Alle boeken van Antiquariaat Swolle uit Kootwijkerbroek

particulier

Antiquariaat Swolle heeft in totaal 483 boeken

Logo Antiquariaat Swolle

Gesorteerd op:

Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
14 jaar in de Tweede Kamer Jongeling, P. 14 jaar in de Tweede Kamer Ton Bolland, Amsterdam 1977, 288 pp, pbck. € 4.00 Antiquariaat Swolle
37 artikelen, .... min één? Mulder, J., Scholten, L.M.P. 37 artikelen, .... min één? (meer info) Landelijk Verband van SG Studieverenigingen - SGP-jongeren, 's-Gravenhage 1988, 27 pp. brch. - info-katern nr. 2 € 4.50 Antiquariaat Swolle
50 jaar Driestar in een ver... Aarnoudse A.D. e.a. 50 jaar Driestar in een veranderende samenleving 1944-1994 De Groot, Goudriaan, Kampen 1994, 224 pp., pbck € 4.50 Antiquariaat Swolle
75 jaar Gereformeerde Bond ... Graaf, J. van der 75 jaar Gereformeerde Bond in de N-H Kerk - Gezegd en Geschreven Embede, Maassluis 1981, 216 pp, pbck € 5.00 Antiquariaat Swolle
Beek, M.A. - Aan Babylons stromen Beek, M.A. Aan Babylons stromen Kosmos, Amsterdam 1950, 1e druk, 260 pp, geb. € 4.50 Antiquariaat Swolle
Aandacht voor Groen van Pri... Busken Huet, CD e.a. Aandacht voor Groen van Prinsterer (meer info) J.H. Kok, Kampen z.j. 84 pp, pbck € 4.00 Antiquariaat Swolle
Abraham Kuyper. De jonge Ku... Puchinger, G. Abraham Kuyper. De jonge Kuyper (1837-1867 Wever, Franeker 1987, 276 pp. geb. nieuw ex. nog in verpakking € 10.00 Antiquariaat Swolle
Abraham Kuyper, een biografie Koch, J. Abraham Kuyper, een biografie Boom, Amsterdam 2007, 672 pp, pbck. € 12.00 Antiquariaat Swolle
Academische herdenkingen Peels, H.G.L., Spijker, W. van 't, Velema, W.H, Academische herdenkingen (meer info) Theologische Universiteit, Apeldoorn 1999, pbck, 59 pp. keurig ex. € 4.50 Antiquariaat Swolle
Ammerlaan, R. - Adieu Dries Ammerlaan, R. Adieu Dries (meer info) Van Holkema Warendorf, Bussum Overpeinzingen bij het afscheid van een liefhebber in de politiek € 3.00 Antiquariaat Swolle
Adieu Dries H. Wiegel, D. Dolman, W.F. de Gaay Fortman, G. Puchinger e.a. Adieu Dries (meer info) Van Holkema Warendorf, Bussum pb., 192 p. 1986 € 4.50 Antiquariaat Swolle
Afscheiding - Doleantie Schuit, J.J. van de Afscheiding - Doleantie (meer info) Jonker, Apeldoorn z.j., 48 pp. gel. € 4.00 Antiquariaat Swolle
Bergmann, G. - Alarm om de Bijbel Bergmann, G. Alarm om de Bijbel Semper Agendo, Apeldoorn 1963, 2e druk, 120 pp. pbck € 2.50 Antiquariaat Swolle
Albertus Pighius en zijn st... Melles, G. Albertus Pighius en zijn strijd met Calvijn over het libenmi arbitrimn (meer info) J.H. Kok, Kampen 1973, 212 pp, pbck € 6.00 Antiquariaat Swolle
Alexander Comrie - Ingeleid... Honig, A.G. Alexander Comrie - Ingeleid door prof. dr. D. Nauta (meer info) Groen, Leiden 1991, herdruk, 292 pp en bijlagen stellingen, inhoudsopgave, pbck, als nieuw € 8.00 Antiquariaat Swolle
Algemeene Cultuurgeschieden... Brugmans, H. Algemeene Cultuurgeschiedenis, dl. 2, De Middeleeuwen (meer info) De Maatschappij voor goede en goedkope lectuur, Amsterdam z.j. 226 pp. geb. € 3.00 Antiquariaat Swolle
Douma, J. - Algemene Genade Douma, J. Algemene Genade Oosterbaan Le Coîntre 1966, 383 pp. pbck. € 9.50 Antiquariaat Swolle
Alleen uit Hem en door Hem,... Kole, I.A. e.a. Alleen uit Hem en door Hem, 1907-1977 Ger.Gem. Hooekman, Goes 1977, 144 pp, geb. € 2.50 Antiquariaat Swolle
Alva en de Tiende Penning Grapperhaus, F.H.M. Alva en de Tiende Penning (meer info) De Walburg Pers / Kluwer 1982, eerste druk, 399 pp. geb. € 12.50 Antiquariaat Swolle
Antieke Cultuur om en achte... Zwaan, J. de Antieke Cultuur om en achter het N.T. Bohn, Haarlem 1958, 4e druk, 192 pp, geb. € 3.50 Antiquariaat Swolle
Antirevolutionaire Staatkun... A. Kuyperstichting Antirevolutionaire Staatkunde, een maandelijks orgaan - jaargang 02 - 1926 (meer info) J.H. Kok, Kampen 1926, 591 pp., geb. € 2.00 Antiquariaat Swolle
Antirevolutionaire Staatkun... A. Kuyperstichting Antirevolutionaire Staatkunde, een maandelijks orgaan - jaargang 04- 1928 (meer info) J.H. Kok, Kampen 1928, 577 pp., geb. € 2.00 Antiquariaat Swolle
Antirevolutionaire Staatkun... A. Kuyperstichting Antirevolutionaire Staatkunde, een maandelijks orgaan - jaargang 05- 1929 (meer info) J.H. Kok, Kampen 1929, 556 pp., geb. € 2.00 Antiquariaat Swolle
Antirevolutionaire Staatkun... A. Kuyperstichting Antirevolutionaire Staatkunde, een maandelijks orgaan - jaargang 06- 1930 (meer info) J.H. Kok, Kampen 1930, 580 pp., geb. € 4.00 Antiquariaat Swolle
Arbeid en Rust, OK-katernen 14 Hage, L.J.M.; Meester, J. Arbeid en Rust, OK-katernen 14 SGP z.j., 42 pp, brch. € 2.50 Antiquariaat Swolle
Archiefstukken betreffende ... Bos, F.L. Archiefstukken betreffende de Afscheiding van 1834, deel II Kok, Kampen 1940, 616 pp, ing. soft cover € 4.50 Antiquariaat Swolle
Aspecten van de Afscheiding Groot, A. de, e.a. red. Aspecten van de Afscheiding Wever, Franeker 1984, 136 pp, pbck € 5.00 Antiquariaat Swolle
Aspecten van het Reveil Berg, J. van den Aspecten van het Reveil Kok, Kampen 1980, 273 pp, geb. € 6.00 Antiquariaat Swolle
Balans  van een eeuw, wendi... Mooij, J. de, Smit, I. red. Balans van een eeuw, wendingen in de historigrafie van het christendom 1901-2001 Groen, Heerenveen 2002, 263 pp., pbck,, als nieuw € 7.50 Antiquariaat Swolle
Bedelen bij de Bron - Kohlb... Reuver, A. de Bedelen bij de Bron - Kohlbrugge's geloofsopvatting vergeleken met Reformatie en Nadere Reformatie Boekencentrum - 's-Gravenhage 1992, 703 pp. geb. zonder omslag - bepaalde passages hfdst. 1 en 2 deels gemarkeerd - verder net ex... € 15.00 Antiquariaat Swolle
Bedreiging van het Westen, Nieuwenhuis, J.G.J.C. Bedreiging van het Westen, (meer info) Wever, Franeker 1958, deel 1 en 2, 499 resp. 490 pp. geb. € 6.00 Antiquariaat Swolle
Beknopt Christelijke Encycl... Rullmann, J.C. Beknopt Christelijke Encyclopaedie kerk in verleden en heden (meer info) Enum, Amsterdam vierde druk, 1934, geb., 464 p. € 5.00 Antiquariaat Swolle
Beknopte geschiedenis van h... Akker, N.K. van de; Smit, E.L, Beknopte geschiedenis van het christendom Voorhoeve, Den Haag 1963, 7e druk, 356 pp., geb € 4.50 Antiquariaat Swolle
Belijnd Verleden Stam, C., Vree, J.A.zn, Keizer, J.A. en Nauta, R. (red.) Belijnd Verleden (meer info) J. Haan, Groningen, 1988 Honderd jaar Groninger Kerkbode nader bekeken € 8.00 Antiquariaat Swolle
Beproefde Trouw, Vijfenzeve... Graaf, J. van der (red.) Beproefde Trouw, Vijfenzeventig jaar Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk Kok, Kampen 1981, 352 pp, geb. € 5.00 Antiquariaat Swolle
Beschouwingen van een chris... Steketee, A. Beschouwingen van een christen-denker (meer info) Kok, Kampen 1914, geb. 144 p. € 10.00 Antiquariaat Swolle
Bezinning en Uitzicht. De m... Bruins Slot, J.A.H.J.S. Bezinning en Uitzicht. De motieven der huidige wereldontwikkeling en onze roeping daarin. Zomer Keuning, Wageningen z.j., 186 pp. geb. € 3.50 Antiquariaat Swolle
Bijdrage tot de geschiedeni... Wirtz Czn, J.C. Bijdrage tot de geschiedenis van den schoolstrijd (meer info) H.J. Spruyt, Amsterdam geb., 192 p. 1926 € 7.00 Antiquariaat Swolle
Brieven van Guido de Brès Guido de Brès Brieven van Guido de Brès (meer info) Lectori Salutem, Rotterdam 1990, 20 pp. brch. 2e druk € 1.50 Antiquariaat Swolle
Brieven van Theodorus van d... Groe, Th. van der e.a. Brieven van Theodorus van der Groe Romijn Van de Hoff, Gorinchem 1929, 188 pp, geb. € 6.50 Antiquariaat Swolle
Praamsma, L. - Calvijn Praamsma, L. Calvijn Zomer Keuning, Wageningen z.j. 1e druk, 296 pp. gebonden zonder omslag, net ex. € 4.50 Antiquariaat Swolle
Praamsma, L. - Calvijn Praamsma, L. Calvijn Zomer Keuning, Wageningen z.j. 2e druk, 296 pp. gebonden met omslag, net ex. € 4.50 Antiquariaat Swolle
Calvijn als mensch en hervo... Doumergue, E. Calvijn als mensch en hervormer Ten Have, Amsterdam 1931, 2e druk, 167 pp. geb. € 4.50 Antiquariaat Swolle
Calvijn en Genève vert. W.F... Doumergue, E. Calvijn en Genève vert. W.F.A. Winckel, deel 3 W. Kirchner, Amsterdam 1907, 494 pp, geb. € 6.50 Antiquariaat Swolle
Calvijn's Jeugd vert. W.F.A... Doumergue, E. Calvijn's Jeugd vert. W.F.A. Winckel, deel 1 W. Kirchner, Amsterdam 1903, 494 pp, geb. € 6.50 Antiquariaat Swolle
Calvinisten op de tweesprong Vries, W.G. de Calvinisten op de tweesprong (meer info) De Vuurbaak, Groningen Geb., 1974, 432 p. € 7.00 Antiquariaat Swolle
Christelijke Politiek Diepenhorst, I.A. Christelijke Politiek Kok, Kampen 1958, 319 pp., geb. € 6.00 Antiquariaat Swolle
Christelijke politiek vandaag Dijk, C.P. van e.a. Christelijke politiek vandaag Kok, Kampen z.j., 157 pp. pbck. € 4.00 Antiquariaat Swolle
Christelijke toekomstverwac... Blei, K. Christelijke toekomstverwachting Boekencentrum, Den Haag 1986, 181 pp. pbck € 6.00 Antiquariaat Swolle
Christendom en Natonalisme Barents, J., Gispen, W.H., Itterzon, G.P. van, e.a. waaronder Smitskamp, H. Christendom en Natonalisme (meer info) Van Keulen, 's-Gravenhage 1955, 167 p. geb. keurig ex. € 7.50 Antiquariaat Swolle

Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |