Alle boeken van Boekennietje uit Wâlterswâld ( Wouterswoude )

zakelijk

Boekennietje heeft in totaal 1977 boeken

Logo Boekennietje Houd uw SPAM berichten in de gaten. Veel van onze correspondentie beland daar in.... helaas.

Gesorteerd op:

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 40 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
De Afsluitdijk / brug en wa... Sandburg, Marten - Hoop, Lammert de De Afsluitdijk / brug en waterscheiding PENN, Leeuwarden 2006, 208 blz. gebonden hardcover grootformaat met stofomslag in uitstekende staat € 7.00 Boekennietje
De akkers en de maagd van s... Leeuwen, Kees van De akkers en de maagd van steen (meer info) van Leeuwen, Wommels z.j,, 42 blz. paperback in goede staat € 4.00 Boekennietje
de Alde Feanen - schets van... Rintjema, Sietske - Claassen, Theo - Hettema, Halbe - Hosper, Ultsje - Wymenga, Eddy de Alde Feanen - schets van een laagveenmoeras (meer info) Friese Pers Boekerij, Leeuwarden 2001, 192 blz. gebonden hardcover in goede staat € 7.00 Boekennietje
de Alde Feannen - schets va... Rintjema, S. - Claassen, Th. - Hettema, H. - Hosper, U. - Wymenga, E. de Alde Feannen - schets van een laagveenmoeras (meer info) Friese Pers Boekerij, Leeuwarden 2001, 192 blz. gebonden hardcover in prachtconditie € 8.00 Boekennietje
De alvestêdetocht fan Tsjam Tjerkstra, Willem De alvestêdetocht fan Tsjam Frysk en Fry 1998, 50 blz. gebonden softcover in goede staat € 5.00 Boekennietje
De anfang en de slichte cla... Fruin, Mr. J.A. De anfang en de slichte clage umme varende have - naar het Oud-Saksische recht (meer info) van der Post, Amsterdam 1871, 84 blz. genaaide softcover in redelijke staat € 10.00 Boekennietje
De apenstreken van Sim en Pans - De apenstreken van Sim en Pans (meer info) Wolters-Noordhoff NV, Groningen 1970, 48 blz. geniete softcover oblongformaat in goede staat € 4.00 Boekennietje
De archieven der elkander v... Joosting, Mr. J.G.C. De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente (meer info) E.J. Brill, Leiden 1909, 813 blz. genaaide dikke bundel in prima staat € 20.00 Boekennietje
De assibilatie in de oudfri... Loopstra, J.J. De assibilatie in de oudfriese oorkonden (meer info) H.D. Tjeenk Willink Zoon, Haarlem 1935, 148 blz. genaaid exemplaar in redelijke staat € 15.00 Boekennietje
De avonturen van Flip en Fl... Berghegge, K. - Hoeksema, Daan De avonturen van Flip en Flap (deel 1-6) Douwe Egberts Koffiebranderijen z.j., verzamelwerken van DE, set nrs. 1 t/m 6 in nette conditie € 40.00 Boekennietje
De avonturen van Kuifje: He... Hergé De avonturen van Kuifje: Het gebroken oor + Cokes in voorraad (meer info) Casterman z.j., 124 blz. gebonden hardcover in redelijke staat € 7.00 Boekennietje
De avonturen van Oebele en ... Cornelissen, Aart De avonturen van Oebele en Abele / Friese vrijbuiters Afuk, Ljouwert 2015, 48 blz. paperback softcover in nieuwstaat € 3.50 Boekennietje
De baan is iepen! Ijsclub G... Stienstra, Bonne De baan is iepen! Ijsclub Goutum e.o. 1893-1993 (meer info) IJsclub Goutum 1993, 56 blz. paperback in mooie staat € 5.00 Boekennietje
De ballade fen d ald matroas Scholten, A.R. De ballade fen d ald matroas (meer info) Eisma, Ljouwert 1935, 35 blz. bundel in redelijke staat € 5.00 Boekennietje
De beam fan belofte Damsma, Gerrit De beam fan belofte Frysk en Fry 2001, 303 blz. paperback in goede staat € 7.00 Boekennietje
De Beker ! sc Heerenveen wi... Keimpema, Albert van De Beker ! sc Heerenveen winnaar KNVB beker 2009 Univé Verzekeringen 2009, 63 blz. softcover magazine in uitstekende staat € 5.00 Boekennietje
De belofte gestand gedaan -... Schaaf, Sj. van der De belofte gestand gedaan - geschiedenis van de Friese stichtingen 1940-1945 de Tille, Leeuwarden 1985 gebonden hardcover met stofomslag nieuw in verpakking € 5.00 Boekennietje
De Betuwe - de monumenten v... Beaufort, Dr. R.F.P. - Berg, Drs. Herma M. van den De Betuwe - de monumenten van geschiedenis en kunst (meer info) Staatsuitgeverij, Den Haag 1968, 445 pagina's + 180 bladzijden foto"s, gebonden met stofomslag.Net exemplaar. € 20.00 Boekennietje
De Betuwsche Stoomtramweg M... Klomp, Mr. R.G. De Betuwsche Stoomtramweg Maatschappij (1907-1935) De Alk, Alkmaar 1996, 104 blz. gebonden hardcover in prachtstaat € 7.00 Boekennietje
De Beurs 125 jaar jong Diemen, Corrie van De Beurs 125 jaar jong Pirola, Schoorl 1989, 88 blz. gebonden hardcover in uitstekende staat € 5.00 Boekennietje
De Bijbel - literaire editi... Nederlands Bijbel Genootschap De Bijbel - literaire editie (de Nieuwe Bijbelvertaling) Querido - Jongbloed 2004, 2399 blz. gebonden hardcover met stofomslag in uitstekende staat € 10.00 Boekennietje
De Bijbel Literaire editie ... - De Bijbel Literaire editie / de Nieuwe Bijbelvertaling Querido - Jongbloed 2004, 2400 blz. gebonden hardcover met stofomslag en leeslint in prima staat € 10.00 Boekennietje
De Bijbel prachtuitgave voo... Campagne, H.C.A. De Bijbel prachtuitgave voor alle standen van al de kanonijke boeken van het Oude en Nieuwe testament (meer info) Campagne, Tiel ca. 1880, 979 blz. linnen leer hardcover in redelijke staat (gebruikelijke ouderdomssporen) € 50.00 Boekennietje
Ype Schaaf - De blanke is gek Ype Schaaf De blanke is gek Kok, Kampen 2002, 320pp, paperback, in goede conditie, gesigneerd. € 3.00 Boekennietje
De brandweer aan de kook Arts, Leanne - Laerhoven, Patricia van - Horn, Marieke van der De brandweer aan de kook Bureau Brandweer Nederland december 2013, 1e druk, 240 pagina's met veel recepten en interviews, gebonden hardcover. Prachtboek... € 5.00 Boekennietje
De breedspoorlocomotieven v... Reeuwijk, G.F. van De breedspoorlocomotieven van de H.IJ.S.M. Uitgeverij de Alk 1985, 192 blz. gebonden hardcover in prima staat € 15.00 Boekennietje
De briefwiksel tusken Simke... Simonides, Dr. Dina De briefwiksel tusken Simke Kloosterman en Douwe Kalma (meer info) Frysk Ynstitut oan de RUG, Grins 1976,444 blz. gebonden softcover in nette staat € 5.00 Boekennietje
De Dijk voor de tover Lubbe, Huub van der De Dijk voor de tover (meer info) Nijgh van Ditmar, Amsterdam 1998, 123 blz. softcover oblongformaat in originele bewaardoos in prima conditie € 10.00 Boekennietje
De doospgezinde Krommenieër... Kuyper De doospgezinde Krommenieër zeildoekfabrikeursfamilie Kuyper (meer info) onbekend z.j. , 1e druk, 85 blz. halflinnen editie in nette staat € 10.00 Boekennietje
De eenzame fietser - inside... Koster, Adrianus De eenzame fietser - insiders over de politieke loopbaan van Dries van Agt (1971-1982) (meer info) van Duuren Media, Culemborg 2008, 301 blz. gebonden hardcover in nette staat € 5.00 Boekennietje
De elite van Heusden 1700-1750 Kool-Blokland, Drs. J.L. De elite van Heusden 1700-1750 (meer info) Zuidelijk Historisch Contact, Tilburg 1985, 312 blz. gebonden hardcover in prima staat € 10.00 Boekennietje
Marten Toonder - De ferjilder Marten Toonder De ferjilder (meer info) Dekker 2015, 82 blz. € 5.00 Boekennietje
Hylke Speerstra - De ferteller Hylke Speerstra De ferteller (meer info) Friese Pers, Leeuwarden 1996, 55 pagina's, gebonden in prima staat € 7.00 Boekennietje
De fiifde woansdei - 150 ji... Breuker, Pieter - Dijkstra, Minne - Janzen, Jan Pieter - Meij, Jan van der - Wytsma, Baukje De fiifde woansdei - 150 jier PC (1853-2003) van Wijnen, Franeker 2003, 296 blz.gebonden hardcover zwartlinnen met stofomslag nieuw in verpakking € 10.00 Boekennietje
De flage op it fjouwerkant ... Rienks, Sieds De flage op it fjouwerkant - hûndert jier keatsen yn Hallum 1905/2005 (meer info) Kaatsvereniging Hallum 2005, 157 blz. paperback softcover in prima staat € 7.00 Boekennietje
De foarsizzinge fen de Wolwa Sierksma, Klaes De foarsizzinge fen de Wolwa J. Kamminga, Dokkum 1940, 31 blz. bundel los in rode kaft in redelijke staat € 5.00 Boekennietje
Koaistra, G. Tsj. - De freon Koaistra, G. Tsj. De freon - z,j, 19 blz, geniete brochure in nette staat € 5.00 Boekennietje
De Friesche oorkonden uit h... Boersma, Jan Sybe Hylke De Friesche oorkonden uit het archief van het St.Anthony-gasthuis te Leeuwarden II (meer info) Noord-Hollandse Uitgevers, Amsterdam 1939, 136 blz gebonden hardcover in prima staat € 10.00 Boekennietje
De Friesche zeeweringen van... Jaarsma, W. De Friesche zeeweringen van 1825 tot 1925 (meer info) Provinciaal Bestuur, Friesland 1933, 294 blz. gebonden hardcover in goede staat € 10.00 Boekennietje
De Friese geschiedenis in m... Huisman, Kerst De Friese geschiedenis in meer dan 100 verhalen / de Nederlandse geschiedenis door de ogen van tijdgenoten Van Gennep, Amsterdam 2003, 332 blz. paperback softcover in prima staat € 5.00 Boekennietje
Haan, H. de - De Friese sjees Haan, H. de De Friese sjees Bataafsche Leeuw, Amsterdam 1997, 256 blz. gebonden hardcover in nieuwstaat € 7.00 Boekennietje
De Fryske gedichten fan Eel... Simonides, Dr. D. - Stapelkamp, Chr. De Fryske gedichten fan Eelke Meinerts ut de jierren 1779-1783 (meer info) A.J. Osinga, Boalsert 1952, 133 blz. genaaide bundel softcover in prima staat € 5.00 Boekennietje
De Fryske minnisten en harr... Postma, Dr. J.S. De Fryske minnisten en harren sosieteit (meer info) Wever, Franeker 1980, 373 pag. gebonden met hardcover en stofomslag € 5.00 Boekennietje
De Fryske petiele en hwet d... Kloosterman, S. De Fryske petiele en hwet der op en yn leit (meer info) A.J. Osinga, Boalsert 1938, 132 blz. gebonden hardcover met stofomslag in redelijke staat € 7.00 Boekennietje
De Fryske Thyl Ulespegel - ... Dykstra, Waling De Fryske Thyl Ulespegel - de wonderlike libbensskiednis fen Hantjse Pik Telenga, Frjentsjer z.j. 3e druk, 301 blz. gebonden genaaide hardcover in acceptabele staat € 5.00 Boekennietje
De geheime taal van dromen ... Fontana, David De geheime taal van dromen - geïllustreerde gids voor het begrijpen van de mysteriën van onderbewustzijn (meer info) House of Books, Vianen 2008, 176 blz. paperback softcover in mooie staat € 4.00 Boekennietje
Portnoy, Ethel - De geklede mens Portnoy, Ethel De geklede mens Cantecleer, de Bilt 1986, 160 blz. gebonden hardcover in prima staat € 5.00 Boekennietje
De geluksbrenger / 3 kinder... Dam, Arend van - Veer, Akky van der - Molen, Janny van der De geluksbrenger / 3 kinderen - 3 tijden - 1 tjerp (meer info) Friese Pers/Noordboek 2011, 107 blz. gebonden hardcover in prima staat € 7.00 Boekennietje
De gemeente Bemmel in het l... Wolters, Dr. J. De gemeente Bemmel in het land van Overbetuwe (meer info) Comité geschiedenis Bemmel 1954, 201 blz. ingebonden hardcover in goede staat € 8.00 Boekennietje
De gemeente Eenrum - histor... Duinkerken, W. De gemeente Eenrum - historie van drie dorpen Duinkerken, Rinsumageest 1982, 180 pagina´s, gebonden. Prachtexemplaar € 4.00 Boekennietje

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 40 |