Alle boeken van Aquilabooks uit Den Haag

Aquilabooks heeft in totaal 27041 boeken

Logo Aquilabooks VERZENDING naar huisadres of afhaalpunt via PostNL of DPD. WINKEL: VONDELSTRAAT 49; 2513 EP Den Haag; open do - za 10:00 - 17:00 [06-14485707 / 070-8880798]

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Gedenkbboek van et Tweede E... Bergh, L.Ph.C. van den Gedenkbboek van et Tweede Eeuwfeest der Utrechtsche Hoogeschool Utrecht Altheer 1837 geb. half linnen [pp 17 - 33 sterk rooestvlekkig gelith. titelp. 312 -[1] pp [met boekmerk: Boekverk... € 25,00 Aquilabooks
Gedenkboek 1918 - 1948 Alkemade - Kwakkelstein, C.H. van / E.M. Klapwijk / F. Jansen van Beek Gedenkboek 1918 - 1948 Bond van Meisjesverenigingen op gereformeerde grondslag gebonden half linnen [borden verkleurd]147 pp € 4,00 Aquilabooks
Gedenkboek 1922 -  1947 Bon... Brouwer, H. Gedenkboek 1922 - 1947 Bond van Gereformeerde Mannenverenigingen in Nederland [uitgegeven bij 25-jarig bestaan] Vereniging De Gereformeerde Mannenbond 1947 geb. half linnen 176 pp € 6,00 Aquilabooks
Gedenkboek 1930 - 1955 tgvh... Damsteegt, B.C., J. Karsemeijer i.a. Gedenkboek 1930 - 1955 tgvhet 125-jarig jubileum van het genootschap van leraren aan de Nederlandse Gymnasia en Lycea Groningen Wolters 1955 geb. 200 pp [licht roest] € 4,00 Aquilabooks
Gedenkboek 1905 1 februari ... Mulders, P., A. de Wolf, A. Kramer en G.J. Gestman [samenstellers] Gedenkboek 1905 1 februari 1955 uitgegeven tgv het vijftig jarig bestaan der Haagsche Voetbalvereeniging A.D.O. Den Haag ADO geb. linnen 162 pp [ex bibl. stempels/ exlibris W.N. van der Hout] 162 pp [binnenwerk heel goed] € 95,00 Aquilabooks
Gedenkboek 22 tot 27 juni 1... Telders, B.M. ; Wenckebach [frontispice] Gedenkboek 22 tot 27 juni 1925. De feesten van het Leidsche Studenten Corps ter viering van het 70ste Lustrum van de Leidsche Hoogeschool Leiden S.C. van Doesburgh 1925 geb. linnen 79 pp € 10,00 Aquilabooks
Gedenkboek bij het 25-jarig... Nicolas, Ir. Edmond (red.) Gedenkboek bij het 25-jarig bestaan van de stichting Het Limburgs Landschap Maastricht 1956 ing. (wat roest op de eerste pp) 91 pp ill. € 4,00 Aquilabooks
Gedenkboek der Koninklijke ... Doesschate, G. ten Gedenkboek der Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst tgv haar honderdjarig bestaan 7-8-9 juli 1949 Amsterdam De Bussy geb. 308 pp € 5,00 Aquilabooks
Gedenkboek der Nederlandsch... Burger, H. / B.W.Th. Nuyens / C.C. Delprat Gedenkboek der Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst bij haar vijf-en-zeventig jarig Bestaan den leden aangeboden 8 juli 1924 [1849 - 1924] Amsterdam 1924 ing. 227 pp [omslag beschadigd en verkleurd] € 9,00 Aquilabooks
 - Gedenkboek Dr. Jac. P. Thijsse Gedenkboek Dr. Jac. P. Thijsse Amsterdam-Batavia-Paramaribo W. Versluys 1935 ing. 216 pp € 85,00 Aquilabooks
Gedenkboek ...Hogere Burger... Stel, E. e.a. [red.] Gedenkboek ...Hogere Burgerschool met 5 jarige cursus ... Winkler Prins Lyceum te Veendam z.pl. , 1951 geb. grijs linnen goudopdruk; leerlinglijsten vanaf 1866 - 1951 € 5,00 Aquilabooks
