Alle boeken van boekbijdebrug uit Doesburg

particulier

boekbijdebrug heeft in totaal 32 boeken

Logo boekbijdebrug

Gesorteerd op:

Pagina : 1

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
10 diverse titels, waaronde... Hoedemaker, Ph. J. 10 diverse titels, waaronder diss, handboek OT/NT, Zonde en Genade, Jacob-Israel € 50.00 boekbijdebrug
Acta der Provinciale en Par... Reitsma, J. en S.D.van Veen (ed) Acta der Provinciale en Particuliere Synode, gehouden in de Noordelijke Nederland, 1572-1620, Groningen, Wolters, 1892-1896 4 dln: 1: NH deels(slechte band); 3 ZH;(gebonden); 4 Gld (ingenaaid); 5 Zld, Ov. (gebonden) € 20.00 boekbijdebrug
Honig, A.G., - Alexander Comrie Honig, A.G., Alexander Comrie (meer info) Leiden, Groen, 1991 als nieuw € 10.00 boekbijdebrug
Annotationes in Novum Testa... Groot, Hugo de Annotationes in Novum Testamentum, denuo emendatius editae, 8 delen in 6 bndn (Mt-Opb) Groningen, W. Zuidema, 1826-1830 halfleer € 60.00 boekbijdebrug
Das Christuszeugnis des Alt... Vischer, Wilhelm Das Christuszeugnis des Alten Testaments, I, II Evangelischer Verlag, Zurich; Erster Teil 7. Aufl. 1946; Zweiter Teil 2. Aufl.1946. Harde kaft. Goede staat € 25.00 boekbijdebrug
De Heidelbergsche Catechism... Gooszen, M.A. De Heidelbergsche Catechismus, Textus Receptus. Met toegelichte teksten. Bijdrage tot de kennis van zijne wordingsgeschiedenis en van het Gereformeerd Protestantisme Leiden, E.J.Brill. 252 pag. Opnieuw ingebonden. Halfleer. € 15.00 boekbijdebrug
De strijd voor kerkherstel,... J.C. Rullman De strijd voor kerkherstel, 2e druk, 1917; Een nagel in de heilige plaats, 1e druk, 1912; De doleantie, 2e druk, 1917 W. Kirchner, Amsterdam. 3 uniforme delen, gebonden, bruin leer met goudopdruk € 20.00 boekbijdebrug
De Zendingseeuw voor Nederl... Coolsma, S. De Zendingseeuw voor Nederlandsch Oost-Indie Urecht, Breiter, 1901. Leren band. In goede staat. € 15.00 boekbijdebrug
Der Evangelist Matthäus. Se... Adolf Schlatter Der Evangelist Matthäus. Seine Sprache, sein Ziel, seine Selbständigkeit Calwer Verlag Stuttgart, 1963, Sechste Auflage Gebonden met stofomslag. Goede staat € 17.50 boekbijdebrug
Procksch, Otto - Die Genesis Procksch, Otto Die Genesis (meer info) Deichertsche Verlagsbuchhandlung, Leipzig 1924 2. und 3. Aufl. € 10.00 boekbijdebrug
Eene eeuw van worsteling. O... Veen, S.D.van Eene eeuw van worsteling. Overzicht van de geschiedenis van het Christendom in de negentiende eeuw Groningen, J.B. Wolters, 1904. 928 pag. Gebonden. Goede staat. € 15.00 boekbijdebrug
Engelenwoede Verbaas, Frans Willem Engelenwoede Mozaïek € 5.00 boekbijdebrug
Evangelisches Kirchenlexiko... Brunotte, Heinz, Otto Weber (hrsgb) Evangelisches Kirchenlexikon. Kirchlich-theologisches Handwörterbuch Vandenhoeck Ruprecht, Göttingen, 1956-1961 4 delen, halfleer, goede staat € 40.00 boekbijdebrug
Franzen, Jonathan - Freedom Franzen, Jonathan Freedom Fourth Estate € 5.00 boekbijdebrug
