Alle boeken van pipegaalboekjes uit Holwerd

particulier

pipegaalboekjes heeft in totaal 498 boeken

Logo pipegaalboekjes

Gesorteerd op:

Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
100 jaar Coöpertieve Zuivel... Dijkstra, J.H. 100 jaar Coöpertieve Zuivelfabriek DRONRIJP, MDCCXCII-1992 FRIESLAND Frico Domo 1992, 53 bladzijden, slap kaft, nieuw boek, rijk geillustreerd. € 12.50 pipegaalboekjes
100 jaar Landbouwonderwijs, n.n. 100 jaar Landbouwonderwijs, Maandblad voor het Land- en Tuinbouwonderwijs 1976, 143 blz., slap kaft, afm. 23,5 x 17.6 cm. Als nieuw € 12.50 pipegaalboekjes
100 Jahre Niemeyer 1888-1988 n.n. 100 Jahre Niemeyer 1888-1988 Niemeyer Söhne 1988, 40 blz., afm.: 29,7x 21,1 cm, veel afbeeldingen, nieuw boek € 9.50 pipegaalboekjes
125 jaar algemeen college v... Meij, W. van der 125 jaar algemeen college van toezicht. Een terugblik op het beheer der kerkelijke goederen en fondsen in de hervormde gemeenten in Nederland en het toezicht daarop in de jaren 1870-1996 Boekencentrum 1995, 264 blz. hard kaft, nieuw boek € 9.00 pipegaalboekjes
125 jaar Christelijk onderw... n.n. 125 jaar Christelijk onderwijs in Garijp1864-1989 (meer info) Chr.school Garijp 1990, 193 blz., afm.: 29,7 x 21 cm. Slap kaft. Gelijmd, veel losse bladzijden. € 15.00 pipegaalboekjes
150 jaar kadaster in Nederland n.n. 150 jaar kadaster in Nederland Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening 1982, 32 blz., afm.: 26 x 20 cm., slap kaft, nieuw boekje € 5.00 pipegaalboekjes
1852-1992 Afdeling Dokkum-D... Dijkstra, E. 1852-1992 Afdeling Dokkum-Dantumadeel van de Friese Maatschappij van Landbouw Friese Maatschappij van Landbouw 1992, 187 pag, ingebonden € 12.50 pipegaalboekjes
1896-1996 Viering van het e... Heemsker, Y. en Luiten, J. 1896-1996 Viering van het eeuwfeest van de katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond KNBTB 1996, 32 blz., slap kart € 5.00 pipegaalboekjes
25 jaar Streekarchivariaat ... redactie 25 jaar Streekarchivariaat Noordoost Friesland. Streekarchivariaat Dokkum en Museum Admiraliteitshuis Dokkum 1986, 14 blz. afm.: 29,3 x 21 cm., slap kaft € 5.00 pipegaalboekjes
25 JAAR Techniekmuseum Heim... Kleerebezem, H.A. 25 JAAR Techniekmuseum Heim / druk 1 Stichting Heim 2006, 75 pp, Gebonden, nieuw boek € 9.50 pipegaalboekjes
n.n. - 40 boerenwagen-wijsheden. n.n. 40 boerenwagen-wijsheden. Museum' De Boerenwagen' te Buren. ca. 1990, 47 blz., afm.: 15 x 10 cm., slap kaft. € 2.00 pipegaalboekjes
40 jaar CMAS Dokkum 1949-19... Jubileumcommissie 40 jaar CMAS Dokkum 1949-1989 (Middelbare Agrarische) plus 1949-1974 Christelijke Middelbare Landbouwschool Dokkum. (meer info) C.M.A.S. 1989, 1e druk, 112 pp. nieuw boek € 11.00 pipegaalboekjes
40 jaar praktijkleren in Oe... n.n. 40 jaar praktijkleren in Oenkerk (meer info) IPC plant.dier Oenkerk 2002, 48 blz., slap kaft, afm.: 24.17 cm. € 6.50 pipegaalboekjes
50 jaar Nederlandse landbou... Hovius, H 50 jaar Nederlandse landbouw, 1915-1965 Misset 1967, 194 blz., geplastificeerd slap kaft, afm. 24 x 16 cm. € 7.50 pipegaalboekjes
58 miljoen Nederlanders en ... Poel, J.M.G. van der 58 miljoen Nederlanders en de landbouw, afl. 12 Uitgeverij Amsterdam Book 1977, blz. 309 t.m. 336, slap kaft, afm.: 27,5 x 21,7 cm € 5.00 pipegaalboekjes
66e jaarverslag van het Rij... redactie 66e jaarverslag van het Rijkslandbouwkonsulentschap te Leeuwarden Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 1958, 180 blz., slap kaft, afm.: 22,7 x 13,7 cm. € 6.50 pipegaalboekjes
