Alle boeken van Fahrenheit 451 uit Leiden

zakelijk

Fahrenheit 451 heeft in totaal 5861 boeken

Logo Fahrenheit 451

Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 118 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Beschryving der stad Leyden... [Leiden], Mieris, Frans van, Alphen, Daniël van. Beschryving der stad Leyden, haare gelegenheid, oorsprong, vergrootinge, oude en hedendaagsche gedaante (...). Uit de Oude en Nieuwe bewyzen opgespoord, saamengesteld, met de echte en oorspronglyke Stukken bevestigd en beschreeven. Eerste - Tw... (meer info) Leyden, Wed. A. Honkoop/ C. van Hoogeveen, Junior, 1762/ 1770, (2 (van 3) delen, (20),362,90; (4),XX... € 225.00
€ 5,50
Fahrenheit 451
Beschryving der stad Utrech... [Utrecht]. Blondeel, Valentyn Jan. Beschryving der stad Utrecht, Behelzende derzelver Opkomst, en voornaamste Lotgevallen. Mitsgaders de opvolging der Bisschoppen tot het einde der twaalfde eeuwe. Benevens eene verhandeling over de vyf Collegiale Kerken, voornamelyk, die van S.... (meer info) Utrecht, Hermanus Besseling, 1757, (2),LII,396,(2 uitgeverscat.) pag., gegraveerd frontispiece door ... € 150.00
€ 5,50
Fahrenheit 451
(Beschryvinge der stadt Utr... [Utrecht]. (Booth, Cornelis). (Beschryvinge der stadt Utrecht). [Utrecht, een seer oude vermaarde en heerlijke stad...]. (meer info) Utrecht, "Gedrukt by Johannes Kanneman, Boek- en Caartverkooper", 1715, 10 pag. (gedrukt op 5 dubbel... € 250.00
€ 5,50
Fahrenheit 451
Beschryvinge van Egipte [Eg... [Egypt]. Maillet, B. de, Mascrier, J.B. le. Beschryvinge van Egipte [Egypte]; behelzende verscheide keurige aanmerkingen over de oude en hedendaagsche Aardrykskunde van dat Land; deszelfs aloude Gedenktekenen, de Zeden, Gewoontens en Godsdiensat der Inwooners, de Regeering en Koophandel... (meer info) 's Gravenhage, Isaac Beauregard, 1737, 2 vols., XX,(2),356; (2),363,(9 index) pag., frontispiece eng... € 1350.00
€ 5,50
Fahrenheit 451
Bespiegelinge of Gedagte Ov... Bespiegelinge of Gedagte Over de Weezentlykheyt der Dingen. (meer info) Amsterdam, Dirk onder de Linden, 1763, 192 pag., titelgravure door J.V. Schley, 1 gegraveerde plaat ... € 125.00
€ 5,50
Fahrenheit 451
Alt, Alfons. - Bestiarium. Alt, Alfons. Bestiarium. N.pl., Edition Braus, 2000, no pagination, colou-photographic illsutratons and original boards with ... € 10.00
€ 5,50
Fahrenheit 451
Bestrijding van schadelijke... Bestrijding van schadelijke dieren in den tuinbouw (meer info) Gent, Vanderpoorten/ Belgischen Boerenbond, 1927, 274 pag., 156 illustraties, origineel gedecoreerd ... € 95.00
€ 5,50
Fahrenheit 451
Between Boards. New Thought... Rostenberg, Leona, Stern, Madeleine B. Between Boards. New Thoughts on Old Books. Montclair/ London, Allanheld Schram/ George Prior, 1978, (6),209 pag., plates, original cloth with ... € 12.00
€ 5,50
Fahrenheit 451
Between Thought and Express... Reed, Lou (1942-2013). Between Thought and Expression: Selected Lyrics of Lou Reed. [Signed copy]. (meer info) New York, Hyperion, 1991, 1st edition, (10),182 pag., original clothbacked boards with dustjacket. € 450.00
€ 5,50
Fahrenheit 451
Between Worlds. Kabul New Y... Suau, Anthony (b.1956). Between Worlds. Kabul New York. [Rare PROOF-COPY of a never published photobook by 2x WORLD PRESS AWARD WINNER]. (meer info) No place (Amsterdam?), ABC Press, 2002, title-page and 36 black/ white photographic plates by Anthon... € 950.00
€ 5,50
Fahrenheit 451
Bevrijde letters. [Gedrukt ... [Carlinapers]. Bellaert, Cornelis (= Cees van Dijk). Bevrijde letters. [Gedrukt in een oplage van slechts 20 exemplaren]. (meer info) Haarlem, Carlinapers, 1980, (21) pag., met de hand gezet en gedrukt in vele kleuren en tinten door C... € 55.00
€ 5,50
Fahrenheit 451
Bevrijding. Maandblad gewij... Verlinde, J., Han, K, e.a.. Bevrijding. Maandblad gewijd aan de vernieuwing van het socialisme. 3e Jaargang, No.4 (Aug. 1931) met fotomontage omslag "Dooft de vuren!". Groningen, Jongeren-Vredes-Actie, 1931, 24 pag., origineel geniet (anoniem) fotomontage omslag, 20,7... € 35.00
€ 5,50
Fahrenheit 451
[Beweegbare boeken]. Sprook... [Beweegbare boeken]. Sprookjes kindervreugd. (meer info) Z.pl., z.u., z.j. (ca.1950), (14) pag. (incl. omsl.), gekleurde illustraties, origineel geniet soepe... € 15.00
€ 5,50
Fahrenheit 451
[Beweegbare prentenboeken].... [Beweegbare prentenboeken]. St. Nicolaas. (meer info) Z.pl., z.u., z.j. (ca. 1950), (16) pag., 6 gekleurde illustraties met bewegende onderdelen, zwart/wi... € 90.00
€ 5,50
Fahrenheit 451
Bewoningsgeschiedenis van T... [Texel]. Woltering, P.J. Bewoningsgeschiedenis van Texel. De opgravingen aan de Beatrixlaan in Den Burg (late ijzertijd-Romeinse tijd: 100 v. Chr.-325 na Chr.). Noord-Hollandse Archeologische Publicaties - 3. Met bijdragen van P. Beliën, M. Erdrich, E. van der Linden,... (meer info) Castricum, Huis van Hilde Archeologiecentrum Noord-Holland, 2017, 334 pag., (gekleurde) plattegronde... € 60.00
€ 5,50
Fahrenheit 451
Bewusstsein und psychisches... [Psychology]. Loewenfeld, L. Bewusstsein und psychisches Geschehen. Die Phänomene des Unterbewusstseins und ihre Rolle in unserem Geistesleben. (meer info) Wiesbaden, J.F. Bergmann, 1913, VI,94,(12 publisher's cat.) pag., original printed wrappers. € 10.00
€ 5,50
Fahrenheit 451
Beyond Reminiscence. Chines... Wang Lian (ed.). Beyond Reminiscence. Chinese Tradition Expressed in Contemporary Art. Ed. Tang Jing and Wang Mingnan. (meer info) Beijing, BCA Beijing Center for the Arts, n.d. (ca.2000), (58) pag. (incl. wrappers), coloured illus... € 50.00
€ 5,50
Fahrenheit 451
Bezelem  [Bezêlem] Elohim. ... [Judaica]. Jellinek, Adolph. Bezelem [Bezêlem] Elohim. Fu¨nf reden u¨ber die israelitische Menschenlehre und Weltanchauung. (meer info) Wien, Alfred Hölder (Beck'sche Universitäts-Buchhandlung), 1871, 84 pag., printed in black within ... € 45.00
€ 5,50
Fahrenheit 451
Beziehungsreicher Alltag. P... Wember, Martina. Beziehungsreicher Alltag. Perspectives on Everyday life. Klagenfurt/ Wien/ Amsterdam, Ritter Verlag/ Editions Artists' Books Johan Deumens, 2001, 126,(2) pa... € 45.00
€ 5,50
Fahrenheit 451
Bezoek te Gansee (Nieuw Bam... [Suriname], [Suriname]. Lehbart, A.F. Bezoek te Gansee (Nieuw Bambey). IN: Berigten uit de Heidenwereld, van het Zendeling-Genootschap te Zeist. I. Suriname. 1867. No.11. (meer info) Zeist, Zendeling-Genootschap, 1867, 199-230 pag., genaaid (zonder omslag). € 125.00
€ 5,50
Fahrenheit 451
