Alle boeken van pipegaalboekjes uit Holwerd

particulier

pipegaalboekjes heeft in totaal 469 boeken

Logo pipegaalboekjes

Gesorteerd op:

Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
1854 - 1954 Koninklijk Nede... Cannegieter, H.G., redactie 1854 - 1954 Koninklijk Nederlands Meteorologische Instituut Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf, 1954 1e druk 1954. 469 pp. € 20.00 pipegaalboekjes
A Road for Canada. The illu... Francis, Daniel A Road for Canada. The illustrated Story of the Trans-Canada Highway Stanton Atkins, Vancouver 2010, 186 blz., slap kaft, afm.: 22,5 x 21 cm., nieuw boek € 13.50 pipegaalboekjes
Abe Gerlsma. Dêr't de dyk i... Vries, Jan de Abe Gerlsma. Dêr't de dyk it lân omklammet (met 20 kleuren afbeeldingen). (meer info) Galerie de Roos van Tudor 2007, 49 blz., afm.: 20 x 20 cm., slap kaft € 19.00 pipegaalboekjes
Adellijk bloed. De van 1910... Popta, IJ.A. van Adellijk bloed. De van 1910 t .m. 1962 in Friesland preferent verklaarde stamboekfokstieren. U. Twijnstra's oliefabrieken N.V. Akkrum-Maarsen 1962, 181 blz. hard kaft, Bij elk stier is een kleurenplaatje van die stier geplakt. € 5.50 pipegaalboekjes
1852-1992 Afdeling Dokkum-D... Dijkstra, E. 1852-1992 Afdeling Dokkum-Dantumadeel van de Friese Maatschappij van Landbouw Friese Maatschappij van Landbouw 1992, 187 pag, ingebonden € 12.50 pipegaalboekjes
Agrarisch positief bij het ... Manders, H., redactie, Dijkhuizen, E.; Swierstra, J. Agrarisch positief bij het honderdjarig bestaan van het Koninklijk Nederlands Landbouw-comité KNLC, Koninklijk Nederlands Landbouw-comité 1984,269 blz. hard kaft € 7.00 pipegaalboekjes
Agrarisch welvaartsplan Fri... redactie Commissie Agrarisch welvaartsplan Agrarisch welvaartsplan Friesland. Een aantal studies over de Friese landbouw samengesteld in de jaren 1955 en 1956 Provinciaal bestuur Friesland 1956, 223 blz., afm.: 29,5 x 21,5 cm € 7.50 pipegaalboekjes
Agriculture. The science an... Watson, James A.S.;; More James S. Agriculture. The science and practice of British Agriculture, 8the edition Oliver and Boyd 1945, 883 blz. € 15.00 pipegaalboekjes
Ald Feaneâlden en De Wâl (i... Vries, Uilke de Ald Feaneâlden en De Wâl (in foto's) 2e druk Vries, U. de 1984, 212 blz., afm.: 14,5 x 20,5 cm., hard kaft. € 14.50 pipegaalboekjes
Aldfaers Erf. Frieslands ve... Steensma, Regnerus; Ybema, Fokke Aldfaers Erf. Frieslands verleden herleeft Bosch en Keuning 1981, 102 bla., afm.: 20,5 x 12,3 cm., slap kafr € 4.50 pipegaalboekjes
Amsterdam en Friesland, zev... redactie Amsterdam en Friesland, zeven eeuwen relatie (meer info) It Beaken 37e jrg.nr.3, Fryske Akakdemy 1975, 248 blz., afm.: 24 x a6 cm., slap kaft, keurig exemplaar € 4.50 pipegaalboekjes
Auf Martin Luthers Spuren. Gretzschel, Matthias en andere Auf Martin Luthers Spuren. Ellert Richter Verlag G 1992, 96 pp, fraai boek met veel kleurenfoto's, zonder gebruikssporen, als nieuw € 22.50 pipegaalboekjes
Barradeel. Rapport betreffe... redactiecommissie Barradeel. Rapport betreffende het onderzoek van het Lânskip-genetysk Wurkforbân fan de Fryske Akademy Laverman. Fryske Akademy nr. 105. 1955, 182 blz.; afm.: 25 x 17 cm., hard kaft. € 9.25 pipegaalboekjes
Basic Ideas of Statistics Lindgren, Bernard W. Basic Ideas of Statistics McMillan Publishing; Collier Macmillan Publishers 1975, 353 blz. € 12.50 pipegaalboekjes
Beeld van een bond, 75 jaar... Schrijfsterscollectief Beeld van een bond, 75 jaar plattelandsvrouwen / druk 1 Frysk en Fry 1994, 192 blz. € 9.50 pipegaalboekjes
Beelden van Friesland. Jansma, Klaas Beelden van Friesland. Groenland Leeuwarden, Penn ca. 1990?, 96 blz., afm.: 24,5 x 17,5 cm. slap kaft € 4.50 pipegaalboekjes
Beknopt boek der Waterbouwk... Bolderman, M.B.N. n Dwars, W.C. Beknopt boek der Waterbouwkunde, 3e druk Veen's uitgeberij Amsterdam 1932, 620 blz., hard kaft met linnen bekleed, heel veel tekeningen en afbeeldingen € 20.00 pipegaalboekjes
Beknopte historische atlas. Haas, G. de Beknopte historische atlas. Wolters 1965, 32 blz. slap kaft € 15.00 pipegaalboekjes
Bemesting door de jaren heen Hudig, Prof. Ir. J. Bemesting door de jaren heen St. voorlichtingsdienst voor Superfosfaat 1955, 56, blz. slap kaft € 7.50 pipegaalboekjes
Benzinemotoren (Benzine mot... Arends, B.P.; Berenschot H. Benzinemotoren (Benzine motoren) VAM 1980, 4e druk, 315 pp. zo goed als nieuw € 12.50 pipegaalboekjes
Berlin. eine Stadt stellt s... n.n. Berlin. eine Stadt stellt sich vor (meer info) Schikkus Verlag Schöning ca. 1990, 18 blz. Plattegrond achterin. Slap kaft € 5.00 pipegaalboekjes
Beschaafde vooruitgang Broersma, M. Beschaafde vooruitgang Friese Pers 2002, 548pp, Gebonden € 15.00 pipegaalboekjes
Beste aardappelen. Bêste ie... Post, Jantsje; Spoelstra Janneke Beste aardappelen. Bêste ierpels. Beste eerpels. Friese boekenpers 2008, 155 blz., afm.: 22 x 22 cm., nieuw exemplaar. € 17.50 pipegaalboekjes
Bibliografie historisch boe... Bos, W. Bibliografie historisch boerderij-onderzoek 1971-1983 St. Hist.boerderij-0nderzoek; P.J. Meertens Instituut 1984, 86 blz. slp kaft € 7.00 pipegaalboekjes
Bibliografy fan Wûnseradiel... Santema, O. Bibliografy fan Wûnseradiel (Wonseradeel) (meer info) De Terp, Fryska Akademy nr. 347a 1969, 39 blz., afm.: 24,5 x 17 cm., slap kaft. € 4.50 pipegaalboekjes
Bij leven en welzijn. Fabri... Veen, Luuk van der Bij leven en welzijn. Fabrikant en ondernemer Lijkele Miedema 1905-1974 Friese boekerij 2009, 190 blz. hard kaft. nieuw exemplaar € 15.00 pipegaalboekjes
Bismarck, Zeit-Bild, magasin, Leitner T. redactie Bismarck, Zeit-Bild, magasin, Gondrom Verlag 1981, 1e druk, 228 pp. € 10.00 pipegaalboekjes
Bodemcultuur. De geschieden... Rooijakkers, Gerard; Meurkens, Peter; Crompvoets, Herman. Bodemcultuur. De geschiedenis van het ploegen. Limburgs Volkskundig Museum 1987. 1987, 147 bla., afm.: 24 x 17 cm., slap kaft, fraai exemplaar. € 10.00 pipegaalboekjes
Boeiend bakerpraat met hete... Buld, Henny; Boverhof, Jaennet. Boeiend bakerpraat met hete hangijzers. Hedendaagse uitdrukkingen in onverwacht historisch perspectief, 5e druk. Het Drents boek 2012, 75 blz. afm.: 21 x 14,6 cm., slap kaft, nieuw boek € 7.25 pipegaalboekjes
Boer en markt. Ontwikkeling... Boer IJ. de; Hoek A. van den; Mair W. Le; Meulenberg M.T.G. Boer en markt. Ontwikkeling van de Ned. Land- en tuinboue en de Cebeco Handelsraad Cebeco 1976, 494 blz. Uitgegeven t.g.v. het 75-jarig jubileum 1949-1974 € 9.90 pipegaalboekjes
Boerderij 100 jaar, 1915-2015 meerdere Boerderij 100 jaar, 1915-2015 Boerderij, onafhankelijk weekblad 2015, 204 blz. slap kaft. € 5.00 pipegaalboekjes
Boerderijen in Nederland / ... Kleijn Koen Boerderijen in Nederland / druk 1 Icob Atrium 2002, Gebonden, 75 blz. kleurenfoto's € 10.00 pipegaalboekjes
n.n. - 40 boerenwagen-wijsheden. n.n. 40 boerenwagen-wijsheden. Museum' De Boerenwagen' te Buren. ca. 1990, 47 blz., afm.: 15 x 10 cm., slap kaft. € 2.00 pipegaalboekjes
Boezemwaterschappen en pold... Raad, H. de Boezemwaterschappen en polders in Noord-Friesland / druk 1 Wetterskip De Waadkant 1998, 284 pp, Paperback / softback, Nieuw boek € 10.00 pipegaalboekjes
Booglassen voor beginners, ... n.n. Booglassen voor beginners, 2e druk Philips 1966, 72 blz., afb.: 23,5 x 17 cm., slap kaft € 7.00 pipegaalboekjes
Boze mensen zingen niet. redactie Boze mensen zingen niet. Nederlandse Christelijke Jonge Boeren- en Tuindersbond ca. 1962, 57 blz., afm.: 24,5 x 16 cm, slap kaft € 4.00 pipegaalboekjes
Bronnen van ons bestaan. Ee... Loftas, T. redactie Bronnen van ons bestaan. Een atlas van voedsel en landbouw FAO 1995, 128 blz. uitgegeven t.g.v. 50 jaar FAO, slap kaft, vrijwel nieuw exemplaar € 7.50 pipegaalboekjes
Buorkerije, buorkerije, is ... Bokma, Anne; Dam, Freark; Jong, Mark de; Veenman, Wijbren Buorkerije, buorkerije, is de rom fan Fryslân's groun! In blomlêzing út 125 jier poëzy oer it Fryske boerelibben. Friese Mij. van Landbouw. 1977, 82 blz., slap kaft. Afm.: 23 x 14 cm. Keurig exemplaar. € 5.00 pipegaalboekjes
Burgum, Wâld- en Wetterdoar... Vliet. H. van der Burgum, Wâld- en Wetterdoarp. Op'e nij besjoen en beskreaun. Doarpsbelang Burgum. 1964, 1e druk, 331. Nieuw boek. € 12.50 pipegaalboekjes
Catalogus Historisch agrari... Redactie vakgroep Agr. Onderwijskunde Catalogus Historisch agrarisch lesmateriaal Landbouwuniversiteit, Stoas 1991, 125 blz. slap kafr € 5.00 pipegaalboekjes
Centrale school voor Tuinbo... n.n. Centrale school voor Tuinbouwtechniek te Ede. Jaarverslag 1972. CST 1972, 21 bla. afm.: 23 x 16 cm., slap kaft € 4.00 pipegaalboekjes
1864-1964 Christelijk Natio... Mulder, H. 1864-1964 Christelijk Nationaal schoolonderwijs te Garijp Chr. Nat. School Garijp 1964, 40 blz. € 7.50 pipegaalboekjes
Classic Farm tractors. Foto... Williams, Michel. Classic Farm tractors. Foto's: Morland, Andrew, Fowler Terence J. Bounty Books 2007, 144 blz., afm.: 25,3 x 20 cm., hard kaft. nieuw boek. € 12.50 pipegaalboekjes
Cleyn eilant rottum / druk 2 Schortinghuis, D.H. Cleyn eilant rottum / druk 2 Knoop, Uitgeverij 1972, 120 blz. , Gebonden. Triangelreeks € 4.75 pipegaalboekjes
Daarom Leeuwarden en Van Zandvoort communicatie Daarom Leeuwarden en Uitgever Daarom 250 blz., hard kaft, afm.: 23,3 x 26 cm, nieuw boek € 14.50 pipegaalboekjes
Daarom Leeuwarden, Stiens e... Redactie Van Zandvoort Communicatie Daarom Leeuwarden, Stiens en Grou en de dorpen daaromheen (meer info) Daarom Roermond november 2019, 250 pagina's, gebonden, formaat 23,5 x 25,5 cm. € 20.00 pipegaalboekjes
Dagboek van een waterbouwer... Becu, L.; Cijsouw, K.; Snel, A.J. Dagboek van een waterbouwer 1944-1986 / druk 1 Boer, Uitgeverij Den 2002, Gebonden, € 12.50 pipegaalboekjes
Dat is 't kondensfabryk. Ee... Tjepkema, K. Dat is 't kondensfabryk. Een halve eeuw coöperatieve condensindustrie in Friesland Condensfabriek 1963, 278 blz. € 9.00 pipegaalboekjes
De actualiteit van de agrar... Kooij, P.; Bieleman, J.; Woude R. van der; Karel.E.; GFerding, M. De actualiteit van de agrarische geschiedenis / druk 1 (meer info) Rug Bibliotheek 2000, 118 pp, paperback € 8.00 pipegaalboekjes
De Allerheiligenvloed van 1570 Redactie: Bries, Drs. K. de; Winsemius Dr.J.P. De Allerheiligenvloed van 1570 Miedema Pers 1950, 144 blz. € 6.50 pipegaalboekjes

Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |