Alle boeken van Sphinx uit Groningen

zakelijk

Sphinx heeft in totaal 10199 boeken

Logo Sphinx Niet alle boeken staan in de winkel. Wilt U een boek inzien of afhalen, dan graag van te voren een bericht. Een bestelling blijft 14 dagen voor U gereserveerd.

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Overzetveren in Zeeland. Sandberg, G.F. Overzetveren in Zeeland. Van Benthem en Jutting 1970, XII, 232p. geïll. 1 kaart, ingenaaid (proefschrift) € 12.50 Sphinx
Philippe Starck. Subverchic... Sweet, Fay Philippe Starck. Subverchic Design. Van Buuren 1999, 64p. geïll. geb. (met stofomslag) € 7.00 Sphinx
Van Dale Basisspellinggids Cranshoff, Betty / Zuidema, Johan Van Dale Basisspellinggids Van Dale 2005, 508p.geb. met CD-rom € 10.00 Sphinx
Van Dale Groot woordenboek ... Sterkenburg, P.G.J. van / Pijnenburg, W.J.J. Van Dale Groot woordenboek van hedendaags Nederlands Van Dale Lexicografie 1984, 1569p. geb. ( voorste schutblad ontbreekt) € 10.00 Sphinx
Groot woordenboek van Synon... Sterkenburg, P.G.J. van Groot woordenboek van Synoniemen en andere betekenisverwante woorden Van Dale Lexicografie 1991, XXV, 1215p. geb. (met stofomslag) € 18.00 Sphinx
Van Dale handwoordenboek Sp... Slagter, Peter Jan Van Dale handwoordenboek Spaans-Nederlands Van Dale Lexicografie 1994,1252p. geb. (zonder s.o.) € 12.50 Sphinx
van Dale Handwoordenboek. N... Bogaards, P. / i.s.m. Y.F. Hiemstra van Dale Handwoordenboek. Nederlands - Frans / Frans - Nederlands Van Dale Lexicografie 1994. 2e druk. 2 delen. XVIII, 801. XVI, 745p. geb. (met stofomslag) € 20.00 Sphinx
Van Dale Groot woordenboek ... Martin, W. / Tops, G.A.J. e.a. Van Dale Groot woordenboek Engels-Nederlands / Nederlands-Engels Van Dale Lexicografie 1989 - 1991. 2e druk. 2 delen, 1654. 1690p, geb. € 25.00 Sphinx
Ster woordenboek D-NL en NL-D Zambon, J.V. (red.) Ster woordenboek D-NL en NL-D Van Dale Lexicografie 2001,3e dr. 2 dln, 437, 445p. ingenaaid € 7.50 Sphinx
Uit Ruslands folklore. Iets... Kleffens-de Graaff, A. van Uit Ruslands folklore. Iets over Russische sprookjes, spreekwoorden, zegswijzen en gebruiken van der Burgh 1916, 120p. geb. € 7.50 Sphinx
100 jier skoalle Lúkswald 1... Pikaart, Piet (voorw.) 100 jier skoalle Lúkswald 1888-1988 Van der Eems 1988, 74p, geillustreerd, geniet € 5.00 Sphinx
De dood verbloemen? Begrave... Overbosch, W.G. / Dael, P.C.J. van e.a. De dood verbloemen? Begraven en cremeren in Amsterdam; gedenktekens spreken. van der Leeuw - Stichting 1982. 176p. geïll. ingenaaid (van der Leeuw - Stichting afl. 57) € 8.50 Sphinx
Ver Gezicht en Gedichten. I... Jellema, C.O. / Ekkers, Remco / Reijntjes, Roel Ver Gezicht en Gedichten. Impressies in beeld en taal Van der Maesen 2002, 96p. Fotografie: Antoine van der Maesen gebonden in cassette € 6.00 Sphinx
Bontridder, Albert - Dood Hout Bontridder, Albert Dood Hout Van der Peet 1955, 1e druk, 40p., Inleiding: L.P. Boon; Tekeningen: Corneille, Soft Cover € 30.00 Sphinx
De Spectatoriale Geschrifte... Hartog, J. De Spectatoriale Geschriften van 1741-1800. Bijdrage tot de kennis van het huiselijk, maatschappelijk en kerkelijk leven onder ons volk, in de 2e helft der 18e eeuw. Van der Post 1872, XII, 341p. geb. ( plakker op rug, schutbladen met plakresten) € 15.00 Sphinx
Het Ontstaan, de Beginselen... Koetsveld, C.E. van Het Ontstaan, de Beginselen en de Geschiedenis van Onze Politieke Partijen Van der Stal z.j. ( ca. 1900), VII, 558p. geïll. geb. € 10.00 Sphinx
Proeve van een Groninger Sp... Laan, K. ter Laan Proeve van een Groninger Spraakkunst Van der Veen 1953, 183p. geb. € 7.50 Sphinx
Twijspaalk. Mien bloasbaalk... Messel, Saul van (ps. van Jaap Meijer) Twijspaalk. Mien bloasbaalk. Gedichten. van der Veen. Winschoten 1970. 41p. ingenaaid € 15.00 Sphinx
Carel Steven Adama van Sche... Drost, Fokke Carel Steven Adama van Scheltema Van der Wiel 1952,254p. ingenaaid (Proefschrift), vouwtje in achterplat € 9.00 Sphinx
De Geschiedenis van Westerw... Oorschot A.C. van De Geschiedenis van Westerwolde deel 2: De Bevolking Van Dijk en Foorthuis 1992, 151p. geïll. geb. € 6.50 Sphinx
De Geschiedenis van Westerw... Delvigne, J.J. / Koopman G.J. De Geschiedenis van Westerwolde deel 1: Het landschap Van Dijk en Foorthuis 1991, 141p. geïll. geb. € 6.50 Sphinx
Nonna Dokter Soewarno-van der Kaaden, J.C. Nonna Dokter Van Dishoeck 1948, vierde verbeterde druk, 265p. gebonden € 5.00 Sphinx
Gorter, Herman - In memoriam Gorter, Herman In memoriam Van Dishoeck 1928,1e druk, 54p. geb. heel linnen, ex libris voorin € 12.00 Sphinx
Gossaert, Geerten - Experimenten Gossaert, Geerten Experimenten Van Dishoeck 1930, 6e dr. 132p. geb. € 7.50 Sphinx
In de ochtend van het leven... Thijssen, Theo In de ochtend van het leven. Jeugdherinneringen van Theo Thijssen (meer info) Van Dishoeck 1941, 1e druk, 266p. geb. met stofomslag € 15.00 Sphinx
Een greep uit het werk van ... Een greep uit het werk van G. van Rijnberk Van Dishoeck 1934, XXIV,1002p. geïll. geb. € 25.00 Sphinx
Vlaamsche menschen Sabbe, Maurits Vlaamsche menschen Van Dishoeck 1923, 234p. geb. ( Nog niet opengesneden ex.) € 10.00 Sphinx
Verzameld werk (7 delen , d... Woestyne, Karel van de Verzameld werk (7 delen , deel 8 ontbreekt) Van Dishoeck 1948-1950, geb. (Enige rugschildjes beschadigd) € 75.00 Sphinx
Natuurphilosophie. De geome... Wigersma,B. Natuurphilosophie. De geometrische, mechanische en astronomische kategorieën Van Dishoeck 1951, 2e verm dr. 266p. geb. € 9.00 Sphinx
Verzameld Proza I en II Roland Holst, A. Verzameld Proza I en II (meer info) Van Dishoeck / Stols 1948, 2 delen, 214p. / 272p. gebonden € 10.00 Sphinx
Het gelaat van Christus. Mornand, Pierre / Mauriac, François (inl. B.H. Molkenboer) Het gelaat van Christus. (meer info) van Ditmar 1939, 32p. + 128 platen, geb. met stofomslag € 10.00 Sphinx
Het vuur brandde voort. Lev... Roland-Holst- Van der Schalk, Henriëtte Het vuur brandde voort. Levensherinneringen Van Ditmar 1949, 287p. geïll. geb. € 6.00 Sphinx
Berlijn, oordeel en vooroor... Cürlis, Peter / Opprower, Rolf Berlijn, oordeel en vooroordeel. 103 foto's bij 103 meningen Van Ditmar z.j. (ca. 1965), geïll. geb. € 9.00 Sphinx
De avondzon des heidendoms.... Hartman, J.J. De avondzon des heidendoms. Het leven en werken van den Wijze van Chaeronea Van Doesburgh 1912, 2e dr. 2 dln. IX, 408, 364p. geb. (banden wat sleets) € 10.00 Sphinx
Majorick, B - Vormentaal Majorick, B Vormentaal (meer info) Van Gelder Z.J. (circa 1960), 79p. geïll. paperback € 7.00 Sphinx
Dirck Barendsz. 1534-1592 Judson, J. Richard Dirck Barendsz. 1534-1592 Van Gendt 1970, 290p. 166 afb. geb. (met stofomslag) € 45.00 Sphinx
Netherlandish drawings in t... Gerszi, Teréz (samenst.) Netherlandish drawings in the Budapest museum sixteenth-century drawings, an illustrated catalogue Van Gendt & Co 1971, 2 delen, deel1 : Tekst, deel 2: Platen, 117, 326p. 309 platen, geb. (zonder s.o.) € 50.00 Sphinx
Daadkracht & duidelijkheid.... Schulte, Addie / Soetenhorst, Bas Daadkracht & duidelijkheid. Vijf jaar crisis in de VVD Van Gennep 2007, 287p. ingenaaid € 7.00 Sphinx
Haarlem en Zuid-Kennemerlan... Nieuwenhuijzen, Kees (red.) Haarlem en Zuid-Kennemerland in 19e eeuwse foto's Van Gennep 1975,136p. geïll. geb. ( zonder s.o.) € 6.00 Sphinx
Theorie van de roman. Een p... Lukács, Georg Theorie van de roman. Een poging tot een geschiedfilosofische beschouwing van de grote epische vormen Van Gennep 1980. 2e druk. 207p. ingenaaid € 5.00 Sphinx
Wie bracht Doruntina Kadare, Ismail Wie bracht Doruntina Van Gennep 1997, 178p. vert: Roel Schuyt, paperback € 5.00 Sphinx
De Nis der Schande Kadare, Ismail De Nis der Schande Van Gennep 1991, 181p. vert: Henne van der Kooy / Jan Zwart, paperback € 5.00 Sphinx
Lucie-Smith, Edward - Jan Vanriet Lucie-Smith, Edward Jan Vanriet (meer info) Van Gennep 1982, geïll. ingenaaid € 10.00 Sphinx
De brieven van Ir. H.A.Schu... Schuringa, H.A. (ps. Martin van Amerongen) De brieven van Ir. H.A.Schuringa ... en de antwoorden van o.a. A.A.M. van Agt etc. Van Gennep 1981, 2e druk, 251p. geïll. paperback € 5.00 Sphinx
Stilstaande beelden. Onderg... Stigter, Bianca e.a. Stilstaande beelden. Ondergang en opkomst van de fotografie. (meer info) Van Gennep 1995, 231p. geïll. ingenaaid. € 7.00 Sphinx
De schaduw van de slang Rakovszky, Zsuzsa De schaduw van de slang Van Gennep 2007, 464p. vert.uit het Hongaars door Aniko Daroczi en Ellen Hennink, ingenaaid € 9.00 Sphinx
Zeppelins. Over filosofie t... Vries, Gerard de Zeppelins. Over filosofie technologie en cultuur Van Gennep 1999, 227p. ingenaaid € 8.00 Sphinx
Globalisering. Over mobilit... Sassen, Saskia Globalisering. Over mobiliteit van geld mensen en informatie Van gennep 1999,195p. ingenaaid € 7.50 Sphinx
Die ogen en de dood Qosja, Rexhep Die ogen en de dood Van Gennep 1997, 350p. vert.uit het Albanees door Roel Schuyt, geb. (met stofomslag) € 8.00 Sphinx
Utrecht en omstreken in 19d... Nieuwenhuijzen, Kees (red.) Utrecht en omstreken in 19de-eeuwse foto's. (meer info) Van Gennep 1975, 231 afb. geb. met stofomslag € 5.00 Sphinx

| Pagina : 1 ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... 200 |