[Biblia anglica]. Hier is d... [Biblia anglica]. Hier is de kleinste Bijbel ter wereld. [Microscopic complete English bible on 1 single slide to be read under a microscope]. (meer info) Kinderdijk, Stichting Evangelie-lectuur p/a J. Rouw, z.j. (ca.1980), (16) pag., loosely inserted ori... € 60.00
€ 5,50
Fahrenheit 451
Biblia, dat is De gantsche ... [Biblia neerlandica]. Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last Van de Hoog Mog: Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, en volgens het besluyt vande Synode Nationael, ... (meer info) Amsterdam, Ph. Losel a.o., 1761, 4 parts in 1 vol., (10),328; 124; (2),81,(3) leaves; 47,(1) pag., e... € 125.00
€ 5,50
Fahrenheit 451
Biblia, dat is de gantsche ... Doré, Gustave. Biblia, dat is de gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. (Statenbijbel). Illustrated by Gustave Doré. [Remarkably well preserved set in original publisher's gilt and blindtooled leat... (meer info) Amsterdam, Gebroeders Koster, 1885, 1st Dutch ed. illustrated by Doré, numerous full-page woodengra... € 450.00
€ 5,50
Fahrenheit 451
Biblia, dat is de Gantsche ... [Biblia neerlandica 1835]. Biblia, dat is de Gantsche Heylige Schrifture, vervattende alle de Canonijke Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, naar de vertaling, op last der Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, in de jaren 1618 en 1619. [Heellederen band met gou... (meer info) Amsterdam/ Haarlem, Nederlandsche Bijbel-Compagnie/ Joh. Enschedé en Zonen, 1833/ 1836, 6 delen in ... € 175.00
€ 5,50
Fahrenheit 451
Biblia hebraica. Ed. R. Kit... [Biblia hebraica]. Kittel, R. (ed.). Biblia hebraica. Ed. R. Kittel. (meer info) Stuttgart, Württ. Bibelanstalt, (1925), 2nd ed., 2 vols., XVI,552; 553-1320 pag., original unif. bl... € 40.00
€ 5,50
Fahrenheit 451
Biblia sacra. Dat is de geh... Biblia sacra. Dat is de geheele heylighe schrifture bedeylt int out ende nieu Testament: van nieus met groote neersticheyt oversien, ende naer den lesten Roomschen text verbetert door sommighe doctoren inder Heyligher Godtheyt inde vermaerde u... (meer info) Antwerpen, "Eerst T'Antwerpen bij Jan van Moerentorf [Moretus/ Plantin-Press] en nu herdrukt bij Pi... € 2250.00
€ 5,50
Fahrenheit 451
[Biblia Sangir]. Pedariandi... [Biblia Sangir]. Pedariandi wuhu e [cover title]. Convolute of the translations of the apostles in Sangirese (Indonesian Archipelago) published buy the Dutch Bible Siociety/ Het Nederlandsch Bijbelgenootschap. (meer info) No place, 6 parts in 1 volume, original giltlettered and blindtooled black cloth. € 250.00
€ 5,50
Fahrenheit 451
[Biblia Syriaca]. Biblia sa... [Biblia Syriaca]. Biblia sacra juxta versionem simplicem quae dicitur Pschitta. [Rare Syriac Peshitta Old Testament]. (meer info) Mausili (Mosul, Iraq), typis Fratrum Praedicatorum (= Dominicans), 1887-1888, 2 vols., 712; 681 pag.... € 750.00
€ 5,50
Fahrenheit 451
Bibliograafwerk in de marge... [Eikeldoornpers]. Verkruijsse, Piet, Vries, Doortje de (ill.). Bibliograafwerk in de marge. 'Feestrede'. Apeldoorn, Eikeldoorpers, 1996, 6 pag., druksel in kleuren door Doortje de Vries, genummerd, gesigne... € 30.00
€ 5,50
Fahrenheit 451