68e jaarverslag van het Rij... redactie 68e jaarverslag van het Rijkslandbouwkonsulentschap te Leeuwarden (meer info) Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 1960, 191 blz., slap kaft, afm.: 21,5 x 14,0 cm. € 7.50 pipegaalboekjes
70e verslag van het Rijksla... redactie 70e verslag van het Rijkslandbouwkonsulentschap te Leeuwarden (meer info) Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 1962 227 blz., slap kaft, afm.: 22,2 x 15,2 cm. € 7.50 pipegaalboekjes
74X Súdwest-Fryslân Karstkarel, P. 74X Súdwest-Fryslân (meer info) Gemeente Súdwest-Fryslân 2014, 180 blz. slap kaft € 12.50 pipegaalboekjes
A Road for Canada. The illu... Francis, Daniel A Road for Canada. The illustrated Story of the Trans-Canada Highway Stanton Atkins, Vancouver 2010, 186 blz., slap kaft, afm.: 22,5 x 21 cm., nieuw boek € 13.50 pipegaalboekjes
Abe Gerlsma. Dêr't de dyk i... Vries, Jan de Abe Gerlsma. Dêr't de dyk it lân omklammet (met 20 kleuren afbeeldingen). (meer info) Galerie de Roos van Tudor 2007, 49 blz., afm.: 20 x 20 cm., slap kaft € 19.00 pipegaalboekjes
Adelijk bloed. De van 1910 ... Popta, IJ.A. van Adelijk bloed. De van 1910 t .m. 1962 in Friesland preferent verklaarde stamboekfokstieren. U. Twijnstra's oliefabrieken N.V. Akkrum-Maarsen 1962, 181 blz. hard kaft, Bij elk stier is een kleurenplaatje van die stier geplakt. € 5.50 pipegaalboekjes
Agrarisch welvaartsplan Fri... redactie Commissie Agrarisch welvaartsplan Agrarisch welvaartsplan Friesland. Een aantal studies over de Friese landbouw samengesteld in de jaren 1955 en 1956 Provinciaal bestuur Friesland 1956, 223 blz., afm.: 29,5 x 21,5 cm € 7.50 pipegaalboekjes
Agriculture. The science an... Watson, James A.S.;; More James S. Agriculture. The science and practice of British Agriculture, 8the edition Oliver and Boyd 1945, 883 blz. € 15.00 pipegaalboekjes
Ald Feaneâlden en De Wâl (i... Vries, Uilke de Ald Feaneâlden en De Wâl (in foto's) 2e druk Vries, U. de 1984, 212 blz., afm.: 14,5 x 20,5 cm., hard kaft. € 14.50 pipegaalboekjes
Aldfaers Erf. Frieslands ve... Steensma, Regnerus; Ybema, Fokke Aldfaers Erf. Frieslands verleden herleeft Bosch en Keuning 1981, 102 bla., afm.: 20,5 x 12,3 cm., slap kafr € 4.50 pipegaalboekjes
Algemene plantenteelt, 12e ... Manschot, J.J. Algemene plantenteelt, 12e druk, herzien door Manschott J.J. Tjeenk Willink, Leidraad voor l. en t., serie B, nr. 11 1955, 159 blz., hard kaft, afm.: 20,7 x 14,4 cm € 4.50 pipegaalboekjes
Algemene werktuigkunde Knuivers, J.G. Algemene werktuigkunde (meer info) Tjeenk Willink, 1957, 210 blz. hard kaft, afm.: 24,5 x 16,5 cm. € 9.50 pipegaalboekjes
Amsterdam en Friesland, zev... redactie Amsterdam en Friesland, zeven eeuwen relatie (meer info) It Beaken 37e jrg.nr.3, Fryske Akakdemy 1975, 248 blz., afm.: 24 x a6 cm., slap kaft, keurig exemplaar € 4.50 pipegaalboekjes
Anna Maria van Schürman (Fr... Winsemius, D. (oersetting Fries A. Holkema) Anna Maria van Schürman (Franeker) Wever, Fryske Akademy nr. 534 1978, 68 blz., slapkaft, afm.: 21,0 x 13,7 cm. € 7.50 pipegaalboekjes
Auf Martin Luthers Spuren. Gretzschel, Matthias en andere Auf Martin Luthers Spuren. Ellert Richter Verlag G 1992, 96 pp, fraai boek met veel kleurenfoto's, zonder gebruikssporen, als nieuw € 22.50 pipegaalboekjes
Barradeel. Rapport betreffe... redactiecommissie Barradeel. Rapport betreffende het onderzoek van het Lânskip-genetysk Wurkforbân fan de Fryske Akademy Laverman. Fryske Akademy nr. 105. 1955, 182 blz.; afm.: 25 x 17 cm., hard kaft. € 9.25 pipegaalboekjes
Basic Ideas of Statistics Lindgren, Bernard W. Basic Ideas of Statistics McMillan Publishing; Collier Macmillan Publishers 1975, 353 blz. € 12.50 pipegaalboekjes
Murray, W.H. - Beatiful Scotland Murray, W.H. Beatiful Scotland Batsford 1976, 64 blz., slap kaft, afm.: 21.0 x 20,1 cm.. Heeft gebruikssporen € 5.00 pipegaalboekjes
Beeld van een bond, 75 jaar... Schrijfsterscollectief Beeld van een bond, 75 jaar plattelandsvrouwen / druk 1 Frysk en Fry 1994, 192 blz. € 9.50 pipegaalboekjes
Beelden van Friesland. Jansma, Klaas Beelden van Friesland. Groenland Leeuwarden, Penn ca. 1990?, 96 blz., afm.: 24,5 x 17,5 cm. slap kaft € 4.50 pipegaalboekjes
Beknopt boek der Waterbouwk... Bolderman, M.B.N. n Dwars, W.C. Beknopt boek der Waterbouwkunde, 3e druk Veen's uitgeberij Amsterdam 1932, 620 blz., hard kaft met linnen bekleed, heel veel tekeningen en afbeeldingen € 20.00 pipegaalboekjes
Beknopte historische atlas. Haas, G. de Beknopte historische atlas. Wolters 1965, 32 blz. slap kaft € 15.00 pipegaalboekjes
Bemesting door de jaren heen Hudig, Prof. Ir. J. Bemesting door de jaren heen St. voorlichtingsdienst voor Superfosfaat 1955, 56, blz. slap kaft € 7.50 pipegaalboekjes
Benzinemotoren (Benzine mot... Arends, B.P.; Berenschot H. Benzinemotoren (Benzine motoren) VAM 1980, 4e druk, 315 pp. zo goed als nieuw € 12.50 pipegaalboekjes
Berlin. eine Stadt stellt s... n.n. Berlin. eine Stadt stellt sich vor (meer info) Schikkus Verlag Schöning ca. 1990, 18 blz. Plattegrond achterin. Slap kaft € 5.00 pipegaalboekjes
Beschaafde vooruitgang Broersma, M. Beschaafde vooruitgang Friese Pers 2002, 548pp, Gebonden € 15.00 pipegaalboekjes
Beste aardappelen. Bêste ie... Post, Jantsje; Spoelstra Janneke Beste aardappelen. Bêste ierpels. Beste eerpels. Friese boekenpers 2008, 155 blz., afm.: 22 x 22 cm., nieuw exemplaar. € 17.50 pipegaalboekjes
Bibliografie historisch boe... Bos, W. Bibliografie historisch boerderij-onderzoek 1971-1983 St. Hist.boerderij-0nderzoek; P.J. Meertens Instituut 1984, 86 blz. slp kaft € 7.00 pipegaalboekjes
Bibliografy fan Wûnseradiel... Santema, O. Bibliografy fan Wûnseradiel (Wonseradeel) (meer info) De Terp, Fryska Akademy nr. 347a 1969, 39 blz., afm.: 24,5 x 17 cm., slap kaft. € 4.50 pipegaalboekjes
Bij leven en welzijn. Fabri... Veen, Luuk van der Bij leven en welzijn. Fabrikant en ondernemer Lijkele Miedema 1905-1974 Friese boekerij 2009, 190 blz. hard kaft. nieuw exemplaar € 15.00 pipegaalboekjes
Bijzondere plantenteelt, 11... Meer, W.C. van der; Ban, P.A. van der Bijzondere plantenteelt, 11e herziene druk Tjeenk Willink, Leidraad voor l. en t. Serie B, nr. 12 1956, 424 blz., hard kaft, afm.: 20,6 x 14,6 cm. Enige gebruikssporen, losse rug. € 6.50 pipegaalboekjes
Bijzondere plantenteelt, de... Meer, W.C. van der; Ban, P.A. van der Bijzondere plantenteelt, derde druk (meer info) Tjeenk Willink 1937, 268 blz. slap kaft, afm. 20,5 x 14,0 cm € 9.50 pipegaalboekjes
Bismarck, Zeit-Bild, magasin, Leitner T. redactie Bismarck, Zeit-Bild, magasin, Gondrom Verlag 1981, 1e druk, 228 pp. € 10.00 pipegaalboekjes
Bodemkartering. Een kwart e... Steur, G.G.L. en andere Bodemkartering. Een kwart eeuw onderzoek met boor en spade. Stichting Bodemkartering, STIBOKA 1967, 84 blz., slap kaft, afm.: 22 x 22 cm € 6.50 pipegaalboekjes

Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |