Alle boeken van Brinkman uit Amsterdam

Brinkman heeft in totaal 23677 boeken

Logo Brinkman Volgens voorwaarden van de NVvA, die o.a. bepalen dat de goederen het eigendom blijven van de verkoper tot volledige betaling. Boeken die niet aan de verwachting voldoen kunnen, na overleg, binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggestuurd. Betaling binnen 30 dagen op bank, of met credit card (Visa, Mastercard). Porto: € 5,90 (Nederland), € 7,50 België, € 8,90 (Duitsland), overige landen naar gewicht.

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Lex Licinia Sextia de modo ... FORSÉN, B. Lex Licinia Sextia de modo agrorum - fiction or reality? Helsinki 1991. 88 pp. Wrappers. Comm.Hum.Litt.96) € 12.00 Brinkman
Lex et historia. Waardeoord... TUKKER, W.B. Lex et historia. Waardeoordeel over wet en recht in de profane latijnse historiografie. Nijmegen, Valkhof, 2006. 395 pp. Wrappers. diss.) € 18.00 Brinkman
Lex et gratia. Der literari... SCHWAB, U. Lex et gratia. Der literarische Exkurs Gotfried von Strassburg und Hartmanns Gregorius. Messina 1967. 142 p. Un.,Publ.Ist.stran.1) € 16.00 Brinkman
Lex Cicereia. TRIANTAPHYLLOPOULOS, J.K. Lex Cicereia. Athene 1957-59. 2 Bde. Gr-8. xix,150,xv,165 Ss. Widm.d.Verf., griechisch m.dt.Zusammenf.) € 18.00 Brinkman
Levinus Lemnius 1505-1568. ... HOORN, C.M.v. Levinus Lemnius 1505-1568. Zestiende-eeuws Zeeuws geneesheer. A'dam 1978. 350 p. diss. € 22.00 Brinkman
Levinus Crucius en zijn Thr... DESMET-GOETHALS,M.-J. Levinus Crucius en zijn Threnodia (1548). Bijdrage tot de studie van het humanisme in de Nederlanden. M.20 p.facs.(tekst) + uitsl.kaart. Brussel 1985. Gr-8. 224 pp. Ing. Kon.Ac.) € 18.00 Brinkman
L'evergetismo nella Regio V... CANCRINI, F. & C. DELPLACE, & S.M.MARENGO. L'evergetismo nella Regio V (Picenum). Tivoli, Tipigraf, 2001. 260 pp. Avec fig. Broché. Picus, Suppl.8; dos usé; avec envoi de l'auteur) € 25.00 Brinkman
Leven,veldtogten,en regerin... GIFFORD, E. Leven,veldtogten,en regering van Napoleon Buonaparte. Band 1-3 (van 6) (t/m febr.1813). Met 3 kopergravures. Amsterdam, C. en H. Timmer, 1814. 3 dln. Cont. gemarmerd karton. Grote watervlekken, rug dl 1 vernieuwd, bibl.st.) - Degelijk werkexemplaar. € 60.00 Brinkman
Levensschets van den advoca... GÉNARD, P. Levensschets van den advocaat Theodoor van Lerius, voorzitter der provinciale commissie van graf- en gedenkschriften te Antwerpen. Antwerpen, drukkerij va De Vlaamsche School, 1880. 74,[1] pp. Met frontispice portret). Halfleer. (ietwat roestvlekkig) € 40.00 Brinkman
Levensherinneringen van een... HOVING, J. Levensherinneringen van een vrijdenker./Allerlei lui. Amsterdam, Vrijdenkersvereniging De Dageraad, 1938. 547 pp. Linnen. Mooi ex.) € 28.00 Brinkman
Levensgevallen van Willem V... VLEERTMAN, Willem. Levensgevallen van Willem Vleertman, Commissaris van de Approches. (..) Waar in zeer veele aanmerkelyke byzonderheden , de drie laatste oorlogen betreffende, voorkoomen. Uit zyne eige aanteekeningen en oorspronglyke schriften opgemaakt. / Kort... Amsterdam, Ide de Wadder, 1743-1742. 2 delen in 1 band. viii,176 & 30 pp. Met portret door J.C.Philips naar J.Boonen. Gemarmerd bruin basaan, rug verguld mat marokijnen rugtitel. band iets geschaafd; eerste bladen weervlekkig) - beide delen gesigneerd door zijn neef W.Vleertman ... € 320.00 Brinkman