Gedenkboek Kamer van Koopha... Westermann, Dr. J.C. Gedenkboek Kamer van Koophandel voor Amsterdam t.g.v. het 125 jarig bestaan; I - II Adam 1936 geb. bruin linnen-goud 4o. XI-446-38; (III)-336-45 pp € 9,00 Aquilabooks
Gedenkboek Koningin Wilhelm... Kepper, G.L. Gedenkboek Koningin Wilhelmina in haar openbaar leven Couvée `s- Gravenhage [1900] geb. 32,5 x 25 cm groen linnen met wapen en goud opdr. kleine slijtpl. mooie band; 359-XXVI pp € 18,00 Aquilabooks
Gedenkboek samengesteld ter... Hasselt, A.L.J.C. van / P.H. Buisman / L. Frank / G.D. Margadant / Ch.F.L. Nord / J.A. Salomons Gedenkboek samengesteld ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde 1914 - 1939 Utrecht Tholen [1939] geb. blauw linnen met zilver [rug verkl.] XV - 307 pp € 15,00 Aquilabooks
Gedenkboek ter gelegenheid ... Bosselaar, D.E.; B. Keulen, A.J. Luyt, G. Ras en A. Sizoo [red.] Gedenkboek ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het genootschap van leeraren aan Nederlandsche Gymnasiën 1830 - 1930 Amersfoort van Amerongen 1930 geb. zwart linnen goud opdruk 278 pp [een van 40 op Oud-Hollandsch Papier van Gelder uit de biblioth... € 22,00 Aquilabooks
Gedenkboek ter gelegenheid ... Merz, J.J. / C.F. Madlener / H.P.J. Smeets / G.G.L.M. Cremers / E.M.H. Quanjel [red.] Gedenkboek ter gelegenheid van het tiende lustrum van de R.K. Studenten Vergeniging "Sanctus Virgilius" Delft D.U.M. 1948 geb. zwart linnen 284 pp € 6,00 Aquilabooks
Gedenkboek ter gelegenheid ... Fontaine Verwey, H. de la ; e.a. Gedenkboek ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen 1912 - 12 juni - 1952 's-Gravenhage Uitgeversfonds der Bibliotheekverenigingen 1952 ing. 64 pp € 7,00 Aquilabooks
Gedenkboek ter herinnering ... Kuyper, Dr. A. Gedenkboek ter herinnering aan het overlijden van Dr. A. Kuyper en de sprake die daarbij uit de pers voortkwam Ten Have Adam 1921 geb. blind stempel 319 pp, beetje gevlekt € 5,00 Aquilabooks
Gedenkboek t.g.v. het honde... Dijk, H. van, J. Poortman, G.P. Ravesloot [red.] Gedenkboek t.g.v. het honderdjarig bestaan van de Meppeler Onderwijzersopleiding Eigen beheer drukkerij Js. Giethoorn en Zn. 1948 geb. half linnen 69 pp [in geslaagdenlijst wat onderstrepingen met balpen] € 9,00 Aquilabooks
Gedenkboek tgv het Zilveren... Elout, K.C. Gedenkboek tgv het Zilveren Jubileum der Amsterdamsche Ballast-Maatschappij 1905 - 1930 Amsterdam A. de la Mar 1930 geb. rood linnen [vlekje bovenkant rug / zijkanten rug sleets / binnenwerk prima!] 90-[6] pp € 6,00 Aquilabooks
Gedenkboek uitgegeven naar ... Buck, H. de [inleiding] / W.A. Hofman / J. Matzer van Bloois / G.W. Haas Gedenkboek uitgegeven naar aanleiding van de viering van het 200 jarig bestaan der "Groote Sociëteit" te Groningen Groningen [1965] ing. 74 pp € 5,00 Aquilabooks
Gedenkboek uitgegeven naar ... Goethem, F. van [voorwoord] Gedenkboek uitgegeven naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de Philosophische Bibliotheek 1927 - 1937 Antwerpen Standaard Boekhandel 1937 ing. 89 pp [deel van het eerste schutblad uit geknipt] € 4,00 Aquilabooks
Gedenkboek uitgegeven naar ... Bellon, K.L., E.W. Beth i.a. [jubileum-comite Gedenkboek uitgegeven naar aanleiding van het vijf en twintig-jarig bestaan van de Philosophische Bibliotheek 1927 - 1952 Antwerpen Standaard Boekhandel 1952 ing. 43 pp € 4,00 Aquilabooks
Gedenkboek uitgegeven ter g... Verrijn Stuart, C.A., F. Fonck e.a. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijf-en-trwintig jarig bestaan der Centale Commissie voor de Statistiek 1892 - 1917 `s-Gravenhage 1917 ing. [omslag wat roest] 136 pp € 8,00 Aquilabooks
Gedenkboek uitgegeven tgv h... Verrijn Stuart , C.A., F. Fonck, E.W. van Dam van Isselt e.a. Gedenkboek uitgegeven tgv het 25 jarig bestaan der Centrale Commissie Statistiek `s-Gravenhage 1917 geb. linnen 136 pp € 12,00 Aquilabooks
Gedenkboek van het Bataafsc... Kuene, J.P. Gedenkboek van het Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam [...] 1769 - 17 augustus - 1919; Het aandeel van Nederland in de ontwikkeling der natuurkunde gedurende de laatste 150 jaren Rotterdam Bataafsch Genootschap 1919 groot 4o ing. [omslag achter beschadigd; binnenwerk schoon en netjes] 341 pp € 12,00 Aquilabooks
Gedenkboek van het 25-jarig... Gerhard, A.H., L. Simons Gedenkboek van het 25-jarig bestaan der Wereldbibliotheek Wereldbibliotheek Adam 1930 geb. oblong linnen borden 160 pp € 5,00 Aquilabooks
Gedenkboek van het Victoria... Brümmer, N.J., J.J. Smith ed.] W.E. Malherbe [sekretaris] Gedenkboek van het Victoria-Kollege. Uitgegeven op last van de Unie van Oudstudenten De Nationale Pers Kaapstad 1918 hard cover orig. cloth [some water staining; inside very good] 198 pp geïll. € 22,00 Aquilabooks
Gedenkboek voor de vrijwill... Bruijn, C.A. de en A.C. Verschoor Gedenkboek voor de vrijwillige landdstormkorpsen Luchtwachtdienst en Luchtafweerdienst Sijfhoff Leiden 1949 geb. [grof linnen] 207 pp geïll. [ex libris J.P. van Blarkom] € 35,00 Aquilabooks
Gedenkboek voor Generaal J.... Nienaber, P.J., D.P. Goosen i.a. Gedenkboek voor Generaal J.B.M. Hertzog Afrikaanse Pers-Boekhandel Johannesburg 1965 geb. omslag 392 pp € 12,00 Aquilabooks
Gedenkboek Waterloo 1813 - ... Stamkart, J.A. Gedenkboek Waterloo 1813 - 1815 met platen Amsterdam D. Allart 1864 geb. halfleer XVI - 304 pp [3 gevouwen litho's en twee houtgravures] / naamlijst van alle inteekena... € 120,00 Aquilabooks
Gedenkbuch in memoriam Loth... Bickel, Lothar, Israel Eisenstein und Shalom Miron [ed.] Gedenkbuch in memoriam Lothar Bickel [sein inniges Verhältnis zu Constantin Brunner...] ICBI Kwik-Kopy Printing Tel Aviv pbk 139 pp € 4,00 Aquilabooks
Gedenkschrift bij het honde... Stokvis, B.J. / C.E. Daniëls / H. Burger / C.T. van Valkenburg / L.A. Faber Jr. Gedenkschrift bij het honderd-jarig bestaan van den Geneeskundigen Kring te Amsterdam Amsterdam De Bussy 1948 ing. 111 pp € 5,00 Aquilabooks
