Alle boeken van Clerico uit Vlaardingen

particulier

Clerico heeft in totaal 49 boeken

Logo Clerico

Gesorteerd op:

Pagina : 1

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Aanteekeningen uit de rentm... M.G. Wildeman Aanteekeningen uit de rentmeestersrekeningen der Groote of St. Jacobskerk te 's-Gravenhage 1557-1567 (meer info) Mouton Co 's-Gravenhage 1897 De rentmeestersrekeningen geven een beeld van de huishouding van de kerk en daarmee van het Haagsche... € 10.00
€ 4,10
Clerico
Belegging in huizen te Amst... Gerlof Verwey Belegging in huizen te Amsterdam (meer info) Drukkerij en uitgeverij J.H, de Bussy Amsterdam , september 1942 Softcover 20 x 27,omvat 36 bladzijden met grafieken. Het boek bevat potloodaantekeningen en is licht... € 85.00
€ 4,10
Clerico
Beschrijvinge van 'Gravenhage Gysbert de Cretser Beschrijvinge van 'Gravenhage (meer info) Johannes Ratelband, boekverkoper, 1729 Origineel uit 1729, met frontispiece, verder geen platen. € 170.00
€ 4,10
Clerico
Beter Wonen 1913-1938 A. Keppler, J. Bommer, L. van der Pek-Went en anderen Beter Wonen 1913-1938 (meer info) N.V. De Arbeiderspers Amsterdam Gedenkboek gewijd aan het werk der woningbouwverenigingen, bij het 25 jarig bestaan van de Nationale... € 175.00
€ 4,10
Clerico
Bronnen voor de geschiedeni... W. Prevenier en J.G. Smit (bewerking) Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor 1544, deel 1 (meer info) Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. 's Gravenhage 1991 Hardcover 18,5 x 28,5, 286 bladzijden. In zeer goede staat € 10.00
€ 4,10
Clerico
De bodemkartering van Neder... Dr. F Sonneveld l.i De bodemkartering van Nederland, deel XVIII (In het land van Heusden en Altena) (meer info) Staatsdrukkerij UItgeverijbedrijf 1958 Boek met bijlage met gebiedskaarten in kleur, alles in goede staat € 10.00
€ 6,95
Clerico
De geschiedenis van den Haa... A. Luik en Th. van der Knaap De geschiedenis van den Haagschen Reinigingsdienst 1871-1946 (meer info) Drukkerij van Loon 's Gravenhage 15 x 23, 200 pagina's, hardcover in nieuwe staat € 13.50
€ 4,10
Clerico
De Grondwet, met aanteekeni... De Grondwet, met aanteekening der gelijksoortige bepalingen van vroegeren tijd bij elk artikel 's-Gravenhage, Boekh. vh. gebr. Belinfante UItgegeven in 1918 bij de 4e Grondwetswijziging van 1917, 263 blz. geb. € 15.00
€ 4,10
Clerico
De grootvisscherij op de No... A. Hoogendijk Jz. De grootvisscherij op de Noordzee. (meer info) H.D. Tjeenk Willink, Haarlem 1894 237 pagina's, omslag iets beschadigd. € 45.00
€ 4,10
Clerico
De industriele structuur va... Economisch-Technologisch Instituut voor Zuid-Holland De industriele structuur van Vlaardingen (meer info) E.T.I 1949 Softcover, 67 pagina's met kaarten en tabellen. Eenvoudige uitgave met stempel van bibliotheken € 10.00
€ 4,10
Clerico
De Noordzee Visserij Dr. H.C. Redeke De Noordzee Visserij (meer info) N.V. De Arbeiderspers- Amsterdam, 1935 104 pagina's, hardcover, in goede staat. € 20.00
€ 4,10
Clerico
De omwenteling te 's-Graven... L. Wichers De omwenteling te 's-Gravenhage in november 1813 (meer info) Elsevier Het boekje omvat ruim 100 pagina's met artikelen uit "Elsevier's geillusteerd maandschrift" € 20.00
€ 4,10
Clerico
De ontwikkeling van het bed... J.C. Claringbould en het secretariaat van de KvK De ontwikkeling van het bedrijfsleven in het gebied van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in 's Gravenhage (meer info) Ten Hagen's drukkerij Den Haag 1932 Een beschrijving van alle voorkomende groepen bedrijven in Den Haag en de buitengemeenten. Van de n... € 50.00
€ 4,10
Clerico
De ontwikkeling van het won... J. Bommer De ontwikkeling van het woningpeil in Nederland (meer info) Nationale Woningraad Amsterdam Verslag van de redevoering van Bommer tijdens de algemene ledenvergadering van de Nationale Woningra... € 10.00
€ 2,02
Clerico
De Ouwe Garde en het Andere... Guus Haest De Ouwe Garde en het Andere Slag en de Buitenlanders. (meer info) Van Gorcum, Assen/Maastricht 1989 Softcover 17 x 23, in prima staat, 200 pagina's € 10.00
€ 4,10
Clerico
De rentmeester Hans van der Sloot De rentmeester (meer info) Stichting De Grootfonds Schiedam, 2016 hardcover met stofomslag in goede staat € 15.00
€ 4,10
Clerico
De Rotterdamsche Waterweg 1... dr. A. Plate De Rotterdamsche Waterweg 1863-1914 (meer info) W.L. J. Brusse's Uitgevers-Maatschappij Boekje van 31 pagina's, uitgegeven in 1923, soft-cover, kaft iets beschadigd € 45.00
€ 4,10
Clerico
De stadsrechten van graaf W... H.P.H. Camps De stadsrechten van graaf Willem II van Holland en hun verhouding tot het recht van 's-Hertogenbosch (meer info) J.L. Beijers N.V. Utrecht, 1948 Dissertatie, stelling los opgenomen, evenals zes bijlagen met afbeeldingen. € 7.50
€ 4,10
Clerico
De standplaatsfactoren der ... Dr. A. Schippers Jzn. De standplaatsfactoren der groote haringvisscherij N.V. Dorsman Odé, Vlaardingen, 1927 140 pagina's, compleet met foto's en kaarten, in goede staat. € 30.00
€ 4,10
Clerico
De Volkshuisvesting te 's-G... P.Bakker Schut De Volkshuisvesting te 's-Gravenhage 1914-1939 (meer info) N. Samsom N.V. Alphen aan den Rijn 1939 Hardcover, 238 pagina's met foto's van complexen, plattegronden van woningen en situatietekeningen. € 20.00
€ 4,10
Clerico
"de Zomerhof" een woningcom... "de Zomerhof" een woningcomplex te 's-Gravenhage (meer info) Gemeente Den Haag Een studie over een een complex woningen voor "ontoelaatbare gezinnen". € 40.00
€ 4,10
Clerico
Een Droomer ter Haringvangst Bernard Canter Een Droomer ter Haringvangst (meer info) Van Holkema en Warendorf, Amsterdam. 2e druk 231 pagina's, rugband ontbreekt, samenhang is goed. € 40.00
€ 4,10
Clerico
Een voorstel tot riolering ... Charles T. Liernur Een voorstel tot riolering der stad, adres aan den gemeenteraad van Amsterdam (meer info) Scheltema Holkema Amsterdam 1874 Dundruk, 59 pagina's, 17x26. schutblad beschadigd. € 65.00
€ 4,10
Clerico
F.M. Wibaut, mens en magist... G.W.B. Borrie F.M. Wibaut, mens en magistraat. (meer info) Van Gorcum, Assen 1968 342 pagina's,24 x 16. In prima staat, alleen omslag licht verkleurd. Stellingen ingesloten. € 25.00
€ 4,10
Clerico
Genealogische en Heraldisch... M.C. Sigal jr. Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Groote Kerk te Vlaardingen. (meer info) Gemeente Vlaardingen 1926 51 pagina's, kaft beschadigd. € 35.00
€ 4,10
Clerico
Geschiedenis en Merkwaardig... Mr. P.G.Q. Sprenger van Eijk Geschiedenis en Merkwaardigheden der Stad Vlaardingen. Boekhuis Den Draak Vlaardingen, 1972 Fascimile van uitgave uit 1832. 350 pagina's, in goede staat, hardcover met stofomslag. € 15.00
€ 4,10
Clerico
Gravinnen van Holland: huwe... E.H.P. Cordfunke Gravinnen van Holland: huwelijk en huwelijkspolitiek van de graven uit het Hollandse Huis. De Walburg Pers, Zutphen 1987, in goede staat, met stofomslag, iets beschadigd. € 7.00
€ 4,10
Clerico
Heren en Boeren J.M.G van der Poel Heren en Boeren (meer info) H. Veenman Zonen, Wageningen 1948 Proefschrift, 185 pagina's. 26 x 16, aan de randen licht beschadigd. € 14.00
€ 4,10
Clerico
Het klooster Egmond: hortus... G.N.M Vis en anderen Het klooster Egmond: hortus conclusus (meer info) Verloren Hilversum 2008 In goede staat, 336 pagina's met enkele foto's. € 25.00
€ 4,10
Clerico
Het Nederlandsche Zeewezen,... J.W.J Baron van Haersolte e.a Het Nederlandsche Zeewezen, jubileumnummer 1901-1927 (meer info) NV Uitgeversmaatschappij "Amsterdam" Tijdschrift softcover 32 x 25 omvat 77 pagina's met foto's € 35.00
€ 4,10
Clerico
Jaarboek Die Haghe, complet... Jaarboek Die Haghe, complete serie van 1889-1989 (meer info) Verschillende Geheel compleet inclusief bijbehorende tekeningen en plattegronden en registers. € 775.00
Gratis
Clerico
Jaarboek voor Middeleeuwse ... diverse Jaarboek voor Middeleeuwse geschiedenis 10-2007 (meer info) Uitgeverij Verloren bv, Hilversum In goede staat, 295 pagina's met zeven artikelen van verschillende auteurs € 7.50
€ 4,10
Clerico
Jubileum-geschrift van den ... M.C. Sigal jr. e.a. Jubileum-geschrift van den Armenraad voor Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht, 1913-1938 De Armenraad in 1938 40 pagina's, voorwoord van burgemeester Siezen. In prima staat. € 22.00
€ 4,10
Clerico
Naar een sturend (gemeentel... Mr. P.S.A. Overwater Naar een sturend (gemeentelijk) grondbeleid. (meer info) Kluwer 2002 175 pagina's, 16,5 x 14,5. In goede staat. € 30.00
€ 4,10
Clerico
Onze voedingsmiddelen Dr. A.J.C. Snijders Onze voedingsmiddelen (meer info) W.J. ThiemeCie, Zutphen 1896 Gaaf boek, met gekleurde tabellen, waarvan eentje licht ingescheurd, € 25.00
€ 4,10
Clerico
Over bruggen gemeente Haarlemmermeer Over bruggen (meer info) gemeente Haarlemmermeer 2004 hard cover met tekeningen en foto's, 230x230, als nieuw € 5.00
€ 4,10
Clerico
Rotterdam zijn woningen vro... Rotterdam zijn woningen vroeger en nu (meer info) De dienst Volkshuisvesting Rotterdam, augustus 1950 Ongeveer 60 pagina's met tekst en tekeningen van wijken en woningenplattegronden vanaf 1865 tot en m... € 40.00
€ 4,10
Clerico
's Gravenhage in den loop d... W.P. van Stockum 's Gravenhage in den loop der tijden (meer info) W.P. van Stockum Zoon Origineel uit 1889, zonder kaart € 43.00
€ 6,95
Clerico
's Gravenhage in den loop d... W.P. van Stockum 's Gravenhage in den loop der tijden (eerste deel) (meer info) W.P. van Stockum Zoon Herdruk uit 1911, met kaart van 's Gravenhage in 1570 € 35.00
€ 6,95
Clerico
The Great American Cliché. Lawrence Paros The Great American Cliché. (meer info) Workman Publishing Co., New York. 1976 175 pagina's 20,5 x 17,5. Omslag licht beschadigd en verkleurd, verder in goede staat. € 14.00
€ 4,10
Clerico
The Poorhouse,  subsidized ... Devereux Bowly, Jr. The Poorhouse, subsidized Housing in Chicago 1895-1976 (meer info) Southern Illinois University Press 254 pagina's, veel foto's. 26 bij 20. Boek in prima staat, stofomslag beschadigd. € 50.00
€ 4,10
Clerico
Verslag van de beoordelings... Beoordelingscommissie Stadhuis/bibliotheelplannen Spuikwartier. Verslag van de beoordelingscommissie Stadhuis/bibliotheekplannen Spuikwartier (meer info) Gemeente Den Haag Overzicht van de in 1986 ingediende plannen voor het nieuwe Stadhuis van Den Haag, met tekeningen en... € 20.00
€ 4,10
Clerico
Vier heerlijke herenhuizen,... Arie de Klerk Vier heerlijke herenhuizen, de geschiedenis van de 'dokterswoningen' aan de Hoflaan te Vlaardingen. (meer info) Eigen beheer 64 pagina's met veel foto's. € 15.00
Gratis
Clerico
Vlaardingen in de wording v... Klerk de, Arie Vlaardingen in de wording van het graafschap Holland 800-1250 Eigen beheer Nieuw € 20.00
Gratis
Clerico
Vlaardingen in vogelvlucht Ir. R. Meischke Vlaardingen in vogelvlucht UItgeverij De Draak, Vlaardingen 1976 Paperback, in goede staat, 72 bladzijden met veel foto's, tekeningen en kaarten. € 10.00
€ 3,65
Clerico
Vlaardingen Kroniek, jaarkr... Drukkerij Van Dooren Vlaardingen Kroniek, jaarkroniek vanaf 1904 (meer info) Drukkerij Van Dooren Elke boek, beginnend met de eerste in 1904 en 1954 tot en met die van 1921 en 1971, is in goede staa... € 100.00
Gratis
Clerico
Vlaardingen op en over de s... Van Tijen en Maaskant Vlaardingen op en over de scheidingslijn. Toelichting op het plan voor de uitbreiding en sanering van de gemeente Vlaardingen (meer info) gemeente Vlaardingen, januari 1950 paperback, ca. A5 formaat, omslag licht beschadigd, handtekening op schutblad € 25.00
€ 4,10
Clerico
Wandelingen door Oud-Vlaard... Jan Anderson Wandelingen door Oud-Vlaardingen (meer info) Uitgeverij De Draak, Vlaardingen 1972 120 pagina's, 24 x 17, hardcover. € 20.00
€ 4,10
Clerico
Woningtoestanden in Nederland Sociaal-technische vereeniging van democratische ingenieurs en architecten. Woningtoestanden in Nederland (meer info) W.L I. Brusse Rotterdam, 1906 Met cijfers en grafische voorstellingen bewerkt naar de woningstatistiek van 31 december 1899 € 30.00
€ 4,10
Clerico

Pagina : 1