Alle boeken van corboek uit Joure

particulier

corboek heeft in totaal 122 boeken

Logo corboek

Gesorteerd op:

Pagina : 1 2 3 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
500 jaar proza uit Friesland JOng, Alpita 500 jaar proza uit Friesland Contact 2000 € 7.50 corboek
Aldeboarn, Het beschermen w... Kingmans, Hugo Aldeboarn, Het beschermen waard St.Monument van de maand, L'w jaargang 5, dl 6, 1990 € 7.00 corboek
Aldeboarn, Monument van de ... Kingmans, Hugo Aldeboarn, Monument van de maand jaargang V,deel 6 € 7.50 corboek
Wiersma, J.P. - Aldfaers Groun Wiersma, J.P. Aldfaers Groun Osinga, A.J., Boalsert ,1948 Mei tekeningen yn kleur fan C.Jetses € 7.50 corboek
Algemeen mannen-kiesrecht i... Algemeen mannen-kiesrecht in aantocht (meer info) De Nieuwe Amsterdammer € 50.00 corboek
Als mannnen en vrouwen bidden Roukema-Koning, Barbara Als mannnen en vrouwen bidden Boekencentrum,2005 € 5.00 corboek
Aspecten van her reveil / d... Mr. B. de Gaay Fortman Aspecten van her reveil / druk 1 Kok ten Have, Uitgeefmaatschappij 1980, paperback € 5.00 corboek
Briefwisseling van Mr. G. G... Dr A. Goslinga Briefwisseling van Mr. G. Groen van Prinsterer met Dr. A. Kuyper 1864-1876. Kok € 7.50 corboek
Burgum, Wâld- en wetterdoarp Vliet, H. van der Burgum, Wâld- en wetterdoarp Laverman 1964 € 10.00 corboek
By ús âlde tsjerken lâns Kalma, J.J. By ús âlde tsjerken lâns Van Gorcum € 5.00 corboek
De bevrijding van Groningen Ommen Kloeke, Dr W.K.J.J. van De bevrijding van Groningen Van Gorcum comp.,Assen, 1947 € 7.00 corboek
 - De Bye-Koer De Bye-Koer (meer info) T.Telenga, Freantsjer € 15.00 corboek
De Fries om utens Red. H. Uden Marsman De Fries om utens (meer info) Orgaen fen it Boun fen Fryske selskippen bûten Fryslân. € 5.00 corboek
De Friese Nassaus Kingmans, Hugo De Friese Nassaus St. Kultuer en toerisme Frieslân monument van de maand € 4.00 corboek
De Fryske húsfrjeon Waling Dykstra De Fryske húsfrjeon (meer info) € 10.00 corboek
De Fryske Húsfrjeon, Rym en... Waling Dykstra De Fryske Húsfrjeon, Rym en onrym út earder en letter tiid (meer info) € 10.00 corboek
De Gereformeerde Kerken en ... Jonker, A.J. De Gereformeerde Kerken en de arbeiders Narratio, 1994 nieuw € 10.00 corboek
De jonge fen é pôle Roorda, R.S. De jonge fen é pôle Meinema, Delft mei printen fen Joh. Mulders € 5.00 corboek
De mooiste veren van de gans Moerland, L.J. De mooiste veren van de gans Archiefdienst Goes Prenten van Goes, 18e tot 20e eeuw € 10.00 corboek
De Nije Mienskip, Orgaen fe... Red. D.Kalma De Nije Mienskip, Orgaen fen De Jongfryske Mienskip en fen it Ynstitút for Fryske Folksûntjowing 1922 – 1927 (meer info) € 20.00 corboek
De onmogelijke wetenschap, ... Leersum, Evert van De onmogelijke wetenschap, Over de verhouding van geloven en weten in de theologie van J.Iwand Narratio, 2002 € 5.00 corboek
De Strikel, Moanneblêd foar... De Strikel, Moanneblêd foar Fryslân 1958-1961 ynbûn, los: 1968-1971, 1972 (9/10) - 1994 (9) € 45.00 corboek
De Tsjerne, Frysk Literair ... De Tsjerne, Frysk Literair Tydskrift (meer info) De volledige jaargangen + Rattelwacht (1944) € 80.00 corboek
De Weitsrop, Moanneskrift w... Red.P.Sipma De Weitsrop, Moanneskrift wijd oan de bifoardering fen it Frysk ûnderrjocht (meer info) € 10.00 corboek
Dr Eeltje Halbertsma als Di... J.Hepkema Dr Eeltje Halbertsma als Dichter. Een gedenkschrift op zijn 100ste geboortedag 8 october 1897 € 15.00 corboek
Duitsche, Italiaanse, Brits... Duitsche, Italiaanse, Britsch-Amerikaansche en Sovjetrussische Oorlogsvliegtuigen Van Ditmar NV Amsterdam 1943, 163 pgs, veel foto's € 25.00 corboek
Tsjepkema, H. - Efkes Taelbuorkje Tsjepkema, H. Efkes Taelbuorkje Koperative Utjowerij, 1978 € 7.50 corboek
Encyclopedie van Friesland Brouwer, DR J.H. (red) Encyclopedie van Friesland Elsevier, 1958 € 10.00 corboek
Fan hearren en sizzen, Anek... Tamminga, D.A. Fan hearren en sizzen, Anekdoaten oer Fryske skriuwers fan earder en letter Friese Pers Boekerij € 7.50 corboek
Fedde Schurer Liemburg, Johanneke Fedde Schurer Friese Pers Boekerij biografie € 15.00 corboek
Figuren uit het reveil / dr... Mr B. de Gaay Fortman Figuren uit het reveil / druk 1 Kok ten Have, Uitgeefmaatschappij 1980, Gebonden € 5.00 corboek
 - Folk en Tael Folk en Tael Fryske Underrjuchtliga Folslein I (1933) - X (1942) € 20.00 corboek
For it nije Fryslân, In pol... red For it nije Fryslân, In polityk en ekonomysk Frysk moanneskrift (meer info) H.Doevendans, Snits € 15.00 corboek
Fot Hûs en hiem, tydskrift ... Fot Hûs en hiem, tydskrift for it Fryske húsgesin (meer info) Pieter Jelles Troelstra € 10.00 corboek
Friesch Dagblad - Friesch Dagblad Friesch Dagblad Friesch Dagblad Jubileumnummer 1953 € 5.00 corboek
 - Friesch Dagblad Friesch Dagblad (meer info) Persvereeniging De eerste nummers na de bevrijding € 25.00 corboek
Friesland monumentaal, In t... Molen, S.J. van der Friesland monumentaal, In takomst foar ús forline Fryske Akademy € 4.00 corboek
Frysk folksbled : moanneble... Frysk folksbled : moannebled fen de Fryske Folkspartij (meer info) € 10.00 corboek
 - Fryslân Oerein Fryslân Oerein (meer info) Federaesje fen Fryske Studinte forienings € 7.00 corboek
Fynsten út Fryske groun Elzinga,G. Fynsten út Fryske groun Miedema, Leeuwarden Bûnte liuwen nr 9, (1964) € 3.50 corboek
Gereformeerde kerken in Ned... Endedijk, H.C. Gereformeerde kerken in Nederland / Dl 1 1892-1936 + Dl 2 1936-1975 druk 1 Kok ten Have, Uitgeefmaatschappij 2002, Gebonden € 10.00 corboek
Geschiedenis van de joden i... J.H.CBlom e.a. Geschiedenis van de joden in Nederland 1995, Gebonden € 12.00 corboek
Gids voor Friesland en NO P... Gids voor Friesland en NO Polder Kooi en Visser, Sneek, 1957 € 5.00 corboek
Gnostiek / een inleiding to... Roukema, R. Gnostiek / een inleiding tot de gnostiek Meinema, Uitgeverij 1998, 215pp, paperback € 7.50 corboek
Goïnga, Hylkje en Tineke St... Fryslân foar bern Goïnga, Hylkje en Tineke Steenmeijer (red.) Utjouwerij Wimpel, 1991 € 5.00 corboek
Heerenveen, Platteland en vlek Keizer, J. Heerenveen, Platteland en vlek Fryske Akademy, nr 460 € 10.00 corboek
 - Herdenkingsnummer 1736-1936 Herdenkingsnummer 1736-1936 Handelsdrukkerij Hepkema, 1936 Herinnering aan de Torenfeesten te Oldeboorn € 10.00 corboek
Het algemeen betwijfeld chr... Kuitert, H.M. Het algemeen betwijfeld christelijk geloof Ten have, 1992 € 5.00 corboek
Het Friesch Dagblad getuigt... ? Het Friesch Dagblad getuigt, Enkele artikelen uit 1940,1941 tijdens de bezetting FD niet in de handel'', 48 pgs € 7.00 corboek
Het menselijk bedrijf.Repro... Het menselijk bedrijf.Reproducties naar Jan Luyken Universum-editie NV Eigen Volk, Haarlem € 7.00 corboek

Pagina : 1 2 3 |