Alle boeken van boekverkoper uit Alblasserdam

boekverkoper heeft in totaal 939 boeken

Logo boekverkoper
Wij zijn gespecialiseerd in antiquarische werken, voornamelijk religie en geschiedenis. Alle boeken die te koop aangeboden worden zijn dmv naslag werken nagekeken en alle pagina's zijn geteld en gecontroleerd met naslag werken. Tevens hebben wij een groot aanbod reprint (theologische werken). Wij kopen ook boeken in. Indien u wat zoekt en het staat niet op de site, laat het ons weten, alles staat niet hier vermeld. Tevens zijn wij gespecialiseerd in het restaureren en overnieuw inbinden van oude boeken, maar ook latere boeken kunnen we voorzien van nieuwe banden. Tot ziens !
Verder lezen

Gesorteerd op:

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Uitgeleezene Predikatien ui... Brakonier, Abr. Jos. Uitgeleezene Predikatien uit het Oude en Nieuwe Testament, waarin de stoffen ontleed, volgend de grondtaal naargespeurd, uitgebreid, tot het oogmerk des Geestes gebragt (meer info) Utrecht, Gysbertus van Paddenburg 1750 Reprint € 40,00 boekverkoper
De gedachtenis van de recht... Bregmna, C en Kole, L. A. De gedachtenis van de rechtvaardige tot zegen, enkele facetten, een zevental preken en een bindeling artikelen van ds L. Rijksen (meer info) Goes, uitgeverij Hoekman Goede staat € 10,00 boekverkoper
De VVortel, Den Oorspronck,... Bres, Guido de De VVortel, Den Oorspronck, Ende het Fundament der Weder-dooperen, oft Herdooperen van onsen tijde. Met overvloedighe wederlegginghe der sonderlingste Argumentee, door de welcke sy gewoone zijn die Ghemeynte onses Heeren Jesu Christi te beroeren, end (meer info) Amsterdam, Jan Evertsz. Cloppenburch 1608 Reprint € 125,00 boekverkoper
De prediking van de nadere ... Brienen, dr. T. De prediking van de nadere Reformatie, een onderzoek naar het gebruik van de klassifikatiemethode binnen de prediking van de Nadere Reformatie (meer info) Amsterdam, Ton Bolland, 1981 net exemplaar, soft cover € 7,50 boekverkoper
Toet-steen der Waarheid en ... Brinck, Henricus Toet-steen der Waarheid en der Meyningen, ofte Klaare en beknopte verhandelinge van seekere Carteriaanse en Coceaansche vraagstukken, de voorreden behelst o.a. .....lasterlijke boek van B. B. de betoverde wereld..enz. (meer info) Utrecht, wed. Willem Clerck, 1691 Origineel perkament, overnieuw in de band gezet, goed exemplaar € 395,00 boekverkoper
Hetzichzelven Verdrukkend S... Brink, A van de Hetzichzelven Verdrukkend Sion in Nederland (meer info) B J Hoogkamer zj Reprint € 25,00 boekverkoper
Beknopte opheledering van e... Brinkman, Cornelis Beknopte opheledering van eenige plaatsen des Nieuwen Testaments, 3 delen in 2 banden (meer info) Utrecht, S. de Waal. 1785/ Dordrecht, Pieter van Braam, 1776/ 1780 betreft deel 1, 2 en 5, in twee banden, nieuwe halfleren banden met ribben en leren hoeken € 125,00 boekverkoper
De Peinzende Kristen , vier... Broes, Petrus De Peinzende Kristen , vier stukken in éé band (meer info) Dordrecht, F. Boekee, 1841 Nieuwe half kunstleren band met marmers en kunstleren hoeken, € 30,00 boekverkoper
De peinzende kristen, of Bu... Broes, Petrus De peinzende kristen, of Bundel van Stichtelyke gedachten voor de eenzaamheid, in vier stukken (meer info) Amsterdam, P. Schouten, J. Wessing, 1783/1784/1785 vier delen in een latere oude halfleren band, met titelschiltje € 40,00 boekverkoper
de 25ste Psalm in eene door... Brouwer, Petrus de 25ste Psalm in eene doorgaande verklaaring als mede Psalm 84, Jesaja 32 en Lukas 5. (meer info) Dordrecht, Pieter van Braam, 1769 Originee leren band met ribben, boven op de rug ontbreekt een stukje leer € 175,00 boekverkoper
Christus, de Weg, de Waarhe... Brown, Johannes Christus, de Weg, de Waarheid en het leven / Christus de Hoop der heerlykheit (meer info) Amsterdam, erve wed G. de Groot zj en Amsterdam, A. en J. Douci, 1724 Rug is origineel perkament, nieuwe marmers en schutbladen € 125,00 boekverkoper
Hte leeven des Geloofs ten ... Brown, John Hte leeven des Geloofs ten tyde (meer info) Leyden, Johannes Hasebroek, 1736 Nieuwe halfleren band met ribben en goudopdruk € 150,00 boekverkoper
Het leeven des Geloofs ten ... Brown, John Het leeven des Geloofs ten tyde van beproevingen, met een breede voorrede door Cornelius van Velzen (meer info) Leyden, Johannes Hasebroek, 1736 Origineel perkament € 195,00 boekverkoper
Eerste beginneselen der Woo... Bruine, Johannes de Eerste beginneselen der Woorden Gods, of Eenige aan-eengeschakelde sekere/klaar/en voor alle nodige waarheden/ om in de Saligmakende kennisse van Gods Heilig Woord, enz..waarbij een belijdenis predikatie (meer info) 's Gravenhage, Johannes Kitto, 1707 Origineel perkament € 125,00 boekverkoper
De kracht, Werking en Nutti... Bruiningd, David De kracht, Werking en Nuttigheid des Geloofs (meer info) Nieuw-Bijerland, J P vd Tol Reprint € 15,00 boekverkoper
Reveil-serie, deel 6 Bruinings, David. Laren, Joost van. Houten, Frederik van. enz Reveil-serie, deel 6 (meer info) Oostburg, Uitgeverij Pieters, zj Goed exemplaar € 10,00 boekverkoper
De spiegel der zonde, voorg... Brunsvelt, Sixtum De spiegel der zonde, voorgehouden aan de tegenwoordige weereldt (meer info) Hendrik Rintjes 1662 Reprint € 27,50 boekverkoper
Het heil des HEEREN, vertoo... Bruynvisch, Adrianus Het heil des HEEREN, vertoont in XXI. Predicatien, over de salige geboorte, herlijcke opstandinge onses Heeren, ende Troostelijcke sendinge des Heilige Geestes (meer info) s Gravenhage, Jasper Doll 1679 REPRINT - naam voorin € 65,00 boekverkoper
Koren van Boaz' akker, nale... Bryan, Ruth Koren van Boaz' akker, nalezingen van een Arenraapster (meer info) Kampen, Brevier uitgeverij, 2012 Nette staat € 13,50 boekverkoper
De verborgenheid der Godzal... Bryan, Ruth en Triggs, ds. Arthur De verborgenheid der Godzaligheid, briefwisseling tussen een arenraapster en een maaier, vertaald door Ruth Pieterman (meer info) Kampen, Brevier, 2014 Nette staat € 15,00 boekverkoper
De Openbaringhe Jesu Christ... Bullinger, Johann Heinrich De Openbaringhe Jesu Christi. Ten eerste door den H. Engel Gods, Joanni den H. Apostel ende Evangekust geopenbaert, en van hem gesien en beschreven. Maer nu met CI. Predicatien verclaert. Eerstmael in Latijn uitghegaen, ende nu in Neder-duytsch ghetr (meer info) Dordrecht, Jan Canin 1581 Reprint € 90,00 boekverkoper
Hvysboec. Viif Decades, dat... Bullinger, Johann Heinrich Hvysboec. Viif Decades, dat is, Viiftich Sermoonen van de voorneemste hooftstucken der Christelicker Religie, in dry deelen ghescheyden. Met seer rijcke Registers. (meer info) Emden, Gillis van der Erve 1566 Reprint € 75,00 boekverkoper
De tedere ingewanden van Ch... Bunjan, Joahannes De tedere ingewanden van Christi Liefde, in de zondaar opengelegt en vertoon, waarbij: de genade uitgebreidt tot de grootste der zondaren (meer info) Dordrecht, Adriaan Walpot, 1772 Nieuwe half perkamenten band, met marmers € 85,00 boekverkoper
De Parabellen van de Phariz... Bunjan, Joahannes De Parabellen van de Pharizeus en den Tollenaar, en van den onvruchtbaren Vygenboom (meer info) Groningen, J. Verwerda. 1752 Nieuwe half perkamenten band, titelpagina aan de randen gekort en op oud papier gezet en twee pagina... € 125,00 boekverkoper
Eens christens reize naar d... Bunjan, Johannes Eens christens reize naar de Eeuwigheid, vertoonende onder verscheidene aardige zinnenbeelden de gansche staat van een boetvaardige en God zoekende ziel (meer info) Amsterdam, F. G. L. Holst, 1853 Originele halfleren band, knepen wat sleeds € 50,00 boekverkoper
De christen en christinnere... Bunjan, John De christen en christinnereize naar de Eeuwigheid (meer info) Doesburg, J. C. van Schenk en Brill, 1906 Originele bewerkte band, wel wat sleeds en los in de band € 15,00 boekverkoper
De Pelgrimsreis van deze we... Bunjan, John De Pelgrimsreis van deze wereld naar de toekomende, voorgesteld in de vorm van een droom (meer info) Nijkerk, G. F. Callenbach, 1907 Groot formaat, wat sleeds € 17,50 boekverkoper
Eens christens reis naar de... Bunyan. J. Eens christens reis naar de eeuwigheid , met aantekeningen van Lambertus van Beveren (meer info) Leiden. Groen en zoon, 1973 Goede staat, naam op schutblad € 7,50 boekverkoper
De Christenreis naar de eeu... Bunyan, John De Christenreis naar de eeuwigheid (meer info) Houten, den Hertog 2010 Net exemplaar € 6,00 boekverkoper
De Christinnereis naar de e... Bunyan, John De Christinnereis naar de eeuwigheid (meer info) Houten, den Hertog, 2008 net exemplaar € 6,00 boekverkoper
De christen en christinnenr... Bunyan, John De christen en christinnenreis, vertaald door A. G. Barkey Wolf v.d.m. (meer info) Delft, Naamloze Vennootschap W. D. Meinema, zj Gelezen staat, met een paar platen € 10,00 boekverkoper
Bunyan, John - De Heilige oorlog Bunyan, John De Heilige oorlog (meer info) Houten, Den Hertog, 2016 Nette staat € 12,50 boekverkoper
Synopsis dat is Kort Begryp... Burmannus, Franciscus Synopsis dat is Kort Begryp der Heilige Godgeleertheid, en voornamelijk van de Huishouding der Verbonden Gods, Van het begin tot aan het einde der Wereld. In twee delen (meer info) Utrecht, Francois Halma en Willem vande Water, 1697 Latere half leren banden met ribben en leren hoekjes, deel 1 zit een copie € 125,00 boekverkoper
De Wet ende het Getuigeniss... Burmannus, Franciscus De Wet ende het Getuigenisse, ofte Uitlegginge ende Betragtinge van de verborgentheden, en voornaamste Saken der Wet enz. Deel 1 (meer info) Amsterdam, J. Rotterdam, 1737 Latere halfleren band met ribben, snede er gekreukt en slordig € 60,00 boekverkoper
De Wet ende het Getuigenis,... Burmannus, Franciscus De Wet ende het Getuigenis, ofte Uitlegginge van de verborgentheden ende voornaamste saken des wets, ofte Boeken der Mosis, tot grondige openinge, soo van het geheele Jodendom, als Christendom, ende Schriftmatige vergelijkinge van die beide . (meer info) Utrecht, Cornelis Jacobsz Noenaart, 1668 Half perkament, halverwege in het blok een vlek aan de onderkant in de marge over circa 100 pagina'... € 125,00 boekverkoper
Doch Hij zal verschijnen to... Butijn-Melis, T. Doch Hij zal verschijnen tot ulieder vreugde (meer info) Barneveld, Boekhandel gebr. Koster, 1993 goed exemplaar € 7,00 boekverkoper
Gulde Regelen van een heyli... Byfield, Nicholas Gulde Regelen van een heyligh leven, een tractaet vervattende enz (meer info) Amsterdam. Johannes van Someren 1656 Reprint, mist schutblad voorin € 32,50 boekverkoper
Anatomie, Dominicæ Passioni... Byfielt, N Anatomie, Dominicæ Passionis. Dat is: een korte ende klaere ontledinghe van het gansche lijden (meer info) Jan Jacobsz 1647 Reprint € 37,50 boekverkoper
14 leerredenen over de Heil... Bymholt, Theodorus 14 leerredenen over de Heiligmaking (meer info) Groningen, Jan Oomkens 1775 Reprint - Stempel voorin € 55,00 boekverkoper
Een Bundel van dertien leer... Bymholt, Theodorus Een Bundel van dertien leerrdenen (meer info) Groningen, Pieter Bandsma 1747 Reprint € 60,00 boekverkoper
Gedenk schrift van Elizabet... Cairns, Elizabeth Gedenk schrift van Elizabeth Cairns. Eenige jaren voor haar dood door haarzelve beschreven en met grote nauwgezetheid van haar oorspronkelijk geschrift overgenomen (meer info) Veenendaal, Kool B.V. 1980 goede staat € 4,50 boekverkoper
Versameling van eenige affs... Calamy, Edmund e.a. Versameling van eenige affscheytspredikatien, door o.a. Calamy, Jenkins, Baxter enz (meer info) Amsterdam, Joannis van Someren zj Reprint € 45,00 boekverkoper
Versameling van eenige Afsc... Calamy, Watson, Sclater, Jacomh, Case, Baxter, Jenkins, Lye, Manton Versameling van eenige Afscheyts Predicatien (meer info) Amsterdam, Joannis van Sommeren, zj REPRINT - Kunstleer € 50,00 boekverkoper
Vergaderinghe ghehouden in ... Calvijn, Johannes Vergaderinghe ghehouden in de Kercke van Geneven. In welcke de materie van de eeuwige verkiesinghe Gods kortelijx ende klaerlijc van hem is voorgestelt, ende met ghemeyn accoort syner medebroederen ende dienaren goet ghekent ende bevesticht, wederleg (meer info) Rotterdam, Felix van Sambix 1612 Reprint € 35,00 boekverkoper
Lied der Liederen, of het H... Carolinus, Carolus Lied der Liederen, of het Hooge - Lied Salomons In zijn Geestelyke zin, als vertoog van de innerlyke gemeenschap tusschen Christus de Bruidegom, en de Kerk Zijnn Bruid enz... (meer info) Rotterdam, Reinier van Doesburg, 1702 Deel 1 in reprint, af en toe een lijn erin gezet en naam op schutblad, deel 2 origineel leer met rib... € 175,00 boekverkoper
Tranen vloet Jesu Christi o... Carpentier, Casparus van Tranen vloet Jesu Christi over Jerusalems/ den gewitten of bekeerden Moorman (meer info) Abraham vanden Burgh 1661/1662 Reprint € 37,50 boekverkoper
De Bruyloft des Lams, ofte ... Carpentier, Johannes de De Bruyloft des Lams, ofte Geestelicke huwelick tussen Jesum en Sijn bruid, ende Morgenwecker des Bruydts, enz (meer info) Abraham vanden Burgh 1662 Reprint € 45,00 boekverkoper
Verklaaringe van het Boek J... Caryl, Joseph Verklaaringe van het Boek Job. Waarin het reedenbeleyd aengeweezen, de spreekwyzen en zaeken in kraght verklaerd, doorgaens met aenmerkingen verrykt, en ter beoeffeninge van Godzaligheyd aengedrongen worden. (meer info) Utrecht, W. Kroon, S. Neaulme, P. Muntendam, 1740 Eerste twee pagina's de snede wat rafelig, achterin in de marge wat wormgaatjes en oude vochtplekke... € 300,00 boekverkoper
Peerle der Godlijcker liefd... Casmannum, Otho Peerle der Godlijcker liefde, dat is: een christelijcke betrachting, ende grondige bewijs enz (meer info) Marten Jansz Brandt 1624 € 35,00 boekverkoper
Spiegel van den ouden ende ... Cats J. Spiegel van den ouden ende nieuwen tijdt, (meer info) Isaac Burghoorn 1632 Reprint € 75,00 boekverkoper

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19 |