Alle boeken van Antiquaar Dullaert uit Diepenveen

particulier

Antiquaar Dullaert heeft in totaal 35 boeken

Logo Antiquaar Dullaert

Gesorteerd op:

Pagina : 1

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Bevattende Alle de Boeken d... Palm, J.H. van der Bevattende Alle de Boeken des Nieuwen Verbonds; waarbij: de Apocryfe Boeken des Ouden Verbonds (meer info) Du Morier en zn. te Leiden, 1825; Du Morier en zn. te Leiden, 1830 Convoluut met Nieuwe Testament en Apocriefe boeken € 295.00
€ 7,25
Antiquaar Dullaert
Biblia Sacra Vulgatae Editi... Biblia Sacra Vulgatae Editionis (meer info) Nicolaus le Boucher te Rouen, 1707 In originele lederen band met goudstempel € 125.00
€ 7,25
Antiquaar Dullaert
Biblia Sacra Vulgatae Editi... Biblia Sacra Vulgatae Editionis (meer info) Wolfgang Mauritii Endter te Bamberg, 1714 Oude en nieuwe testament. Titelblad in kopergravuur. € 95.00
€ 7,25
Antiquaar Dullaert
C. Velleii Paterculi Quae s... Velleius Paterculus C. Velleii Paterculi Quae supersunt ex Historiae Romanae voluminibus duobus, cum integris animadversionibus doctorum, curante Davide Ruhnkenio. (meer info) Luchtmans te Leiden, 1779 ("Lugduni Batavorum, Apud Samuel et Joann. Luchtmans, 1779. ) In perkamenten prijsband met wapen van Amsterdam in goudstempel. De auteur was bevriend met Immanuel... € 245.00
€ 7,25
Antiquaar Dullaert
Convoluut met meerdere werk... Flaccus, Quintus Horatius; Juvenalis, Junius en Persius Flaccus Convoluut met meerdere werken van Quintus Horatius Flaccus (Carminum, Epodon, Carmen Saeculare, Epistolarum, Ars Poetica, et Sermonem), gevolgd door de Satyrae van Junius Juvenalis en Persius Flaccus. (meer info) Antonius Gryphium te Lyon, 1574; Antonius Gryphium te Lyon, 1567 Met drie drukkersmerken in houtsnede. € 375.00
€ 4,04
Antiquaar Dullaert
D. Junii Juvenalis et Auli ... JuvenalisPersius D. Junii Juvenalis et Auli Persii Flacci Satyrae: Cum Veteris Scholiastae Variorum Commentariis. Accurante Cornelio Schrevelio. (meer info) Franciscus Hackium te Leiden, 1658 ("Lugd. Bat. Apud Franciscum Hackium. A. 1658) Prijsband met wapen van Den Haag. Titelpagina in kwabstijl. € 225.00
€ 7,25
Antiquaar Dullaert
De nieuwe volmaakte Holland... Auteur onbekend De nieuwe volmaakte Hollandsche en Fransche secretaris, aentoonende de manier om Brieven te schryven, in het Nederduitsch en in het Fransch, benevens de plechtigheit die men in beide moet waarnemen: verrykt met een goed deel Brieven over aller... (meer info) Rotterdam, 1750 Dubbeluitgave in Nederlands én Frans. € 100.00
€ 4,04
Antiquaar Dullaert
De Trappen des Geestelycken... Brakel, Theodorus De Trappen des Geestelycken Levens, geschreven door Theodorus a Brakel, in syn leven Predicant tot Maccum, en volgens sijn bevel na sijn dood in 't licht gebracht door W.A. Brakel, Th. F. Predikant tot Leeuwarden (meer info) Gysbert de Groot te Amsterdam, jaar onbekend Den sevenden druck, met een ontledinge des Tractaets; ende met het afsterven des Autheurs vermeerder... € 35.00
€ 4,04
Antiquaar Dullaert
Duitsche lier, draayende ve... Luyken, Jan Duitsche lier, draayende veel van de nieuwste, deftige en dertelende toonen. Bevat in tien verdeelingen, en verciert met kopere plaaten. (meer info) H.H. van Drecht te 's Gravenhage, 1783 Zeldzaam emblemata compleet met gravures € 150.00
€ 4,04
Antiquaar Dullaert
Friesch Comptoir Almanach v... Auteur onbekend Friesch Comptoir Almanach voor het schrikkeljaar 1788 (meer info) Johannes Seydel te Leeuwarden, 1787 Band is voorzien van zilveren beslag met zilveren sluitpen met wapen van Friesland met meesterteken ... € 1450.00
€ 4,04
Antiquaar Dullaert
Gotaischer genealogischer H... Auteur onbekend Gotaischer genealogischer Hofkalender auf das Jahr 1827 (meer info) Justus Perthes te Gotha, 1827 Met portretten van 3 Europese vorsten én 4 dubbele platen met landschappen in India, w.o. gezicht o... € 65.00
€ 4,04
Antiquaar Dullaert
Gotaischer genealogischer H... Auteur onbekend Gotaischer genealogischer Hofkalender auf das Jahr 1842 (meer info) Justus Perthes te Gotha, 1842 Band met wapen van Luxemburg. Zes portretten in staalgravure van adellijke personen, waaronder Konin... € 40.00
€ 4,04
Antiquaar Dullaert
Grootboek B 1301-1800 Auteur onbekend Grootboek B 1301-1800 (meer info) Edler en Krische te Hannover Handgeschreven grootboek van een Twentse textielfabriek, 1921-1923. € 125.00
€ 7,25
Antiquaar Dullaert
Hekeldichten en brieven van... Flaccus, Quintus Horatius Hekeldichten en brieven van Q. Horatius Flaccus, uit Latynsch Dicht in Nederduitsch Ondicht overgebragt door B. Huydecoper (meer info) Willem Barents te Amsterdam, 1726 Met titelplaat en tekstgravure van Houbraken en een gravure in de titel. € 75.00
€ 7,25
Antiquaar Dullaert
Hommage aux Dames. Calendri... Auteur onbekend Hommage aux Dames. Calendrier pour lán 1817. (meer info) Janet a Paris, 1817 Met vijf reproducties naar Oude Meesters in staalgravure € 40.00
€ 4,04
Antiquaar Dullaert
Huwelyck, Dat is, Het gants... Cats, Jacob Huwelyck, Dat is, Het gantsche beleyt des Echten Staats. Afgedeelt in zes Hoofdstukken; Maegt, Vryster, Bruyt, Vrouwe, Moeder, Weduwe. Behelzende mede de mannelijke Tegen-plichten. (meer info) Abraham Cornelis te Amsterdam, 1779 Compleet, met 38 gravures. € 185.00
€ 7,25
Antiquaar Dullaert
Doni, Anton Francesco - Il mondo Doni, Anton Francesco Il mondo (meer info) Onbekend, laat 16e-eeuwse uitgave 5 initialen en 1 groot portret van de auteur in houtsnede. € 175.00
€ 4,04
Antiquaar Dullaert
J. van Lodensteyns Uytspann... Lodensteyn, J. van J. van Lodensteyns Uytspanningen behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten verdeeld in vier deelen met een aanhangzel, den elfden druk merkelijk verbeterd en met meerder Voyzen vermeerderd. (meer info) Joannes Kannewet te Amsterdam In goede staat in originele perkamenten band met titelblad in kopergravure. € 250.00
€ 4,04
Antiquaar Dullaert
Ovidius Naso - Konste der Minnen Ovidius Naso Konste der Minnen (meer info) Hendrik van der Put te Amsterdam, 1766 Titelprent in houtsnede. Ingebonden in behangselpapieren bandje. € 75.00
€ 3,03
Antiquaar Dullaert
Le generation de L'Homme ou... Venette, Nicolas Le generation de L'Homme ou Tableau Conjugal consideré dans l'État de Mariage. Nouvelle edition. (meer info) Londen, 1752 Werk bestaande uit twee delen, met uitslaande 10 platen. Enkele platen licht beschadigd en enkele bl... € 325.00
€ 7,25
Antiquaar Dullaert
Missale Novum Romanum ex de... Missale Novum Romanum ex decreto sacrosancti concilii Tridentii restitutum (meer info) Joannes Mayr in Campidonensus (Fürststift Kempten in Allgau - Schwäben), 1734. Seven full-page copper ingravings by: "Godefridus Bernardus Göz invenit et sculpsit cum Joan David ... € 2250.00
€ 7,25
Antiquaar Dullaert
Missale Romanum ex decreto ... Missale Romanum ex decreto S.S. Concili Tridenti (meer info) F. Pustet te Regensburg, 1937 In Marokkijnen boekband met goudstempeling en rijkelijk voorzien van Nederlands zilveren beslag, gek... € 2250.00
€ 7,25
Antiquaar Dullaert
Naamregister van alle de he... Auteur onbekend Naamregister van alle de heeren leden der regeering in de Vereenigde Provincien [...] en de steden onder het ressort van de Generaliteit (meer info) Josia Schouten en Reinier Ottens te Amsterdam, 1791 Convoluut bestaande uit 10 delen, met bewindvoerders van de zeven provinciën en alle koloniën. € 325.00
€ 7,25
Antiquaar Dullaert
Nederlands kerkboek, inclus... Nederlands kerkboek, inclusief Nieuwe Testament, Psalmen en Gezangen, Catechismus en formulieren. (meer info) Nederlandsche Bijbel-compagnie, te Amsterdam (J. Brandt en zoon) / Haarlem (Johannes Enschede en zonen), 1875 Zwartleren band met zilveren sloten en hoekstukken, met ornamentele motieven. € 950.00
€ 4,04
Antiquaar Dullaert
Nieuwe Testament, het Boek ... Nieuwe Testament, het Boek der Psalmen met catechismus, Evangelische Gezangen (meer info) J. Ratelband en J. Brouwer te Amsterdam, 1773 Groenleren band met dubbele goudgele klampen, verguld brons/zilver met florale motieven, met goudste... € 600.00 Antiquaar Dullaert
Nova histori rerum memorabi... Jarrici, Petri (S.J.) Nova histori rerum memorabilium, quae tam in India Orientalis quam aliis Regionibus quas Lusitani detexere (meer info) P. Hennengius te Keulen, 1615 Contemporaine varkensleren band met florale motieven. Zeer zeldzame Latijnse vertaling van een nog z... € 495.00
€ 7,25
Antiquaar Dullaert
Oude Hollandsche Geschieden... Wachtendorp, Caspar Oude Hollandsche Geschiedenissen, ofte, corte Rym-Kronyck. Verdeelt in xiiii boecken, beginnende van de Suntvloed, tot den Iare 1560. Verciert met verscheyden copere Platen + Lof des vredes (meer info) Johannes Pauli te Amsterdam, 1645 Met 45 kopergravures, waaronder 31 portretten. € 425.00
€ 7,25
Antiquaar Dullaert
 - Paroissien Romain Paroissien Romain (meer info) Uitgegeven in Parijs, 1875 Frans gebedenboek met goud- en zilveren inlegwerk op de band en een sluiting met florale motieven. I... € 365.00
€ 4,04
Antiquaar Dullaert
Rechten ende gewoonten der ... Auteur onbekend Rechten ende gewoonten der Stadt Deventer (meer info) Nathanael Cost te Deventer, 1644 Met contemporaine aantekeningen op schutbladen € 225.00
€ 4,04
Antiquaar Dullaert
Stichtze almanach, na den N... Auteur onbekend Stichtze almanach, na den Nieuwen Stijl, op het jaar onses Heeren Jesu Christi 1733 (meer info) Jacob van Poolsum te Utrecht, 1733 Bruinlederen band met goudstempels, met contemporain zilveren beslag (met uitgepoetste zilverkeuren)... € 675.00
€ 3,03
Antiquaar Dullaert
The Book of Common Prayer Auteur onbekend The Book of Common Prayer (meer info) John Baskett in London, 1720 Including approx. 40 copper engravings of the apostles, evangelists, and scenes from the old en new ... € 175.00
€ 7,25
Antiquaar Dullaert
The Devil's Walk: A Poem Professor Porson The Devil's Walk: A Poem (meer info) Marsh and Miller, London In groen lederen band, 19e eeuw. Met zes staalgravures. € 125.00
€ 3,03
Antiquaar Dullaert
Valerii Maximi Dictorum Fac... Maximus, Valerius Valerii Maximi Dictorum Factorumque Memorabilium Libri IX. (meer info) Daniel Elzevier in Amsterdam, 1671 With engraved title page. € 80.00
€ 4,04
Antiquaar Dullaert
Verzaameling van enige Gees... Luyken, Joannes Verzaameling van enige Geestelyke Brieven (meer info) Jacob Duyn te Hoorn, 1741 In contemporaine halflederen band. € 195.00
€ 4,04
Antiquaar Dullaert
Virtutum encomia: sive, gno... Estienne, Henri Virtutum encomia: sive, gnomae de virtutibus: ex poetis philosophis utriusque linguae. Graecis versibus adiecta interpretatione Henrici Stephani. Inter Latina autem carmina quaedam sunt elegantissima, a paucis adhuc lecta (meer info) Henri Estienne te Geneve, 1573 Beschouwing over gezegden, regels, waarheden (maximes) uit klassieke filosofen. € 195.00
€ 4,04
Antiquaar Dullaert

Pagina : 1