Geschiedenis der Nederlands... Knappert, L Geschiedenis der Nederlandse Hervormde Kerk, dl 1 16e/17e eeuw, dl 2 18e/19e eeuw Amsterdam, Meulenhof, 1911,1912 band los € 10.00 boekbijdebrug
Geschiedenis der Vaderlands... G.J. Vos Azn Geschiedenis der Vaderlandsche Kerk, eerste deel van 630-1651 Dordrecht, J.P. Revers 1881 Gebonden, 272 pag € 12.50 boekbijdebrug
Selasi, Taiye - Ghana, ga weg. Selasi, Taiye Ghana, ga weg. Atlas € 7.50 boekbijdebrug
Handboek der geschiedenis v... Groen van Prinsterer, Willem Handboek der geschiedenis van het vaderland, 2 dln, halfleer Amsterdam, H. Höveker, 1852 2e druk € 25.00 boekbijdebrug
Handelen en denken in diens... Van Randwijk, S.C. Graaf van- Handelen en denken in dienst der zending, 2 dln. Boekencentrum, 's Gravenhage, 1981. Gebonden. Met stofomslag. € 30.00 boekbijdebrug
Historiae Ecclesiasticae Mosheim, J.L. Historiae Ecclesiasticae Helmstad, Wygand, 1764 band van halfleer beschadigd. € 10.00 boekbijdebrug
Kerkelijke verhoudingen in ... Post, R.R. Kerkelijke verhoudingen in Nederland voor de Reformatie Spectrum Utrecht, 1954 fraai gebonden exemplaar € 10.00 boekbijdebrug
Kerkgeschiedenis van Nederl... Post, R.R. Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen, 2 dln Spectrum Utrecht 1957 fraaie gebonden exemplaren € 20.00 boekbijdebrug
Kern der Christelijke leer,... Francken, Aegidius Kern der Christelijke leer, dat is de waarheden van de Gereformeerde godsdienst Groningen, G.J.Reits, 1883. 4e druk opnieuw gebonden € 10.00 boekbijdebrug
Khabar gembira (the good ne... Rooney, John Khabar gembira (the good news). A history of the catholic church in East Malaysia and Brunei, 1880-1976. Londen, 1981. Gebonden. Met stofomslag. € 20.00 boekbijdebrug
Licht vom Osten. Das Neue T... Deissmann, Adolf, Licht vom Osten. Das Neue Testament und die neuentdeckten Texte der hellenistisch-römischen Welt Tübingen, J.C.B. Mohr, 1923 Aufl. 4 € 20.00 boekbijdebrug
Oecumenische inleiding in d... Verstraelen, F.J. (eindredacteur). e.a. Oecumenische inleiding in de missiologie Kok, Kampen 1988 Gebonden, met stofomslag, 525 pag. € 15.00 boekbijdebrug
Old Testament Translation P... Hulst, A.R. Old Testament Translation Problems Leiden, E.J.Bril, 1960 € 15.00 boekbijdebrug
Oude kerkordeningen der Ned... C. Hooijer Oude kerkordeningen der Nederlandsche Hervormde gemeente (1563-1638) Joh. Nijman, Zaltbommel, 1865 Gebonden, groene band, 552 pag € 35.00 boekbijdebrug
Sporen naar de horizon Brink, Bastiaan Sporen naar de horizon Elmar € 5.00 boekbijdebrug
The life and times of Jesus... Edersheim, Alfred The life and times of Jesus the Messiah, 2 delen Longman New York, 1927, 28e druk € 20.00 boekbijdebrug
The Text of the New Testame... Metzger, Bruce M. The Text of the New Testament. Its Transmission, Corruption and Restoration Oxford, Clarendon Press, 1968 2 nd ed. € 15.00 boekbijdebrug
Wereld en zending. Tijdschr... Wereld en zending. Tijdschrift voor missionaire informatie en bezinning/ interculturele theologie Nederlandse Zendingsraad e.a. 28 jrg; 1979-2007 € 20.00 boekbijdebrug

Pagina : 1