Gedenkschrift bij het vijf-... Moll, W., Snoeck Henkemans, J.R. , H.M.L.M. Sark Gedenkschrift bij het vijf-en-twintig-jarig bestaan van den Armenraad te `s-Gravenhage 1913 25 januari 1938 ing. geen paginering met uitnodigingskaart voor de herdenkings-samenkomst € 8,00 Aquilabooks
Gedenkschrift ter gelegenhe... Bastiaan, Wt.J. Gedenkschrift ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan der stenographische inrichting van de beide Kamers der Staten-Generaal. 1849 - 24 september - 1949 's-Gravenhage Staatsdrukkerij- en Uitgeversberijf 1949 geb. half linnen 87 pp [borden wat gevlekt / licht roest] € 5,00 Aquilabooks
Gedenkschrift zur Wiederkeh... Weldler, Norbert [Vorwort] Gedenkschrift zur Wiederkehr von Theodor Herzls hundertstem Geburtstag am 2. Mai 1960 Zürich Der Scheideweg 1960 soft cover 47 pp € 4,00 Aquilabooks
Gedenkschriften I-IV Troelstra, P.J. Gedenkschriften I-IV Querido Adam 1927/28/29/32 geb. 278-331-334-354-83 pp; € 12,00 Aquilabooks
Gedenkzuil van den Nederlan... Scharp, J. Gedenkzuil van den Nederlandschen Krijgsroem in junij 1815 s Gravenhage Johannes Allart 1816 soft cover [cardb.] XIV-[60]-136-20 pp; engr. t.p. fold. engr. map [Afteekening der Veldslagen van L... € 140,00 Aquilabooks
Staegemann, Waldemar - Gedichte Staegemann, Waldemar Gedichte Dresden Tittmann 1919 hardback 68 pp € 5,00 Aquilabooks
Gedichte aus Albaniën Schwarz, Robert [trans.] Gedichte aus Albaniën Tirana Verlag Enciklopedike 1991 soft cover 253 pp € 5,00 Aquilabooks
Gedichte. Eine Auswahl zum ... Hölderlin, Friedrich Gedichte. Eine Auswahl zum 100. Todestage 7. Juni 1943 Weimar Gesellschaft der Bibliophilen soft cover € 7,00 Aquilabooks
Gedichten Catullus, G. Valerius / A. Rutgers van der Loeff Gedichten Antwerpen De Nederlandsche Boekhandel 1953 pbk. 92 pp € 3,00 Aquilabooks
Gedichten Reeder, Théo [=Israël Querido] Gedichten Amsterdam van Looy 1894 ing. [onafgesneden / omslag rug verkl. / roestvlekkig] 97 pp € 12,00 Aquilabooks
Hartong, Corrie - Gedichten Hartong, Corrie Gedichten Rotterdamse Kunststichting 1980 ing. omslag 86 pp; gesign. "In oude trouw vriendschap Corrie" € 6,00 Aquilabooks
Gedichten Perk, Jacques, Willem Kloos [red.] Gedichten Sijthoff Leiden 17e dr. geb. rug verkl. 238 pp € 4,00 Aquilabooks
Vroman, Leo - 126 gedichten Vroman, Leo 126 gedichten Querido Adam 1964 pbk. 340 pp € 4,00 Aquilabooks
Boen, W.A. - 7 Gedichten Boen, W.A. 7 Gedichten z.pl. en j. handschrift, 10 bl., broch. met omslag € 20,00 Aquilabooks
Mol, Berit - Gedichten Mol, Berit Gedichten Den Haag 1995 eigen beheer geniet geen pag. € 3,00 Aquilabooks
Kinderhand - Gedichten Kinderhand Gedichten Amsterdam De Beuk 1954 ing. 63 pp € 3,00 Aquilabooks
Gedichten Soyinka, Wole / Marijke Emeis [vert.] / Peter van Hugten [illustr.] Gedichten Houten Het Wereldvenster 1987 ing. 66 pp € 3,00 Aquilabooks

| Pagina : 1 ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... 200 |