Bibliografie van en over To... [Lanoye, Tom]. Rousseeuw, Boris. Bibliografie van en over Tom Lanoye (1979-1986). Wildert, Carbolineum Pers, 1998, 2e druk, 28 pag., gedrukt op de Carbolineum Pers in 100 exemplaren,... € 15.00
€ 5,50
Fahrenheit 451
Bibliographie de la Perse. Schwab, Moise. Bibliographie de la Perse. (meer info) Amsterdam, Meridian, 1962, reprint ed., 152 pag., orig. wrappers. € 10.00
€ 5,50
Fahrenheit 451
Bibliographie de L'Afrique ... Bruel, Georges. Bibliographie de L'Afrique Équatoriale Francaise. (meer info) Mansfield Centre, Martino Publishing, 2003, (6),IV,326 pag., original decorated cloth, small quarto. € 30.00
€ 5,50
Fahrenheit 451
Bibliographie der Middelned... Petit, Louis D. Bibliographie der Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. [Interleaved copy]. (meer info) Leiden, E.J. Brill, 1888, XVI,298,(1) pag., contemporary halfcloth, large octavo. € 20.00
€ 5,50
Fahrenheit 451
Bibliographie des Mazarinad... [Mazarinades]. Moreau, C. Bibliographie des Mazarinades. Publiée pour la Société de l'Histoire de France. Tome Premier A - F. (meer info) New York, Burt Franklin, no date, facs. ed., vol. 1 only (of 3'and supplement vol.), (6),LXIV,426 pa... € 25.00
€ 5,50
Fahrenheit 451
Bibliographie des oeuvres d... [Beaumarchais]. Cordier, Henri. Bibliographie des oeuvres de Beaumarchais. Portrait d'après Cochin. (meer info) Paris, A. Quantin, 1883, 1st edition, VI,143,(1) pag., helio-engraved portrait after Cochin, origina... € 30.00
€ 5,50
Fahrenheit 451
Bibliographie parémiologiqu... Duplessis, G. Bibliographie parémiologique. Etudes bibliographiques et littéraires sur les ouvrages, fragmens d'ouvrages et opuscules spécialement consacrés aux proverbes dans toutes les langues. Suivies d'un appendice contenant un choix de curiosités par?... Paris, Potier, 1847, 1st ed., VIII,520 pag., contemporary gilt halfcloth, untrimmed. € 45.00
€ 5,50
Fahrenheit 451
Bibliographie van Vondels w... [Vondel, J. van den]. Unger, J.H.W. Bibliographie van Vondels werken. (meer info) Amsterdam, F. Muller comp., 1888, 1e druk, XII,(2),259,(2) pag., laat 19e eeuws halflinnen, groot o... € 30.00
€ 5,50
Fahrenheit 451
[Bibliography]. Catalogus v... [Bibliography]. Catalogus van de Algemeene Pharmaceutische Bibliotheek en van de boeken over Pharmacie en aanverwante vakken, aanwezig in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Amsterdam, Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, 1911, 1e druk, (12),261 pag., o... € 60.00
€ 5,50
Fahrenheit 451
[Bibliography]. Catalogus v... [Bibliography]. Catalogus van de Bibliotheek der Pharmaceutische Vereeniging Luctor et Emergo, te Amsterdam. Voorwoord door P.A. Vos. (meer info) Z.pl., z.u. ("Niet in den handel"), 1883, 28,(2) pag. € 45.00
€ 5,50
Fahrenheit 451
Bibliography of Oscar Wilde... [Wilde, Oscar]. Mason, Stuart. Bibliography of Oscar Wilde. With a Note by Robert Ross. Illustrated. (meer info) London, T. Werner Laurie Ltd., n.d. (1914), XXXIX,(1),605,(2) pag., frontispiece portrait ("Oscar Wi... € 140.00
€ 5,50
Fahrenheit 451
Bibliotheca Classica sive l... [Classical antiquity]. Bosscha, Herm. (ed). Bibliotheca Classica sive lexicon manuale, quo nomina propria pleraque apud scriptores, graecos romanos maxime classicos obvia illustrantur. Edito tertia corrector. (meer info) Daventriae, Gerh./ widow Brouwer-Kaarsenberg, 1825, 3rd corrected ed., VIII,566 pag., original marbl... € 35.00
€ 5,50
Fahrenheit 451
Bibliotheca Lindesiana Coll... Crawford, Ludovic. Bibliotheca Lindesiana Collations and Notes No.1. Sanderi Brabantia, 1656-1695. (meer info) London, Bernard Quaritch, 1883, 32,(1 index) pag., original red halfmorocco with red coloured boards... € 75.00
€ 5,50
Fahrenheit 451
Bibliotheca Phillippica. Me... Sotheby's. Bibliotheca Phillippica. Medieval Manuscripts: New Series: Seventh Part. Catalogue of Manuscripts on Vellum, Paper and Linen of the 3rd Century B.C. to the 17th Century A.D. from the celebrated collection formed by Sir Thomas Phillipps (1792-1... (meer info) London, Sotheby's, 1972, 115,(1) pag. 4 col. plates and 32 b/w plates, original printed boards, quar... € 20.00
€ 5,50
Fahrenheit 451
Bibliotheca Theologica. Ver... Buchold, Ernst Amandus. Bibliotheca Theologica. Verzeichniss der auf dem Gebiete der evangelischen Theologie nebst den für dieselbe wichtigen während der Jahre 1830-1862 in Deutschland erschienenen Schriften. Band I-II (= complete). (meer info) Göttingen, Vandenhoed Ruprecht, 1864, 2 vols., VI,755,(1); (2),757-1560 pag., slightly later unif.... € 250.00
€ 5,50
Fahrenheit 451
Bibliotheek der remonstrant... [Remonstrants]. Rogge, H.C.. Bibliotheek der remonstrantsche geschriften. [Beschrijvende catalogus der pa,mfletten-verzameling van de boekerij der Remonstrantsche Kerk te Amsterdam. Stuk I, Afdeeling I en II. Amsterdam, J.H. Scheltema, 1863-1864, 2 (van 5) delen in 1 band, (8),IX,(9),313,(1); (8),108 pag., m... € 35.00
€ 5,50
Fahrenheit 451
Bibliothek J.K.F. Knaake. I... [Theology]. Knaake, J.K.F. Bibliothek J.K.F. Knaake. I. Luther. II. Hervorragende Humanisten und Reformatoren. III.Förderer und Gegner der Reformation. (meer info) Nieuwkoop, B. de Graaf, 1960, 3 partsin (of 2) vols., ills., original gilt cloth. € 50.00
€ 5,50
Fahrenheit 451
Bibliothèque Nationale. Exp... [Rembrandt]. Courboin, Francois (ed), Guibert, Joseph (ed.), Lemoisne, P.-André (ed.). Bibliothèque Nationale. Exposition d'oeuvres de Rembrandt, dessins et gravures, mai-juin 1908. Catalogue. (meer info) Paris, Librairie Centrale des Beaux-arts/ Émile Lévy, 1908, 150 pag., plates with reproductions of... € 45.00
€ 5,50
Fahrenheit 451
Biesiot's Holland's [Hollan... [Plaatjes albums]. Biesiot, Fa. H.M. Biesiot's Holland's [Hollands] Roem Album. (meer info) Leiden, Stoom-Koekfabriek "Holland", ca.1905-1908, (2) tekstbalden en 14 dubbelzijdige bladen met el... € 150.00
€ 5,50
Fahrenheit 451
Bietjes voor Bubb. Huldebli... [Zwarte Hen Pers (Roosje Keijser)]. Valk, Ria, Wiersma, Klaas. Bietjes voor Bubb. Huldeblijk voor Bubb Kuyper. Lied door Ria Valk rebus door Klaas Wiersma. Utrecht, De Zwarte Hen Pers, 2014, (4) pag., geknipt en gedrukt in kleine oplage in grijs, groen en ... € 30.00
€ 5,50
Fahrenheit 451
Big Bang. The Origin of the... Singh, Simon. Big Bang. The Origin of the Universe. New York, Harper Collins, 2004, 1st US ed., (10),532 pag., diagrams, hardback with dustjacket. € 18.00
€ 5,50
Fahrenheit 451

| Pagina : 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 118 |