Levensgeschiedenis van den ... BODDAERT, P Levensgeschiedenis van den vermaarden dichter Mr. P. Boddaert; bevattende zijne voornaamste bedrijven, snedige gezegden, korte en lange Extemporé's, geboorte en dood, enz. Zamengesteld uit echte eigenhandige stukken des overledenen, en op een'... In Holland, 1805. [ii],49,14 recte 12), 14 (recte 12) pp. Privé halfleer, rug met simpele goudbestempeling, platten overtrokken ... € 140.00 Brinkman
Levensbijzonderheden van Pi... WATER, J.W.te. Levensbijzonderheden van Pieter Adriaansz.van de Werff, burgemeester der stad Leijden, ten tijde van hare beide belegeringen door de Spanjaarden in de jaren 1573 en 1574. Leiden, Haak en comp., 1814. 8vo. [viii],188 pp. Carton. wat gebruind ex., rug met plakband versterkt) € 25.00 Brinkman
Levensbeschryving van eenig... STIJL, S., J.STINSTRA e.a.) Levensbeschryving van eenige voornaame meest Nederlandsche mannen en vrouwen. Amsterdam, Conradi & Harlingen, v.d.Plaats, 1774-1783. 10 delen. Orig.halfleer met ribben en rugtitels. stempel op titels, achterplat van dl.I gesleten; Haitsma Mulier/v.d.Lem 299 voor een volledige inhou... € 400.00 Brinkman
Levens en legenden van heil... MOLTZER, H.E. (uitg.) Levens en legenden van heiligen. I.Brandaen en Panthalioen. Naar het Utrechtse handschrift. Groningen 1891. xvi,71 p. BML 45) bibl.st. € 11.00 Brinkman
Leven van Sinte Lutgart,twe... VEERDEGHEM, F.v. Leven van Sinte Lutgart,tweede en derde boek.Naar een Kopenhaagsch handschrift uitgegeven. Leiden 1899. 4to. lxix,211 pp. Modern linnen. de facsimile in fotocopie) € 16.00 Brinkman
Leven van Sinte Lutgart, tw... VEERDEGHEM, F.v. Leven van Sinte Lutgart, tweede en derde boek. Naar een Kopenhaagsch handschrift uitgegeven. Leiden, Brill, 1899. 4to. lxix,211 pp. Halfmarokijn met simpele vergulding. Bibl. st.) € 30.00 Brinkman
Leven van Sinte Lutgart, tw... VEERDEGHEM, F.v. Leven van Sinte Lutgart, tweede en derde boek. Naar een Kopenhaagsch handschrift uitgegeven. Leiden, Brill, 1899. 4to. lxix,211 pp. Orig. Omslag. € 18.00 Brinkman
Leven van Sinte Amand, Patr... (BLOMMAERT, Ph. uitg.) Leven van Sinte Amand, Patroon der Nederlanden, dichtstuk der XIVe eeuw. Met gelithografeerde titels. Gent, 1842-1843. 2 delen in 1 band. viii,194.245 pp. half-linnen band Maatschappy der Vlaemsche Bibliophilen; oplage 38 exemplaren, dit is ex. no.4 van Mr R. Brisart te ... € 280.00 Brinkman
Leven van Sint Franciscus. ... MAERLANT, JACOB VAN. Leven van Sint Franciscus. + Dboec vanden houte. Uitgegeven door J. Tideman. M.1 taf. Leiden, D. du Mortier & zn., 1848-1844. 2 delen in 1 band. xii,453-xxvii,166 pp. Groen halfleer met simpele vergulding. W.Ver.Oude Ned.Letterk.)(Rug sterk gesleten) € 45.00 Brinkman
Leven van Sertorius. Tekst,... PLUTARCHUS. Leven van Sertorius. Tekst,vert.& komm.d.F.L.G.Stenten. M.pl.& 2 krt. Nijmegen 1969. 115 pp. Ingenaaid. diss.) € 12.00 Brinkman
Leven van R.C.Bakhuizen van... POTGIETER, E.J. Leven van R.C.Bakhuizen van den Brink. Haarlem 1885. xvi,394 p. Werken V) lin. € 15.00 Brinkman
Leven van Pyrrhus. M.hist.c... PLUTARCHUS. Leven van Pyrrhus. M.hist.comm.d.A.B.Nederlof. A'dam 1940. x,247 pp. thesis, stamp on tp.) € 25.00 Brinkman
Leven van Aratos.Text & ver... PLUTARCHUS. Leven van Aratos.Text & vert.m.comm.d.W.P.Theunissen. M.8 afb.& 2 krt. Nijm.1935. xxiv,327 pp. diss.) € 18.00 Brinkman
Leven van Agesilaus. Inl.,t... PLUTARCHUS. Leven van Agesilaus. Inl.,tekst & comm.d.I.Bos. Gron.1947. [8],xxx,227 pp. libr.stamps) € 20.00 Brinkman
Leven met een schrijver. Bi... VERVLIET, R. (red.) Leven met een schrijver. Biografie van Alfred Hegenscheidt volgens de memoires van Madeline Hegenscheidt-Heyman, en met editie van onuitgegeven documenten. M.31 ill.op pl. Antwerpen 1977. xxiii,382 pp. Lin met so. ex-libris ingeplakt) € 14.00 Brinkman
Leven, lieven, zingen. Nieu... ANTHEUNIS, G. Leven, lieven, zingen. Nieuwere liederen en gedichten. 's-Gravenhage, H.J.Stemberg 1880. 252 pp. Orig.omslag omslag wat besch., rug zeer beschadigd) ¶ Gentil Antheunis (1844-1907), Vlaams componist en dichte... € 20.00 Brinkman
Leven in mijn dicht. Histor... HUYGENS, Constantijn. LEERINTVELD, A. (red.) Leven in mijn dicht. Historisch-kritische uitgave van Constantijn Huygens' Nederlandse gedichten. Utrecht, 1997. 4to. 2 dln. in 3. 324,22,30,4-785 pp. met vele ingevoegde pagina's: appendices,facs,noten). Ingenaaid. (diss.; inlegvel met vragen opponen... € 45.00 Brinkman
Leven in Maasland. Een hoog... NOORDAM, D.J. Leven in Maasland. Een hoogontwikkelde plattelandssamenleving in de 18e en begin v.d.19e eeuw. M.talr.ills. Hilversum 1986. 4to.263 pp. Privé linnen band. diss./Holl.St.18; oorspr.voorplat bewaard) € 18.00 Brinkman
Leven en werken van Matthia... SYPKENS SMIT, J.H. Leven en werken van Matthias van Geuns M.D.1735-1817. M.71 afb. Assen, Van Gorcum, 1953. 4to. 616 pp. Ingenaaid. diss.; omslag iets besch.) € 24.00 Brinkman
Leven en werken van Jonker ... VERMEYLEN, A. Leven en werken van Jonker Jan van der Noot. Antwerpen1899. 171 pp. Orig omslag, rug overgeplakt met linnen. diss.; omsl.wat gevlekt en en iets besch.) € 14.00 Brinkman
Leven en werk van Prof.Dr. ... CELEN, Vital. Leven en werk van Prof.Dr. Vital Celen. Hulde aa Prof.Dr. Vital Celen door de Vereniging van Kempense Schrijvers en Frans-Vlaanderen. Leuven, De Clauwaert, 1956. 91 pp. Met portret en bibliografie. Bijgevoegd: Rouwkaart, portretkaart, bidprentje,dankkaartje & krantenknipsels betr.Vital Celen, en r... € 30.00 Brinkman
Leven en werk van Jan Brugm... HOMBERGH, F.A.H.v.d. Leven en werk van Jan Brugman o.f.m. (ca.1400-1473), met een uitgave van twee van zijn tractaten. Gron 1967. 311 pp. Ing. diss.) € 10.00 Brinkman
Leven en werk van Gerardus ... RADEMAKER, C.S.M. Leven en werk van Gerardus Joannes Vossius (1577-1649). Hilversum, Verloren 1999. 384 pp. Met 36 ills. Ing. omslag iets verkleurd) € 15.00 Brinkman
Leven en sterven van Dirk g... GAAY FORTMAN, B. de. Leven en sterven van Dirk graaf van Hogendorp (1833-1857). 1940. 30 pp. Ingenaaid. rug iets besch.; titelp.wat geschaafd) € 15.00 Brinkman
Leven en karakter van J.H. ... BEETS, Nicolaas. Leven en karakter van J.H. van der Palm. Leiden, D. du Mortier, 1842. [xvi],184 pp. Met frontispice portret) en uitsl.plaat (facs.). Gekartonneerd (met opdruk). (band vlekkig, rug overplakt, beschadig... € 45.00 Brinkman
Leven en bedrijf van Gerhar... BOER, M.G.de. Leven en bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen, grondvester van de Ned.Stoomboot-Mij. (Gedenkschrift "Fijenoord" 1823-1923). M.21 pl. Rotterdam 1923). Kl-4to. xii,168 p. lin (bibl.st.) € 25.00 Brinkman
Leve de koning en 't oude v... BELGISCHE OPSTAND. (WITHUIJS, C.G.). Leve de koning en 't oude vaderland! S.I., S.N., [1831]. 4 pp. geen omslag. € 14.00 Brinkman
L'Evangéliaire de Miroslav:... VRANA, J. L'Evangéliaire de Miroslav: contribution à l'étude de son origine. 's-Gravenhage 1961. Toile. 211 pp. Slav.Pr.25) € 18.00 Brinkman
Levana. Hrsg.v.K.Lange. JEAN PAUL. Levana. Hrsg.v.K.Lange. Langens.1910. Olw. xcix,351 Ss. Päd.Kl.24) € 15.00 Brinkman
Leuwerderadeels aenbrengh g... MOL, J.A. (utj.) Leuwerderadeels aenbrengh gemaect int jaer 1540. Ljouwert 1989. 267 pp. Fryske Ak.; Boarnerige 2) € 16.00 Brinkman
L'Europe et la révolution f... SOREL, A. L'Europe et la révolution française. 4e-2e éd. Paris 1897-1904. 8 volumes. demi-veau cachets, 4 tomes piqués de rouille) € 200.00 Brinkman
L'Europe après le Congrès d... PRADT, G.D. de. L'Europe après le Congrès d'Aix-la-Chapelle, faisant suite au Congrès de Vienne. Paris, F. Béchet ainé, 1819. in-8. xxvii,378 pp. Demi-veau poli, dos lisse doré quelques rousseurs; ex-libris Bibliothèque M.Saulnier; bel exemplaire) Georges Dominique Dufour de ... € 120.00 Brinkman
l'Europe à la fin de l'âge ... BÖHM, J. & S.J.DE LAET (red.) l'Europe à la fin de l'âge de la pierre: Actes du Symposium consacré aux problèmes du Néolithique européen (1959). M.79 Abb.,46 Taf.& 2 Beil. Praha 1961. Olw. 644 Ss. € 60.00 Brinkman
Leukippe und Kleitophon. Ei... ACHILLES TATIUS. Leukippe und Kleitophon. Einl., Übers.& Erl.v.K.Plepelits. Stuttgart, Hiersemann, 1980. vii,264 Ss. Leinen Bibl.d.griech.Lit.11; Einbd.leicht berieben) € 32.00 Brinkman
Lettres vendéennes ou corre... WALSH, (J.-A.) Lettres vendéennes ou correspondance de trois amis, en 1823. 2e éd. Avec carte dépliante sous couverture. Louvain, Linthout & Vandenzande, 1826. 2 tomes en 1 vol. 2),viii,312.(2),340 p. demi-veau lisse, pièces de titre (Bibl.Catholique de Belgique) cachets sur... € 65.00 Brinkman
Lettres. Texte établi et tr... PLATO. Lettres. Texte établi et traduit par J. Souilhé. Paris, Belles Lettres, 1960. cii,182 pp. Broché. Budé, Oeuvres XIII,1) € 12.00 Brinkman
Lettres sur l'Islande, trad... TROIL, U. de Lettres sur l'Islande, traduites du suédois par M. Lindblom. Paris, Imprimerie de Monsieur, P. Fr. Didot le jeune), 1781. 8vo. xlviii, 474 pp. Dos à 5 nerfs, demi-cuir. (coins heurtés, rouss... € 420.00 Brinkman
Lettres. Publ.p.D.Halévy & ... PROUDHON, P.J. Lettres. Publ.p.D.Halévy & L.Guilloux. Par.1929. Demi-toile. 363 pp. € 18.00 Brinkman
Lettres, publ.& annot.p.D.M... MORELLET, A. Lettres, publ.& annot.p.D.Medlin,J.C.David & P.Leclerc. Vol.I: 1759-1785. Oxford 1991. xlvi,624 pp. W.11 plates. Cloth w.dj. Voltaire Foundation) € 40.00 Brinkman

| Pagina : 1 ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 |