na hunne overwintering, op Nowaja-Semlja bij hun vertrek in 1597 achtergelaten en in 1876 door Chs. Gardiner, Esqre., aldaar teruggevonden. (meer info) Den Haag, M. Nijhoff, 1877 23 pp., oorspr. bedrukt omslag, met 2 tekst-ills. en uitv. gelithogr. plaat "naar eene phototypie va... € 95.00
Gratis
Aabbooks
[Opleiding tot Indisch ambt... Keyzer, Salomo (directeur) [Opleiding tot Indisch ambtenaar] - Toespraak bij den aanvang van de lessen van de instelling voor onderwijs in taal- land-, en volkenkunde van Nederlandsch Indië te Delft, op den 5den September 1864, (-) gerigt tot hen die de lessen (-)zullen volgen (meer info) Delft, J.H. Molenbroek, 1864 20 pp. Oorsp. bedrukt omslag, enkele kleine vlekjes op omslag. € 55.00
Gratis
Aabbooks
Problèmes Indonèsiens. Ex... Grondijs, Dr. L.H. Problèmes Indonèsiens. Extr. de la revue "Le Flambeau", nos: 3-4-5, 1958. (meer info) Offprint. (21) pp. Oorspr. gebroch. 22 x 15 cm. Goede staat. € 12.00
Gratis
Aabbooks
Redevoering op het vierde e... [Laurens Janszoon Coster] - Palm, J.H. van der. Redevoering op het vierde eeuwfeest van de uitvinding der Boekdrukkunst binnen Haarlem, Aldaar uitgesproken op den 10 Julij des jaars 1823. Haarlem, Vincent Loosjes, 1823. Ten voordeele van de Armen der Stad Haarlem. VIII,29,(3 blanco) pp. Eigentijds (orig.) gemarmerd omslag. Zeer goed ex. € 55.00
Gratis
Aabbooks
Redevoeringen en dichtstukk... Redevoeringen en dichtstukken, ter vieringe der plegtige inwijding van de Hoogeschool te Utrecht, op den 6 november 1815, bij hare nieuwe inrigting, uitbreiding en opluistering, door Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden. Utrecht, O.J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven, 1815 XVI,94 pp. Gegrafeerd titelvignet, Eigentijds papieren omslag. Goed ex. (Locatienrs. in pen op tusse... € 40.00
Gratis
Aabbooks
Reglement voor de draverije... [Paardensport, harddraverij] Reglement voor de draverijen op de lange baan. 1918. Vastgesteld 1 Maart 1910. Nederlandsche Harddrijverij- en Renvereniging, 1918 83 pp. Orig. bedrukt leer, langs rugje kleine beschadigingen - goed ex. € 25.00
Gratis
Aabbooks
Reglement voor de rennen op... [Paardensport, harddraverij] Reglement voor de rennen op de vlakke baan en rennen over hindernissen. Koninklijk Nederlandsche Harddrijverij- en Renvereniging, ca. 1924 46 pp. Orig. goudgeletterd, fijn leer. (Zeer) goed ex. € 35.00
Gratis
Aabbooks
Rigi, Lac des IV Cantons et... JACOBI ZÖBEL - Leporello - Lithographs Rigi, Lac des IV Cantons et Route du St. Gotthard. Zürich, Damond, Coulin Cie, printed by Jacobi Zöbel, Dresden, ca. 1890 Orig. gilt lettered and blindstamped cloth, concertina-folded souvenir, 26 tinted lithographed plate... € 35.00
Gratis
Aabbooks
Schetsen uit de strafgevang... Dekker, C.M. Schetsen uit de strafgevangenis. (meer info) D.A. Daamen, Den Haag, 1910 Oorspronkelijk geïll. omslag (ontwerp C. Isings). Jaartal in pen en vochtvlek op omslag. Oude aante... € 35.00
Gratis
Aabbooks
Statistieke tabellen van de... Statistieke tabellen van de bevolking der gevangenissen over 1844. 14 februarij 1846 nr. 2. (titel in manuscript op omslag). (meer info) (Den Haag, Ministerie van Justitie, ca.1845-1846) Eigentijds omslag met hartvormig etiket op voorzijde waarin titel in manuscript. € 95.00
Gratis
Aabbooks
Statuten van den Arbeid. Ee... Marken, J.C. van. en F.G. Waller (directie) Statuten van den Arbeid. Eerste gedeelte. Bepalingen omtrent Rangregeling, Werktijd en Belooning van den arbeid. (meer info) (Delft), Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek, 1890 15, (4) pp. + uitvouwbare tabel. Orig. bedrukt omslag. € 20.00
Gratis
Aabbooks
Vegetarisme. Rolvink, W. (Arts), (Homoeopaath). Vegetarisme. (meer info) (Zaandam), De Nederlandsche Vegetariërsbond, 1919 Oorspronkelijk omslag, 40 pp. ca. 18.5 x 12.5 cm. Goede staat. € 15.00
Gratis
Aabbooks
Verslag der negende reunie ... Verslag der negende reunie van de vrijwillige jagers der Utrechtsche Hoogeschool van 1830. Niet in den handel. Utrecht, J. van Boekhoven, 1886 31 pp., Orig. bedrukt gekarton. ex.bib. locatie in pen numm. € 25.00
Gratis
Aabbooks

Pagina : 1 2 |