Alle boeken van Sphinx uit Groningen

Sphinx heeft in totaal 10001 boeken

Logo Sphinx Niet alle boeken staan in de winkel. Wilt U een boek inzien of afhalen, dan graag van te voren een bericht. Een bestelling blijft 14 dagen voor U gereserveerd.

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Wasiat Jang Beharoe. (Nieuw... Wasiat Jang Beharoe. (Nieuwe Testament in het Maleis) Nederlandsch Bijbelgenootschap 1902, 5e verb. dr. 474p. geb. € 15,00 Sphinx
 - Wasijat Jang Baroe, Wasijat Jang Baroe, Ned. Bijbelgen. 1896, 642p. geb. € 15,00 Sphinx
Wasijat Jang Baroe, (Het Ni... Wasijat Jang Baroe, (Het Nieuwe Testament in het Laag-Maleisch) Ned. Bijbelgen. 1941, 592p. geb. € 15,00 Sphinx
Wassenaer en zijn Baljuwhuis Janson, E.M. CH.M. / Klooster, L.J. van der / Lit, R. van Wassenaer en zijn Baljuwhuis Wasenaars Nieuwsblad 1986, 112p. geïll. geb. € 9,00 Sphinx
Wassermann, Sein Kampf um W... Goldstein, Walter Wassermann, Sein Kampf um Wahrheit Grethlein 1929, 319p. geb.(fraktuurletter) € 7,50 Sphinx
Wassili Kandinski 1866 - 19... Wijsenbeek, L.J.F. (voorwoord) Wassili Kandinski 1866 - 1944. Overzichtstentoonstelling (meer info) Gemeente Museum Den Haag 1962, 124p. geïll. ingenaaid € 5,00 Sphinx
Wat blijft komt nooit terug... Eijkelboom, J. Wat blijft komt nooit terug. Eigen en andermans gedichten Arbeiderspers 1980, 3e druk, 61p. ingenaaid € 5,00 Sphinx
Wat doen wij hier? Over gew... Robinson, Marilynne Wat doen wij hier? Over geweten, geloof, geluk en wat het betekent om te leven Arbeiderspers 2018,320p. paperback € 10,00 Sphinx
Wat dunkt U van den Christu... Schermerhorn, N.J.C. Wat dunkt U van den Christus? Preeken van en revolutionair W. ten Hoorn / P.M. Wink 1906. 217p. geb. (rug wat vaal) € 9,00 Sphinx
Wat een kracht! Wat een gra... Ree, Hans Wat een kracht! Wat een gratie! Schaakverhalen Meulenhoff 1986,188p. ingenaaid € 5,00 Sphinx
Wat geeft die Comedie toch ... Bordewijk, C. / Roding, J. / Veldheer, V. Wat geeft die Comedie toch een bemoeijing! De Leidse Schouwburg 1705 - 2005 Boom 2005. 415p. geïll. geb. (met DVD) € 17,50 Sphinx
Wat goed is woont hier. Luigjes, Lena Wat goed is woont hier. Lena Luigjes 1989, 131p. Ills van Marianne R.C. van Voorn. handgebonden eigen uitgave. € 10,00 Sphinx
Wat heet wetenschap? Over a... Chalmers, A.F. Wat heet wetenschap? Over aard en status van de wetenschap en haar methoden Boom 1981, 196p. ingenaaid € 7,00 Sphinx
Wat het oog heeft gezien.  ... Barnard, Marcel Wat het oog heeft gezien. Verbeelding als sleutel van het credo Meinema 1997, 192p. geïll. ingenaaid € 5,00 Sphinx
Wat ik op mijn Indische rei... Rutgers, H.C. Wat ik op mijn Indische reis zag. J.H. Kok 1928, 208p. geïll. geb.( papier enigszins gevlekt) € 10,00 Sphinx
Wat Indië ontving en schonk. Wormser, C.W. ( samenst.) Wat Indië ontving en schonk. Wereldbibliotheek 1946, 299p. geïll.geb. € 5,00 Sphinx
Wat is dan de mens? Aforism... Ietswaart, Willem Wat is dan de mens? Aforismen / ideeën / zinspreuken Sjibbolet 2013. 218p. ingenaaid € 10,00 Sphinx
Wat is wijsheid? Lekenethie... Reynaert, J. e.a. Wat is wijsheid? Lekenethiek in de Middelnederlandse letterkunde Prometheus 1994. 475p. ingenaaid (Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen. Deel 9) € 12,00 Sphinx
Wat poëzie is. Een leerdicht. Mulisch, Harry Wat poëzie is. Een leerdicht. Cahier 1997, 46p. geïll. geb. (Oplage 1500 ex.) € 10,00 Sphinx
Wat wij in ons hart sloten Buitenweg, Hein / Krols, Willem Wat wij in ons hart sloten Servire z.j.(ca. 1950). 156p. uitvoerig geïll. geb. € 10,00 Sphinx
Wat wij in ons hart sloten Buitenweg, Hein en Krols, Willem Wat wij in ons hart sloten Servire z.j. ( ca. 1965), 156p. uitvoerig geïll.geb. € 10,00 Sphinx
Watching the seaside. Essay... Prins, A.H.J. Watching the seaside. Essays on maritime anthropology. University of Groningen 1984. 251p. geïll. ingenaaid (Festschrift on the occasion of his retirement ) € 11,00 Sphinx
Water Haan, Andries de / Vries, Wim de (samenstelling) De Jong, Johannes Doedens ( Fotografie) Water (meer info) Friese Pers Boekerij 2011, 142p. geïll. geb. € 7,50 Sphinx
Water and Nutrient Dynamics... Waterloo, Maarten J. Water and Nutrient Dynamics of Pinus caribaea Plantation Forests on Former Grassland Soils in Southwest Viti Levu, Fiji Waterloo, M.J. 1994, 478p. ingenaaid (proefschrift) € 20,00 Sphinx
Water en Vuur III. Beelden ... Boer - Gilberg, Karla de (samenstelling) Water en Vuur III. Beelden en gedichten Phidias 2002. 46p. geïll. ingenaaid € 6,00 Sphinx
Waterrijk Noordwest-Overijs... Boon, H. van der Waterrijk Noordwest-Overijssel: een hele zorg. Honderd jaar waterschap Vollenhove (1889-1989). Ijsselakademie 1989, 129p. geïll. geb. € 8,00 Sphinx
Waterschap Noorderzijlvest.... Alma, Carla / Abrahamse, Jan / Hogendorp, Reny (red.) Waterschap Noorderzijlvest. Works of Art en Kunstwerken Waterschap Noorderzijlvest 2011. 152p. geïll. geb. € 8,00 Sphinx
Waterschappen in Groningen.... Werff, E.O. van der / Hempenius, A.L. (red.) Waterschappen in Groningen. Ontwikkelingen tot het jaar 2000 Profiel 1999. 160p. geïll. geb. € 7,00 Sphinx
Brasser, Fons - Watertorens Brasser, Fons Watertorens (meer info) 010 publishers 2005,152p. geïll. geb. met stofomslag € 10,00 Sphinx
Waterwolven. Een geschieden... Rooijendijk, Cordula Waterwolven. Een geschiedenis van stormvloeden, dijkenbouwers en droogmakers Atlas 2009. 2e druk. 407p. geïll. geb. € 15,00 Sphinx
Waugh in Abyssinia Waugh, Evelyn Waugh in Abyssinia (meer info) Methuen 1984, 2e druk, 253p. gebonden zonder stofomslag € 7,50 Sphinx
Ways of escape. An Autobiog... Greene, Graham Ways of escape. An Autobiography Simon and Schuster. New York 1980, 1e Amerikaanse druk, 329p. geb. (met stofomslag) € 15,00 Sphinx
We are not alone. The conti... Sullivan, Walter We are not alone. The continuing search for extraterrestrial intelligence. Dutton 1993. revised ed. XIII, 354p. geïll. geb. € 7,50 Sphinx
We hebben ze weer met genoe... Vos, Rik / Geel, Rudolf We hebben ze weer met genoegen bekeken. Cornelis Jetses, uitgeverij J.B. Wolters en het Nederlandse taalonderwijs Drents Museum Assen 1989, 120p. geïll. ingenaaid (tent. cat.) € 11,00 Sphinx
We vlogen naar Java. Herinn... Viruly, A. We vlogen naar Java. Herinneringen aan 20 vliegjaren Andries Blitz 1949, 324p. geïll. geb. € 6,00 Sphinx
Weapons in the theatre Wise, Arthur Weapons in the theatre Longmans 1968, X, 139p. geïll. geb. (met stofomslag) € 7,00 Sphinx
Web of Gold: The Secret Pow... Patton, Guy / Mackness, Robin Web of Gold: The Secret Power of a Sacred Treasure Sidgwick & Jackson 2000, XXXI, 331p. geïll. geb. (met stofomslag) € 10,00 Sphinx
Webster's new world diction... Guralnik, D.B. (red.) Webster's new world dictionary of the American language. with student handbook The Southwestern Company 1972, XIII,1202p. geb. € 9,00 Sphinx
Webster's third new interna... Webster's third new international dictionary of the english language and seven language dictionary Merriam Webster 1986, 3 dln, 3135p. geb.(Bnd dl 2 enkele kleine deukjes) € 45,00 Sphinx
Wedstrijdzeilen op zee. Het... Coolhaas, W.P. Wedstrijdzeilen op zee. Het IJsselmeer, Waddenzee, de Zeeuwse en Zuidhollandse stromen langs de kust en in volle zee. P.N. van Kampen z.j. (ca. 1960) XI, 296p. geïll. geb. (zonder stofomslag) € 7,50 Sphinx
Weegschaal & Zwaard. De Ver... Moelands, M.A. / Smidt, J.Th. de (red.) Weegschaal & Zwaard. De Verbeelding van Recht en Gerechtigheid in Nederland Jongbloed 1999. 157p. geïll. ingenaaid (29.5 x 24 cm.) € 7,00 Sphinx
Weemoed en verlangen. Bouga... Springer, F. Weemoed en verlangen. Bougainville / Quissama / Bandoeng-Bandung Querido 1998. 422p. ingenaaid € 7,00 Sphinx
Smit, Gabriël - Weerklank Smit, Gabriël Weerklank Leiter-Nypels 1932, 1e dr. 56p. geb. € 7,50 Sphinx
Weerklank op het werk van J... Pos, H.J. (red.) e.a. Weerklank op het werk van Jan Romein. Liber Amicorum Wereldbibliotheek 1953, 227p. geb. € 7,50 Sphinx
Weerspiegeling van Spanje. ... Lechner, J. Weerspiegeling van Spanje. De belangstelling voor Spanje in Nederland 1900-1945. Synopsis 1987, 442p. geïll. ingenaaid € 7,50 Sphinx
Weerwerk. Opstellen aangebo... Cram, T. / R. Geel / H. Pleij / G. Vis / W. Wilmink (red.) Weerwerk. Opstellen aangeboden aan Professor Dr. Garmt Stuiveling tgv zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam van Gorcum 1973. 286p. geïll. geb. € 9,00 Sphinx
Weg en werk. Een eeuw drank... Proost, K.F. Weg en werk. Een eeuw drankbestrijding. Ontwikkelingsgang van de Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan Utrecht, Centraal Bureau 1941, 161p. geïll. geb. € 9,00 Sphinx
Weg met de vlootwet! De mar... Beunders, Henri J.G. Weg met de vlootwet! De maritieme bewapeningspolitiek van het kabinet-Ruys de Beerenbrouck en het succesvolle verzet daartegen in 1923 Octavo 1984, IX, 290p. geïll. ingenaaid € 7,50 Sphinx
Weg und Schicksal der bespa... Bock u. Polach, B.v. / Greve, H Weg und Schicksal der bespannten 290. Infanterie-Division. Eine Chronik in Bildern. Podzun--Pallas-Verlag. z.j. (1983), 176p. geïll. geb. (met stofomslag) € 25,00 Sphinx
Weg van God? Iran twintig j... Keulen, Jan Weg van God? Iran twintig jaar na de Revolutie Bulaaq 1999, 199p. geïll. ingenaaid ( Foto's van Harold Naayer) € 7,00 Sphinx

| Pagina : 1 ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... 200 |