Alle boeken van boekbijdebrug uit Doesburg

particulier

boekbijdebrug heeft in totaal 27 boeken

Logo boekbijdebrug

Gesorteerd op:

Pagina : 1

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Acta der Provinciale en Par... Reitsma, J. en S.D.van Veen (ed) Acta der Provinciale en Particuliere Synode, gehouden in de Noordelijke Nederland, 1572-1620, Groningen, Wolters, 1892-1896 5 dln: 1: NH deels(slechte band); 2:NH (deels), ZH (Deels) (gebonden); 3 ZH;(gebonden); 4 Gld (ingen... € 25.00 boekbijdebrug
Honig, A.G., - Alexander Comrie Honig, A.G., Alexander Comrie (meer info) Leiden, Groen, 1991 als nieuw € 10.00 boekbijdebrug
Annotationes in Novum Testa... Groot, Hugo de Annotationes in Novum Testamentum, denuo emendatius editae, 8 delen in 6 bndn (Mt-Opb) Groningen, W. Zuidema, 1826-1830 halfleer € 60.00 boekbijdebrug
De Heidelbergsche Catechism... Gooszen, M.A. De Heidelbergsche Catechismus, Textus Receptus. Met toegelichte teksten. Bijdrage tot de kennis van zijne wordingsgeschiedenis en van het Gereformeerd Protestantisme Leiden, E.J.Brill. 252 pag. Opnieuw ingebonden. Halfleer. € 15.00 boekbijdebrug
De leer der heiliging en vo... Impeta, C.N. De leer der heiliging en volmaking bij Wesley en Fletcher, Leiden, Mulder en Zoon, 1913 Dissertatie V.U. 1913 € 10.00 boekbijdebrug
De Zendingseeuw voor Nederl... Coolsma, S. De Zendingseeuw voor Nederlandsch Oost-Indie Urecht, Breiter, 1901. Leren band. In goede staat. € 15.00 boekbijdebrug
Der Evangelist Matthäus. Se... Adolf Schlatter Der Evangelist Matthäus. Seine Sprache, sein Ziel, seine Selbständigkeit Calwer Verlag Stuttgart, 1963, Sechste Auflage Gebonden met stofomslag. Goede staat € 17.50 boekbijdebrug
10 diverse titels, waaronde... Hoedemaker, Ph. J. 10 diverse titels, waaronder diss, handboek OT/NT, Zonde en Genade, Jacob-Israel € 50.00 boekbijdebrug
Eene eeuw van worsteling. O... Veen, S.D.van Eene eeuw van worsteling. Overzicht van de geschiedenis van het Christendom in de negentiende eeuw Groningen, J.B. Wolters, 1904. 928 pag. Gebonden. Goede staat. € 15.00 boekbijdebrug
Encyclopaedie der Heilige G... Kuyper, A. Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid, 3 dan Wormser, Amsterdam, 1894 Gebonden, in goede staat. € 20.00 boekbijdebrug
Evangelisches Kirchenlexiko... Brunotte, Heinz, Otto Weber (hrsgb) Evangelisches Kirchenlexikon. Kirchlich-theologisches Handwörterbuch Vandenhoeck Ruprecht, Göttingen, 1956-1961 4 delen, halfleer, goede staat € 40.00 boekbijdebrug
Geschiedenis der Nederlands... Kühler, W.J. Geschiedenis der Nederlandse Doopsgezinden 3 dln Haarlem, Tjeenk Willink, 1932-1950 dl 1: zestiende eeuw; dl 2a 1600-1735, dl 2b 1650-1735 € 15.00 boekbijdebrug
Geschiedenis der Nederlands... Knappert, L Geschiedenis der Nederlandse Hervormde Kerk, dl 1 16e/17e eeuw, dl 2 18e/19e eeuw Amsterdam, Meulenhof, 1911,1912 band los € 10.00 boekbijdebrug
Handboek der geschiedenis v... Groen van Prinsterer, Willem Handboek der geschiedenis van het vaderland, 2 dln, halfleer Amsterdam, H. Höveker, 1852 2e druk € 25.00 boekbijdebrug
Handelen en denken in diens... Van Randwijk, S.C. Graaf van- Handelen en denken in dienst der zending, 2 dln. Boekencentrum, 's Gravenhage, 1981. Gebonden. Met stofomslag. € 30.00 boekbijdebrug
Hendrik de Cock. Eerste afg... H (elenius) de Cock Hendrik de Cock. Eerste afgescheiden predikant in Nederland, beschouwd in leven en werkzaamheid. een bijdrage tot regt verstand van de kerkelijk afscheiding. S. van Velzen, Kampen, 1860 2 delen, gebonden in 1 halfleren band. 630 pag. € 20.00 boekbijdebrug
Historiae Ecclesiasticae Mosheim, J.L. Historiae Ecclesiasticae Helmstad, Wygand, 1764 band van halfleer beschadigd. € 10.00 boekbijdebrug
Kerkelijke verhoudingen in ... Post, R.R. Kerkelijke verhoudingen in Nederland voor de Reformatie Spectrum Utrecht, 1954 fraai gebonden exemplaar € 10.00 boekbijdebrug
Kerkgeschiedenis van Nederl... Post, R.R. Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen, 2 dln Spectrum Utrecht 1957 fraaie gebonden exemplaren € 20.00 boekbijdebrug
Kern der Christelijke leer,... Francken, Aegidius Kern der Christelijke leer, dat is de waarheden van de Gereformeerde godsdienst Groningen, G.J.Reits, 1883. 4e druk opnieuw gebonden € 10.00 boekbijdebrug
Khabar gembira (the good ne... Rooney, John Khabar gembira (the good news). A history of the catholic church in East Malaysia and Brunei, 1880-1976. Londen, 1981. Gebonden. Met stofomslag. € 20.00 boekbijdebrug
Licht vom Osten. Das Neue T... Deissmann, Adolf, Licht vom Osten. Das Neue Testament und die neuentdeckten Texte der hellenistisch-römischen Welt Tübingen, J.C.B. Mohr, 1923 Aufl. 4 € 20.00 boekbijdebrug
Oecumenische inleiding in d... Verstraelen, F.J. (eindredacteur). e.a. Oecumenische inleiding in de missiologie Kok, Kampen 1988 Gebonden, met stofomslag, 525 pag. € 15.00 boekbijdebrug
Old Testament Translation P... Hulst, A.R. Old Testament Translation Problems Leiden, E.J.Bril, 1960 € 15.00 boekbijdebrug
The life and times of Jesus... Edersheim, Alfred The life and times of Jesus the Messiah, 2 delen Longman New York, 1927, 28e druk € 20.00 boekbijdebrug
The Text of the New Testame... Metzger, Bruce M. The Text of the New Testament. Its Transmission, Corruption and Restoration Oxford, Clarendon Press, 1968 2 nd ed. € 15.00 boekbijdebrug
Wereld en zending. Tijdschr... Wereld en zending. Tijdschrift voor missionaire informatie en bezinning/ interculturele theologie Nederlandse Zendingsraad e.a. 28 jrg; 1979-2007 € 20.00 boekbijdebrug

Pagina : 1