Alle boeken van perkament uit Arnhem

particulier

perkament heeft in totaal 368 boeken

Logo perkament

Gesorteerd op:

Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Aantekeningen der Gallische... C. Julius Cesar Aantekeningen der Gallische, burgelyke, Alexandrynsche, Africaansche en Hispanische oorlogen (meer info) Amsterdam, Nicolaas ten Hoorn, 1709 2 volumes € 795.00 perkament
Abrahams loof-hutt, welke h... Abraham a st. Clara Abrahams loof-hutt, welke hutte niet alleen met loof- en bladeren, maar met een tafel vol heerlyke spysen en vruchten voorzien is (meer info) Amsterdam, Gerrit ten Boekelaar, 1763 € 125.00 perkament
Abrahams roeping uit Ur der... Arnold Moonen Abrahams roeping uit Ur der Chaldeeuwen nevens zyn leeven en bedryf in kanaan, Egipte, enz. Behelzende onder andere de merkwaerdige ontmoeting van Melchizedek, die wytlustigh betoogt wort Jezus Christus geweest te zyn (meer info) Delft, Adriaan Beman, 1717 € 195.00 perkament
Acerra Philologica. Dat is ... P. Laurenberg Acerra Philologica. Dat is zeshonderd nutte en gedenkwaardige geschiedenissen, als ook zeer vermakelyke redenkavelingen (meer info) Amsterdam, Nicolaas ten Hoorn, 1717 € 225.00 perkament
Afbeelding van 't oude Romen D. Roisecco Afbeelding van 't oude Romen (meer info) Amsterdam, Jacob van Meurs, 1661 € 495.00 perkament
Afbeeldinge van de Verkeerd... Cornelis Udemans Afbeeldinge van de Verkeerde Werelt: Ontdeckende de oude aen-geborene Verkeertheyt der Menschen (meer info) Middelburgh, Pieter van Goetthem, 1660 € 1495.00 perkament
Afbeeldinge van 't nieu Romen D. Roisecco Afbeeldinge van 't nieu Romen (meer info) Amsterdam, Jacob van Meurs, 1661 € 495.00 perkament
Afbeeldingen van sommighe i... Iac Verheiden Afbeeldingen van sommighe in Godts woort ervarene mannen, die bestreden hebben den Roomschen Antichrist (meer info) 'sGraven-haghe, Beuckel Corneliszoon Nieulandt, 1603 € 995.00 perkament
Algemeene Manier van de Hr.... Abraham Bosse Algemeene Manier van de Hr. Desargues tot de practyk der perspectiven gelijk tot die der Meet-Kunde / Algemeen middel tot de practijck der doorzight-kunde (meer info) Amsterdam, Justus Dankerts, 1686 2 werken in 1 band € 1195.00 perkament
Algemene beschryvinge van o... Foeke Sjoerds Algemene beschryvinge van oud en nieuw Friesland (meer info) Leeuwarden, Pieter Koumans, 1765 / 1768 € 495.00 perkament
Alkmaar en zyne geschiedeni... Simon Eikelenberg / Gysbert Boomkamp Alkmaar en zyne geschiedenissen / Alkmaer en deszelfs geschiedenissen (meer info) Rotterdam, Philippus en Jakobus Losel, 1747 € 895.00 perkament
Alle geestryke boeken van h... Johan Arendt Alle geestryke boeken van het waare Christendom (meer info) Rotterdam, Arnold Willis, 1713 € 475.00 perkament
Amstellandsche Arkadia, of ... Daniel Willink Amstellandsche Arkadia, of beschryving van de gelegenheit, toestant en gebeurtenissen van Amstellandt (meer info) Utrecht, Samuel de Waal, 1773 2 parts in 1 volume € 375.00 perkament
Amsterdamsche Argus Hermanus van den Burg Amsterdamsche Argus (meer info) Amsterdam, Johannes Ratelband, 1719 € 295.00 perkament
Anatomie van der barvoeter ... Johannes Mauritius Anatomie van der barvoeter monniken Alcoran (meer info) Amsterdam, Arnoldus van Ravestein, 1695 € 350.00 perkament
Antiquitates Belgicae, of N... Antiquitates Belgicae, of Nederlandsche oudtheden. Zijnde d'eerste opkomst van Holland, Zeeland, 't sticht Utrecht, Overyzel, Vriesland, Braband, Vlaanderen enz (meer info) Amsterdam, Jacob van Royen, 1715 alle gravures handgekleurd € 595.00 perkament
Antiquitates Germanicae, of... Cornelius Tacitus / Hugo de Groot Antiquitates Germanicae, of Hoogduitsche Oudtheden; waar in de gelegentheid en zeeden der Germaanen, beschreven door Tacitus, naaukeurig verklaart, en met printverbeeldingen opgeheldert worden (meer info) Amsterdam, Gerrit Tielenburg, 1756 € 395.00 perkament
Apollo's kermis-gift aan de... Apollo's kermis-gift aan de Haagsche vermaaks-gesinde jeugd - 2 parts / Apollo's St. Nicolaas-gift, aan Minerva - 4 parts / Apollo's Nieuwe-Jaars-Gift aan het bekoorlijke Hollandsche Jufferschap / Apollo's Vasten-Avond-Gift (meer info) Dordrecht, Hendrik Walpot, 1730 - 1750 € 375.00 perkament
Apollo's Marsdrager, veylen... G. Tysens Apollo's Marsdrager, veylende Alderhande Scherpzinnige en Vermakelyke Snel, Punt, Schimp, en Mengeldigten: En daar onder De Wetten van het Verkeerspel, de Lof van de Rhynsche Wyn, een t'Samenspraak over de Tabak (meer info) Parnas, Valerius Maximus and Junius Juvenalis (part 1 and 2), 1731 - Amsterdam, Henderik Bosch, 1728 3 parts in 1 volume € 475.00 perkament
Apologiae sev defensionis d... Iodocus Ravesteyn Apologiae sev defensionis decretorum sacrosancti concilii tridentini (meer info) Lovanii, Petrum Zangrium, 1570 I.Ravesteyn contra Kemnit.P.II € 1295.00 perkament
Apologie, ofte verantwoordi... Willem van Oranje Apologie, ofte verantwoordinge des Doorluchtigen ende Hoogh-geboren Vorst ende Heers, Wilhelm (...), Teghen den Ban ofte Edict, by forme van Proscriptie, tegen hen gepubliceert by den Coningh van Spangien (meer info) Leeuwarden, Willem Coulon en Abraham Ferwerda, 1746 € 295.00 perkament
Apologie ofte verantwoordin... Aesopum Stomachatum Apologie ofte verantwoordinge van den ondienst der stadthouderlyke regeeringe (meer info) Amsterdam, Joan Cyprianus van der Gragt, 1663 € 295.00 perkament
Aventures de Télémaque Francois de Salignac de la Mothe Fenelon Aventures de Télémaque (meer info) Lausanne, Francois Grasset, 1762 2 volumes € 175.00 perkament
Batavische out-heeden, met ... P. Cluverius Batavische out-heeden, met de verhandeling over de drie uytloopen van den Rhyn (meer info) Amsterdam, Joannes Oosterwyk, 1719 € 495.00 perkament
Batavische out-heeden, met ... P. Cluverius Batavische out-heeden, met de verhandeling over de drie uytloopen van den Rhyn (meer info) Amsterdam, Hendrik Bosch, 1724 € 495.00 perkament
Batavise Romeyn; ofte Alle ... P. de Lange Batavise Romeyn; ofte Alle de voornaemste Heldendaden, Ridderlijke feyten en listige Oorlogs-vonden, in Veld en Zee-slagen (meer info) Amsterdam, Willem van Beaumont, 1661 € 595.00 perkament
Beginselen of kort begrip d... D. van Hoogstraten / B. Huydecoper Beginselen of kort begrip der rederykkunst / Nederduitsche tooneelpoezy / Corneille verdedigd (meer info) Amsterdam, Gerard onder de Linden, 1725 / Anthoni schoonenburg, 1724 / J. Lescailje en Dirk Rank, 1720 convoluut van 3 werken € 195.00 perkament
Beknopte verhandeling van d... Gerard van Loon Beknopte verhandeling van de week- en jaarmarkten mitsgaders van de Kermissen in Holland (meer info) Leiden, Pieter vander Eyck, 1743 € 165.00 perkament
Belgicae sive inferioris Ge... Lodovico Guicciardini Belgicae sive inferioris Germaniae descriptio (meer info) Amsterdami, Guilielmum Blaeu, 1633 / 1634 1st edition € 2495.00 perkament
Bellum juridicum: ofte den ... S. van Leeuwen Bellum juridicum: ofte den oorlogh der advocaten (meer info) Amsterdam, Hendrik en de weduwe van Dirk Boom, 1683 1st edition € 595.00 perkament
Bergen op den Zoom belegher... Bergen op Zoom Bergen op den Zoom beleghert op den 18 Iulij 1622 (meer info) Middelburgh, Hans vander Hellen, 1623 € 695.00 perkament
Beschouwing der wereld, bes... Jan Luiken Beschouwing der wereld, bestaande in hondert konstige figuuren (meer info) Amsterdam, Kornelis van der Sys, 1738 € 295.00 perkament
Beschrijving van de Zaanlan... Adriaan Loosjes Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen, Oostzaan, Oostzaandam, Westzaan, Westzaandam, Koog, Zaandijk, Wormerveer, Westknollendam, en Nauwerna (meer info) Haarlem, F. Bohn and A. Loosjes, 1794 € 995.00 perkament
Beschrijvinge der eerste In... Arnoldus Montanus Beschrijvinge der eerste Inwoonders van Aemstellandt (meer info) Amsterdam, Marcus Willemsz Doornik, 1664 € 345.00 perkament
Beschrijvinghe van Dordecht... Jacob van Oudenhoven Beschrijvinghe van Dordecht, behelsende des selfs begin, opkomste, ende regeeringe / Haarlems Wieg of historische bedenkingen over eenige oudheden (meer info) Haerlem, Ambrosius Vermerck, 1670 / Rotterdam, Adriaan van Dijk, 1703 2 werken in 1 band € 395.00 perkament
Beschryving der Heidensche ... David van Hoogstraten Beschryving der Heidensche goden en godinnen, getogen uit de fabelschryveren en oude dichteren (meer info) Amsterdam, Nicolaas ten Hoorn, 1716 € 245.00 perkament
Beschryving der stad Oudewater Gasparus Rudolphus Kinschot Beschryving der stad Oudewater (meer info) Delft, Reinier Boitet, 1747 € 575.00 perkament
Beschryving van de heerlykh... P. Plemper Beschryving van de heerlykheid en het dorp Alphen aan den Ryn (meer info) Leyden, Hendrik van Damme, 1714 € 375.00 perkament
Beschryvinge end Chronijck ... Christian Schotanus Beschryvinge end Chronijck vand Heerlickheydt van Frieslandt tusschen 't Flie end de Lauwers (meer info) Franeker, Ids Albertsz and Jan Hendricks Prigge, 1655 1st edition € 575.00 perkament
Beschryvinge van 's Gravenhage Gysbert de Cretser Beschryvinge van 's Gravenhage (meer info) Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1711 1st edition € 895.00 perkament
Besloten Hof, het Innigh Gh... [J. Alvarez de Paz] Besloten Hof, het Innigh Ghebedt, Betuynt Met de Doornen-Haghe der Verstervinghe (meer info) Antwerpen, Arnout van Brakel, 1658 € 195.00 perkament
Besondere privilegien ende ... Zaanstreek, Zaandam Besondere privilegien ende handvesten verleent aen d'inwoonders van Westzaanden en Crommenie (meer info) Zaardam, Joris Jacobsz, 1661 € 895.00 perkament
Bespiegeling over Neêrlands... J.H. Hering Bespiegeling over Neêrlandsch waternood (meer info) Amsterdam, Wed. Loveringh en Allart, 1776 / 1778 3 volumes € 1395.00 perkament
Bloem tuintje Jan Claasz. Schaap Bloem tuintje (meer info) Amsterdam, Jacob ter Beek, 1724 € 345.00 perkament
Bloemkrans van Christelyke ... Daniel Willink Bloemkrans van Christelyke liefe- en zeededichten (meer info) Amsteldam, Andries van Damme, 1723 € 245.00 perkament
Bybels Lusthof, ofte Twee H... Christoffel van Sichem / B. Blens Bybels Lusthof, ofte Twee Hondert en Veertig, zoo Historien als Leeringen, des Bybels; uyt het Oude- en Nieuwe Testament, met de Schriftuurplaatsen daar toe dienende (meer info) Amsteldam, Jan Klooster, 1743 printbible € 695.00 perkament
Bybelsche Mathematicus, of ... Johan Jacob Schmidt Bybelsche Mathematicus, of Schriftuurlyke Wiskundige; behelzende eene opheldering der Heilige Schrift, uit de Wiskundige Wetenschappen. Te weten: de Rekenkunde, Meetkunde, Weegkunde, Bouwkunde, Starrekunde, Uurwyzerkunde en Gezichtkunde (...).... (meer info) Amsterdam en Dordrecht, Jacobus Loveringh en Abraham Blusse, 1768 € 695.00 perkament
Chroniick van Zeeland Marcus Zuerius van Boxhorn Chroniick van Zeeland (meer info) Middelburch, Zacharias ende Michiel Roman, 1644 2 parts in 1 volume € 495.00 perkament
Consideratien van staat oft... V.H. Consideratien van staat ofte politike weeg-schaal, waar in met veele redenen, omstandigheden, exempelen, en fabulen wert overwogen; welke forme der regeeringe, in speculatie gebouwt op de practijck, onder de menschen de beste zy (meer info) Amsterdam, Abraham en Jan de Wees, 1662 € 375.00 perkament
Costumen, keuren, ende ordo... Simon van Leeuwen Costumen, keuren, ende ordonnantien, van het baljuschap ende lande van Rijnland (meer info) Leyden/Rotterdam, de Hackens, 1667 € 295.00 perkament

Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 |