Alle boeken van boekverkoper uit Alblasserdam

boekverkoper heeft in totaal 914 boeken

Logo boekverkoper
Wij zijn gespecialiseerd in antiquarische werken, voornamelijk religie en geschiedenis. Alle boeken die te koop aangeboden worden zijn dmv naslag werken nagekeken en alle pagina's zijn geteld en gecontroleerd met naslag werken. Tevens hebben wij een groot aanbod reprint (theologische werken). Wij kopen ook boeken in. Indien u wat zoekt en het staat niet op de site, laat het ons weten, alles staat niet hier vermeld. Tevens zijn wij gespecialiseerd in het restaureren en overnieuw inbinden van oude boeken, maar ook latere boeken kunnen we voorzien van nieuwe banden. Tot ziens !
Verder lezen

Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Een trouwe wachter, uit het... Hoven, Hermannus van den Een trouwe wachter, uit het nalatenschap van den zeer bekenden Hermannus van den Hoven (meer info) Rijssen, Uitgeverij P. Stuut, 1982 Net exemplaar € 6,00 boekverkoper
Gods trouw jegens een ontro... Groenewegen, ds. Ch. P. Gods trouw jegens een ontrouw volk, 12 predikaties (meer info) Putten, van Horssen bv,2005 net exemplaar € 6,00 boekverkoper
Gorichems Ys-lijke Water Nood, Alutarius, Hieronymus Gorichems Ys-lijke Water Nood, (meer info) Paulus Vink 1656 Reprint € 65,00 boekverkoper
Reveil-serie, deel 3 Smytegelt, B. Me;, Koenraad. Hellenbroek, Abraham. enz Reveil-serie, deel 3 (meer info) Òostburg, Uitgeverij Pieters, zj Goed exemplaar € 10,00 boekverkoper
Levensbeschrijving van John... Newman, S, (vertaald door J. Kooistra, Ede) Levensbeschrijving van John Winzer 1788 - 1868, met een voorwoord van ds. C, Smits (meer info) Opheusden, Stuut, zj Net exemplaar € 3,50 boekverkoper
Reveil-serie, deel 5 Comrie, Alexander. Bekelman, Joannes. Laren, Joost van, enz Reveil-serie, deel 5 (meer info) Oostburg, Uitgeverij Pieters, zj Goed exemplaar € 10,00 boekverkoper
Reveil-serie, deel 6 Bruinings, David. Laren, Joost van. Houten, Frederik van. enz Reveil-serie, deel 6 (meer info) Oostburg, Uitgeverij Pieters, zj Goed exemplaar € 10,00 boekverkoper
Reveil-serie, deel 2 Mel, C. Immens, Petrus. Costerus, Florentius Reveil-serie, deel 2 (meer info) Oostburg, Uitgeverij Pieters, zj Goed exemplaar € 10,00 boekverkoper
Reveil-serie, deel 4 Groenewegen, Joahannes. Lodenstein, Jodocus van. Groe, Theodorus van der, enz.. Reveil-serie, deel 4 (meer info) Oostburg, Uitgeverij Pieters, zj Goed exemplaar € 10,00 boekverkoper
Synodale Ordonnantien ende ... Smetius, Johannes Synodale Ordonnantien ende Resolutien tot nut, dienst en gerief der kerken, onder chr. Synodus van 't hertogdom Gelre e Graafschap Zutphen Gehoordende, enz (meer info) Nymegen, Wilhelmus Bongaards 1736 Origineel perkament € 125,00 boekverkoper
Davids gesegende man, verkl... Smith, S/ Pownol, N Davids gesegende man, verklaring over de eerste Psalm/Gulden Cleynoot. (meer info) Nymegen, R. Smettius 1667 Reprint € 45,00 boekverkoper
Het Gebed van 's Heeren Vol... Ihringk, Nicolaas Wilhelm Het Gebed van 's Heeren Volk en desselfs Verhoring voorgesteld door een Verklaring van den LXXXV. En CXXX. Ps. Benevens een dubbel Aanhangsel over de Christelyke Deugde-Keten, 2 Pet. I. vs. 5-7. Als ook eene Afscheids en Intree-Predikatie over Act. X (meer info) Nymegen, Isaac van Campen 1768 Reprint € 55,00 boekverkoper
Het Gebed van 'sHeeren Volk... Ihringk, Niclaas Wilhelm Het Gebed van 'sHeeren Volk en desselfs Verhoring voorgesteld door een Verklaring van den LXXXV. En CXXX. Ps. Benevens een dubbel Aanhangsel over de Christelyke Deugde-Keten, 2 Pet. I. vs. 5-7. Als ook eene Afscheids en Intree-Predikatie over Act. XI (meer info) Nymegen, Isaac van Campen 1768 Reprint € 40,00 boekverkoper
Verzameling van Viddags pre... Groe, Theodorus van der Verzameling van Viddags predikatien, zestien preken (meer info) Nijkerk, I. J. Malga, 1862 Originele halfleren band, met nieuwe marmers € 35,00 boekverkoper
Twaalf uitmuntende practica... Sytegelt, Bernardus Twaalf uitmuntende practicale Leerredenen over verschillende plaatsen des Ouden Testament (meer info) Nijkerk, I. J. Malga, 1860 Nieuwe halfperkamenten band € 35,00 boekverkoper
Drie keer vier uitmunende v... Smytegelt, Bernardus Drie keer vier uitmunende viertallen (meer info) Nijkerk, I. J. Malga, 1856 Nieuwe halfleren band met ribben, titelschiltje en marmers € 45,00 boekverkoper
De Geestelijke mensch, in z... Costerus, Florentius De Geestelijke mensch, in zijn Begin, Voortgang en Uit-einde, voorgesteld in verscheiden Predikatien (meer info) Nijkerk, I. J. Malga, 1864 Originele leren band met ribben. schiltje is de naam met de hand op geschreven € 40,00 boekverkoper
Verzameling van Biddag Pred... Groe, Theodorus van der Verzameling van Biddag Predikatien, zestien preken (meer info) Nijkerk, I. J. Malga, 1862 Latere oude halfleren band met titelschiltje € 40,00 boekverkoper
De gelukzaligheid van den w... Alardin, Kasparus De gelukzaligheid van den weg der Regtvaardigen; alsmede de Fonteine des levens, voorgesteld in eenige predikatien, enz. (meer info) Nijkerk, I. J. Malga, 1867 Nieuwe half perkamenten band € 35,00 boekverkoper
De geopende Genade-Troon, o... Mel, Coenraad De geopende Genade-Troon, of voortreffelijke kerkredenen, voor, bij en na het gebruik des Hoogwaardigen Avondmaals enz.. (meer info) Nijkerk, I. J. Malga, 1861 Originele half linnen banden, knepen wat ingescheurt € 125,00 boekverkoper
Stellige en Praktikale verh... Coles, Elisa Stellige en Praktikale verhandeling van Gods Souvereiniteit, enz. Met ee voorwoord van J. Owen (meer info) Nijkerk, I. J. Malga, 1866 Latere halfleren band, stuk uit schutblad geknipt, oude druk € 25,00 boekverkoper
Stellige en Praktikale Verk... Comrie, Alexander Stellige en Praktikale Verklaring van den Heidelbergschen Katechismus, volgens de Leer en Gronden der Hervorming, enz gezuiverd en van een voorwoord voorzien door Theodorus Avinck.. Betreft de eerste zeven Zondagen. (meer info) Nijkerk, I. J. Malga. 1856 Nieuwe kunstleren band met titelschiltje, in het begin van het blok wat lichte oude vochtvlekken € 35,00 boekverkoper
Het gruwelijk Sodom gestraf... Mel, Coenraad Het gruwelijk Sodom gestraft, ter waarschuwinge aan Israel voorgesteld; in verscheidene Boet - en Bededags predikatien, benevens de gansche historie van sodom uit Genesis XVIII en XIX (meer info) Nijkerk, I. J. Malga 1861 Nieuwe halfleren band met ribben en marmers, stempel op titelpagina € 55,00 boekverkoper
Het innige christendom, tot... Schortinghuis, Wilhelmus Het innige christendom, tot overtuiginge van onbenadigde, bestieringe en opwekkinge van begenadigde zielen in dezelfs allerinnigste en wezenlijkste deelen gestaltelijk en bevindelijk voorgesteld in samenspraken (meer info) Nijkerk, I. J. Malga, 1858 Nieuwe halfperkamenten band met marmers € 45,00 boekverkoper
Het innige christendom tot ... Schortinghuis, Wilhelmus Het innige christendom tot overtuiging van onbegnadigde, bestieringe en opwekkinge van begnadigde zielen, in dezelfs allerinnigste en wezenlijkste deelen gestaltelijk en bevindelijk voorgesteld in samenspraken (meer info) Nijkerk, I. J. Mlaga, 1858 Latere half perkamenten band, eerste pagina's aan de snede wat sleeds € 30,00 boekverkoper
De Pelgrimsreis van deze we... Bunjan, John De Pelgrimsreis van deze wereld naar de toekomende, voorgesteld in de vorm van een droom (meer info) Nijkerk, G. F. Callenbach, 1907 Groot formaat, wat sleeds € 17,50 boekverkoper
Zamenspraken der Hemelingen... Groenewegen, Jacob Zamenspraken der Hemelingen, aangaande hunne reis naar het Hemelse Canaan enz (meer info) Nieuwpoort, A. Oskam, zj nieuwe kunstleren band, laatste pagina is copie € 20,00 boekverkoper
A.B.C. des Geloofs Geloofs ... Comrie, Alexander A.B.C. des Geloofs Geloofs of verhandeling van de benamingen des Saligmakenden geloofs/ verhandeling van eenige eigenschappen des Zaligmakenden geloofs zynde enz.. (meer info) Nieuwpoort, A. Oskamp 1863/1864 Origineel half leer, band is sleeds € 40,00 boekverkoper
De kracht, Werking en Nutti... Bruiningd, David De kracht, Werking en Nuttigheid des Geloofs (meer info) Nieuw-Bijerland, J P vd Tol Reprint € 15,00 boekverkoper
VI, predikatiën over het li... Corneij, Arnoldus VI, predikatiën over het lijden, sterven ende begraven onsen Heeren Jesu Christi (meer info) Nathanael Rooman 1636 Reprint € 35,00 boekverkoper
De waterkeringszorg in de A... Spierings, C. N. De waterkeringszorg in de Alblasserwaard en de vijfheerenlanden, Proefschrift ter verkrijging van de graad van Dokter op gezag van Rector Magnificus dr. W. A. Wagenaar. Promotor, mr. Th. G. Drupsteen (meer info) N. N. 1998 Pocketuitgave, net exemplaar € 20,00 boekverkoper
Waterbeheer geregeld? Een h... Dolfing, Birgitta Waterbeheer geregeld? Een historisch-bestuurkundige analyse van de institutionele ontwikkeling van de Hoogheemraadschappen van Delftland en Rijnland 1600-1800 Proefschrift enz.. (meer info) N. N. Goed exemplaar € 17,50 boekverkoper
De Heilige Schrift en haar ... Haar, ds J van der, dr. H. Bout e.a. De Heilige Schrift en haar gezag, de Kerkorde van de Nationale Synode te Dordrecht, 1618 - 1619, Verkiezing en Verbond enz.. (meer info) N. N. Goed exxemplaar, naam voorin uitgeknipt € 12,50 boekverkoper
Geschienis van de Hoge en v... Schakel, M. W. Burgemeester van Noordeloos, Hoornaar en Hoog-Blokland Geschienis van de Hoge en vrije heerlijkheden van Noordeloos en Overslingerland, verdeelt in vier delen, 1e; De naam Noordeloos, 2e; Kerkelijke Geschiedenis, 3; Waterstaatkundige Geschiedenis, 4e; Dorps en Gemeentebesturen (meer info) N. N. Goed exemplaar € 40,00 boekverkoper
Saulus van Tarsen, zes prek... Blok, ds P. Saulus van Tarsen, zes preken n.a.v. Handelingen 9 en 1 Korinthe 15 (meer info) `Middelharnis, Boekhuis Ariese zj Nette staat, naam voorin € 7,50 boekverkoper
tweede Eeuw - getyde van de... Water, Willem te, tweede Eeuw - getyde van de Geloofs- Belevenisse der Gereformeerde van Nederlant gevierd enz... (meer info) Middelburg, Pieter Gillissen, 1762 Nieuwe halfleren band met marmers, bladspiegel is soms wat bruinig maar goed leesbaar € 125,00 boekverkoper
Heilige versamelingen uit h... Clemens, H G Heilige versamelingen uit het Oude Testament bevattende eene verklaring van uitgezogte stukken des Ouden en NieuwenTestaments (meer info) Middelburg, Michiel Schryver 1733 Reprint € 40,00 boekverkoper
