Alle boeken van Juriboek uit Malden

particulier

Juriboek heeft in totaal 317 boeken

Logo Juriboek

Gesorteerd op:

Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Aansprakelijkheid van de ov... Huijgen, W.G. Aansprakelijkheid van de overheid : Graadmeter voor de verhouding tussen publiek- en privaatrecht. (meer info) Deventer: Kluwer 1991, paperback, 268 pagina's € 15.00
€ 4,50
Juriboek
Aansprakelijkheid voor de t... A.A. van Rossum Aansprakelijkheid voor de tenuitvoerlegging van vernietigde of terzijde gestelde rechterlijke beslissingen (meer info) Kluwer 1990, paperback, 263 pp € 15.00
€ 3,65
Juriboek
Aard en opzet van het nieuw... Hartkamp, A. Aard en opzet van het nieuwe vermogensrecht (meer info) Wolters Kluwer Nederland B.V. 2010, paperback, 91 pp € 10.00
€ 3,65
Juriboek
AB Klassiek / standaarduits... Barkhuysen, T., Polak, J.E.M., Schueler, B.J., Widdershoven, R.J.G.M. AB Klassiek / standaarduitspraken bestuursrecht, opnieuw en thematisch geannoteerd (meer info) Wolters Kluwer Nederland B.V. 2016, paperback, 755 pagina's € 15.00
€ 4,50
Juriboek
Actus Reus and Participatio... Keiler, Johannes Actus Reus and Participation in European Criminal Law (meer info) Intersentia Ltd 2013, 602 pp, paperback € 32.50
€ 4,55
Juriboek
Afstemming van besluiten. E... Beerten, M.S. Afstemming van besluiten. Een onderzoek naar een algemene afstemmingsregeling voor samenhangende besluiten (meer info) Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2004, paperback, 280 pagina's € 18.00
€ 4,50
Juriboek
Algemene leerstukken van gr... Burkens, M.C. Algemene leerstukken van grondrechten naar Nederlands constitutioneel recht (meer info) Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1989, paperback, 238 pagina's € 15.00
€ 4,50
Juriboek
Alternatieven van en voor d... B.J. van Ettekoven, M.A. Pach, I.C. van der Vlies Alternatieven van en voor de bestuursrechten / druk 1 (meer info) Boom Juridische Uitgevers / Lemma 2001, 216 pp, paperback € 12.00
€ 3,65
Juriboek
Arbeidsrechtelijke themata ... Houweling, A.R. e.a. (redactie) Arbeidsrechtelijke themata Deel I en II (meer info) Boom Juridische uitgevers 2020, 1662 pp, Gebonden € 75.00
€ 6,95
Juriboek
Aspecten van het EESV Slagter, W.J. e.a. (redactie) Aspecten van het EESV (meer info) Kluwer Juridische 1990, paperback, 108 pagina's € 9.00
€ 4,04
Juriboek
Aspecten van toezicht : bes... Everdingen, H.G. van, C.M. Grundmann-van de Krol, H.J. Sachse Aspecten van toezicht : beschouwingen over het toezicht op de financiële sector : preadviezen voor de Vereniging voor Effectenrecht 1999 (meer info) Kluwer b.v., Uitgeverij 1999, paperback, 138 pp € 14.00
€ 4,55
Juriboek
Beginselen van behoorlijk o... Leeuwen, B.H.A., van Beginselen van behoorlijk ondernemingsbestuur / druk 1 (meer info) Kluwer 1990, paperback, 229 pagina's € 18.50
€ 4,55
Juriboek
Begrip van de nederlandse g... Brederveld, E, J.C Schroot, N. Wijma Begrip van de nederlandse gemeente (meer info) Sams H.D. Tjeenk Willink deel 1 - 1990 (330 pagina's) deel 2 - 1992 (400 pagina's) € 25.00
€ 4,55
Juriboek
Belang zonder aandeel en aa... Oosterhoff, G.P. Belang zonder aandeel en aandeel zonder belang / synthetische belangen in aandelen en daaraan te verbinden vennootschapsrechtelijke rechten en verplichtingen (meer info) Wolters Kluwer Nederland B.V. 2017, 472 pp, Gebonden € 29.50
€ 3,65
Juriboek
Beleidsovereenkomsten / druk 1 Lubach D.A. Beleidsovereenkomsten / druk 1 (meer info) Kluwer Juridische 1982, 336 pagina's paperback € 19.00
€ 6,95
Juriboek
Beoordelen van integriteit ... Tollenaar,, A. R.W Veldhuis, A.E.M. van den Berg Beoordelen van integriteit met de Wet Bibob (meer info) Boom Juridische uitgevers 2009, 151 pp € 9.00
€ 3,65
Juriboek
Beschouwingen over de stich... Duynstee, J.A.T.J.M. Beschouwingen over de stichting naar Nederlands privaatrecht (meer info) Kluwer Juridische 1978, paperback, 152 pagina's € 14.50
€ 4,55
Juriboek
Besloten vennootschap Lutmer, M. W.Westbroek e.a. (redactie) Besloten vennootschap (meer info) Kluwer Juridische 1985, paperback, 112 pagina's € 9.50
€ 4,04
Juriboek
Glasz, J.R. - Bestuur en toezicht Glasz, J.R. Bestuur en toezicht (meer info) Kluwer 1994, paperback, 426 pagina's € 19.50
€ 4,55
Juriboek
Bestuurlijke punitieve sanc... Houdijker, F.M.J. den Bestuurlijke punitieve sancties (meer info) Boom Juridische Uitgevers / Lemma 2006, 150pp, paperback € 8.50
€ 3,65
Juriboek
Bestuurlijke punitieve sanc... Houdijker, F.M.J. den, S.K. Gabriël, J.A.M.A. Sluysmans Bestuurlijke punitieve sancties (meer info) Boom Juridische Uitgevers / Lemma 2006, 150 pp, paperback € 8.50
€ 3,65
Juriboek
Bestuursrecht aan de horizo... H.J.A.M. van Geest e.a. (red) Bestuursrecht aan de horizon / druk 1 (meer info) Kluwer Juridische paperback € 11.50
€ 3,65
Juriboek
Bestuursrecht aan de horizo... Geest, H.J.A.M. e.a. (red.) Bestuursrecht aan de horizon / druk 1 (meer info) W.E.J. Tjeenk Willink paperback, 150 pp € 11.50
€ 3,65
Juriboek
Bestuursrecht, e-mail en in... Klingenberg, A.M. Bestuursrecht, e-mail en internet : bestuursrechtelijke aspecten van elektronische overheidscommunicatie (meer info) Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2011, paperback, 242 pagina's € 18.00
€ 4,50
Juriboek
Bestuursrecht in de sociale... Haan, P, de, Th.G. Drupsteen, R. Fernhout Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat deel 1 en 2 (meer info) Deventer: Kluwer 1986, derde geheel herziene druk. Gebonden, Deel 1, 421 pagina's, deel 2 454 pagina's € 20.00
€ 6,95
Juriboek
Bestuursrecht in praktijk A... Poorter, J.C.A. de, Soest-Ahlers, Y.M. van Bestuursrecht in praktijk Advisering in het bestuursrecht / over advisering van bestuursorganen in het kader van de uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid (meer info) Wolters Kluwer Nederland B.V. 2008, 113 pp, paperback € 12.50
€ 3,65
Juriboek
Bestuursrecht van vreemde h... Jong, J.P., de Bestuursrecht van vreemde herkomst (meer info) Kluwer Juridische 1988, paperback, 396 pagina's € 18.00
€ 4,55
Juriboek
Bestuursrechtelijk bewijsre... Schlössels, R.J.N., Y.E. Schuurmans, R.J. Koopman, D.A. Verburg Bestuursrechtelijk bewijsrecht: wetgever of rechter? (meer info) Boom juridische uitgevers 2009, 330 pp, paperback € 22.50
€ 3,65
Juriboek
Bevoegdheden van de algemen... Klaassen, A.G.H. Bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders / Historische concernrechtelijke en rechtsvergelijkende beschouwingen in het bijzonder over structuurwijzigingen (meer info) Wolters Kluwer 2007, paperback, 358 pagina's € 25.00
€ 4,55
Juriboek
Bevoegdheidsverdeling tusse... N. Verheij Bevoegdheidsverdeling tussen burgerlijke rechter en bestuursrechter (meer info) Kluwer Juridische 1994, paperback, 106 pp € 12.00
€ 3,65
Juriboek
Billijkheidsuitzonderingen Bakker, F.S. Billijkheidsuitzonderingen (meer info) Wolters Kluwer 2018, 528 pp, Gebonden € 37.50
€ 6,95
Juriboek
Blokkering van aandelen / d... Schwarz, C.A. Blokkering van aandelen / druk 1 (meer info) Kluwer Juridische 1986, paperback, € 15.00
€ 3,65
Juriboek
Bouwen en bezinning / regel... Anema, J.T. Bouwen en bezinning / regels van wenselijk en onwenselijk financieel recht lustrum bundel 2007 Vereniging voor Effectenrecht (meer info) Kluwer 2007, Gebonden, 367 pp € 25.00
€ 3,65
Juriboek
Burgerlijk recht en de vrij... Ploeg, T.J. van der Burgerlijk recht en de vrijwillige organisaties (meer info) Kluwer 1978, paperback € 16.00
€ 4,55
Juriboek
Burgerlijke rechter of best... Polak, J.E.M Burgerlijke rechter of bestuursrechter : de gewenste verdeling van de rechtsmacht bij regelgeving, schadeverzakendoverheidshandelen en tweewegenleervragen. (meer info) Deventer : Kluwer 999. Paperback. 202 pagina's € 20.00
€ 4,50
Juriboek
Cessie : beschouwingen over... Rongen, M.H.E. Cessie : beschouwingen over kernthema's van de overdracht van vorderingen op naam tegen de achtergrond van de hedendaagse (internationale) financiële praktijk en securitisation in het bijzonder (meer info) Kluwer b.v., Uitgeverij 2012, paperback, 1847 pp € 45.00
€ 6,95
Juriboek
Civielrechtelijke gevolgen ... Grinten, W.C.L. van der Civielrechtelijke gevolgen van handelen in strijd met effectenregelgeving / druk 1 (meer info) Kluwer Juridische 1996, paperback, 71 pp € 9.00
€ 3,65
Juriboek
Codes en convenanten: (zelf... Overmars, Arno Gerard Dirk Codes en convenanten: (zelf)regulering van studentenemigratie naar Europa (meer info) Wolters Kluwer Nederland B.V. 2014, paperback, 456 pp € 15.00
€ 4,55
Juriboek
Competition law in the EU a... Stuyck, Jules [et al.] ; ed. by Floris O.W. Vogelaar. Competition law in the EU and the Netherlands (meer info) W.E.J. Tjeenk Willink 2000, Gebonden, 328 pp € 17.50
€ 3,65
Juriboek
Competition law in the EU, ... Vogelaar, F.O.W., Stuyck, J., Reeken, B.L.P. Competition law in the EU, its member states and Switzerland / Vol. II, United Kingdom, Ireland, Germany, Austria, Finland, Sweden, Denmark and Greece. (meer info) Uitgeverij Kluwer BV 2002, 1135 pp, Gebonden € 30.00
€ 3,65
Juriboek
Concernbeleid en aansprakel... Bartman, S.M. Concernbeleid en aansprakelijkheid / druk 1 (meer info) Kluwer Juridische 1989, paperback, 212 pagina's € 18.50
€ 4,55
Juriboek
Constanten in het publiekre... Holterman, T. Constanten in het publiekrecht: met het oog op besturen (meer info) Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1995, paperback € 12.50
€ 4,50
Juriboek
Constitutionele normen en d... Bovend'Eert, P.P.T., Broeksteeg, J.L.W., Elzinga, D.J., Herweijer, Michiel Constitutionele normen en decentralisatie (meer info) Wolters Kluwer 2011, 336 pp, paperback € 20.00
€ 6,95
Juriboek
Constitutionele toetsing do... Mentko Nap Constitutionele toetsing door de Raad van State (meer info) Wolters Kluwer Nederland B.V. 2021, pp 376, Gebonden € 39.00
€ 3,65
Juriboek
Convenanten tussen overheid... Ommeren, F.J.,van, H.J. de Ru (redactie) Convenanten tussen overheid en maatschappelijke organisaties / druk 1 (meer info) Sdu Juridische Fiscale 1993, 313 pagina's paperback € 12.00
€ 4,50
Juriboek
Corporate governance in per... Kortmann, S.C.J.J., N.E.D. Faber, E. Loesberg Corporate governance in perspectief. (meer info) W.E.J. Tjeenk Willink 1998, paperback, 375 pagina's € 20.00
€ 4,55
Juriboek
Cross-border enforcement of... Arons, Tomas Matthieu Christiaan Cross-border enforcement of listed companies' duties to inform : a comparative research into prospectus liability regimes and private international law problems arising in collective proceedings (meer info) Wolters Kluwer Nederland B.V. 2012, paperback, 473 pp € 24.00
€ 3,65
Juriboek
Cross-border insolvency pro... Veder, M. Cross-border insolvency proceedings and security rights : a comparison of Dutch and German law, the EC Insolvency Regulation and the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (meer info) Kluwer Legal Publishers 2004, gebonden, 488 pp € 25.00
€ 3,65
Juriboek
Cross-border mergers within... Broek, J.J., van Cross-border mergers within the EU : proposals to remove the remaining tax obstacles (meer info) Wolf Legal Publishers 2012, 766 pp € 25.00
€ 3,65
Juriboek
Cumulatie van belastingen. Dijkstra, C.G. Cumulatie van belastingen. (meer info) Onbekend 2016, paperback, 329 pagina's € 15.00
€ 4,55
Juriboek

Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 |