Gesonde bitterheyt voor den... Teellinck, Willem Gesonde bitterheyt voor den Weelderighen Christen die gerne Kermisse houdt. Tsamen gevoeght Uit het achtste Capittel van den eersten Send-brief Pauli tot die van Corinthen. (meer info) Middelburg, Marten Jansz. Brandt 1624 Reprint - Stempel met naam voorin € 60,00 boekverkoper
Een Strydende Heylige, in w... Frein, Henricus de Een Strydende Heylige, in wapenen tegen de satan: een verhandelinge van Ephes. 6: 10 - 18 in twee delen (meer info) Middelburg, Johanes op Somer 1724 Reprint € 50,00 boekverkoper
De Vrijgeesten, 5 werken Tuinman, Carolus De Vrijgeesten, 5 werken (meer info) Middelburg, Hendrik Paauwelssen 1712 Reprint - Naam voorin € 95,00 boekverkoper
Huys-boeck, Ofte Eenvoudigh... Teellinck, Willem Huys-boeck, Ofte Eenvoudighe verclaringhe ende toe-eygheninghe, van de voornaemste Vraegh-stucken des Nederlandtschen Christelijcken Catechismi. (meer info) Middelburg, Hans vander Hellen 1639 Reprint € 85,00 boekverkoper
Kruys-Lessen van den Sterve... Nicolai, Aegidius Kruys-Lessen van den Stervenden Jesus. Uytgebreydt en de Ziele toegepast. Dat is Een Verklaringhe over de seven laetste woorden onses Heeren Jesu Christi aen het Cruys uyt-gesproocken. (meer info) Middelburg, Gillis Horthemels 1680 Reprint € 55,00 boekverkoper
Verzameld Werk. Bevat: Phil... Teellinck, Ewout Verzameld Werk. Bevat: Philometer, 1616., Cleopas, 1617., Querela Patriae, 1617., Querela Ecclesiae, 1617., Anderde Clachte, 1617., Derde Clachte, 1618., Christelicke Clachte, 1619., Klauw vande Beeste, 1619., Mizpa, 1620., Boheems Geluyt, 1620., Een (meer info) Middelburg, Adriaen vande Vivere/etc. 1616-1649 Reprint € 150,00 boekverkoper
Verzameld Werk. Bevat: Phil... Teellinck, Ewout Verzameld Werk. Bevat: Philometer, 1616., Cleopas, 1617., Querela Patriae, 1617., Querela Ecclesiae, 1617., Anderde Clachte, 1617., Derde Clachte, 1618., Christelicke Clachte, 1619., Klauw vande Beeste, 1619., Mizpa, 1620., Boheems Geluyt, 1620., Een (meer info) Middelburg, Adriaen vande Vivere/etc. 1616-1649 Reprint € 175,00 boekverkoper
Jesvat Jehova, ofte de Sali... Faukelius, Hermannum Jesvat Jehova, ofte de Salichgheyt des Heeren, dat is verscheydenen prediktien over de menswordinge ofte gheboorte Christi uyt de vrouwe (meer info) Middelbrutg, wed. Symon Moulert 1633 Reprint € 25,00 boekverkoper
De Parel van grote waarde, ... Schultink, ds A. De Parel van grote waarde, 2 preken (meer info) M.F. 2016 Nette staat € 5,00 boekverkoper
De zoon van Bornia. leven e... Vermeulen, J. M. De zoon van Bornia. leven en werk van ds. E. du Marchie van Voorthuysen (meer info) Meteren, Tekstservice 2008 goede staat € 15,00 boekverkoper
De zoon van Bornea, leven e... Vermeulen, J. M. De zoon van Bornea, leven en werk van ds. E. du Marchie van Voorthuysen (meer info) Meteren, tekstservice Vermeulen, 2008 Nette staat € 8,50 boekverkoper
De zoon van Bornea, leven e... Vermeuen, J. M. De zoon van Bornea, leven en werk van ds. E. du Marchie van Voorthuysen (meer info) Meteren, Tekstservice Vermeulen, 2008 Net exemplaar € 8,50 boekverkoper
Twaalf puriteinse meestwerw... Vermeulen, J. M. Twaalf puriteinse meestwerwerken, Boston, Erskine, Goodwin, Gray enz (meer info) Meteren, Tekst service Vermeulen 2010 Goed exemplaar € 17,50 boekverkoper

| Pagina : 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 |